Д


да
etiam; sic (est); ita (est); atqui; immo;
+ да, конечно, я (это) сказал dixi hercle vero;
+ да, это так sunt ista;
давать, дать
dare, do, dedi, datum; facere, io, feci, factum (alicui suavium; cognomen; otia; multam herbam); tribuere, o, ui, utum (pacem terris); attribuere; praebзre [e]o, ui, itum (alicui panem [e]xempla nequitiae); praestare, o, stiti, stitum; addere, o, didi, ditum (nomina rebus; cognomen alicui); sufferre, suffero, sustuli, - (lac); accommodare, 1 (alicui possessionem; audientiam); sufficere, io, feci, fectum (cunctarum rerum abundantiam alicui); suggerere, o, ssi, stum (tela alicui; tellus alimenta suggмrit); ingerere; subjicere, io, jeci, jectum; objicere; ministrare, 1; subministrare, 1 (alicui pecuniam; frumentum; tela); edere, o [e]didi [e]ditum; emittere, o, si, sum; suppeditare, 1; generare, 1; producere, o, xi, ctum; porrigere, o, rexi, ctum; propinare, 1;
+ дать название nomen dare;
+ дать свое имя холму tribuere vocabula monti;
+ дает крупные и сладкие плоды fructus grandes et dulces praebet;
+ я не дал бы этому разбойнику (Катилине) и одного часа жизни unius usuram horae gladiatori isti (Catilinae) non dedissem;
+ дай мне знать fac sciam;
+ давать кому-л. поесть esui alicui dare;
+ давать взаймы (в долг) credere pecuniam alicui; locare;
+ давать тень umbrare;
+ ивы дают тень salices umbram sufficiunt;
+ давай! Cedo!
+ давать в собственность peculiare;
+ давать волю remittere;
+ давать наставления commonstrare; instruere;
+ давать обет vovзre; promittere;
+ давать отдых remittere; requiescere;
+ давать приданное dotare;
+ давать сигнал bucinare;
+ давать совет suadзre;
+ давать совместную клятву conjurare;
давильня
prelum [i, n];
давить
premere, o, pressi, pressum; pressare, 1; calcare, 1 (viperam; uvas); suffocare, 1; convexare, 1 (aliquem); obterere, o, trivi, tritum (aliquem pondere alicujus rei);
давка
turbo, inis, m (densi vulgi); turba [ae, f]; tumultus [us, m]; stipatio [onis, f] (ingens);
давление
pressio [onis, f] (aquae; aлris); suppresio [onis, f]; pressus [us, m] (ponderum); pressura [ae, f]; oppressus [us, m];
+ устоять против сильного давления in oppressu valido durare;
давний
vetus, veteris; antiquus [a, um]; pristinus [a, um];
+ с давних пор antiquitus; ex longo tempore;
давнишний
vetus, veteris (amicus; amicitia);
давно
diu; dudum; pridem;
+ уже давно jam diu; jam pridem;
+ очень давно perdudum;
давность
vetustas [atis, f]; usus [us, m] (regnum jam usu possidere);
+ давность и вытекающее из нее право собственности usus et auctoritas;
даже
etiam; immo; vel; atqui; .
+ цветет до поздней осени, а иногда даже до начала декабря floret ad autumnum serum, interdum etiam ad initium Decembris;
+ даже если etiamsi;
+ даже и теперь etiamnunc;
+ даже и тогда etiamtum; etiamtunc;
Дакия
Dacia [ae, f];
дакийский
Dacicus [a, um]; Dacus [a, um];
далее
: ultra; jam; protinus; porro; praeterea;
+ и так далее et cetera; etc.
далекий
distans, ntis; remotus [a, um] (locus, sedes; aliqua re, ab aliqua re); submotus [a, um] (terrae; locus); longinquus [a, um] (loci, gentes); longus [a, um] (exsilium); secretus [a, um]; sejunctus [a, um];
+ далекий от цели longe distans a fine;
+ он далек от истины longe abest a vero;
+ я весьма далек и от того и от другого utrumque a me longe abest;
+ быть далеким от мысли о бегстве abesse a consilio fugiendi;
+ я настолько далек от того, чтобы их восхвалять, что (напротив) не в состоянии их не ненавидеть istos tantum abest ut ornem, ut effici non possit, quin eos oderim;
+ надежда на нечто далекое longinqua spes;
далеко
longe; procul;
+ далеко от города procul ab urbe;
Далмация
Dalmatia [ae, f];
далматы
Dalmatei, orum, mpl;
дальнейший
ulterior, ius;
+ в дальнейшем porro; ulterius;
+ это дело дальнее id enimvero hinc nunc abest;
дальний
submotus [a, um] (terrae; locus); remotus;
дальновидный
providus [a, um]; prudens, ntis;
+ быть политически дальновидным multum videre in re publicв;
дальнозоркий
hypermetropus [a, um]; prospiciens, ntis;
дальнозоркость
hyperopia [ae, f]; hypermetropia [ae, f];
дальше
longius; ultra; porro; inferius; infra; postea; protinus;
+ за пределами Ирана и дальше на запад этот вид не встречается extra limites Irani et longius ad occidentem haec species deest;
дамба
agger [is, m]; moles, is, f; obex, obicis m,f;
Данаиды
Danaides, um fpl;
Данай
Danaus [i, m];
Данайцы
Danai, orum, mpl;
данные
notitiae, arum, fpl;
+ аналитические данные notitiae analiticae;
+ бесспорные данные notitiae indubiae;
+ важнейшие данные notitiae propensiores;
+ важные данные notitiae graves, seriae;
+ данные, внушающие подозрение notitiae suspiciosae;
+ вышеуказанные данные notitiae supra indicatae;
+ вышеупомянутые данные notitiae supra commemoratae;
+ доложенные данные notitiae relatae;
+ дополнительные данные notitiae additionales, supplementariae;
+ достоверные данные notitiae certae, verae;
+ забытые данные notitiae oblivioni traditae;
+ загадочные данные notitiae aenigmatosae;
+ заимствованные данные excerptae;
+ запутанные данные notitiae perplexae;
+ данные, заслуживающие доверия notitiae credibiles;
+ известные данные notitiae cognitae, notae;
+ изложенные данные notitiae expositae;
+ имеющиеся данные notitiae expeditae;
+ исключительные данные notitiae eximiae [e]xcellentes;
+ исправленные данные notitiae correctae;
+ исходные данные notitiae initiales;
+ исчерпывающие данные notitiae completae;
+ исторические данные notitiae historicae;
+ данные, которые имеются в настоящее время notitiae quae hoc tempore assunt; .
+ краткие данные notitiae breves, praecisae, strictae;
+ ложные данные notitiae falsae, fictae;
+ недавние данные notitiae recentes;
+ недостаточные данные notitiae insufficientes;
+ недоcтaщие данные notitiae insufficientes [e]xiguae, delicuae; quae desunt;
+ недостоверные данные notitiae incertae, incredibiles;
+ неизменные данные notitiae constantes, immutabiles;
+ немногие данные notitiae paucae;
+ ненадежные данные notitiae dubiae, incertae;
+ необработанные данные notitiae non elaboratae;
+ необходимые данные notitiae necessariae;
+ неожиданные данные notitiae improvisae;
+ неопределенные данные notitiae indefinitae;
+ неопровержимые данные notitiae irrefutabiles;
+ неоспоримые данные notitiae indubiae;
+ неполноценные данные notitiae defectivae;
+ неполные данные notitiae curtae, incompletae;
+ данные, не приведенные в порядок notitiae indigestae;
+ непроверенные данные notitiae incontestatae, inexpertae;
+ несомненные данные notitiae indubitabiles, non dubiae;
+ несходные данные notitiae dispares;
+ нижеследующие данные notitiae sequentes;
+ ничтожные данные notitiae minimae;
+ новейшие данные notitiae recentissimae;
+ новые данные notitiae novae;
+ обильные данные notitiae abundantes, copiosae;
+ обработанные данные notitiae elaboratae;
+ обстоятельные данные notitiae plenae;
+ обширные данные notitiae diffusae;
+ общепризнанные данные notitiae receptae;
+ объективные данные notitiae objectivae;
+ одинаковые данные notitiae pares;
+ описанные данные notitiae perscriptae;
+ определенные данные notitiae definitae;
+ опровергающие данные notitiae confutantes;
+ опубликованые данные notitiae divulgatae, publicatae;
+ опытные данные notitiae experimentales;
+ основные данные notitiae principales, generales;
+ остальные данные notitiae reliquae;
+ отличные данные notitiae optimae, perfectae, praestantes;
+ отрицательные данные notitiae negativae;
+ отрывочные данные notitiae fragmentariae;
+ данные отсутствуют notitiae absunt;
+ ошибочные данные notitiae falsae [e]rroneae;
+ первоначальные данные notitiae initiales;
+ переработанные данные notitiae retractatae;
+ пересмотренные данные notitiae revisae;
+ подлинные данные notitiae authenticae;
+ подробные данные notitiae fusae;
+ позднейшие данные notitiae posteriores;
+ полные данные notitiae completae, plenae;
+ полученные данные notitiae acceptae;
+ последующие данные notitiae seqquentes;
+ похожие данные notitiae similes;
+ правдоподобные данные notitiae verisimiles;
+ предварительные данные notitiae praeliminares;
+ предвиденные данные notitiae anticipatae;
+ предположительные данные notitiae arbitrariae, conjectariae;
+ представленные данные notitiae propositae;
+ предшествующие данные notitiae antecedentes, praecedentes;
+ предъявленные данные notitiae oblatae;
+ прежние данные notitiae pristinae;
+ данные, приведенные в порядок notitiae digestae;
+ данные, принятые во внимание notitiae respectae;
+ проверенные данные notitiae comprobatae;
+ пропущенные данные notitiae omissae;
+ противоположные данные notitiae adversariae, contrariae;
+ противоречивые данные notitiae contradictoriae;
+ рассмотренные данные notitiae perspectae, pervisae;
+ расширенные данные notitiae adauctae, amplificftae;
+ свежие данные notitiae recentes;
+ сжатые данные notitiae concisae;
+ скудные данные notitiae exiguae;
+ случайные данные notitiae fortuitae;
+ собранные данные notitiae collectae;
+ совпадающие данные notitiae convenientes;
+ современные данные notitiae hodiernae, contemporaneae;
+ сопоставленные данные notitiae collatae, comparatae;
+ спорные данные notitiae disputabiles;
+ старые данные notitiae veteres;
+ субъективные данные notitiae subjectivae;
+ существенные данные notitiae essentiales;
+ сходные данные notitiae similes;
+ теоретические данные notitiae theoreticae;
+ точные данные notitiae exactae;
+ убедительные данные notitiae persuasibiles;
+ указанные данные notitiae indicatae [e]xpositae;
+ упорядоченные данные notitiae compositae, dispositae, ordinatae;
+ устаревшие данные notitiae obsoletae [e]xoletae;
+ уточненные данные notitiae revisae;
+ учтенные данные notitiae recordatae, respectae;
+ фактические данные notitiae reales, facta;
+ формальные данные notitiae formales;
+ хорошие данные notitiae bonae;
+ ценные данные notitiae aestimabiles;
+ цифровые данные notitiae numerales;
+ экспериментальные данные notitiae experimentales;
+ ясные данные notitiae planae;
+ мало данных notitiae paucae;
+ много данных notitiae multae, complures;
+ по всем данным secundum omnes notitias;
+ обрабатывать данные notitias elaborare;
+ приводить данные notitias proferre;
+ сопоставлять данные notitias comparare, conferre;
+ для этого есть все данные hoc omni ratione probatur, huic rei omnia favent;
+ база данных datorum ordinatrum [e]lementorum, indiciorum thesaurus;
+ ввод данных datorum referentia, perscriptio;
+ вводить данные data in computatrum referre, perscribere;
данный
datus [a, um];
+ данное растение в Ленинградской области отсутствует haec planta in regione Leninopolitana deest;
+ в данном случае hoc casu;
+ в данный момент nunc;
дантист
dentifex, cis, m; medicus [i, m] dentarius, dentium medicus;
дань
tributum [i, n]; contributio [onis, f]; stipendium [ii, n] (imponere victis); vectigal, is, n; teloneum [i, n]; omagium [ii, n];
даосизм
Taoismus [i, m];
дар
donum [i, n]; donarium [ii, n]; munus [e]ris n; tributum [i, n]; oblatio [onis, f]; votum [i, n]; charisma, atis, n;
+ я видел образец, любезно присланный мне в дар Леманом vidi specimen a cl. Lehmannio mihi benevole dono missum;
+ данайцы скрываются в (мнимом) даре богам Danai in voto (= equo Trojano) latent;
дарить
donare, 1; condonare, 1; munerare, 1; largiri, ior, itus sum;
дарование
ingenium [ii, n] (abundare ingenio); indoles, is, f; largitio [onis, f]; vena [ae, f];
даровать
tribuere, o, ui, utum (pacem terries; seu plures hiemes seu ultimam alicui); sufficere, io, feci, fectum;
+ даровать мужество и силу animos viresque sufficere;
даровитый
ingeniosus [a, um] (homo ingeniosus et sollers);
даровой
datarius [a, um]; gratuitus [a, um];
даром
gratis; gratuite; sine mercede;
+ это тебе даром не пройдет! Non hoc tibi sic abibit!
дарственный
: + дарственный экземпляр автора ex dono auctoris exemplar;
дата
dies [e]i, mf; datum [i, n];
+ дата опубликования dies publicationis;
дательный
(падеж) (casus) dativus;
датировать
ad diem referre;
+ датировать документ documento diem, annum, saeculum adscribo;
+ датированный ad diem relatus;
дача
villa [ae, f] (hilaris et amoena); praedium [ii, n] silvestre; rus, ruris, n; praedium suburbanum;
дачный
villaris [e];
+ дачная местность loca villaria;
+ дачный поселок pagus villaris;
даяние
stips, is, f (stipem conferre);
два
duo, duae;
+ по два bini, ae, a;
+ в два раза duplo;
+ в два ряда biseriatim; bifariam;
+ два раза bis;
двадцатый
vicesimus [a, um];
двадцать
viginti;
+ по двадцать viceni, ae, a;
+ двадцать раз viciens;
дважды
bis; secundo;
двенадцатый
doudecimus [a, um];
двенадцать
duodecim;
+ по двенадцать duodeni, ae, a;
+ двенадцать раз duodecie(n)s;
дверной
januaris [e]; portarius [a, um];
+ дверной косяк postis [is, m];
+ дверная петля cardo, inis, m;
дверь
janua [ae, f]; foris, is, f; porta [ae, f]; limen, inis, n; postis [is, m]; ostium [ii, n];
двести
ducenti, ae, a;
+ двести метров над уровнем моря ducenta metra supra mare;
двигатель
motor [oris, m]; nervus [i, m] (nervi belli – pecunia infinita);
двигательный
motorius [a, um];
двигать
movзre [e]o, movi, motum; admovзre (machinam); commovзre; motare, 1; citare, 1; concitare, 1; agere, o [e]gi, actum (stellae per occultum aguntur);
+ двигать вперед producere; promovзre;
двигаться
ambulare, 1 (navis ambulat); meare, 1; movзri [e]or, motus sum;
движение
motus [us, m]; motio [onis, f]; commotio [onis, f]; vectatio [onis, f]; tractus [us, m] (corporis); actus [us, m]; actio [onis, f]; trames, itis, m; lapsus [us, m]; ingressus [us, m];
+ привести в движение citare; commovere; agere (carmine quercus);
+ колебательное движение motus oscillatorius;
+ вращательное движение motus vertiginis; motus gyratorius;
+ поступательное движение motus progressivus;
+ находиться в самопроизвольном движении agi motu suo;
двое
duo, ae, o; jugum [i, n]; par, paris, m,f;
двоеточие
colon [i, n];
двойка
binio [onis, f];
двойник
geminus [i, m];
двойной
dualis [e]; duplus [a, um]; duplex, icis; geminus [a, um]; geminatus [a, um]; gemellus [a, um]; bipartitus [a, um]; didymus [a, um];
+ двойное число numerus binarius;
двойственный
dualis [e]; bifarius [a, um];
двор
forum [i, n]; cavaedium [ii, n]; comitatus [us, m] (императора), aula [ae, f]; regia [ae, f];
+ постоялый двор deversorium; deverticulum;
+ скотный двор cohors pecuaria; stabula (n, pl);
+ крестьянский двор vicus (vicum vendere);
дворец
palatium [ii, n]; regia [ae, f]; aula [ae, f] (regia; Augusta; imperatoris);
+ близ стен разрушенного дворца prope muros palatii destructi;
дворник
homo verrens;
дворянин
homo [inis, m] nobilis;
двоюродные
(братья, сестры) amitini, amitinae (от отцовой сестры); cosobrini, consobrinae (по матери); patrueles;
двоякий
biformis [e]; dimorphus [a, um]; anceps, ancipitis; ambiguus [a, um]; bifarius [a, um]; duplex, icis;
двояко
duplici ratione (considerari potest);
двояковыпуклый
biconvexus [a, um];
двуглавый
biceps, bicipitis; anceps;
двугорбый
bigibbus [a, um];
двузубый
bidens, ntis;
двукрылый
bipennis [e];
двулетний
biennis [e]; biennalis [e];
двуликий
biformis [e];
двуличный
duplex, icis; ambiguus [a, um]; bilinguis [e];
двуногий
bipes, bipedis;
двуполый
bisexualis [e]; hermaphroditus [a, um];
двурогий
bicornis [e];
двуслойный
bistratosus [a, um];
двусмысленно
ambigue;
двусмысленность
ambiguitas [atis, f]; ambages, um, fpl; amphibolia [ae, f]; aporia [ae, f];
двусмысленный
ambiguus [a, um]; obliquus [a, um]; perplexus [a, um]; dubius [a, um];
двустворчатый
bicuspidalis [e];
двустишие
distichon [i, n];
двусторонний
bilateralis [e];
двухгодовалый
bimus [a, um]; biennis [e];
двухдневный
biduus [a, um];
+ отчет о двухдневной экскурсии, предпринятой в горы Алатау relatio de excursione bidua in montes Alatau instituta;
двухлетие
biennium [ii, n];
двухсотый
ducentesimus [a, um];
двухэтажный
bitabulatus [a, um];
двуязычный
bilinguis [e]; diglossicus [a, um]; duas linguas callens [ntis];
дебаты
disputatio [onis, f]; discussio [onis, f]; concertatio [onis, f];
дебри
silva [ae, f] impervia;
дева
virgo, inis, f (verecunda); puella [ae, f];
+ старая дева virgo anus;
девический
puellaris [e]; virginalis [e];
девичий
virgineus [a, um]; puellaris [e];
девочка
puella [ae, f]; puellula [ae, f]; virguncula [ae, f]; parva [ae, f]; parvula [ae, f]; pupa [ae, f]; pupula [ae, f];
девственность
virginitas [atis, f];
девственный
intactus [a, um]; viginalis [e]; virgo (puer; equa);
+ девственный лес silva intacta;
+ девственный период periodus virginalis;
девушка
puella [ae, f]; virgo, inis, f (verecunda); virguncula [ae, f]; muliercula [ae, f]; juvenis, is, f; adulescens, ntis, f; domicella [ae, f];
+ девушка, не достигшая брачного возраста puella viro cruda;
+ девушка, достигшая брачного возраста virgo nubilis;
+ взрослая девушка (на выданье) puella viro matura (tempestiva);
девчонка
puellula [ae, f]; pupula [ae, f]; filiola [ae, f];
девяносто
nonaginta;
девяностый
nonagesimus [a, um];
девятая часть
nona [ae, f];
девятикратно
novies;
девятисотый
nongentesimus [a, um];
девятнадцать
undeviginti;
девятнадцатый
undevicesimus [a, um];
девятый
nonus [a, um];
девять
novem;
+ девять раз novie(n)s;
+ по девять noveni, ae, a;
девятьсот
nongenti, ae, a;
деготь
pix, picis, f (liquida);
дед
avus [i, m] (paterno, materno genere);
дежурить
vigilare, 1;
дежурный
vigil [is, m];
дезертир
desertor [oris, m]; defuga [ae, m]; perfuga [ae, m]; transfuga [ae, m];
дезертировать
praesidium deserere [o, rui, rtum], (de) praesidio decedere [o, cedi, cessum], praesidium relinquere [o, liqui, lictum]; transfugere, o, fugi, fugitum;
дизинсекталь
remedium [ii, n] insectorum; insecticidium [ii, n];
дезинфекция
desinfectio [onis, f];
дезорганизация
inordinatio [onis, f]; perturbatio [onis, f]; confusio [onis, f];
действенный
effectivus [a, um]; valens, ntis (medicamentum); validus [a, um] (medicamenta); operatus [a, um]; praesens, ntis;
действие
actio [onis, f]; actus [us, m]; actum [i, n]; factio [onis, f]; factum [i, n]; effectus; efficientia [ae, f]; calculus [i, m];
+ образ действия modus agendi;
+ место действия theatrum (th. virtuti conscientia est);
+ законное действие actus ex lege habitus, actus legitimus;
+ отрицательное действие vitium (tempestatis et sentinae);
действительно
revera; vere; vero; reapse; actu; enim; certe; sane; profecto;
+ слово действительно замечательное magnifica vero vox;
действительность
realitas [atis, f]; veritas [atis, f]; natura [ae, f]; rerum natura; validitas [atis, f];
+ в действительности revera; vero; reapse; actu;
+ в действительности так не бывает non admittit hoc idem veritas;
+ подражать действительности veritatem imitari;
+ человек, не знающий действительности homo expers veritatis;
+ (юридическая) действительность завещания vis testamenti;
действительный
realis [e]; verus [a, um] (amicitia; virtus); validus [a, um] (senatus consultum); valens, ntis; praesens, ntis; ratus [a, um]; activus [a, um]; justus [a, um];
+ действительный член академии наук socius (ordinarius) Academiae Scientiarum;
действовать
agere, o [e]gi, actum; agitare, 1; facere, io, feci, factum (humaniter; arroganter; bene, male alicui, contra aliquem); afficere, io, feci, fectum; efficere; administrare, 1; valere [e]o, ui, -;
+ свежая трава действует сильнее, чем сухая herba recens quam sicca vehementius agit;
+ плохо действуют здесь на меня и климат, и вода nec coelum nec aquae faciunt;
+ пора действовать agendae rei tempus;
+ действовать заодно с кем-л. facere cum, ab aliquo;
дейтерий
deuterium [ii, n] (D);
декабрь
December, bris (abl. -bri) m; декабрьский December, bris;
декада
decas, adis, f;
декаденция
corruptio [onis, f] (morum); corruptela [ae, f]; aetas [atis, f] inferior;
декан
decanus [i, m];
+ декан биологического факультета decanus Facultatis Biologicae;
декламация
acroama, atis, n; pronuntiatio [onis, f]; declamatio [onis, f];
декламировать
recitare, 1; cantare, 1 (fabulam); declamare, 1; pronuntiare, 1;
декоративность
ornamentum;
декоративный
ornamentalis [e];
декорация
ornatio [onis, f]; ornatus [us, m]; ornamentum [i, n];
декрет
decretum [i, n];
делать
facere, io, feci, factum (statua ex aere facta; scuta ex cortice; aliquem herзdem; consulem); conficere; efficere; perficere; agere, o [e]gi, actum; creare, 1; procreare, 1; pertendere, o, ndi, nsum;
+ делать бедным pauperare;
+ делать благосклонным propitiare;
+ делать видимым retegere; patefacere;
+ делать всеобщим vulgare;
+ делать вывод conficere; efficere;
+ делать вылазку erumpere; excurrere;
+ делать денежный перевод permutare; rescribere;
+ делать доступным reserare;
+ делать завещание testari;
+ делать знак nutare;
+ делать известным nobilitare; patefacere; promere;
+ делать исключение excipere, 3b;
+ делать набеги incursare;
+ делать набросок adumbrare;
+ делать непрерывным perpetuare;
+ делать обход evagari;
+ делать общедосупным divulgare; terere; consociare; publicare;
+ делать опыты periclitari;
+ делать оттиск imprimere;
+ делать похожим (as)simulare;
+ делать промах peccare;
+ делать равным pariare;
+ делать сиротой orbare;
+ делать счастливым beare;
+ делать успехи proficere;
+ делать явным manifestare;
+ делать ясным serenare;
+ что мне делать? Quid agam?
+ не знаю, что мне делать nescio, quo me vertam;
+ Что еще остается делать? Quod aliud subsidium?
делаться
fieri;
делегат
legatus [i, m]; delegatus [i, m];
деление
divisio [onis, f]; fissio [onis, f]; partitio [onis, f];
делимый
dividuus [a, um];
делитель
divisor [oris, m];
делить
dividere, o, si, sum; partiri, ior, itus sum; tribuere, o, ui, utum (aliquid in partes);
+ делить работу по жребию laborem sorte trahere;
дело
opus, operis, n; negotium [ii, n]; causa [ae, f]; res, rei, f; actio [onis, f]; facinus, facinoris, n; occupatio [onis, f]; opera [ae, f];
+ отложив все другие дела omissis omnibus aliis negotiis;
+ в самом деле nam; vero; re vera;
+ на самом деле revera; vero; reapse; re ipsa;
+ дело заходит слишком далеко longe res abiit;
+ дело в исходе войны, а не в ее причине quaeritur belli exitus, non causa;
+ заниматься бесполезным делом sulcos in pulvere ducere;
+ заниматься своим делом suum negotium, suam rem agere;
+ заниматься посторонними делами aliud, alias res agere;
+ заниматься бесполезным делом actam rem agere; actum agere;
+ затевать бесполезное дело nudo vestimenta detrahere;
+ мне нет никакого дела до кого-л. nihil mihi est cum aliquo;
+ это не имеет отношения к делу hoc nihil ad rem;
+ расстроенные дела affectae res; defessae res;
+ маловажное дело causa paucorum calculorum;
+ взяться за дело умеючи dextram partem operis administrare;
+ в чем тут дело? quae haec est fabula?
+ дело не в доходах non agitur de vectigalibus;
+ так как дела шли лучше, чем ожидалось rebus supra vota fluentibus;
+ какое тебе дело до этого? Quid tibi hanc rem [hujus rei] curatio est?
+ дело касается тебя tua res agitur;
+ творить великие дела res egregias agere;
+ ничегонеделание учит людей дурным делам nihil agendo homines male agere discunt;
+ когда дело сделано actв re;
+ как дела? Quid agitur?
+ дело было в начале года principium anni tum agebatur;
+ дело разбирается у претора res agitur apud praetorem;
+ вести чье-л. дело causam alicujus agree, tractare;
+ сводить что-л. не к обстоятельствам дела, а к воле лиц aliquid non ad causam, sed ad voluntatem personasque dirigere;
+ на него возложено это дело super ea causa missus est;
+ клонить дело в пользу плебса inclinare rem in causam plebis;
+ защищать дело оптиматов optimatium causam agere;
+ все дело не в порядке tota res claudicat;
+ все дело в том (что, чтобы) totum in eo est (ut);
+ плохо у нас дело с комедией in comoedia claudicamus;
+ говорить дело rem loqui;
Делос
Delos (Delus), i, f; делосский Delius [a, um];
дельно
probe; prudenter; recte; vere;
дельный
idoneus [a, um] (homines; auctor); bonus [a, um]; probatus [a, um]; probus [a, um];
дельта
delta [ae, f];
+ у дельты реки Волги ad deltam fluminis Volgae;
дельтовидный
deltoides;
дельфийский
Delphicus [a, um];
дельфин
delphinus [i, m];
Дельфы
Delphi, orum, mpl;
делянка
areola [ae, f];
демобилизация
demissio [onis, f] exercitus;
демократ
democrata [ae, m]/f;
демократический
democraticus [a, um]; народно-демократический popularis [e];
демократия
democratia [ae, f]; res [rei, f] publica; civitas [atis, f] popularis; popularis res [rei, f] publica; multiudinis dominatus [us, m]; populi potentia [ae, f]; imperium [ii, n] populare; ratio [onis, f] popularis;
+ парламентская демократия democratia parlamentaris;
демон
daemon, onis, m; cacodaemon;
демонический
daemoniacus [a, um];
демонстрация
(de)monstratio [onis, f];
Демонстрировать
ostendere, o, ndi, nsum (aciem ad terrorem hostium);
Демосфен
Demosthenes [is, m];
денарий
denarius[ii, m];
денежный
aerarius [a, um]; pecuniarius [a, um]; nummarius [a, um]; nummatus [a, um];
+ денежная выдача congiarium;
+ денежный взнос stips, stipis, f;
+ денежный залог sacramentum;
день
dies [e]i, m(f); lux,cis, f; lumen, inis, n; sol [is, m];
+ день недели feria;
+ день отдыха feriae; dies festus;
+ день рождения natalis, is m;
+ Каким делом заполнить мне день? Qua materia subripiam diem?
+ выходной [нерабочий] день dies feriatus;
+ согласно римскому обычаю, день начинается в полночь и в следующую полночь заканчивается more Romano dies a media nocte incipit et sequentis noctis media parte finitur;
+ средь бела дня sub die nitido;
+ с наступлением теплых дней initв aestate;
+ безоблачный, ясный день sine faece dies;
деньги
pecunia [ae, f]; aes, aeris, n; argentum [i, n]; aurum [i, n]; denarii, orum, mpl; nummi, orum, mpl; moneta [ae, f]; pretium [ii, n];
+ взимать деньги tollere pecuniam;
+ все деньги до последнего гроша aurum omne cum ramento;
+ заемные деньги argentum mutuum;
+ наличные деньги crumоna;
+ обладать наличными деньгами in nummis habere;
+ отдавать деньги vomere argentum;
+ поддельные деньги adulterina moneta;
+ серебряные денарии argentum bigatum;
+ серебряные деньги argentum signatum;
+ требующий денег poscinummius;
+ чеканить деньги argentum cudere;
+ штрафные деньги argentum multacium;
департамент
provincia [ae, f]; administratio [onis, f]; sedes, is, f; institutum [i, n]; munus [eris, n] administri publici; officina [ae, f];
депозит
depositum [i, n]; sequestrum [i, n];
депрессивный
depressivus [a, um];
+ депрессивное состояние status depressivus;
депрессия
depressio [onis, f]; animi imminutio [onis, f], animi (vitae) taedium [ii, n], animus [i, m] fractus;
+ быть / пребывать в депрессии abjectus, demissus, fractus, debilitatus, abjecto animo sum;
депутат
legatus [i, m]; vicarius[ii, m];
дергать, драть
vellere, o, velli (vulsi), vulsum (aurem);
деревенский
rusticus [a, um]; rusticanus [a, um]; agrestis [e]; paganus [a, um];
+ деревенская жизнь vita agrestis;
+ деревенское кушание moretum;
деревенщина
rus, ruris, n; rusticus [i, m]; rusticanus [i, m];
деревня
rus, ruris, n; vicus [i, m] (vicos exurere; per pagos vicosque); pagus [i, m];
+ он скончался в деревне ad villam supremum diem obiit;
дерево
arbor, oris, f; stirps, rpis, f (stirpes et herbae); stipes, itis, m (consternunt terram concusso stipite frondes); styrax, acis, m; trabs, trabis, f; lignum [i, n];
+ вечнозеленое дерево arbor sempervirens;
+ граница распространения деревьев terminus arborum;
+ декоративное дерево arbor ornamentalis;
+ дерево зацветает arbor florem aperit;
+ дикорастущее дерево arbor spontanea;
+ лиственное дерево arbor frondosa;
+ на стволах деревьев in truncis arborum;
+ плодовое дерево arbor pomifera;
+ под деревьями sub arboribus;
+ родословное дерево arbor genealogica;
+ среди деревьев inter arbores;
+ хвойное дерево arbor conifera;
деревцо
arbuscula [ae, f];
деревянный
ligneus [a, um];
держава
imperium [ii, n];
держать
tenзre [e]o, ui, ntum (aliquid manu, in manu); continзre (in carcere, in vinculis contineri); retinзre; sustinзre (aliquid manu); habзre [e]o, ui, itum (aliquid minibus; aliquem in vinculis; pecora); tolerare, 1 (mulier parvulum sinu tolerans);
+ держать под стражей custodire;
+ держи это про себя (не разглашай) haec tu tecum habeto;
+ держать путь tenere iter, cursum (a Sicilia ad Laurentem agrum);
+ куда держите путь? Quo tenetis iter?
+ держать речь dicere;
+ держать совет consiliari;
+ держать в своих руках судьбы всего государства tenere totam rem publicam;
держаться
adhaerзre [e]o, si, sum (alicui rei; in aliqua re); stare, o, steti, statum; tenзre [e]o, ui, ntum; sustinзre; consistere, o, stiti, sistum;
+ держаться середины medium agere;
+ знать, как следует держаться (держать себя) по отношению к знати scire, quo pacto deceat majoribus uti;
+ скала держится силой собственной громады rupes sese mole tenet;
+ войско не смогло держаться exercitus sustinere non potuit;
+ судно держится на поверхности navis sustentatur;
дерзкий
improbus [a, um] (facies, Aeneas); protervus [a, um]; impotunus [a, um] (homo, libido); impudens, ntis; insolens, ntis; procax, cis (leno; meretrix); lascivus [a, um]; petulans, ntis (linguв); confidentiloquus [a, um]; confоdens, ntis (parasitus; mendacium); arrogans, ntis (homo); ferox, cis (animus, ingenium); audax, cis (aliqua re, alicujus rei, ad aliquam rem); vernilis [e] (dictum);
+ быть дерзким protervire;
+ будь благосклонен к моим дерзновенным начинаниям audacibus annue coeptis;
дерзко
proterve (loqui, dicere, facere); proterviter; petulanter (invehi in aliquem); confidenter; arroganter (dicere; facere); audaciter; procaciter;
дерзость
audacia [ae, f]; contumacia [ae, f]; licentia [ae, f]; procacitas [atis, f]; insolentia [ae, f]; protervia [ae, f]; protervitas [atis, f]; impotunitas [atis, f] (impotunitas et inhumanitas; impotunitas et superbia; impotunitas scelerum); petulantia [ae, f] (linguae; dictorum); confidentia [ae, f];
дерн
caespitium [ii, n]; caespes, itis, m;
десант
egressus exercitus;
десерт
bellaria [orum, npl]pl; tragemata, um, npl;
десертный
ad bellaria idoneus [a, um];
десна
gingiva [ae, f];
деспот
tyrannus [i, m];
деспотизм
tyrannia, idis, f; regnum [i, n]; potentia [ae, f];
деспотический
regius [a, um]; tyrannicus [a, um];
деструктивный
destructivus [a, um];
десятилетие
decennium [ii, n];
десятилетний
decennis [e];
десятый
decimus [a, um];
десять
decem;
+ в десять раз decie(n)s;
+ по десять deni, ae, a;
+ десятка, десяток decas, adis, f; decena [ae, f];
деталь
pars, rtis, f; elementum [i, n]; singula [orum, npl]pl;
детальный
scrupulosus [a, um]; amplus [a, um];
детвора
infantia [ae, f];
детеныш
pullus [i, m]; catulus [i, m]; vitulus [i, m]; scymnus [i, m] (scymni leonum);
дети
liberi, orum, mpl; filii, orum, mpl; suboles, is, f (producere subolem); infantes, ium, mpl; pueri, orum, mpl; impuberes, um, mpl; nati, orum, mpl;
+ иметь детей от какой-л. женщины tollere liberos ex aliqua;
+ обратить свои силы против детей своей родины (т.е. собственных сограждан) vires in viscera patriae vertere;
детище
viscus, viscera;
детоубийство
infanticidium [ii, n];
детоубийца
infanticida [ae, m];
детский
infantilis [e] (vestis; blandimenta; aetas); puerilis [e];
детство
infantia [ae, f] (до 7 года жизни); pueritia [ae, f]; aetas [atis, f] tenera; aetas infirma;
+ сначала мы расстаемся с детством, затем с юностью primum pueritiam abscondimus, deinde adulescentiam.
дефект
defectum [i, n]; defectus [us, m]; vitium [ii, n];
дефектный
mutilatus [a, um]; defectivus [a, um];
+ быть дефектным in vitio esse;
дефис
hyphen, n, indecl.;
дефицит
defectus [us, m];
деформация
deformatio [onis, f];
деформированный
deformatus [a, um]; deformis [e];
дециграмм
decigramma, atis, n;
дециметр
decimetrum [i, n];
дешевизна
vilitas [atis, f] (annonae);
дешево
viliter (constare);
+ дешево купить vili emere; bene emere;
+ дешево продать vili vendere; male vendere;
+ дешево отделаться tecto latere abscedere;
дешевый
vilis [e] (annona; frumentum; exsequiae; cibi); triobolus [a, um]; diobolaris [e] (scorta);
деяние
factum [i, n]; facinus, oris, n; actio [onis, f]; labor [oris, m]; opus, operis, n; res [rerum, fpl] gestae;
деятель
actor [oris, m]; agens, ntis, m;
+ заслуженный деятель науки vir (mulier) scientiae emeritus (-a);
деятельность
actiones, um, fpl; opera, um, npl; usus [us, m]; actuositas [atis, f]; actus [us, m]; agitatio; industria [ae, f];
+ адвокатская деятельность usus forensis;
+ деятельность на поприще искусства usus artis;
+ жизнь и деятельность карла Линнея Caroli Linnaei vita atque opera;
+ отчет о деятельности Ботанического института за последние 10 лет relatio de actis Instituti Botanici per hos decem annos;
+ посвятить себя государственной деятельности accedere ad rem publicam;
+ поле деятельности theatrum (th. virtuti conscientia est);
деятельный
strenuus [a, um] (vir fortis ac strenuus); navus [a, um] (homo navus et industrius); vegetus [a, um] (mens; ingenium); actuosus [a, um]; activus [a, um]; sedulus [a, um]; impiger, gra, grum; operosus [a, um];
джаз
jazzensis musica [ae, f];
джинсы
bracae [arum, fpl] Genuenses;
джунгли
jangala [orum, npl]pl; silva [ae, f] vetusta,vetustissima; silvae, arum, fpl; loca [orum, npl] silvis humidis obsita;
диагноз
diagnosis, is (eos), f;
+ краткий диагноз diagnosis brevis;
+ полный латинский (русский) диагноз diagnosis latina (rossica) plena;
+ диагнозы, подлежащие исправлению diagnoses corrigendae;
+ примечание к диагнозу observationes ad diagnosim;
диагностика
diagnostica [ae, f];
диагностический
diagnosticus [a, um];
+ диагностическая информация informatio diagnostica;
+ диагностический признак character diagnosticus;
диагональ
linea [ae, f] diagonalis;
диагонально
diagonaliter;
диаграмма
diagramma, atis, n; schema, atis, n; tabella [ae, f]; figura [ae, f] graphica [e]xemplum [i, n];
диадема
fascia [ae, f]; diadema, atis, n;
диакон
diaconus [i, m];
диакритический
diacriticus [a, um];
+ диакритические знаки signa diacritica;
диалектика
dialectica [ae, f];
диаметр
diametros, i, f; dimetiens [e]ntis, f;
диаспора
diaspora [ae, f];
диафрагма
diaphragma; atis, n;
диван
crabattus [i, m]; cubile, is, n; sponda [ae, f]; sella [ae, f] Turcica (amplior);
диверсия
labefactatio [onis, f]; diversio [onis, f]; subversio [onis, f];
дивиденды
pecunia [ae, f] dividenda; lucrum [i, n] dividendum;
дивизия
pars [rtis, f] exercitus; divisio [onis, f];
диво
miraculum [i, n];
дигесты
digesta [orum, npl]pl;
дигитальный
digitalis [e];
диета
diaeta [ae, f]; ratio [onis, f] victus;
дизайнер
architectus [us, m]; designator [oris, m]; fabricator [oris, m]; auctor [oris, m];
дикий
ferus [a, um] (bestia); ferox (elephantus); spontaneus [a, um]; ferinus [a, um]; sponte crescens [ntis]; atrox, cis (animus; odium); truculentus [a, um] (tigris); trux, cis (aper); indomitus [a, um]; agrestis; rapidus [a, um]; rigidus [a, um]; torvus [a, um]; efferus [a, um];
+ дикая коза caprea; dama;
+ дикий осел onager, gri, m;
дикорастущий
ferus [a, um] (arbores);
дикость
barbaries [e]i, f; barbaria [ae, f]; ferocia [ae, f]; feritas [atis, f];
диктатор
dictator [oris, m];
диктатура
dictatura [ae, f];
диктовать
dictare, 1;
диктор
locutor [oris, m]; annunciator [oris, m] / trix, icis, f;
дилетант
idiota [ae, m]; amator [oris, m]; cultor [oris, m] voluptarius; imperitus homo [inis, m]; tiro, onis, m;
дилетантизм
mediocritas [atis, f];
динамика
dynamica [ae, f];
динамический
dynamicus [a, um];
динозавр
dinosaurus [i, m];
диплом
diploma, atis, n; codicilli, orum, mpl; tabellae [arum, fpl] publicae;
+ почетный диплом honorarii codicilli;
дипломатия
ars [artis, f] diplomatica;
директор
director [oris, m]; moderator [oris, m]; rector [oris, m]; praefectus [i, m];
директория
(комп) cooperculum [i, n];
дирекция
administratio [onis, f];
дирижер
praefectus [i, m] musicus; syntonarius[ii, m]; concentus moderator [oris, m];
дисгармоничный
dysharmonicus [a, um];
диск
discus [i, m]; orbis
+ жесткий диск (компьютерный) discus fixus;
дискета
disculus [i, m];
диск-жокей
orbium phonographicorum exhibitor [oris, m];
дисковод
statio [onis, f] discorum;
дискриминация
dicriminatio [onis, f];
+ расовая дискриминация discriminatio phyletica
дискуссионный
disputabilis [e]; + дискуссионный вопрос problema disputabile;
дискуссия
disputatio [onis, f]; discussio [onis, f];
дисплей
ostentus [us, m]; tabula [ae, f] dilucida descriptoria; ostentatio [onis, f];
диспут
disputatio [onis, f]; schola [ae, f] (de aliqua re); concertatio [onis, f];
диссертация
dissertatio [onis, f];
+ диссертация на соискание ученой степени кадидата (доктора) биологических наук dissertatio pro gradu candidati (doctoris) biologiae;
дистанция
spatium [ii, n]; intervallum [i, n]; distantia [ae, f];
дистих
distichon [i, n];
дисциплина
disciplina [ae, f];
ДИТЯ
infans, ntis, m; puer [e]ri, m; suboles, is, f (producere subolem; imperatorum; deorum); partus [us, m]; parvulus [i, m]; natus [i, m];
дифференциальный
differentialis [e];
дифференциация
differentiatio [onis, f];
дифференцированный
differentiatus [a, um];
дичать
efferascere, o, -, -; vastare, 1;
дичок
arbor pomifera silvestris;
дичь
caro [carnis, f] ferina; ferina [ae, f]; venatio [onis, f]; venatus [us, m]; bestiae ferae; aucupium [ii, n];
+ множество разнообразной дичи multa et varia venatio;
длина
longitudo, inis, f; proceritas [atis, f];
длиннобородый
bene barbatus;
длинный
longus [a, um]; procerus [a, um]; longinquus [a, um]; prolixus [a, um]; promissus [a, um];
длительность
longinquitas; longitudo; diuturnitas;
длительный
diuturnus [a, um]; longus [a, um]; mansurus [a, um];
длиться
durare, 1; perdurare, 1; manзre [e]o, nsi, nsum (ad nostram aetatem; suo statu; bellum manet); permanзre; pertinзre [e]o, ui, ntum; stare, 1;
для
ad (acc); pro (abl); ob (acc);
+ для точного разграничения видов этого рода необходимы зрелые плоды ad species hujus generis exacte limitandas fructus maturi necessarii sunt;
+ для взаимного обмена pro mutua commutatione;
+ характерный для proprius [a, um];
+ пригодный для idoneus [a, um];
+ того чтобы ideo ut;
+ для чего cujus rei causa;
+ для римлянина Фабий был человеком высокообразованным multae inFabio, ut in homine Romano, litterae fuerunt;
+ для тех времен ut illis temporibus;
+ для себя privatim; pro domo sua;
дневник
diarium [ii, n]; liber [bri, m] memorialis; commentarii [orum, mpl] diurni; ephemeris, idis, f;
+ дневник путешествия diarium itineris;
дневной
diurnus [a, um]; diarius [a, um];
+ дневная норма pensum [i, n];
+ дневной паек diarium [ii, n];
днем
die; interdiu; luce;
дно
fundus [i, m];
+ идти (опускаться, оседать) на дно pessum ire;
+ погрузиться на дно моря pessum subsidere per mare;
+ перевернуть все вверх дном caelum ac terras miscere, maria omnia caelo miscere;
до
ad (acc); tenus (Tauro t.; Cumarum t.; pectoribus t.; nubium t.);
+ вплоть до середины августа usque ad medium Augustum;
+ встречается от берега моря вплоть до вершин гор a litore maris usque ad cacumina montium occurrit;
+ до верхних границ лесов ad limites superiores silvarum;
+ до октября ad Octobrem;
+ до основания ad basin;
+ стебель до 1 м высоты caulis ad 1 m altus;
+ до полудня ante meridiem;
+ до сих пор adhuc;
+ до нанесения ран vulneribus tenus;
добавление
additio [onis, f]; additamentum [i, n]; supplementum [i, n]; stillarium [ii, n] (мелкое);
добавлять
addere, o, didi, ditum (in vinum aquam); subdere (versыs); adjicere, io, jeci, jectum; acquirere, o, isivi, itum; afferre, affero, attuli, allatum (addere atque afferre multa); assumere, o, psi, ptum (ad reliquos labores etiam hanc molestiam); supplere [e]o [e]vi [e]tum (ceteros; quantumcumque mensurae deest); suggerмre, o, ssi, stum (verba quae desunt); subnectere, o, xi, ctum (fabulam); subjungere, o, xi, ctum (praeces);
+ к этому добавить нечего nihil accedere potest ad eam rem; nihil huc addi potest;
+ он полагает, что к его славе добавить нечего sibi nihil ad gloriam acquirendum putat;
добавочный
accessorius [a, um]; additicius [a, um]; intercalaris [e];
добиваться
eniti, or, nisus sum; petere, o, ivi, itum; proficere, io, feci, fectum; quaerere, o, sivi, situm (immortalitatem sibi morte; gloriam); quaeritare, 1; aucupari, or, atus sum (studium populi ac favorem); extundere, o, tudi, tusum (aliquid precibus); adipisci, or, adeptus sum (dominationis); sequi, or, secutus sum; exsequi (aeternitatem); extorquзre [e]o, rsi, rtum (alicui veritatem); tenere [e]o, ui, ntum (jus suum); tendere, o, tetendi, tensum/tentum; contendere; studзre [e]o, ui, - (aliquid, in aliquid; hoc unum studeo); impetrare, 1; exprimere, o, pressi, pressum;
+ добиваться похвалы laudari quaerere; laudi studere;
+ вот чего ты добиваешься ad eam rem affectas viam;
+ чего он добивается? Quid tendit?
+ добиться своих прав adipisci jus suum;
доблесть
virtus, utis, f (militaris; est militis decus);
+ проявлять доблесть fungi virtute;
+ отличаться высокой доблестью virtute multum valere;
+ воинская доблесть virtus bellandi, rei militaris;
добрасывать
adjicere, io, jeci, jectum;
добраться
tangere, o, tetigi, tactum (portыs);
добро
bonum [i, n]; bona [orum, npl]; sua [orum, npl]; fortunae, arum, fpl;
+ делать добро кому-л. bene facere alicui [e]rga aliquem; benigne facere alicui, adversus aliquem
+ добро пожаловать bene factum te advenisse;
доброволец
volo, onis, m; voluntarius[ii, m];
добровольно
voluntarie; ultro; voluntate; volens; voluntarie (et non ex necessitate); sponte (meв, tua, sua; sua sponte recte facere; Italiam non sponte sequor; non sponte nocens); libenter;
+ по принуждению или добровольно? utrum jussus an ultroneus?
добровольный
voluntarius [a, um]; ultroneus [a, um] (exsilium); volens, ntis;
добродетель
honestum [i, n]; honestas [atis, f]; virtus, utis, f (est in eo virtus et probitas);
+ добродетель есть не что иное, как доведенная до совершенства природа est virtus nihil aliud, quam ad summum perducta natura;
добродетельный
benemorius [a, um]; sanctus [a, um]; pius [a, um]; probus [a, um];
добродушие
bonitas [atis, f]; humanitas [atis, f];
доброжелатель
fautor [oris, m];
доброжелательный
benevolens, ntis; benevolus [a, um]; amicus [a, um];
доброжелательство
benevolentia [ae, f];
доброкачественный
probus [a, um]; bonus [a, um]; benignus [a, um];
добросердечно
liberaliter (accipere; accipi);
добросовестность
bona fides [ei, f];
+ исполнять свои обязанности с прежней добросовестностью veterem pudorem sibi imponere;
+ справедливость в вопросах доверия именуется добросовестностью justitia creditis in rebus fides nominatur;
добросовестный
accuratus [a, um]; diligens, ntis; sedulus [a, um]; studiosus [a, um]; fidus [a, um] (interpres); certus [a, um] (naturae rerum explorator); verus [a, um] (testis); religiosus [a, um]; sanctus [a, um]; pius [a, um];
доброта
bonitas [atis, f];
добротный
bonus [a, um]; probus [a, um] (merx);
добрый
bonus [a, um]; probus [a, um]; benignus [a, um]; pius [a, um];
+ доброе расположение benevolentia;
добывать
parare, 1; conficere, io, feci, fectum; reportare, 1; conciliare, 1; extricare, 1; parere 3b; assequi, or, cutus sum;
+ добывать корм pabulari;
добыча
raptum [i, n] (rapto potiri); praeda [ae, f]; rapina [ae, f]; manubiae, arum, fpl; exuviae, arum, fpl; spolia [orum, npl]; praemium [ii, n];
+ военная добыча spolia (pl) (hostium, agrorum)
доверенность
litterae [arum, fpl] procuratoriae; auctoritas [atis, f]; testimonium [ii, n];
+ лицо, которому выдана доверенность mandatarius;
+ лицо, выдающее доверенность mandator;
+ по доверенности per procuram;
доверие
fides [e]i, f; fidentia [ae, f]; confidentia [ae, f]; fiducia [ae, f];
+ внушать доверие fidem facere;
+ заслуживать доверия fidem merere;
+ достойный доверия fidem merens;
+ заслуживать доверие habere fidem;
+ оказывать доверие fidem tribuere;
+ внушать доверие fidem facere;
+ из доверия к тебе fiduciв tuв;
+ пошатнувшееся доверие fides afflicta;
+ пользуясь доверием, обмануть кого-л.; злоупотребить чьим-л. доверием per fiduciae rationem fraudare aliquem; propter [per] fidem decipere aliquem;
+ относиться с доверием к людям confidentiam afferre hominibus;
+ отказать кому-л. в доверии damnare fidem alicujus;
+ слушать нужно все, но не спешить с доверием nil spernat auris, nec tamen credat statim;
довериться
concredere [o, credidi, creditum] fidei alicujus;
+ довериться вероломным врагам se perfidis hostibus credere;
доверху
ad summum;
довершать
consummare, 1; complere [e]o [e]vi [e]tum; exsequi, or, secutus sum (incepta; aliquid usque ad extremum);
+ довершить что-л. summam manum imponere alicui rei;
доверчивость
credulitas [atis, f];
доверчивый
credulus [a, um];
довершать
conficere, io, feci, fectum; perficere; cumulare, 1; consummare, 1;
доверять
fidere, o, fisus sum; fidem habere [eo, ui, itum], tribuere [o, ui, utum], adjungere [o, nxi, nctum], ferre [fero, tuli, latum] (alicui); confidere (de aliqua re); credere, o, didi, ditum (utrumque vitium est et omnibus credere et nemini); concredere (alicui aliquid); mandare, 1 (alicui consulatum, imperia);
+ не доверять кому-л. abrogare alicui fidem;
довести, доводить
perducere, o, xi, ctum; agere,o [e]gi, actum (aliquem ad [in] aliquam rem);
+ довести до абсурда ad absurdum reducere;
+ довести до конца absolvere; exsequi (aliquid usque ad extremum);
+ довести до сведения in notitiam perferre; certiorem facere;
довод
argumentum [i, n] (a. est ratio, quae, quod est dubium, per id quod dubium non est, confirmat довод есть основание, подтверждающее сомнительное несомненным); ratio [onis, f]; documentum [i, n];
+ веские доводы argumenta gravissima;
+ неопровержимые доводы argumenta irrefutabilia;
+ решающий довод summum argumentum;
+ опираясь на эти доводы his rationibus fultus;
+ приводить доводы в пользу… afferre rationes pro (contra)…/ afferre argumenta;
+ доводы и выводы argumenta et rationes;
доводить
perducere, o, xi, ctum; redigere, o [e]gi, actum; perficere, io, feci, fectum; revocare, 1; commovзre [e]o, movi, motum;
+ доводить до всеобщего сведения vulgare; promulgare;
+ доводить до конца transigere; expugnare; patrare;
+ доводить до чего-л. adigere; committere; adducere; deducere;
довольно
sat(is); bene; affatim;
+ довольно словесных препирательств verbis velitationem fieri compendii volo;
довольный
contentus [a, um] (parte debiti contentum esse); satur, ura, urum;
+ быть довольным собой placere sibi;
+ земледельцы, довольные (довольствующиеся) малым agricolae parvo beati;
довольствоваться
satis habere;
+ не довольствоваться parum habere;
догадаться
conjectare, 1; conjicere, io, jeci, jectum; suspicari, or, atus sum;
догадка
conjectura [ae, f]; conjectio [onis, f]; suspicio [onis, f] (alicujus rei); opinio [onis, f];
+ основанный на догадке conjectura positus;
догадываться
conjicere, io, jeci, jectum; suspicari, or, atus sum; prospicere, io, spexi, ctum;
догма
dogma, atis, n;
догматический
dogmaticus [a, um]
догнать
adipisci, or, adeptus sum (fugientem); calcem calce terere [o, trivi, tritum];
договариваться
agere, o [e]gi, actum (cum aliquo de re aliqua, aliquam rem); tractare, 1 (de condicionibus); stipulari, or, atus sum; pacisci, or, pactus sum; contrahere, o, xi, ctum; (pacem) pangere, o, panxi (pegi, pepigi), pactum;
договор
foedus [e]ris, n; tractatus [us, m]; contractus [us, m]; pactus [us, m]; pactum [i, n]; pactio [onis, f]; cautio [onis, f]; conventio [onis, f]; conventus [us, m]; lex, legis, f; condicio [onis, f]; tabella [ae, f]; syngraphus [i, m];
+ брачный договор tabulae nuptiales; tabellae dotis;
+ Договор запрещает добычу металлов, газа, нефти, использование в коммерческих целях растений и животных в Антарктиде. Illo tractatu sanctum est, ne metalla in Antarctide exercentur neve gasum, petroleum, herbae vel animalia ad usum commercialem converterentur;
+ договор найма conductum, conductio (ex conducto agere); locatio (et) conductio, locatum (et) conductum;
+ заключать договор contractum agere;
+ заключение договора ictus foederis;
+ международный договор tractatus internationalis;
+ подписать договор tractaui subscribere;
договорный (акт)
formula [ae, f];
догонять
adipisci, or [e]ptus sum; assequi, or, utus sum;
догорать
exurмre, o, ussi, ustum (lucerna exusta est);
дождевой
pluvialis [e]; pluvius [a, um];
+ дождевая вода aqua pluvialis;
+ дождевой лес silva pluvialis;
дождливый
pluviosus [a, um]; pluvius [a, um]; nimbosus [a, um];
+ дождливый день dies pluviosus;
+ в дождливую погоду caelo (Jove) pluvio;
дождь
pluvia [ae, f]; imber, bris, m; aqua [ae, f] caelestis;
+ под дождем sub pluvia;
+ склон, открытый ветрам и дождям declivitas ventis et pluviis exposita;
+ дождь идет pluit;
дожидаться
manзre [e]o, nsi, nsum (aliquem; adventum alicujus); ex(s)pectare, 1;
дожить
vivere, o, xi, ctum (ad summam senectutem; ad centesimum annum);
+ мы дожили до того, что… vivi pervenоmus, ut…
+ дожить до ста лет perducere vitam ad annum centesimum;
+ если бы я смог дожить до этого дня! utinam eum diem videam!
доза
dosis, is, f;
дозволение
concessus [us, m]; permissio [onis, f];
дозволять
sinere, o, sivi, situm; permittere, o, misi, missum; concedere, o, cessi, cessum;
дозревание
maturatio [onis, f];
дозревать
maturescere, o, ui, -;
+ плоды дозревают лишь с наступлением заморозков fructus tantum frigoribus levioribus incipientibus maturescunt;
доить
mulgзre [e]o, si, lsum; siccare, 1;
доказанный
probatus [a, um]; testatus [a, um];
+ доказанный факт res probata (testata);
доказательство
demonstratio [onis, f]; ostentus [us, m]; probatio [onis, f]; testis [is, m]/f; argumentum [i, n] (a. est ratio, quae, quod est dubium, per id, quod dubium non est, confirmat); argumentatio [onis, f] (Argumentatio est explicatio argumenti. Argumenta, non argumentatio.); apodixis, is (eos), f; fides [e]i, f; testimonium [ii, n] (alicujus rei; dare, afferre); signum [i, n]; indicium [ii, n]; index, icis, m; pignus, oris, n; specimen, inis, n; documentum [i, n]; experimentum [i, n];
+ в доказательство ссылаться на чьи-л. воспоминания fidem memoriae alicujus appellare;
+ в доказательство чего-л. ad [in] fidem alicujus rei;
+ изобилующий доказательствами argumentosus;
+ неопровержимые доказательства probationes irrefutabiles;
+ приводить в доказательство argumentari (aliquid, multa);
+ приводить слабые доказательства plumbeo gladio jugulare;
+ служить доказательством ostentui esse;
+ это служит доказательством hoc est argumento;
+ являться важным доказательством magno documento esse;
+ явные доказательства probationes evidentes;
доказать
probare, 1; exprobare, 1; vincere, o, vici, vinctum (aliquid verbis); convincere; arguere, o, ui, utum; ostendere, o, ndi, nsum (ntum); docзre [e]o, ui, ctum; argumentari, or, atus sum (Quid porro argumenter? К чему мне еще доказывать?);
+ родство этих видов легко доказывается affinitas harum specierum facile probatur;
+ докажи, что Оппианик был честным человеком vince Oppianicum bonum virum fuisse;
доказуемый
argumentabilis [e] (propositio difficile argumentabilis);
доклад
relatio [onis, f]; relatus [us, m]; dissertatio [onis, f]; oratio [onis, f]; schola [ae, f] (de aliqua re);
докладчик
relator [oris, m]; orator [oris, m];
докладывать
referre, fero, tuli, latum; deferre; orare, 1;
доколе
quousque; quamdiu; quoad;
доктор
doctor [oris, m]; medicus [i, m];
+ доктор биологических наук d. biologiae (rerum naturalium);
+ диссертация на соискание степени доктора dissertatio pro gradu doctoris;
+ доктор права Juris Doctor (J.D.)
документ
documentum [i, n]; instrumentum [i, n]; consignatio [onis, f]; litterae, arum, fpl; tabulae, arum, fpl (litteris Graecis confectae); tabellae, arum, fpl (publicae);
+ действовать на основании снабженных печатями документов tabellis obsignatis agere;
документальный
documentalis [e];
документация
documentatio [onis, f]; tabulae, arum, fpl;
докучать
lassare, 1 (numina); terebrare, 1; fatigare, 1; obtundere, o, tudi, tusum;
долбить
tundere, o, tudi, tusum; cavare, 1;
+ долбить в одну точку terebrare;
долг
debitum [i, n] (alicui solvere); debitio [onis, f] (gratiae); creditum [i, n]; aes [aeris, n] alienum; officium [ii, n]; munus [e]ris, n;
+ быть в долгу reliquari alicui; in aere alieno esse;
+ быть по уши в долгах animam debere;
+ давать в долг без процентов alicui sine fenore pecunias expensas ferre;
+ наделать долгов incidere in aes alienum;
+ он счел своим долгом выразить свое мнение о диссертации officii sui esse existimavit, ferre de illa dissertatione judicium;
+ оплатить свои долги, расплатиться с долгами expedire nomina sua;
+ оставаться верным своему долгу in officio (per)manзre;
+ получить что-л. в долг под соответствующий залог aliquid satis dato debere;
+ последний долг officium triste;
+ считаю это своим долгом по отношению к их предкам majoribus eorum tribuendum puto;
+ я думаю, что он по уши в долгу non puto illum capillos liberos habere;
долгий
amplus [a, um] (dies); tardus [a, um] (nox); longus [a, um]; diuturnus [a, um]; longinquus [a, um]; laxus [a, um]; productus [a, um]; protensus [a, um];
долго
diu (ср.ст. diutius; diutissime); longe; multum; procul;
долговечный
diuturnus [a, um]; perdurans, ntis; vivax, cis; firmus [a, um]; stabilis [e]; longe vivens; perennis [e];
+ долговечное дерево arbor vivax;
+ долговечная древесина lignum firmum; stabile;
долговечность
diuturnitas [atis, f]; perdurantia [ae, f]; vivacitas [atis, f]; firmitas [atis, f]; stabilitas [atis, f];
долговой
debitorius [a, um];
+ долговая расписка syngrapha;
+ долговое обязательство nexus;
долговременный
diuturnus [a, um];
долголетие
longaevitas [atis, f];duratio [onis, f];
+ дерево, отличающееся исключительным долголетием arbor longaevitate exquisita insignis;
долголетний
diuturnus [a, um]; longus [a, um]; longaevus [a, um];
долгота
longitudo, inis, f;
+ восточная долгота longitudo orientalis;
+ западная долгота longitudo occidentalis;
долевой
partittivus [a, um]; lobaris [e];
доледниковый
praeglacialis [e];
долететь
advolare, 1; pervolare, 1;
+ куда копье не могло долететь quo telum adjici non potuit;
долженствовать
debзre [e]o, ui, itum; habзre [e]o, ui, itum (respondendum);
+ опираясь на эти соображения, я должен был разграничить эти виды his rationibus fultus has species distinguere debui;
+ дожным образом convenienter; rite; justo modo; ut (aliquem) aequum est;
+ мы должны это считать гораздо более серьезным illa multo gravius aestimare debemus;
+ сказать то, что должно быть сказано dicere debentia dici;
должник
debitor [oris, m]; obaeratus [i, m];
+ недобросовестный должник fraudator beneficiorum;
+ основной должник capitalis debitor;
+ платежеспособный должник debitor idoneus;
+ должники illi, qui debent; debentes;
должность
magistratus [us, m]; honor [oris, m]; officium [ii, n] (scribae; legationis); munus [e]ris, n; sors, rtis, m; imperium [ii, n]; ministerium [ii, n]; potestas [atis, f]; actus [us, m];
+ слагать с себя дожность a magistratu (honore) abire; abdicare se magistratu (imperio);
+ снять с должности ab actu removere;
+ занимать должность officium (munus, magistratum) administrare;
+ занимать почетную должность uti honore;
+ высшая должность summa;
долина
vallis, is, f;
+ в верхней (нижней) части долины реки in parte superiore (inferiore) vallis fluminis;
+ в долине реки (ручья) in valle fluvii (rivuli);
+ древняя долина vallis antiqua;
+ обитает в гористых частях долины Кошадары habitat in montosis vallis Koshadarae;
+ по каменистым долинам in vallibus lapidosis;
+ в горных долинах in convallibus montium;
+ в долине ручья in vallecula rivuli;
доллар
nummus Americanus; dollarium [ii, n];
долой
abi ex oculis; abi e conspectus; apage;
доломит
dolomitum [i, n];
долото
dolabrum [i, n];
долька
lacinula [ae, f]; particula [ae, f]; lobulus [i, m]; loculus [i, m]; segmentum [i, n];
доля
lacinia [ae, f]; pars, rtis, f; lobus [i, m]; partitio [onis, f]; portio [onis, f]; sors, rtis, f; fortuna [ae, f];
дом
domus, i, f; nidus [i, m]; familia [ae, f]; tectum [i, n]; aedes, ium, f; lar, laris, m; penates, ium, mpl;
+ дом наместника в провинции praetorium;
+ домa domi;
+ домой domum;
+ из дома domo;
+ жить в доме uti domo;
+ детский дом drephotrophium; orphanotrophium;
+ жилой многоквартирный восьмиэтажный дом multizonium octo tabulatorum;
+ глава дома pater familias;
+ торговый дом familia negotians; domus mercatoria;
+ не выходить из дому suis se tenere ;
+ надстраивать дом tectum altius tollere;
домашний
domesticus [a, um]; familiaricus [a, um]; familiaris [e]; mansuetus [a, um];
+ домашний очаг lar, laris, m; focus [i, m];
домик
casa [ae, f]; casula [ae, f]; domicella [ae, f]; lorica [ae, f]; theca [ae, f]; testa [ae, f];
доминион
dominium [ii, n];
доминировать
dominari, or, atus sum;
домино
ludus [i, m] domini;
домна
fornax [cis, f] metallorum; aeraria fornax;
домовитый
assiduus [a, um] (dominus);
домогательство
affectatio [onis, f] (alieanae fortunae); ambitus [us, m]; petitio [onis, f]; appetitio [onis, f]; contentio [onis, f];
домогаться
captare, 1 (cenas divitum); aucupari, or, atus sum (studium populi ac favorem); petessere, o, -, - (pugnam caedesque; laudem); affectare, 1 (alienam fortunam); petere, o, tivi, titum; appetere; postulare, 1; impetrare, 1; concupiscere, o, cupivi, cupitum; quaerere, o, sivi, situm; sectari, or, atus sum; imminзre [e]o, -,- (in, ad aliquid; alicui rei); niti, or, nisus sum;
домоправитель
dispensator [oris, m]; *major [oris, m] domus; villicus [i, m];
доморощенный
vernaculus [a, um];
домочадец
familiaris [e];
донесение
tabella [ae, f]; relatio [onis, f]; relatus [us, m];
+ донесение о победе tabellae laureatae;
донизу
ad imum;
+ сверху донизa summo ad imum;
донимать
enecare, 1 (aliquem rogitando); lacessere, o, sivi, situm;
донник
serta [ae, f];
донос
delatio [onis, f]; indicium [ii, n];
доносить
gestare, 1 (verba); referre, fero, tuli, latum; reportare, 1; nuntiare, 1; annuntiare, 1;
доносчик
delator [oris, m]; criminator [oris, m] (meus; in aliquem); accusator [oris, m]; sycophanta [ae, m]; index, icis, m; calumniator [oris, m];
доныне
(usque) ad hoc tempus; adhuc;
доподлинный
graphicus [a, um] (servus; fur); verus [a, um]; sincerus [a, um]; merus [a, um];
дополнение
addenda [orum, npl]pl; additamentum [i, n]; appendix, icis, m; mantissa [ae, f]; supplementum [i, n]; complementum [i, n];
+ дополнения и исправления addenda et corrigenda;
+ в дополнении in addendis;
+ дополнения к тому addenda ad volumen;
+ вносить дополнения addere;
дополненный
auctus [a, um]; locupletatus [a, um];
+ новое издание, дополненное автором editio nova ab auctore aucta;
+ издание второе, дополненное editio secunda locupletata;
дополнительный
additionalis [e]; supplementarius [a, um]; auxiliaris [e];
+ дополнительные материалы materies additionales;
+ дополнительный каталог catalogus supplementarius;
дополнить
supplere [e]o [e]vi [e]tum (Gallici belli imperfectum librum); adaugзre [e]o, auxi, auctum; subrogare, 1 (lex subrogatur, id est, adjicitur aliquid primae legi);
+ дополнить одни преступления другими maleficia aliis nefariis adaugere;
допрашивать
quaerere, o, sivi, situm (in aliquem; tormentis omnibus); interrogare, 1; audire, 4;
допрос
interrogatio [onis, f]; percontatio [onis, f] (perconationem facere); quaestio [onis, f]; auditio [onis, f]; inquisitio [onis, f];
допуск
admisssio [onis, f];
допускать
admittere, o, misi, missum (aliquem in curiam); committere, o, misi, missum; recipere, io, cepi, ceptum; sinere, o, sivi, situm; interponere, o, posui, positum; pati, ior, passus sum;
+ допускать к себе admittere aliquem ad se;
+ допускать ошибки errores admittere;
+ допускать различные толкования explicationes varias admittere;
допустимый
admissibilis [e];
Дорийцы
Dorici, orum, mpl;
дорический
Doricus [a, um];
дорога
via [ae, f]; iter, itineris, n; cursus, us. m;
+ узкая дорога, по которой повозки едва (с трудом) могли бы проехать в один ряд iter angustum, vix qua singuli carri ducerentur;
+ железная дорога via ferrea; ferrivia [ae, f] ;
+ лесная дорога via silvatica;
+ вдоль недавно проложенных дорог secundum vias recenter structas;
+ мостить дорогу viam sternere;
+ шоссейная дорога via lapidibus strata;
+ на склонах у дороги in declivibus ad viam;
+ по обочинам дорог ad viarum margines;
+ по дороге к горе in itinere ad montem;
+ скотопрогонная дорога tractus pascuus;
+ проселочная дорога trames, itis, m;
+ сбиться с дороги aberrare (a via);
+ в город ведут три дороги tres viae sunt ad urbem;
+ строить (прокладывать) дорогу viam munire (facere, aperire);
+ дорога из Ассора в Генну via, quв Assoro itur Hennam;
+ то, что недавно было тропинкой, стало дорогой modo quae fuerat semita, facta via est;
+ пуститься в путь по дорогам и бездорожьям per vias inviaque in vias se dare;
+ иди своей дорогой abi tuam viam;
+ идти по дороге viв ire;
+ дать, уступить дорогу кому-л. dare alicui viam;
+ ездить по Аппиевой дороге (viam) Appiam terere;
+ дорога, по которой не ступала нога человека nulla via humano trita pede;
+ дорога, ведущая к стенам Плутона via, quae tendit sub moenia Ditis;
+ дорога имела протяжение в десять дневных переходов via erat decem dierum;
дороговизна
caritas [atis, f] (rei frumentariae, annonae; vini);
дорогой
carus [a, um]; pretiosus [a, um]; dives, itis; impensus [a, um]; magnus [a, um]; dilectus [a, um] (alicui; luce mihi dilectior); placitus [a, um]; desiderium [ii, n];
+ прощайте, мои дорогие valete, desideria mea;
дородный
fusus [a, um]; habitus [a, um]; obesus [a, um]; crassus [a, um]; pinguis [e];
дорожка
ambulacrum [i, n]; ambulatio [onis, f]; callis [is, m]; semita [ae, f]; trames, itis, m;
дорожный
itinerarius [a, um];
досада
taedium [ii, n]; amaritudo, inis, f; molestia [ae, f]; indignatio [onis, f]; offensio [onis, f];
+ с досадой acide (ferre in anima sua);
+ переносить что-л. с досадой iniquo animo aliquid ferre;
досадно
piget;
досадный
molestus [a, um]; subodiosus [a, um]; odiosus [a, um]; gravis [e];
+ досадная погрешность mendum molestum;
досадовать
iniquo animo aliquid ferre [fero, tuli, latum]; poenitзre [e]o, ui, -;
досаждать
agere, o [e]gi, actum (stimulis); calefacere, io, feci, factum; pungere, o, nxi, ctum; irritare, 1;
доска
tabula [ae, f]; axis [is, m]; lamina [ae, f];
+ доска для игры abacus;
+ доска объявлений tabula (nuntiis proponendis / libellis affigendis), nuntius muralis;
+ классная доска tabula litteraria; tabula nigra scriptoria;
досконально
accurate; diligenter; exacte; exquisite; rite; sedulo; studiose;
дословно
ad verbum; verbatim;
дословный
ad verbum; verbalis [e];
доспехи
arma [orum, npl]pl; spolia [orum, npl]pl;
+ доспехи, снятые с неприятельского полководца spolia opоma;
досрочно
praemature;
доставать
sufficere, io, feci, fectum; satis esse [sum, fui, -];
+ не доставать abesse (hoc unum illi afuit; abest quod avemus);
доставать
attingere, o, attigi, attactum; tangere, o, tetigi, tactum; procurare, 1; expedire, 4 (panem canistris); promere, o, psi, ptum; depromere, o, psi, ptum;
+ стараться достать captare;
доставаться
obvenire, io, obveni, ventum (alicui sorte); pervenire; obtingere, o, obtigi, -;
доставить
afferre, affero, attuli, allatum (pacem ad aliquem; alicui auxilium; litteras ad aliquem; ager segetes affert; bruma nives affert); deferre; referre; paebere [e]o, ui, itum; sistere, o, stiti, statum (aliquem in portu); subigere, o [e]gi, actum (naves ad castellum); tribuere, o, ui, utum (pacem terris); suppeditare, 1 (frumentum toti Italiae); suggerere, o, gessi, gestum (tela alicui; tellus alimenta suggмrit); afficere, io, feci, fectum; sufficere, io, feci, fectum (cunctarum rerum abundantiam alicui); subministrare, 1 (auxilia hostibus; occasiones alicui); subvehere, o, xi, ctum; tendere, o, tetendi, tentum (tensum);
+ доставлять все необходимое для пропитания parare, quae suppeditent ad victum;
доставка
subvectio [onis, f];
+ испытывать продовольственные затруднения в связи с плохой доставкой ab re frumentaria duris subvectionibus laborare;
достаток
copia [ae, f];
достаточно
satis; sat; sufficienter; affatim;
достаточность
satietas [atis, f];
достаточный
sufficiens, ntis;
+ быть достаточным sufficere; suppetere;
+ эти признаки имеют большое значение, но редко достаточны для определения родов hi characteres magni valoris sunt, sed raro ad genera definienda sufficiunt;
+ не было даже в достаточно большом количестве кормов ne pabuli quidem satis magna copia suppetebat;
+ если бы он достаточно долго прожил, он стал бы консулом cui si vita suppeditavisset, consul factus esset;
+ у меня вполне достаточно что сказать undique mihi suppeditat, quod dicam;
+ достаточно, чтобы ты разрешил sufficit, ut sinas;
достигать
accedere, o, cessi, cessum; succedere (ad summum honorem); attingere, o, attigi, attactum; tangere, o, tetigi, tactum (haec civitas Rhenum tangit; portыs); pervenire, io, veni, ventum; progredi, ior, gressus sum; proficere, io, feci,fectum; expedire, 4 (victoriam); adipisci, or, adeptus sum (senectutem); capere, io, cepi, captus sum (insulam; portum); tenзre [e]o, ui, tentum (portum); pertinзre; prehendere, o, ndi, nsum; quaerere, o, sivi, situm; scandere, o, scendi, scensum; affectare; impetrare, 1; penetrare, 1; permeare, 1; porrigere, o, xi, ctum; prominзre [e]o, ui, -;
+ это дерево достигаает возраста 200 лет haec arbor ad annum ducentesimum pervenit;
+ многого достиг автор, объездивший всю Грузию plurimum auctor Iberia omni peragrata profecit;
+ достигнуть желаемого frui votis; damnari voti;
+ достигнуть власти affectare opes; adipisci rerum;
+ не годами, а природным дарованием достигается мудрость non aetate, verum ingenio adipiscitur sapientia;
+ сабиняне бросились в горы, но лишь немногие достигли их Sabini montes petebant et pauci tenuere;
+ источник, которого достигает морской прилив fons, quo (in quem) mare succedit;
достижение
adeptio [onis, f];
достижимый
contiguus [a, um];
достоверность
fides [e]i, f (testimonii); auctoritas [atis, f]; veritas [atis, f];
достоверный
certus [a, um]; compertus [a, um]; exploratus [a, um]; testatus [a, um]; verus [a, um]; locuples [e]tis; luculentus [a, um];
достоинство
virtus, utis, f (arboris; equi); dignitas [atis, f]; gravitas [atis, f]; majestas [atis, f]; auctoritas [atis, f]; veneratio [onis, f]; gradus [us, m];
+ достоинства и недостатки этого труда hujus operis virtutes et vitia;
+ по достоинству pro merito;
+ чувство собственного достоинства superbia;
+ достигнуть чего-л. благодаря своим достоинствам aliquid virtute adipisci;
достойно
liberaliter (liberaliter vivere; liberaliter educatus); honeste; digne;
достойный
dignus [a, um]; condignus [a, um] (crimini condigna ultio); merens, ntis; idoneus [a, um]; meritus [a, um] (poena; meritissimв famв frui); honestus [a, um];
+ достойный внимания attentione dignus; spectabilis;
+ достойный накзания sons, ntis; noxius [a, um];
+ достойный одобрения probabilis [e];
+ достойный осмеяния ridiculus [a, um];
+ достойный похвалы laudabilis [e];
+ достойный почтения venerandus [a, um]; venerabilis [e];
+ достойный проклятия detestabilis [e]; exsecrandus [a, um];
+ достойный славы gloriosus [a, um];
+ достойный сожаления lamentabilis [e]; miser [e]ra [e]rum; miserabilis [e]; miserandus [a, um];
+ достойный удивления admirabilis [e]; mirandus [a, um];
достопамятный
memorabilis [e]; commemorabilis [e];
достопримечательности
visenda [orum, npl]pl (Athenarum);
достопримечательный
notabilis [e]; notandus [a, um]; visendus [a, um]; aspectabilis [e];
достояние
possessio [onis, f]; suum [i, n]; res [e]i, f (familiaris); fortunae, arum, fpl; bona [orum, npl]pl; substantia [ae, f]; heredium [ii, n]; gaza [ae, f] (agrestis);
+ расточать свое достояние uti suo largius;
+ вся Азия стала достоянием римского народа tota Asia populi Romani facta est;
доступ
aditus [us, m]; admissio [onis, f];
доступно
facile;
доступный
accessibilis [e]; tractabilis [e] (oculis manuque); apertus [a, um]; patulus [a, um]; patiens, ntis; propositus; vacuus [a, um]; vulgaris [e]; pervius [a, um]; pronus [a, um];
+ быть доступным vacare (litora jure gentium omnibus vacant);
досуг
otium [ii, n]; vacivum tempus, oris, n; vacuum tempus; vacuus [i, m] (aliquid invenire vacui);
+ почитать на досуге vacive libellum perlegere;
+ на досуге si vacet;
досужий
vacuus [a, um] (homo); otiosus [a, um];
дотрагиваться
tangere; attingere, o, attigi, attactum; effingere, o, nxi, ctum; libare, 1;
доход
lucrum [i, n]; quaestus [us, m]; acceptum [i, n]; merces, зdis, f (praediorum); reditus [us, m]; vectigal, is, n; obventio [onis, f];
+ извлекать доходы frui (agro);
+ извлечение доходов (из пользования чужой собственностью) usus et fructus, usus fructusque, ususfructus;
+ нечестный доход cum mala fama lucrum;
+ не приносящий дохода vacuus (vacuam habere pecuniam); sterilis (nummi; pecunia);
+ доходы commoda (publica, populi);
доходить
accedere, o, cedi, cessum (ad aliquem; aliquem; ad Aquinum; Carthaginem); procedere; attingere, o, attigi, attactum; tangere, o, tetigi, tactum; venire, io, veni, ventum (usque ad mare); pervenire, io, veni, ventum; progredi, ior, gressus sum; redire; revolvere, o, volvi, volutum; adire,eo, ii, itum (ad urbem);
+ растет по всему Карельскому перешейку и доходит до Выборга in toto isthmo Karelico provenit et ad Vyborg usque accedit;
+ доходит до северных границ limites boreales attingit (tangit);
+ эта форма в Сибири доходит до Енисея haec forma in Sibiria usque ad flumen Jenissei pervenit (progreditur);
+ вскоре мое письмо дойдет до тебя mox epistula mea tibi veniet;
доходный
uber [e]ra [e]rum (quaestus uberrimus); fructuosus [a, um]; quaestiosus [a, um];
доцент
docens, ntis, m/f;
+ доцент Ленинградского университета docens Universitatis Leninopolitanae;
дочерний
filialis [e];
дочка
filiola [ae, f];
дочь
filia [ae, f]; gnata [ae, f]; nata [ae, f]; puella [ae, f]; virguncula [ae, f];
дощечка
tabella [ae, f] (liminis);
доярка
multrix, icis, f;
драгоценный
pretiosus [a, um]; carus [a, um];
+ драгоценный камень gemma [ae, f]; lapis, idis, m (pretiosus);
дразнить
lacessere, o, ivi, itum; cavillari, or, atus sum;
драка
rixa [ae, f]; pugna [ae, f];
дракон
draco, onis, m; serpens [entis, m],f;
драма
fabula [ae, f]; poлma [atis, n] dramaticum; drama, atis, n;
драматург
poлta [ae, m] dramaticus; dramaturgus [i, m]; poeta scaenicus;
дранка
scandula [ae, f];
драночный
scandularis [e];
драть
vellere, o, vulsi, vulsum; scindere, o, scisi, scisum; carpere, o, psi, ptum; decerpere, o, psi, ptum; glubere, glupsi, gluptum;
драться
rixari, or, atus sum; pugnare, 1;
древесина
lignum [i, n]; materia [ae, f];
+ древесина балансовая lignum ad chartam praeparandam idoneum;
+ древесина деловая lignum industriale;
+ древесина мягкая lignum molle;
+ древесина свилеватая lignum tortuosum;
+ древесина строительная lignum constructivum;
древесиноведение
xylologia [ae, f];
древесно
-кустарниковый arboreo-fruticosus [a, um];
древесный
lignosus [a, um]; ligneus [a, um]; arboreus [a, um];
+ древесный плод pomum; malum;
+ древесный уголь carbo lignosus;
+ древесные волокна libriformum;
+ древесные породы arbores;
древко
bacillum [i, n]; hastile, is, n;
древний
antiquus [a, um]; incanus [a, um] (saecula); cascus [a, um]; vetus [e]ris (oppidum; regnum Priгmi); vetustus [a, um]; priscus [a, um]; senex, senis;
древность
antiquitas [atis, f]; vetustas [atis, f];
древовидный
arbustus [a, um]; arboreus [a, um];
древонасаждение
plantatio [onis, f] arborum;
древостой
dendrostasis, is, f;
дремать
dormitare, 1;
дремота
dormitatio [onis, f]; somnus [i, m] (levis);
дремучий
densissimus [a, um]; opacus [a, um];
дрессировать
alumnari, or, atus sum (canes); assuefacere, io, feci, factum; instruere, o, uxi, ctum;
дробить
comminuere, o, ui, utum;
дробь
fractio [onis, f];
дрова
ligna [orum, npl]pl; cremium, cremia (pl); arbores cremiales;
дрогнуть
fluctuare, 1 (acies fluctuans);
дрожать
fluctuare, 1 (aлr fluctuat); trepidare, 1 (metu); tremere, o, ui, - (toto pectore; corde et genibus; ossa); vibrare, 1; pavзre [e]o, pavi, -;
дрожащий
trepidus [a, um] (improviso metu); tremulus [a, um]; crispus [a, um];
+ дрожащий от нетерпения praetrepidans;
дрожжи
cerevisiae, arum, fpl; fermentum [i, n]; Saccharomycetaceae, arum, fpl; faex, cis, f;
дрожь
tremor [oris, m]; frigus, oris, n; horror [oris, m]; pavor [oris, m];
дрозд
turda [ae, f]; turdus [i, m];
дротик
hast(ul)a [ae, f]; telum [i, n] (tela mittere, conjicere); spiculum [i, n]; veru[us, n]; pilum [i, n]; jaculum [i, n];
друг
amicus [i, m]; familiaris [is, m]; sodalis [is, m]; necessarius[ii, m];
+ друг друга alius alium; alter alterum; invicem; inter se; se invicem;
+ друг другу sibi; alius alii (alio)
+ друг с другом inter se; invicem;
+ в присутствии многих моих друзей cum essent complures mecum familiares;
+ иметь много друзей valere amicis;
+ отвернуться от друга amicitiae terga versa dare;
+ быть запросто (на равной ноге) с друзьями se submittere in amicitia;
другой
alius, a, ud; alienus [a, um]; alter [e]ra [e]rum; ceterus [a, um]; reliquus [a, um];
+ другим образом aliter;
+ другим путем alia;
дружба
amicitia [ae, f]; conjunctio [onis, f]; usus [us, m] amicitiae; familiaritas [atis, f]; necessitudo, inis, f;
+ изменить старой дружбе amicitiae terga versa dare;
+ сделать дружбу более тесной familiaritatem frequentiorem reddere;
дружелюбный
hospitalis [e]; notus [a, um]; amabilis [e]; amicus [a, um]; benevolus, benevbolentis;
дружески
familiariter; amice; benevole; amanter;
дружеский
sodalis [e]; fraternus [a, um]; benignus [a, um];
дружественный
amicabilis [e]; amicalis [e];
дружина
manus, us, f;
дружинник
ambactus [i, m];
дружить
uti [or, usus sum] aliquo amico; habere aliquem amicum, familiarem;
дружок
capitulum [i, n] (o capitulum lepidissimum!);
друза
drusa [ae, f]; concretio [onis, f] crystallorum;
друиды
druides, um, m;
дряблый
puter, tris;
дряхлеть
senescere, o, ui, -;
дряхлость
mala aetas [atis, f]; senium [ii, n];
дряхлый
decrepitus [a, um]; aetate confectus [a, um]; vietus [a, um] (senex); vetus [e]ris; imbecillis [e]; cariosus [a, um] (carisa senectus);
+ дряхлый старик silicernium;
Дуб
quercus, us, f; robur, oris, n; ilex, ilicis, f;
дубильный
coriarius [a, um];
+ дубильные вещества tannica, orum;
дубина
clava [ae, f]; lapis, idis, m (quid stas, lapis?); vacerra [ae, f]; stipes, itis, m; fustis, is, f;
дубинка
fustis [is, m] (aliquem fustibus mulcare; fusti caput afflixisse; fustibus tundere); ramus [i, m];
дублет
duplum [i, n];
дублетный
duplicatus [a, um];
дубовый
robustus [a, um] (fores); roboreus [a, um]; querceus [a, um];
дубрава
nemus, oris, n; quercetum [i, n];
дуга
arcus [us, m]; curvatura [ae, f];
+ главный хребет Куньлунь образует дугу jugus principale Kunlun arcum praebet;
дудочка
fistula [ae, f]; tibia [ae, f]; calamus [i, m];
дума
consilium [i, n]; cogitatio [onis, f];
думать
aestimare, 1; existimare, 1; arbitrari, or, atus sum; autumare, 1; censere [e]o, ui, censum; credere, o, didi, ditum (c. aliquem esse parestantem virum; c. aliquem Jovis filium); judicare, 1; opinari, or, atus sum; ponere, o, sui, situm; putare, 1; cogitare, 1; reri, reor, ratus sum; reflectere, o, xi, ctum; sentire, io, sensi, sensum; velle, volo. volui, -; exopinissere, o, -, -; suspicere, o, cepi, ceptum; sperare, 1 (spero me causam tibi probavisse);
+ другие пусть думают об этом, как им угодно viderint alii, quid de hoc exopinissent;
+ не думаю, а доподлинно знаю haud credo, sed certo scio;
+ что ты о ней думаешь? Quid eam credis?
+ ты (так) думаешь? Credin'?
+ чтобы не (по)думали, будто он расстроен (этой) утратой ne videretur jacturв motus;
+ верить предсказателям чрезвычайно, думается, глупо maximae stultitiae videtur hariolis credere;
+ думай, что делаешь videas, quid agas;
+ об этом после подумаем hisce de rebus post viderimus;
+ об этом (по)думай сам illud ipse videris;
+ думаю, что больше говорить не надо vereor, num aliud sit dicendum;
+ не думать ни о чем высоком nihil altum suspicere;
+ позже, чем думали spe serior;
Дунай
Danubius[ii, m];
дуновение
spiritus [us, m] (vehementior spiritus ventus est, spiritus leviter fluens – aлr); aura [ae, f]; aspiratio [onis, f]; flatus [us, m]; flamen, inis, n; afflatus [us, m];
дупло
alveus [i, m] (antrum, caverna, cavum) arboris;
дура
fatua [ae, f]; stulta [ae, f]; stolida [ae, f];
дурак
(homo) stultus [i, m]; fatuus [i, m]; demens, ntis, m; stupidus [i, m]; baceolus [i, m];
дурачить
infatuare, 1 (aliquem aliqua re); alicujus, alicui os sublinмre, o, levi, litum; sublectare, 1; ludificari, or, atus sum; eludere, o [e]lusi [e]lusum;
дурачок
maccus [i, m];
дурень
varo (baro), onis, m;
дурной
improbus [a, um]; malus [a, um]; vitiosus [a, um]; pravus [a, um]; perversus [a, um]; taeter,tra, trum;
+ дурное знамение prodigium [ii, n];
+ дурная слава infamia [ae, f];
+ дурное обращение vexatio [onis, f];
дуть
flare, 1; afflare, 1; inflare, 1; spirare, 1; inspirare, 1; aspirare, 1;
дух
animus [i, m] (ut oculus, sic animus, se non videns, alia cernit; animi corporisque vires); spiritus [us, m]; umbra [ae, f] (Hectoris); mens, ntis, f; ingenium [ii, n]; daemon, onis, m; daemonium [ii, n];
+ дух-хранитель genius[ii, m]; lar [is, m];
+ падать духом abjicere animum; tardari animo; submittere animum;
+ придать духу animum addere;
+ воспрянуть духом animum sumere;
+ боевой дух наших растет nostris animus augetur;
+ упавший духом afflictus (animi bonorum);
+ упавший дух affectus animus;
+ испустить дух abjicere animam; vomere vitam, animam; animam agere; extremum spiritum edere [e]ffundere;
+ одни жиыве существа имеют дух, другие же только душу (дыхание) animantia quaedam animum habent, quaedam tantum animam;
+ перевести дух strigare;
+ одним духом uno spiritu;
духи
odores, um, mpl; aqua [ae, f] aromatica (odorata); unguentum [i, n]; aromata, atum, npl;
духовенство
clerus [i, m]; sacerdotes, um, mpl;
духовник
confessarius[ii, m];
духовный
spiritalis [e]; spiritualis [e];
+ духовное лицо clericus [i, m];
духовой
spiritalis [e];
душ
*tubus [i, m] mammatus; lavatio [onis, f] pluvia;
душа
anima [ae, f]; animus [i, m] (bestiarum animi sunt rationis expertes); cerebellum [i, n]; spiritus [us, m]; mens, ntis, f; pectus, oris, n;
+ души в ком-л. не чаять aliquem in sinu [in oculis] gestare;
+ в глубине души sub vultu;
+ брать за душу admovere orationem animo alicujus;
+ страждущий душою animo aeger;
+ от всей души ex animo;
+ всей душой studio ac voluntate;
+ душа влечет fert animus;
+ делать все, что душе угодно animo obsequi;
+ пока я в полном сознании, пока душа управляет моим телом dum memor ipse mei, dum spiritus hos regit artus;
+ души умерших manes, ium m;
душегуб
trucidator [oris, m];
душистый
odoratus [a, um]; odorifer [e]ra [e]rum; odorus [a, um]; olens, ntis; aromaticus [a, um];
душить
enecare,1 (avem; anguem); effocare,1; suffocare,1 (aliquem); trucidare,1 (plebem fenore); strangulare,1 (aliquem); gulam frangere, o, fregi, fractum; jugulare,1;
дыба
equuleus / eculeus (in eculeum conjici, imponi);
дым
fumus [i, m]; nebula [ae, f]; odor [oris, m]; vapor [oris, m];
дымить
fumare,1;
дымиться
fumare,1;
дымчато
-серый fumagineus [a, um]; fumaginosus [a, um]; fumidus [a, um]; fumosus [a, um];
дыня
melo,onis, m (Cucumis melo);
дыра
apertura [ae, f]; perforatio [onis, f]; foramen, inis, n; lacuna [ae, f]; os;
+ черная дыра cavum atrum;
дырявый
foratus [a, um]; perforatus [a, um]; rimosus [a, um];
+ дырявые умы, головы forati animi;
дыхание
respiratio [onis, f]; anhelitus [us, m]; halitus [us, m]; spiritus [us, m] (vita tenetur spiritu); flatus [us, m]; afflatus [us, m];
+ учащенное дыхание creber anhelitus;
+ короткое дыхание spiritus angustior;
+ на одном дыхании, не переводя дыхания uno spiritu;
дыхательный
respiratorius [a, um]; spiritalis [e];
дышать
spirare,1; respirare,1; spiritum ducere, movere, trahere, recipere;
дьявол
diabolus [i, m]; cacodaemon, onis, m; malus [i, m] (spiritus);
дюжина
duodecim; duodenarius numerus [i, m];
дюна
collis [is, m] arenosus; duna [ae, f];
дюйм
pollex, icis, m; uncia [ae, f]; digitus [i, m];
дюймовый
pollicaris [e]; uncialis [e];
дядя
avunculus [i, m] (брат матери); patruus [i, m] (брат отца);
дятел
picus [i, m];

Е


Ева
Heva [ae, f];
евангелие
euangelium [ii, n]; Evangelium;
+ проповедник евангелия euangelizator [oris, m];
евангелист
euangelista [ae, m];
евангелический
evangelicus [a, um];
евангельский
euangelicus [a, um];
евнух
eunыchus [i, m]; vir [i, m] sterilis;
еврей
Hebraeus [i, m]; Judaeus [i, m];
еврейский
Hebraeus [a, um]; Judaeus [a, um]; Hebraicus [a, um];
+ еврейский язык lingua Hebraica;
Еврипид
Euripides, is (i), m;
Европа
Europa [ae, f]; Europe [e]s, f;
европейский
Europaeus [a, um]; Europensis [e];
евфрат
Euphrates [is, m];
евхаристия
eucharistia [ae, f];
Египет
Aegyptus, i, f;
египетский
Aegyptius [a, um];
его,
ее suus [a, um]; ejus; ipsius;
еда
cibus [i, m]; prandium [ii, n]; esus [us, m]; cena [ae, f];
едва
vix; aegre; male;
+ неприятели едва не были побеждены paulum (non multum) afuit, quin hostes vincerentur;
+ едва ли можно сказать vix dici potest;
+ едва ли (это) необходимо videte, ut sit necesse;
+ едва могущий прокормиться тем, что дает ему поле vix arvis suppeditatus;
единение
unitas [atis, f] (atque consensus);
единица
unio [onis, f]; unitas [atis, f]; taxon [i, n]; caput, itis, n;
+ всем известно, что единицей измерения длины "метром" является часть периметра земли, а веса "килограмм" - вес литра дестилированной воды в безвоздушном пространстве Inter omnes doctos constat mensuram "metri" esse partem perimetri terrae [e]t "chiliogrammi" pondus litri aquae destillatae in spatio aлre vacuo;
единичный
singulus [a, um]; solitarius [a, um]; unicus [a, um];
единовластие
monarchia [ae, f];
единогласие
unanimitas [atis, f]; consensus [us, m];
единогласно
unв voce; calculis omnibus; cunctis suffragiis;
единодушие
concentus [us, m]; consensus [us, m]; consensio [onis, f]; conspiratio [onis, f]; concordia [ae, f]; unanimitas [atis, f];
единодушно
consensu omnium; ex communi consensu; unanime; unanimiter;
+ единодушно и единогласно uno animo atque una voce;
единодушный
unanimus [a, um]; concors, rdis;
единокровный
consanguineus [a, um]; germanus [a, um];
единоличный
virilis [e] (pars; portio); singularis [e];
единомышленник
consentaneus [i, m]; collega [ae, m] (Epicuri collega sapientiae);
единообразие
similitudo, inis, f; uniformitas [atis, f];
единородный
unigenitus [a, um];
единственный
solus [a, um]; unicus [a, um]; singulis [e]; unigenitus [a, um];
+ единственное число (numerus) singularis;
единство
unitas [atis, f] (atque consensus); concordia [ae, f]; concentus [us, m]; consensus [us, m];
едкий
acer, acris, acre (humores); causticus [a, um]; acidus [a, um] (lingua); edax, cis (humor); salsus [a, um];
еж
echinus [i, m] (тж. морской); er [e]ris, m; erinaceus [i, m];
ежевика
morum [i, n]; cerasum [i, n] marascum; (кустарник) rubetum [i, n];
ежегодник
annales, ium, mpl;
ежегодно
quotannis;
ежегодный
annuus [a, um]; anniversarius [a, um]; sollemnis [e];
+ ежегодный отчет relatio annua;
ежедневно
cottidie; quotidie;
+ в Тибете в июне ежедневно выпадает снег mense Junio in Tibetia cottidie nives cadunt;
ежедневный
cottidianus [a, um]; quotidianus [a, um]; diurnus [a, um];
ежемесячный
menstruus [a, um];
+ ежемесячный журнал diarium (periodicum) menstruum;
еженедельный
hebdomadalis [e]; hebdomadarius [a, um];
езда
vectatio [onis, f]; vectus [us, m]; vectio [onis, f];
+ езда и ходьба восстанавливают душевные силы vectatio et iter reficiunt animum;
+ регулярная верховая езда assidua equitatio equi;
ездить
vectitari, or, atus sum (curru); gestari, or, atus sum (vehiculo; equo);
+ ездить верхом vectari equo;
+ ездить в повозках vectari carpentis;
еле
vix;
Елена
Helena [ae, f];
Елизавета
Elisabetha [ae, f];
еловый
abiegnus [a, um];
Ель
abies [e]tis, f;
емкий
capax, cis; spatiosus [a, um]; amplus [a, um];
емкость
capacitas [atis, f];
епархия
dioecesis [e]os, f;
епископ
episcopus [i, m]; pontifex, icis, m;
епископат
episcopatus [us, m];
ересь
haeresis [e]os, f;
еретик
haereticus [i, m];
еретический
haereticus [a, um];
ерунда
nugacitas [atis, f]; nugae, arum, fpl; nugamentum [i, n];
если
si; si minus;
+ если же sin;
+ если не ni; nisi;
+ если я не ошибаюсь ni fallor;
+ плодоносит в конце июля, если не раньше fructiferat fine Julii nisi prius;
+ если только si modo;
+ если бы такой человек был, или если бы он хотя бы когда-л. существовал, или, скажем даже, если бы он мог (вообще) существовать is, si quis esset, aut si etiam unquam fuisset, aut vero si esse posset;
+ если говорить только о вопросах чести ut loquar de solo honore;
естественно
naturaliter; secundum naturam; naturae convenienter;
естественнонучный
historiae naturalis;
естественность
naturalitas, naturae consentaneitas, naturali rationi congruentia;
естественный
naturalis [e]; nativus [a, um]; fortuоtus [a, um] (caespes); vivus [a, um] (saxum; pumex); simplex, icis;
+ естественный отбор selectio naturalis;
+ естественное распространение distributio naturalis;
+ естественная система systema naturale;
+ труды факультета естественных наук acta facultatis rerum naturalium;
естествознание
scientia naturalis; scientia naturae; physica; doctrina de rerum natura;
естествоиспытатель
naturalista [ae, m];
есть
edere, o [e]di [e]sum; esse; vesci, or, - (laurыs; columbas; sub umbra); tangere, o, tetigi, tactum (cibos dente); sumere, o, mpsi, mptum (panem perfusum aquв frigidв; cibum); pappare,1; mandere, o, mandi, mansum; manducare,1
+ хотеть есть esurire;
+ ешь, пожалуйста vescere, sodes;
ехать
vehi, or, vectus sum (curru, in curru; equo, in equo; navi, in navi); devehi; currere, o, cucurri, cursum; gestari, or, atus sum (vehiculo; equo); viam facere;
+ ехать на машине vehiculum agere;
+ ехать верхом equitare;
ехидна
echidna; vipera;
еще
etiam; etiamnum; jam; adhuc; dum;
+ еще не nondum; necdum;
+ еще раз denuo; iterum;
+ еще бы videlicet;
+ ну еще бы, твое консульство (было) благотворно, мое же пагубно tuus videlicet salutaris consulates, perniciosus meus;

Ж


жаба
1. bufo, onis, m; rana [ae, f] turpis; rana rubeta; 2. angina [ae, f];
жабры
branchiae, arum, fpl;
жаворонок
alauda [ae, f];
жадно
avariter (ingurgitare in se merum); cupide (accipere, appetere aliquid); cupienter (cupere aliquid; petere); avide; avare;
жадность
avaritia [ae, f]; aviditas [atis, f]; incontinentia [ae, f] (et cupiditas); cupiditas [atis, f];
жадный
avarus [a, um]; avidus [a, um]; rapax (domina); trahax, cis (procax, rapax, t.); sitiens, ntis; cupiens, ntis; cupidus [a, um] (avarus et cupidus);
жажда
sitis, is, (acc. im), f; avaritia [ae, f] (gloriae); aviditas [atis, f]; cupоdo, inis, f (gloriae laudisque); cupiditas [atis, f] (ultionis);
жаждать
sitire, 4; esurire, 4 (aliquid, alicujus rei); affectare,1; vovзre [e]o, vovi, votum; cupere, io, ivi, itum (pacem; novas res);
+ жаждать власти affectare imperium;
+ то, чего он недавно жаждал, он ненавидит quae modo voverat, odit;
жаждущий
indigus [a, um] (alicujus rei; aliqua re); cupidus [a, um] (pecuniae; liberorum; rerum novarum);
жалеть
dolere [e]o, ui, -; misereri [e]or, misertus sum; miserari, or, atus sum; parcere, o, peperci (parsi),-;
+ весь город жалел о нем erat in desiderio civitatis;
+ все жалели о нем desiderium sui reliquit apud omnes;
жалить
pungere, o, nxi, nctum;
жалкий
miser [e]ra [e]rum (condicio, fortuna); miserabilis [e]; miserandus [a, um]; lamentabilis [e]; pauper [e]ra [e]rum; profligatus [a, um]; mendоcus [a, um] (instrumentum); sublestus [a, um] (fides);
жалко
misere; miserabiliter;
жало
spiculum [i, n] (apium; scorpionis); aculeus [i, m]; cuspis, idis, f;
жалоба
conquestio [onis, f]; querela [ae, f]; querimonia [ae, f]; questus [us, m]; accusatio [onis, f]; insimulatio [onis, f] (alicujus rei); postulatio [onis, f]; postulatus [us, m];
жалобно
miseranter; flebiliter; miserabiliter;
жалобный
miserabilis [e]; lacrimosus [a, um]; lamentabilis [e]; lugubris [e]; flebilis [e];
жалобщик
petens, ntis, m; petitor [oris, m]; postulator [oris, m];
жалование
salarium [ii, n]; merces, зdis, f; annua [orum, npl]pl; praebita [orum, npl] (annua); praebenda [orum, npl]; stipendium [ii, n] (militare; militibus dare, numerare, persolvere; de publico statuere alicui);
+ состоять на жалованье stipendiari (alicui);
жаловаться
conqueri; queri, or, questus sum; petere, o, ivi, itum; lamentari, or, atus sum; accusare,1 (aliquem de epistularum neglegentia, infrequentia);
+ на что ему жаловаться? quid habet quod queratur?
жалость
misericordia [ae, f];
+ движимый (охваченный) жалостью captus misericordia;
жаль
dolendum est; poenitet; miseret;
+ мне жаль этого человека miseret me hujus hominis;
жанр
genus [e]ris, n (Aesopi);
жар
calor [oris, m]; febris, is, f; aestus [us, m] (meridiei; caniculae); ardor [oris, m]; fervor [oris, m]; vapor [oris, m]; flamma [ae, f];
+ сильный жар aestus febrisque;
жара
calor [oris, m]; aestus [us, m]; ignis [is, m]; phlogistum [i, n];
жареный
frictus [a, um]; frixus [a, um]; assatus [a, um]; assus [a, um] (caro); tostus [a, um];
+ жареная говядина assa bubula;
жарить
coquere, o, coxi, coctum; assare, 1; frigere, o, xi, ctum (hordeum, panicum, nuces); torrзre [e]o, ui, tostum;
жаркий
calidus [a, um]; aestuosus [a, um]; fervens, ntis; fervidus [a, um]; perfervidus [a, um]; acer, acre, acris (proelium);
+ обитает в жарких скалистых горах юго-западного Ирана habitat in rupestribus calidis montium Iraniae austro- occidentalis;
+ рассеянные по более жарким областям обоих полушарий per regiones calidiores utriusque orbis dispersi;
+ в жаркое время tempore torrido;
+ становиться жарким incalescere (sol incalescit);
жаркое
assum [i, n];
жаровня
caminus [i, m]; foculus [i, m];
жаропонижающий
antifebrilis [e]; antipyreticus [a, um]; antipyrinum [i, n];
жаростойкость
, жароустойчивость caloris patientia [ae, f];
жатва
messis, is, f;
жать
abscidere, o, si, ssum (tritici messis absciditur); supponere, o, sui, situm (falcem aristis); stringere, o, nxi, ctum (hordea); metere, o, ssui, messum (pabula falce; messem; arva); premere, o, ssi, ssum (aliquem ad pectora); pressare, 1 (aliquid aliqua re);
жбан
sinum [i, n] (для молока, вина и пр.);
жвачные
ruminatores, um, mpl;
жвачный
ruminalis [e];
жгут
tomix, icis, f;
жгучий
urens, ntis; fervens, ntis (vulnus); acer, acris [e] (dolor); igneus [a, um] (sol; aestas); ardens, ntis; flammifer [e]ra [e]rum;
ждать
exspectare, 1; manзre [e]o, nsi, nsum (aliquem; adventum alicujus); opperiri, ior, rtus sum; prospectare, 1;
+ нас ждут poscimur;
+ жди fac exspectes; mane;
же
autem; enim; vero; sane; nam; tandem; dum; jam;
+ широко распространено от Арктики до Вологодской области, южнее же встречается редко ab Arctide usque ad provinciam Vologdae divulgata, ad meridiem enim rarior;
+ встречается нередко, преимущественно в садах, в лесах же никогда in hortis praecipue non raro, nequaquam vero in silvis; все же nihilominus; к тому же insuper; praeterea;
+ да возьми же cape vero;
+ да ну же, поубавь ты свой гнев minue vero iram;
жевание
masticatio [onis, f]; ruminatio [onis, f]; manducatio [onis, f];
жевать
masticare, 1; mandere, o, ndi, nsum (cibum); ruminare, 1;
жезл
sceptrum [i, n]; baculum [i, n]; pastorale, is, n; pedum [i, n]; vitis, is, f; lituus [i, m]; caduceus [i, m];
желание
voluntas [atis, f]; affectatio [onis, f] (sapientiae); desiderium [ii, n]; votum [i, n]; animus [i, m]; studium [ii, n]; appetitus [us, m]; dulcedo, inis, f; exspectatio [onis, f]; optatio [onis, f]; cupоtum [i, n]; cupоdo, inis, f (ingens; urbis condendae); cupiditas [atis, f] (imitandi; ad venandum; potentiae);
+ страстное желание cupido; libido; libitum;
+ по желанию (ex) voluntate (alicujus);
+ говорить сообразно чьему-л. желанию ad voluntatem loqui;
+ по собственному желанию ad libitum;
+ против моего желания me invito [invitissimo];
+ внушить кому-л. желание чего-л. alicui desiderium alicujus rei facere;
+ обуревает желание animus fert;
+ томиться желанием чего-л. alicujus rei desiderio teneri;
+ всеобщее желание vota omnium, vota publica;
+ по общему желанию cupientibus cunctis;
+ при общем желании (чтобы) faventibus cunctis (ut);
+ из желания (поскорее) бежать fugae studio;
+ исполнять чье-л. желание voti compotem, potentem facere;
+ увидеть свое желание исполненным voto potiri;
+ осуществивший свое желание victor propositi;
+ желания сбываются valent vota;
+ даже если бы было такое желание fac velle;
+ согласно вашему желанию vobis volentibus;
+ у всякого свои желания velle suum cuique est;
+ желаю всем здоровья omnes salvos volo (esse);
+ желать поздно значит не желать tarde velle nolentis est;
+ желал бы я знать velim scire;
+ желал бы я, если бы это было возможно vellem, si fieri potuisset;
+ желать добра, зла alicui bene, male velle;
желанный
exoptabilis [e]; optatus [a, um]; exoptatus; volens, ntis (volentia alicui); exspectatus [a, um];
желательный
desiderandus [a, um]; exoptandus [a, um]; optandus [a, um];
+ это стало даже казаться желательным jam coeperat votum esse;
желатин
gelatina [ae, f]; gelatinum [i, n];
желать
velle, volo, volui, -; exoptare, 1 (aliquem; aliquid; videre aliquem; alicui aliquid); optare, 1; desiderare, 1; cupio, ivi (ii), оtum, cupere (pacem; novas res); concupiscere; esurire (aliquid, alicujus rei); postulare, 1 (dicendo vincere); expetere; precari; imprecari; affectare, 1; vovзre [e]o, vovi, votum (quae modo voverat, odit); vota facere; favзre [e]o, favi, fautum; studзre [e]o. ui, - (alicui rei); egзre [e]o, ui, -;
+ весьма желать видеть кого-л. Cupere aliquem vidзre; teneri magno desiderio alicujus; aspectum alicujus exsequi;
+ я желал бы, чтобы наша эпоха не была бесплодна faveo saeculo, ne sit sterile;
+ желаю исполнения всех твоих желаний cupio omnia, quae vis;
+ желающего судьба ведет, сопротивляющегося же тащит ducunt volentem fata, nolentem trahunt;
+ желать кому-л. больше не вернуться alicui viam perpetuam esse velle;
+ я желал бы знать, что ты сделал scire studeo, quid egeris;
желающий
cupiens, ntis; volens, ntis;
железа
aden [e]nis, n; glandula [ae, f];
железнодорожный
ferroviarius [a, um];
+ железнодорожная насыпь agger ferroviarius;
+ железнодорожная станция statio viae ferreae;
железный
ferreus [a, um]; ferratus [a, um];
+ железная дорога via ferrea; ferrivia;
+ железный инструмент ferramentum;
железо
ferrum [i, n] (Fe);
+ быть тверже железа duritia ferrum superare;
желоб
canalis [is, m];
желобчатый
cuniculatus [a, um];
желтеть
flavзre [e]o, -,-; flavescere, o, -,-;
желто
-белый ochroleucus [a, um];
желтоватый
flavens; flavescens; flavidus [a, um]; luteolus [a, um]; xantellus [a, um];
Желто-зеленый
flavovirens, ntis; luteovirens, ntis; chlorinus [a, um]; galbus [a, um];
желток
vitellum [i, n] (ovi);
желточно-желтый
vitellinus [a, um];
желтуха
morbus regius [arcuatus];
желтый
flavus [a, um]; luteus [a, um]; armeniacus [a, um]; cereus [a, um]; cerinus [a, um]; argillaceus [a, um]; lignicolor, oris; vitellinus [a, um]; chloroticus [a, um]; aureus [a, um]; canarinus [a, um]; alutaceus [a, um]; citreus [a, um]; citrinus [a, um]; leoninus [a, um]; melleus [a, um]; ochraceus [a, um]; arenicolor; gilvus [a, um]; sulfureus [a, um]; ravidus [a, um]; ravus [a, um]; stramineus [a, um]; fulvus [a, um]; crocatus [a, um]; croceus [a, um];
желудок
stomachus [i, m]; alvus, i, f/m; venter, tris, m; ventriculus [i, m];
желудь
glans, glandis, f; balanus [i, m];
желчь
fel, fellis, n; bilis, is, f;
жемчуг
margarita [ae, f];
жемчужный
margaritaceus [a, um];
жена
uxor, oris, f; conjunx, ugis, f; nupta [ae, f]; femina [ae, f]; marita [ae, f]; era [ae, f]; domina [ae, f]; mulier, is, f;
+ ссора с женой lis uxoria;
+ Нерон взял в жены Октавию Nero Octaviam uxorem duxit, Octaviam in matrimonium duxit;
женатый
uxoratus [a, um] (vir); nuptus [a, um]; maritus [a, um];
+ женатый мужчина vir maritus;
+ быть женатым на ком-л. in matrimonio (uxorem) aliquam habere;
+ быть под башмаком у жены sub imperio uxorio esse, uxorium se praebere;
женитьба
nuptiae, arum, fpl; matrimonium [ii, n]; conjugium [ii, n];
+ питать отвращение к женитьбе a re uxoria abhorrere;
жениться
accipere aliquam in matrimonium, aliquam conjugem; uxorem ducere; aliquam adjungere matrimonio, nuptiis; assumere uxorem;
+ Нерон женился на Октавии Nero Octaviam uxorem duxit, Octaviam in matrimonium duxit;
жених
sponsus [i, m] (Penelopae); pactus [i, m]; procus [i, m]; maritus [i, m];
женоненавистник
mulierum osor, in mulieres malevolus, misogynes, ou, m (Gr);
женский
femineus [a, um]; femininus [a, um]; muliebris [e];
женственный
muliebris [e];
женщина
femina [ae, f]; mulier, is, f (замужняя); matrona [ae, f];
+ одинокая, незамужняя женщина mulier vacua;
жердь
asser [is, m]; stipes, itis, m (stipes acernus);
жеребенок, жеребчик
pullus equinus; equuleus / eculeus; equulus [i, m];
жернов
lapis, idis, m (lapis lapidem terit) (molaris); mola [ae, f];
жертва
victima [ae, f]; litamen, inis, n; hostia [ae, f]; votum [i, n]; sacrificium [ii, n]; sacrum [i, n];
+ приносить в жертву pollucere (Herculi decimam partem); facere sacra (sacrificium; res divinas; Jovi aliquid, aliqua re);
+ ценой огромных жертв ingentibus damnis;
+ стать жертвой заблуждения capi errore;
жертвенник
ara [ae, f]; altaria [orum, npl]pl;
жертвовать
pollucere [e]o, luxi, luctum (Herculi decimam partem); vovзre [e]o, vovi, votum (caput suum pro salute patriae); sacrificare, 1; dedere, o, didi, ditum; donare, 1;
жертвоприношение
litamen, inis, n; votum [i, n]; supplicium [ii, n] (precibus suppliciisque deos placare); sacrificium [ii, n]; sollemne, is, n; munus [e]ris, n; immolatio [onis, f];
+ возжигать огонь на алтарях для жертвоприношений по обету incendere aras votis;
+ совершать жертвоприношения facere sacra (sacrificium; res divinas; Jovi aliquid, aliqua re);
жест
gestus [us, m];
жестикуляция
gestus [us, m]; gesticulatio [onis, f];
жесткий
rigidus [a, um]; durus [a, um]; impotunus [a, um] (tyrannus, hostis); trux, cis (tactu); asper [e]ra [e]rum; crudus [a, um];
жестко
dure; aspere; rigide;
жесткость
rigor [oris, m]; duritia [ae, f];
жестокий
indignus [a, um] (hiems); acer (morbus; servitus); acerbus [a, um] (hostis); atrox, cis (caedes; facinus; bellum); crudus [a, um] (vir; ensis; bellum); crudelis [e]; saevus [a, um]; vehemens, ntis (in inimicos); ferus [a, um] (hostis; homo); truculentus [a, um] (facinus); sanguinolentus [a, um]; infestus [a, um]; inhumanus [a, um];
жестокость
acerbitas [atis, f] (morum; poenarum; inimicorum); crudelitas [atis, f]; saevitia [ae, f]; aculeus [i, m]; feritas [atis, f]; atrocitas [atis, f];
жесточайший
supremus [a, um] (supplicium); crudelissimus [a, um]; atrocissimus [a, um];
жесть
lamina [ae, f];
жечь
exurмre, o, ussi, ustum (exustus siti); urere, o, ussi, ustum; torrзre [e]o, ui, tostum;
жжение
ustio [onis, f]; pyrosis, is, f; crematio [onis, f];
живительный
almus [a, um]; vitalis [e];
живица
resina [ae, f];
живо
alacriter;
живодер
harpago, inis, m;
живой
vivus [a, um] (vultus); vividus [a, um]; vivax, cis; spirans, ntis; salvus [a, um]; argutus [a, um] (oculi); animatus [a, um]; animalis [e]; animosus [a, um] (vir); velox, cis (stilus); vegetus [a, um];
+ живая изгородь sepes viva;
+ в живом состоянии in vivo;
+ пока я жив me salvo; me vivo;
+ быть живым, в живых vivere;
+ оставаться в живых in vita esse, manere; superesse (ex pugna);
+ уже не быть в живых vixisse;
+ Ты, Катилина, жив, и жив не для того, чтобы отказаться от своей наглости, а чтобы доказать ее vivis, Catilina [e]t vivis non ad deponendam, sed ad confirmandam audaciam;
+ живые еще члены membra viventia;
+ бессмертная слава которых жива в памяти quorum vivit immortalis memoria et gloria;
+ сжечь кого-л. живьем aliquem vivum comburere;
живописец
pictor [oris, m];
живописный
pictus [a, um]; amoenissimus [a, um];
живопись
pictura [ae, f]; ars [artis, f] pingendi;
живость
vigor [oris, m] (animi; aetatis); velocitas [atis, f]; actuositas [atis, f]; alacritas [atis, f]; agilitas [atis, f];
живот
venter, tris, m; abdomen, inis, n; alvus, i (f); uterus, i, f;
+ с большим животом ventr(i)osus;
животворить
vivificare, 1;
животворный
vegetativus [a, um]; vitalis [e]; vivax, cis;
животновод
nutritor [oris, m] (animalium);
животноводство
cultura [ae, f] animalium; res [rei, f] pecuaria; pecuaria [ae, f];
животноводческ
[a, um] ий pecuarius;
животное
animal, is, n; zoon [i, n]; bestia [ae, f] (terrena; aquatilis); belua [ae, f]; fera [ae, f];
+ домашние животные pecu, -us, n (homines et pecua);
+ вьючное животное summarius;
+ животный мир bestiarum genus;
+ Ты, грязное животное! Mala tu es bestia!
живучий
vitalis [e]; vivax, cis;
+ весьма живучий firmissimus ad vivendum;
жидкий
fluidus [a, um]; fluxus [a, um]; liquidus [a, um]; tenuis [e] (vinum);
жидкость
fluidum [i, n]; (h)umor [oris, m]; sudor [oris, m]; mador [oris, m]; liquor [oris, m]; liquidum [i, n]; lympha [ae, f]; ros, roris, n; tabes, is, f; latex, icis, m;
+ летучая жидкость liquor volatilis;
жизнедеятельность
activitas [atis, f] vitalis;
жизнелюбие
cupiditas (atis f) lucis;
жизненный
vitalis [e];
+ жизненный процесс processus vitalis;
+ жизненный цикл cyclus vitalis;
жизнеописание
vita [ae, f]; biographia [ae, f];
жизнерадостность
hilaritudo, inis, f; hilaritas; cupоdo [inis, f] lucis; cupiditas (atis f) lucis;
жизнеспособность
vitalitas [atis, f];
жизнеспособный
vitalis [e];
жизнь
vita [ae, f] (misero longa, felici brevis; rustica); aetas [atis, f]; spiritus [us, m] (spiritum patriae reddere); caput, itis, n;
+ продолжительность жизни duratio vitae;
+ власть над чьей-л. жизнью и смертью potestas vitae necisque in aliquem;
+ образ жизни modus vivendi; via vitae, vivendi; victus (Persarum); studium vitae;
+ вести (какой-л.) образ жизни vitae cursum tenere;
+ образ жизни не по средствам cultus major censu;
+ блестящий образ жизни splendor vitae;
+ ведущий утонченный образ жизни victu excultus;
+ так уж заведено самой жизнью suscepit vita consuetudoque communis;
+ вести жизнь диких животных vitam more ferarum tractare;
+ лишить себя жизни mortem sibi consciscere;
+ расстаться с жизнью a vita discedere; (e) vita (ex)cedere (abire); de vita decedere, vitam ponere;
+ жизнь отлетела vita in ventos recessit; +лишить кого-либо жизни consumere (mulier consumenda damnata); alicui vitam adimere (auferre); aliquem vitв privare (expellere);
+ отдать жизнь за кого-л. vitam pro aliquo profundere;
+ жертвовать жизнью для кого-л. abjicere vitam [salutem] pro aliquo;
+ заплатить жизнью за что-л. aliquid spiritu luere;
+ прожить жизнь в сельской глуши secretis ruris abscondere annos;
+ проводить жизнь в спокойствии (безмятежно) aetatem agere [degere] intranquillitate;
+ спасти жизнь expedire salutem;
+ жизнь впроголодь esuritio;
+ вся жизнь omnis aetas;
+ в течение всей жизни vitв perpetuв;
+ рисковать своей жизнью за плату sua funera vendere;
+ клянусь жизнью! ita vivam!
+ видеть смысл жизни в литературных занятиях studiis suis vivere;
+ будем наслаждаться жизнью и любить vivamus et amemus!
+ при жизни Ганнибала vivo Hannibale;
+ за всю мою жизнь me vivo; in meв vitв;
+ при жизни (их) обоих vivo utroque;
+ при его жизни и на его глазах vivus vidensque;
+ на склоне жизни supremis suis annis;
+ общественная жизнь vitae societas;
+ изыскать себе средства к жизни vitam sibi reperire;
+ жажда жизни cupоdo lucis;
жила
vena [ae, f]; nervus [i, m] (nervi a quibus artus continentur);
жилистый
venosus [a, um]; nervosus [a, um];
жилец
habitator [oris, m]; inhabitator [oris, m]; inquilinus [i, m];
жилище
, жилье domicilium [ii, n]; domus, i, f; tectum [i, n]; habitaculum [i, n]; habitatio [onis, f]; sedes, is, f; penates, ium, mpl; nidus [i, m]; diaeta [ae, f] (zaeta); praesaepis, is, f (f/pl); cubile, is, n;
ж
[e] илой habitabilis;
жир
adeps, adipis, m; axungia [ae, f]; pingue, is, n;
+ рыбий жир oleum jecoris;
жираф
camelopardalis, is, f/m; camelopard(al)us;
жирный
adiposus [a, um]; pinguis [e]; unguinosus [a, um]; unctus [a, um]; crassus [a, um]; obesus [a, um]; nitidus [a, um];
+ жирный шрифт litterae crassae;
житель
incola, ae, n; inquilinus [i, m];
+ местный житель indigena;
+ житель колонии colonus;
+ житель провинции provincialis;
+ корень используется местными жителями для питания radix pro cibo ab indigenis adhibetur; colonus;
жительство
sedes, is, f; domicilium [ii, n];
житница
horreum [i, n]; granarium [ii, n];
жить
vivere, o, xi, ctum (vitam; ruri, rure; in Thracia; Syracusis; cum aliquo; jucunde; convenienter naturae; bonis moribus; in paupertate; gramine; lacte, carne); victitare, 1; habere [e]o, ui, itum (vitam in obscuro; aetatem a re publica procul); habitare, 1; incolere, o, ui, cutum; inhabitare, 1; degere, o, degi, -; vigere [e]o, ui, -; spirare, 1; agere, o [e]gi, actum; commanзre [e]o. nsi, nsum; uti, or, usus sum (lacte et herbis; habeo unde utar);
+ жить в лесах servare silvas;
+ жить близ моря agere prope a mari;
+ жить, не имея законов agere sine legibus;
+ жить в веселье laeta agere;
+ жить в безопасности vitam tutam vivere;
+ жить в крайней нужде vitam miserrimam (in egestate) degere;
+ жить честно vitam honeste agere, tractare;
+ жить охотой ali venando;
+ жить, занимаясь литературой in litteris vivere;
+ жить литературой studiis suis vivere;
+ жить разбоем vivere rapto [e]x rapto;
+ жить благодаря чьей-то милости vivere de lucro;
+ жить в Сиракузах Syracusis habere;
+ да живет он долго! vivat diu!
+ тогда он, говорят еще жил tum vixisse dicitur;
+ мы говорим, что лоза и живет и умирает et vivere vitem et mori dicimus;
+ те, кому предстоит жить victuri;
+ жить настоящим днем vivere in diem;
+ жить для себя одного, только для себя sibi soli vivere; vivere secum; secum esse;
+ жить сообразно законам природы e naturв vivere;
+ хорошо живется тому, кому… vivitur bene, cui…
+ жить по средствам messe tenus propriв vivere;
+ хорошо жить, довольствуясь малым vivitur parvo bene;
+ мы восхищаемся древностью, но живем современностью laudamus veteres, sed nostris utimur annis;
+ жить в деревне rusticari;
+ жить на чужбине peregrinari;
жмыхи
recrementa [orum, npl]pl;
жнец
messor [oris, m];
жнивье
ager [agri, m] demessus;
жрать
(de)vorare, 1;
жребий
sors, sortis, m; alea [ae, f];
+ жребий брошен alea jacta est;
+ тянуть жребий tollere sortes;
жрец
sacerdos, otis, m; flamen, inis, m; pontifex, icis, m; magus [i, m];
жреческий
sacerdotalis [e]; pontificius [a, um];
+ жреческий сан sacerdotium;
жужжание
vox, cis, f (apum); bombus [i, m]; fremitus [us, m] (apum); murmur, uris, n; stridor [oris, m];
жужжать
stridere, o, -, - (apes stridunt); bombire, io, -, -; bombilare, 1; fremere, o, ui, itum (apes fremunt); murmurare, 1;
жук
scarabaeus [i, m];
жулик
fur [is, m];
журавль
grus, gruis, f;
журнал
diarium [ii, n]; ephemeris, idis, f; commentarii, orum, mpl (diurni); acta [orum, npl]pl (diurna); periodicum [i, n];
+ описаны в садоводческих журналах in diariis hortulanorum descripti sunt;
журнализм
diurnariorum ars [artis, f];
журналист
diurnarius[ii, m];
журчание
susurrus [i, m]; murmur, is, n;
журчащий
garrulus [a, um];
журчать
susurrare, 1; murmurare, 1;
жуткий
foedus [a, um] (oculi); atrox, cis (caedes; facinus; bellum); tristis [e] (Tartara; unda Stygis); horribilis [e]; terribilis [e];

З


за
ultra; trans; pone; super (Gangen; Numidiam); supra; secundum; post;
+ в реке Волхове за порогами in fluvio Volchovio ultra cataractas;
+ в канавах за деревней in fossis pone vicum;
+ за городом extra urbem;
+ за пределами области extra fines regionis;
+ тревоги за судьбы Рима civiles super Urbe curae;
+ за границей peregre;
+ за исключением excepto; praeterquam;
+ за один раз semel;
+ за что cur;
+ за и против pro et contra;
+ говорить за и против disputare in contrarias partes / in utramque partem;
заальпийский
transalpinus [a, um];
забава
ludus [i, m] (illa perdiscere ludus est); oblectamentum [i, n] (vitae); oblectatio [onis, f]; delectatio [onis, f]; deliciae, arum, fpl; jocus [i, m];
забавлять
delectare, 1; oblectare, 1;
забавляться
sibi ludos facere;
забавник
ridiculus [i, m]; joculator [oris, m];
забавно
lepide (argumenta lepide inflexa); jocose; ridicule;
забавный
ridendus [a, um]; ridiculus [a, um]; jocosus [a, um]; jocularis [e]; jucundus [a, um]; festivus [a, um] (convivium; ludi);
забастовка
laboris cessatio [onis, f]; operistitium [ii, n]; cessatio operis;
забвение
oblivio [onis, f];
+ предать что-л. забвению oblivioni aliquid tradere, ventis aliquid tradere;
забегать
(вперед) procurrere, o, curri, cursum; praeripere, io, repi, reptum;
забивать
figere, o, xi, ctum;
забиться
compingere [o, pegi, pactum] se (in Apuliam);
заблаговременно
bono tempore; mature;
заблудиться
aberrare, 1 (puer aberravit);
заблуждаться
decipi, ior, ceptus sum; errare, 1; falli, or, itus sum; labi, or, psus sum;
+ ты заблуждаешься falsus es;
заблуждение
error [oris, m]; vitium [ii, n] (ineuntis adulescentiae); falsum [i, n]; peccatum [i, n]; opinio [onis, f] falsa;
+ вводить в заблуждение decipere; fallere (aliquem);
+ вывести кого-л. из заблуждения extorquзre alicui errorem;
+ у заблуждения нет предела terminus nullus falso est;
заболачивание
impaludatio [onis, f]; paludificatio [onis, f];
заболевание
morbus [i, m]; aegrotatio [onis, f];
заболеть
in morbum incidere [cadere]; morbo [in morbum] implicari; affici morbo; morbo temptari; succumbere;
+ заболеть лихорадкой nancisci febrim;
+ тяжело заболеть gravi morbo affectari;
+ заболевать разными болезнями suscipere morbos;
заболоченный
paludosus [a, um];
забор
sepes, is, f; saepes, is, f; saeptum [i, n];
забота
cura [ae, f]; curatio [oris, m] (corporis; hominum); tutela [ae, f] (tenuiorum); provisum [i, n];
+ забота о сохранности гербария cura herbarii conservandi;
+ проявить заботу curam adhibere;
+ измученный заботами curis sumptus;
+ снедаемый заботами aeger curis;
заботиться
curare, 1; curae habere; curam adhibere; procurare, 1; tueri [e]or, tuitus sum; consultare, 1; colere, o, ui. cultum; prospicere, io, xi, ctum; indulgзre [e]o, lsi, ltum; servire, 4; inservire, 4;
+ неусыпно заботиться vigilare (ad salutem rei publicae; pro aliquo);
+ заботиться о себе самом videre sibi;
+ позаботиться об обеде для кого-л. prandium alicui videre;
заботливо
accurate; curate; magna cum cura; affectato (retinere nomen Antonini); sollicite; diligenter;
заботливость
cura [ae, f]; vigilia [ae, f]; observatio [onis, f];
заботливый
diligens, ntis; curiosus [a, um]; vigilans, ntis;
забрало
bucula [ae, f];
забрать, забирать
subducere, o, xi, ctum (cibum alicui; morte subductus); corripere, io, repi, reptum; auferre, aufero, abstuli, ablatum;
забраться, забираться
subire [e]o, ii, itum (in aliquid, aliquid, alicui);
+ забраться под хворост subire virgulta;
забросить
affligere, o, xi, ctum (rem susceptam);
заброшенный
derelictus [a, um]; neglectus [a, um]; incultus [a, um];
забывать
oblivisci, or, itus sum; perdere, o, didi, itum (nomen);
+ забыть на время горе, бедствие aberrare a dolore, a miseria;
+ забыть обиды injurias oblivione conterere;
+ я забыл позаботиться о чем-л. cura rei alicujus me effыgit;
+ мы забыли, что такое рабство nos servitutis oblivio ceperat;
+ труд заставляет забыть о заботах labor fallit curas;
забывчивость
oblivio [onis, f];
забывчивый
obliviosus [a, um]; immemor;
забытый
oblitus [a, um]; neglectus [a, um]; oblivioni traditus [a, um];
завал
strages [is, f] virgultorum ac arborum; concaedes, is, f; saepes, is, f; obstructio [onis, f];
заваленный
obrutus [a, um];
+ дорога, заваленная камнями via lapidibus obruta;
+ место, заваленное бревнами и дровами trabibus lignisque obrutus locus;
заваливать
obruere, o, ui, utum; complзre [e]o [e]vi [e]tum;
заваривать
incoquere, o, xi, ctum;
заведение
institutio [onis, f]; institutum [i, n];
заведование
administratio [onis, f] (privatarum publicarumque rerum); curatio [onis, f] (bonorum alicujus);
заведовать
actum gerere (administrare); administrare, 1 (provinciam; rem publicam); agere, o [e]gi, actum; tractare, 1 (pecuniam publicam); praeesse, sum, fui, -; regere, o, xi, ctum; curare, 1;
заведующий
praefectus [i, m]; actor [oris, m]; curator [oris, m]; rector [oris, m]; administer, tri, m;
+ заведующий лабораторией praefectus laboratorii;
завезенный
advectus [a, um];
+ сорное растение завезенное из Америки planta ruderalis ex America advecta;
завернутый
involutus [a, um]; convolutus [a, um]; revolutus [a, um];
завернуть
, завертывать involvere, o, lvi, utum; tegere, o, xi, ctum; velare, 1;
завершать
absolvere, o, vi, utum; finire, 4; consummare, 1; terminare, 1 (orationem; bellum); supremam manum imponere [o, sui, situm] (alicui rei); perficere, io, feci, fectum; complзre [e]o [e]vi [e]tum; concludere, o, usi, usum; transigere, o [e]gi, actum;
+ Гердер завершил и выпустил новое издание каталога cl. Herder editionem novam catalogi absolvit et edidit;
завершение
extrema manus [us, m]; terminatio [onis, f] (aliqua terminatione concludere); perfectio [onis, f]; confectio [onis, f]; completio [onis, f]; consummatio [onis, f];
завершенность
perfectio [onis, f]; absolutio [onis, f];
завершенный
perfectus [a, um]; absolutus [a, um]; terminatus [a, um]; consummatus [a, um];
заверять
confirmare, 1;
завеса
integumentum [i, n] (frontis; flagitiorum); velum [i, n]; velamentum [i, n];
завет
testamentum [i, n];
+ ветхий завет Vetus testamentum;
+ новый завет Novum testamentum;
завешивать
velare, 1; obvolvere, o, vi, utum;
завещание
testamentum [i, n]; tabula [ae, f] testamenti, tabulae [arum, fpl] supremae; tabella [ae, f] (tabellae falsae); voluntas [atis, f] (ultima, suprema);
+ противозаконное завещание testamentum improbum;
+ менять завещание tabulas mutare;
завещать
transmittere, o, si, ssum (hereditatem alicui); tradere, o, didi, ditum (alicui hereditatem); legare, 1;
+ завещать кому-л. все имущество в пользование tradere alicui omnia bona utenda ac possidenda;
завивать
torquзre [e]o, rsi, rtum (capillos ferro); crispare, 1; vibrare, 1;
завивка
incrispatio [onis, f];
+ перманентная завивка capilli undulati;
завидный
invidiosus [a, um];
завидовать
invidзre [e]o, vidi, visum;
зависеть
(de)pendere, o, ndi, nsum; stare, o, steti, statum (stat salus in armis; regnum stat concordiв civium);
+ автор приходит к заключению, что северная граница культуры зерновых прежде всего зависит от средней весенней температуры terminum borealem culturae cerealium imprimis a temperatura media veris (de)pendere auctor concludit;
+ от этого зависит чье-л. спасение (благо) in eo vertitur salus alicujus;
+ от этого зависит исход войны ibi summa belli vertitur;
+ все зависит от его воли omnia in ejus voluntate vertuntur;
+ считать что-л. зависящим от внешних причин extrinsecus suspensas habere rationes alicujus rei;
+ считать что-л. зависимым от чего-л. aliquid suspensum habere ex aliqua re;
+ никогда не считай счастливым того, кто зависит от счастливых случайностей nunquam credideris felicem quemquam ex felicitate suspensum;
+ зависящий suspensus (ex bono casu);
+ зависящий от неопределенных обстоятельств sub incertos casыs subjectus;
+ насколько зависит от меня quantum in me est;
+ это зависит не от нас non est id in nobis;
+ от Требония зависело то, что бойцы не овладели городом per Trebonium stetit, quominus milites oppido potirentur;
зависимость
dependentia [ae, f]; clientela [ae, f]; obnoxietas [atis, f]; subjectio [onis, f], submissio [onis, f];
+ признать свою зависимость от кого-л. se alicui in clientelam dicare;
+ в зависимости от pro; quoad;
+ этот вид варьирует в зависимости от местообитания haec species pro diversitate loci variat;
+ в саду из одних и тех же семян вырастают обе формы в зависимости от различной почвы in horto utraque forma ex iisdem seminibus quoad solum varium enata est;
зависимый
servus [a, um]; dependens, ntis; suspensus [a, um];
завистливый
avidus [a, um]; invidens, ntis; invidiosus [a, um]; invidus [a, um]; malevolus [a, um];
+ глядеть на что-л. завистливыми глазами aegris oculis aliquid introspicere;
завистник
aemulus [i, m]; obtrectator [oris, m];
Зависть
aviditas [atis, f]; livor [oris, m]; invidia [ae, f]; rubigo, inis, f (r. dentium alicujus); malignitas [atis, f];
+ обуреваемый завистью invidia tactus;
+ являющийся предметом зависти subjectus invidiae;
завитой
cincinnatus [a, um]; spiralis [e]; circinatus [a, um];
завиток
helix, icis, f;
завладевание
capio [onis, f] (dominii);
завладеть
affectare, 1 (regnum); adipisci, or, adeptus sum; capere, io, cepi, captum; aliquid suum facere, io, feci, factum; potiri, ior, itus sum;
+ завладеть какой-л. землей aliquam terram suam facere;
завлекать
allicere, io [e]xi [e]ctum; pellicere, io [e]xi [e]ctum; pertrahere, o, xi, ctum;
завод
officina [ae, f]; fabrica [ae, f]; sedes [is, f] industrialis; ergasterium [ii, n]; domus [i, f] fabricatoria,
+ кирпичный завод officina lateraria;
+ машиностроительный завод officina machinis conficiendis;
+ металлургический завод officina metallurgica;
заводить
adducere, o, xi, ctum; deducere; introducere; instituere, o, ui, utum;
заводь
sinulus [i, m] stagnans;
завоевание
expugnatio [onis, f];
+ подвиги и завоевания res actae et auctae;
завоеватель
expugnator [oris, m];
завоевать
capere, io, cepi, captum (urbem; castra hostium); recipere, io, cepi, ceptum; potiri, ior, itus sum; expugnare, 1;
+ завоеванная Греция завоевала дикого победителя Graecia capta ferum victorem cepit;
заворачивать
vertere, o, rti, rsum; curvare, 1;
завсегдатай
frequentator [oris, m] (prandiorum);
завтра
cras; dies [ei, m] crastinus;
завтрак
prandium [ii, n] (adducere aliquem ad se ad prandium); jentaculum [i, n];
завтракать
prandзre [e]o, ndi, nsum (ad satietatem; perbene; prandium calidum; olus); jentare, 1;
завтрашний
crastinus [a, um];
завывание
ululatus [us, m]; stridor [oris, m]; fremitus [us, m] (ventorum);
завядать
(e)marcescere, o, -,-;
завядший
(e)marcidus [a, um];
завязка
vinculum [i, n]; ligamen, inis, n; nodus [i, m]; spira [ae, f];
завязывать
ligare, 1; vincire, nxi, nctum; serere, o, ui, rtum;
+ завязать узлом nodare;
загадка
aenigma, atis, n;
загадочность
ambages, um, fpl (rerum);
загадочный
aenigmaticus [a, um]; aenigmatosus [a, um]; obscurus [a, um]; ambiguus [a, um]; arcanus [a, um];
загар
color brunneus cutis;
+ с загаром nigrescens;
загибать
flectere, o, xi, ctum; reflectere; curvare, 1;
заглавие
inscriptio [onis, f]; titulus [i, m] (libelli); nomen, inis, n;
заглавный
:
+ заглавные буквы litterae capitales (grandes, initiales);
загладить, заглаживать
diluere, o, ui, utum (injurias aere); corrigere, o [e]xi [e]ctum; restituere, o, ui, utum; redimere, o [e]mi [e]mptum;
заглушать
opprimere, o, pressi, pressum; enecare, 1 (plantam); vincere, o, vici, victum (strepitum); strangulare, 1 (vocem; arborem); obstrepere, o, ui, itum;
заглядывать
introspicere, io, spexi, spectum; inspicere;
загнивание
putrificatio [onis, f];
загнивать
(ex)putrescere, o, -,-;
загнутый
flexus [a, um]; inflexus [a, um]; introflexus [a, um]; reflexus [a, um]; retroflexus [a, um]; incurvatus [a, um]; incurvus [a, um]; aduncus [a, um]; supinus [a, um];
заговаривать
appellare, 1 (aliquem); hiscere, o, -,-;
заговор
conjuratio [onis, f]; conspiratio [onis, f]; factio [onis, f];
+ составлять заговор conspirare;
+ заговор молчания consensus ac taciturnitas, mutui silentii consensus;
заговорщик
conjurator [oris, m]; conspiratus [i, m]; conjuratus [i, m]; conscius[ii, m];
заголовок
titulus [i, m] (libelli); inscriptio [onis, f]; praescriptio [onis, f]; caput, itis, n;
загон
roborarium [ii, n]; praesaepis (f/pl);
загонять
agere, o [e]gi, actum (pisces in retia); supponere, o, posui, positum (pecus alicui rei);
загораживать
saepire, 4; claudere, o, si, sum; obstruere, o, ui, ctum;
загорать
sole infusci; sole colorari;
загораться
exardescere, o, rdui, rsum; inardescere; inflammari, or, atus sum; incendi, or, nsus sum;
загородка
cancelli, orum, mpl;
загородный
suburbanus [a, um]; suburbicus [a, um];
заготовительный
:
+ заготовительный пункт emporium;
заготовлять
parare, 1; praeparare, 1; prospicere, io [e]xi [e]ctum; providзre;
+ заготовлять плоды впрок fruges vetustati mandare;
заграждать
saepire, 4; intercludere, o, si, sum;
загребущий
trahax, cis (procax, rapax, t.);
загреметь
increpare, 1; tonare, 1;
загривок
mercurius[ii, m] (jumentorum); vertex, icis, m;
загромождать
obstruere, o, ui, uctum; struere, o, ui, uctum (alaria donis);
загрязнение
contaminatio [onis, f]; inquinatio [onis, f];
загрязненный
contaminatus [a, um]; inquinatus [a, um];
загрязнять
contaminare, 1; inquinare, 1; spurcare, 1 (aliquem, aliquid; spurcari impuris moribus); illinere, o, levi, litum;
загубленный
peremptus [a, um];
+ загубленные деревья arbores peremptae;
+ загубленный сад hortus peremptus;
зад
pars [partis, f] postica, posterior, aversa; culus [i, m]; anus [i, m]; inguen, inis, n;
задавить
opprimere, o [e]ssi [e]ssum; conculcare, 1; obterere, o, trivi, tritum;
задание
pensum [i, n] (conficere); problema, atis, n;
+ мы готовим задания вечером pensa nostra vespere praeparamus;
+ домашнее задание pensum scholare, domesticum; praescriptum domesticum;
задаток
arra [ae, f] (arrha); arrabo, onis, m (arraboni dare quadraginta minas); praesolutio [onis, f];
задача
problema, atis, n; quaestio [onis, f]; pensum [i, n]; opus [eris, n] propositum; munus [e]ris, n; onus [e]ris, n;
задвижка
pessulus [i, m] (pessulum obdere ostio, foribus; pessulos injicere);
задевать
tangere, o, tetigi, tactum; pellere, o, pulsi, pulsum (injuria pellit aliquem); stringere, o, nxi, ctum (undas alis); perstringere;
заделывать
obstruere, o, ui, ctum;
задерживать
habзre [e]o, ui, itum (milites in castris); inhibзre; tenзre [e]o, ui, tentum (cursus alicujus; aliquem Romae); continзre; sustinзre; distinзre; retinзre; arcзre [e]o, ui, -; apprehendere, o, nsi, nsum (aliquem; sceleratum); porcзre [e]o, -,- (aliquem aliquв re [ab aliquв re]); sistere, o, stiti, statum (hostem; equum); trahere, o, xi, ctum (aliquem sermone); occupare, 1; morari, or, atus sum; moras alicui rei addere [o, addidi, itum]; extrahere, o, xi, ctum (aliquem); moram facere alicui; tardare, 1 (aliquem ad insequendum); supprimere, o [e]ssi [e]ssum (hostem; impetum);
+ ветры задерживаются высочайшими горами, лежащими вокруг Тибета venti montibus editissimis Tibetiam circumjacentibus retinentur;
+ ветры задерживают (отплытие) кого-л. venti aliquem tenent;
+ задержать дыхание animam comprimere;
+ не буду задерживать тебя длинными речами non tenebo te pluribus;
задерживаться
tardare, 1 (facere aliquid; tardantes punire); cunctari, or, atus sum; morari, or, atus sum; remorari, or, atus sum; commorari, or, atus sum; subsistere, o, stiti, - (domi); permanзre [e]o, nsi, nsum;
задержка
mora [ae, f]; moramentum [i, n]; retardatio [onis, f] (r. et mora); tergiversatio [onis, f] (mora et t.); reprehensio [onis, f]; intermissio [onis, f];
задний
posticus [a, um]; posterior, ius; postremus [a, um]; aversus [a, um];
задница
culus [i, m]; nates, ium, fpl; hedra [ae, f]; anus [i, m];
задобрить
placare, 1 (inimicum beneficiis);
задолго
longe ante; multo ante; pridem;
+ задолго до этого longis temporibus ante; multis ante tempestatibus;
задолжать
debere [e]o, ui, itum (alicui pecuniam);
задолженность
debitum [i, n] (alicui solvere); debitio [onis, f] (pecuniae);
+ иметь задолженность reliquari (amplam pecuniam);
задрожать
tremere, o, ui, -; intremiscere, o, -,-; pavescere, o, -,-; horrescere, o, -,-;
+ как бы ты ни был мудр, а если тебе будет холодно, задрожишь sapiens si algebis, tremes;
задумывать
agere, o [e]gi, actum; concipere, io, cepi, ceptum; suscipere consilium; in animo habзre; cogitare, 1; machinari, or, atus sum; proponere, o, sui, situm;
+ задумать измену в пользу кого-л. proditionem alicui agere;
задунайский
Transdanuvianus [a, um];
задушевно
intime; amicissime; familiarissime;
+ говорить с кем-л. задушевно admovere orationem animo alicujus;
задушевный
intimus [a, um]; amicissimus [a, um];
задушить
enecare, 1 (avem; anguem); effocare, 1; suffocare, 1 (aliquem); trucidare, 1 (plebem fenore); strangulare, 1 (aliquem); gulam frangere [o, fregi, fractum]; jugulare, 1;
задымление
infumatio [onis, f];
+ в районе завода сосны почти полностью погибли вследствие задыления in vicinia officinae Pini fere omnes perierunt propter infumationem;
задыхаться
effocari, or, atus sum; suffocari, or, atus sum; strangulari, or, atus sum (difficultate spirandi); exanimari, or, atus sum;
задыхающийся
anhelus [a, um];
заем
usura [ae, f] (pecuniae; usurв juvare aliquem); mutuatio [onis, f]; mutuum [i, n]; versura [ae, f];
заемный
mutuus [a, um]; mtuatus [a, um];
зажечь, зажигать
accendere, o, ndi, nsum (lumen; lucernam ex arв; rogos); succendere (rogum); incendere; inflammare, 1;
зажигалка
ignitabulum [i, n]; accensor [oris, m];
зажимать
comprimere, o [e]ssi [e]ssum (linguam alicui);
зажиточный
peculiosus [a, um]; pecuniosus [a, um]; fortunatus [a, um]; copiosus [a, um]; opulentus [a, um];
зажить

+ зажить получше se benignius tractare;
зазеленеть
virescere,o, -,-; frondescere, o, -,-;
заземление
*fibula [ae, f] massae;
зазнаться
magnos spiritus sibi sumere [o, mpsi,mptum];
зазубренный
incisus [a, um]; dentatus [a, um]; denticulatus [a, um]; serratus [a, um]; serrulatus [a, um]; crenatus [a, um];
заигрывание
subigitatio [onis, f];
заигрывать
subigitare, 1 (aliquem, aliquam);
заика
attypus [i, m]; balbus [i, m];
заикание
haesitantia [ae, f] linguae;
заикаться
balbare, 1; balbutire, 4;
заикающийся
balbus [a, um];
заиление
limificatio [onis, f];
заиленный
limificatus [a, um];
заимодавец
creditor [oris, m];
заимообразный
mutuus [a, um];
заимствование
haustus [us, m];
заимствованный
depromptus [a, um]; mutuatus [a, um];
заимствовать
depromere; promere, o, mpsi, mptum; mutuari, or, atus sum; assumere (mores alicujus); sumere, o, mpsi, mptum; asciscere, o, ivi, itum; haurire, io, si, stum;
заинвентаризованный
in inventarium inclusus (insertus);
заискивание
lenocinium [ii, n] (nullum orationi lenocinium addere); ambitio [onis, f]; captatio benevolentiae;
заискивать
lenocinari, or, atus sum; caudam jactare, 1;
зайчик
lepusculus [i, m];
заказ
mandatum [i, n];
заказанный
expetitus [a, um]; mandatus [a, um];
+ заказанные семена, луковицы и части растений своевременно высылаются semina, bulbi et plantarum partes expetita (mandata) tempore proprio mittuntur;
заказать
mandare, 1 (vasa);
заказник
reservatum [i, n] imperfectum (incompletum);
закаленность
duritia [ae, f];
закаленный
severus [a, um]; durus [a, um]; duratus [a, um];
+ закаленный в боях vetus bellare;
закалывать
transfigere, o, xi, ctum; transfodere, io, di, ssum; percutere, io, ssi, ssum; incidere, o, cidi, cisum; ferire, 4;
+ закалывать жертвенное животное mactare; immolare;
закалять, закаливать
afficere, io, feci, fectum; temperare, 1 (ferrum); confirmare, 1; durare, 1;
+ тело должно быть так закалено, чтобы… corpus ita afficiendum est, ut…
заканчивать
absolvere, o, lvi, lutum; finire, 4; terminare, 1; perficere, io, feci, fectum; peragere, o [e]gi, actum; desinere, o, sivi, situm; perferre, ro, tuli, latum; perpetrare, 1; implзre [e]o [e]vi [e]tum;
закапывать
defodere, o, di, ssum; infodere; sepelire, 4; supponere, o, sui, situm (aliquid terrae);
закат
occasus [us, m]; obitus [us, m];
+ когда день склонялся к закату vergente die;
+ на закате supremo sole;
заквасить
fermentare, 1;
закваска
fermentum [i, n]; zyme [e]s, f;
закинуть, закидывать
adjicere, io, jeci, jectum;
+ с помощью закинутых (на скалы) веревочных петель adjectis funium laqueis;
заклад
fiducia [ae, f]; pignus, oris, n;
закладка
signum [i, n] paginale;
заклеивать
agglutinare, 1;
заклинание
obsecratio [onis, f]; cantio [onis, f]; carmen, inis, n;
заключать,
заключить claudere, o, si, sum; concludere; includere; habзre [e]o, ui, itum (epistula nihil habet); continзre [e]o, ui, itum; conjectare, 1; terminare, 1; contrahere, o, xi, ctum; intrudere, o, di, sum;
+ заключать в тюрьму abdere aliquem carceri;
+ заключенные под стражу in custodiam habiti;
+ заключить в скобки uncis includere; concludere; facere (pacem; indutias);
заключаться
verti, or, rsus sum;
+ вопрос заключался в том, останутся ли лакедемоняне в Ахейском союзе vertebatur, utrum manerent in Achaico concilio Lacedemonii;
заключение
conclusio [onis, f]; inclusio [onis, f]; complexio [onis, f]; epilogus [i, m]; conjectura [ae, f]; consequentia [ae, f];
+ делать заключение argumentari (de aliqua re);
заключенный
captivus [a, um]; custoditus [a, um];
заключительный
ultimus [a, um]; extremus [a, um] (pars epistulae);
+ заключительная стадия status ultimus;
закованный
ferratus [a, um]; vinctus [a, um];
заковать
vincire, io, nxi, nctum;
заколоть
configere, o, xi, ctum (configi in pugna);
закон
lex, gis, f; canon, onis, m; norma [ae, f]; regula [ae, f]; mos, moris, m; constitutio [onis, f]; fas, n, indecl; privilegium [ii, n];
+ законы природы leges naturae; lex naturalis, lex physica, legalitas physica;
+ свод законов corpus juris;
+ не нарушая законов salvis legibus;
+ закон против злоупотреблений при соискании государственных должностей lex de ambitu, lex ambitыs;
+ закон о порядке принятия или отклонения законов lex de jubendis legibus ac vetandis;
+ иметь силу закона ut lex valere;
+ по всей строгости закона summo jure;
+ закон гласит in lege est;
+ все подчинено определенному закону certв stant omnia lege;
законно
juste; legitime; jure; lege;
законный
legitimus [a, um];
+ законный брак conubium;
закономерно
secundum legem naturae; juste et legitime; regulariter;
законность
legalitas [atis, f];
законный
legitimus [a, um]; legalis [e]; verus [a, um] (heres);
законодатель
legislator [oris, m]; legum conditor [oris, m];
+ быть опытным законодателем scire de legibus instituendis;
закономерность
lex [legis, f] naturae; regularitas [atis, f]; lex naturalis, lex physica, legalitas physica; закономерный lege naturae definitus; naturalis; regularis;
законопроект
rogatio [onis, f]; rogamen, inis, n;
+ представлять законопроект на народное обсуждение legem ferre;
+ ратифицировать законопроект legem jubere;
законченность
absolutio [onis, f]; perfectio [onis, f];
законченный
confectus [a, um]; perfectus [a, um]; plenus [a, um];
закончить
absolvere, o, lvi, lutum; finire, 4; consummare, 1;
закоренелый
vetus [e]ris (sicarius);
закрепленный
fixus [a, um];
закреплять
comprimere, o [e]ssi [e]ssum (alvum, ventrem); firmare, 1; confirmare, 1; munire, 4; pavimentare, 1;
закругленный
rotundatus [a, um]; rotundus [a, um]; ovalis [e];
закружиться
gyrare, 1; se vertere;
+ когда от высоты закружилась голова quum altitudo oculis caliginem offudisset;
закрученный
tortus [a, um]; intortus [a, um]; retortus [a, um]; contortus [a, um]; distortus [a, um]; cochleatus [a, um];
закрывать
claudere, o, si, sum; operire, io, ui, rtum; cooperire; adoperire; velare, 1; tegere, o, xi, ctum; contegere; condere, o, didi, ditum; obducere, o, xi, ctum; obvolvere, o, lvi, lutum; praetexere, o, ui, xtum;
закупать
coлmere; emere, o [e]mi [e]mptum; comparare, 1;
закупоривать
obturare, 1; occludere, o, si, sum;
закупорка
thrombosis, is (idis), f;
закуска
gustatio [onis, f]; gustus [us, m]; prandium [ii, n]; obsonium [ii, n]; promulsis, idis, f;
закусывать
prandзre [e]o, ndi, nsum (ad sacietatem, perbene; prandium calidum, olus); jentare, 1;
зал
diaeta [ae, f] (zaeta); oecus [i, m]; atrium [ii, n];
+ зал ожидания oecus praestolantium;
залегание
: situs [us, m];
+ на месте залегания in situ;
залегать
jacere [e]o, cui, (citum);
залежь
depositus [us, m]; ager [agri, m] derelictus (otiosus, quiescens, vetustus);
залив
sinus [us, m];
+ Каттегатский залив sinus Cadanus;
+ вдоль берега залива ad litus sinus (maris);
+ на берегу залива in litore sinus;
заливаемый
, заливной inundatus [a, um];
+ в заливаемой долине in valle vere inundata;
+ на песчаных заливаемых берегах реки in ripis fluminis arenosis inundatis;
+ заливаемый луг pratum inundatum;
заливать
undare, 1 (campos sanguine); aspergere, o, rsi, rsum; perfundere, o, fudi, fusum; suffundere;
залог
pignus, oris, n; *vadio, onis, m; fides [e]i, f (pacis pignus fidesque); fiducia [ae, f]; modus [i, m]; arrabo, onis, m (sub arrabone auri argentique; amoris arrabo); hypotheca [ae, f] (под недвижимость);
+ принять в залог rem pignori accipere; accipere pignus;
заложить
initiare, 1; struere, o, xi, ctum (initia alicui rei);
заложник
obses, idis, m; pignus, oris, n;
залп
salve, n ind; salutatio [onis, f];
+ залпом uno impetu;
замазать
oblinere (oblino, oblevi, oblitum);
замалчивать
conticзre [e]o, ui, -;
заманивать
tangere, o, tetigi, tactum (volucres textis arundinibus); illicere, io, lexi, lectum; pellicere, io, lexi, lectum; deducere, o, xi, ctum;
заманчивый
invitabilis [e] (sermones);
замаранный
turpis [e] (fimo);
замарать
coinquinare, 1; commaculare, 1; contaminare, 1;
замаскированный
personatus [a, um]; larvatus [a, um];
замедление
retardatio [onis, f] (r. et mora); mora [ae, f]; tarditas [atis, f]; cunctatio [onis, f];
замедленный
retardatus [a, um];
замедлять
comprimere, o, pressi, pressum (gressum); moras alicui rei addere [o, didi, ditum]; tardare, 1 (cursum); retardare, 1; morari, or, atus sum; remorari, or, atus sum; cunctari; cessare, 1;
замена
suppositio [onis, f]; substitutio [onis, f]; immutatio [onis, f]; compensatio [onis, f];
заменитель
suffector [oris, m]; compensator [oris, m];
заменить
transmutare, 1; submutare, 1 (verba pro verbis); substituere, o, ui, utum (pontificem in locum Scipionis; aliquem alicui, pro aliquo); supponere, o, posui, positum (aliquem in locum alicujus, pro aliquo, alicui); subjicere, io, jeci, jectum (integras copias vulneratis; verbum pro verbo); subdere, o, didi, ditum (aliquem in locum alicujus); sufficere, io, feci, fectum; compensare, 1;
замерзание
congelatio [onis, f];
замерзать
congelare, 1; congelascere, o, -,-; gelascere, o, -,-; torpere [e]o, -,- (torpens amnis);
+ в Тибете болота замерзают в октябре paludes in Tibetia Octobri gelant; пузырьки воздуха, образующиеся при замерзании в замерзающей воде bullulae aлris, quae inter gelascendum in conglaciata aqua enascuntur; замерзший rigens, ntis;
заместитель
vice; vicarius[ii, m];
+ заместитель главного редактора vice redactoris principalis;
+ заместитель премьер министра primi ministri vicarius;
заметать
converrere, o, verri, versum;
заметить, замечать
conspicere, io, spexi, spectum; deprehendere, o, ndi, nsum (deprendo etc.); perspicere, io, spexi, spectum; notare, 1; annotare, 1; animadvertere, o, verti, versum; sentire, 4; signare, 1;
заметка
nota [ae, f]; hypomnema, atis, n; signum [i, n]; epistolium [ii, n], scriptura brevis; adnotatio [onis, f]; glossula [ae, f], glossa [ae, f], scholion ii / iou n (Gr);
+ критические заметки notae criticae;
+ заметки по систематике и географии растений notulaesystematicae et phytogeographicae;
+ номенклатурные заметки notulae de nomenclatura;
+ заметки о растениях animadversiones de plantis;
+ критические заметки sche(ul)ae criticae;
+ путевые заметки itinerarium;
+ заметки на полях marginalia; micellanea;
заметно
conspicue; distincte; evidenter; insigniter; notabiliter; visibiliter; manifesto;
+ это заметно (hoc) subolet mihi;
заметный
visibilis [e] (exhalationes); videndus [a, um]; evidens, ntis; conspicuus [a, um]; perspicuus [a, um]; spectabilis [e]; aspectabilis [e]; distinctus [a, um]; insignis [e]; insignоtus [a, um] (nota veritatis; imago); notabilis [e];
замечание
animadversio [onis, f]; annotatio [onis, f]; nota [ae, f]; notula [ae, f]; reprehensio [onis, f];
замечательно
insignоte;
замечательный
excellens, ntis; praestans, ntis; egregius [a, um]; spectatus [a, um]; memorabilis [e]; insignis [e]; insignоtus [a, um] (forma); notabilis [e]; perspicuus [a, um]; conspicuus [a, um]; spectabilis [e]; eximius [a, um]; singularis [e]; clarus [a, um];
замешательство
turbatio [onis, f]; perturbatio [onis, f]; conturbatio [onis, f]; turba [ae, f] (t. et confusio rerum); confusio [onis, f]; tumultus [us, m]; stupor [oris, m];
+ приводить в замешательство turbare (aciem peditum); conturbare; confundere; exturbare mentem alicujus; vastare (mentes); aliquem de statu movere, dejicere;
+ приведенный в замешательство turbatus (voluntates populi);
+ среди всеобщего замешательства turbatis omnibus;
замещать
locum occupare, 1; locum tenere [e]o, ui, tentum; succedere, o, cedi, cessum (alicui); supplere [e]o [e]vi [e]tum (locum parentis alicui); vicarium esse; substituere, o, ui, utum (pontificem in locum Scipionis);
замирать
torpere [e]o, ui, - (torpebat vox); intermori, ior, mortuus sum;
замкнутый
clausus [a, um]; integer, gra, grum;
замок
arx, cis, f; castrum [i, n]; castellum [i, n]; turris, is, f;
замок
claustrum [i, n];
замолчать
conticзre [e]o, ui, -; conticescere, o, ui, -; obmutescere, o, ui, -;
замораживание
refrigeratio [onis, f]; congelatio [onis, f];
замораживать
stringere, o, nxi, ctum (stricti amnes); congelare, 1; hiemare, 1; urere, o, ussi, ustum;
замороженный
congelatus [a, um];
+ замороженные фрукты poma congelata;
заморозки
frigora [um, npl] leviora;
+ до осенних заморозков ad frigora autumnalia leviora;
+ заморозки на почве frigora terranea leviora;
+ ночные (утренние) заморозки frigora nocturna (matutina) leviora;
заморский
transmarinus [a, um];
замуж
+ выйти замуж nubere alicui; aliquem in matrimonium accipere;
+ выдать замуж aliquam alicui in matrimonium dare;
+ Октавия вышла замуж за Нерона Octavia Neroni nupsit; (nubo, nubere, nupsi, nuptus), Octavia Neronem in matrimonium accepit;
замужний
nuptus [a, um]; maritus [a, um]; maritatus [a, um];
+ замужняя женщина mulier nupta;
замшелый
muscosus [a, um];
замыкать
claudere, o, si, sum; concludere, o, si, sum; occludere, o, si, sum; praecludere, o, si, sum; finire, 4; terminare, 1; obserare, 1;
замысел
consilium [ii, n]; inceptum [i, n]; tela [ae, f];
+ по мне этот замысел неплох haec tela mihi non male est;
+ по чьему-л. замыслу ingenio alicujus;
замысловатый
ingeniosus [a, um] (res);
замышлять
inducere [o, xi,ctum] in animum; coquere, o, xi, ctum (bellum; consilia secreto); concoquere; adoriri, ior, ortus sum (majus nefas; oppugnare urbem); agere, o [e]gi, actum; struere, o, xi, ctum (alicui insidias); machinari, or, atus sum; moliri, ior, itus sum; meditari, or, atus sum;
+ что он замышляет? Quid struit?
занавес
velum [i, n]; aulaeum [i, n];
занимательный
curiosus [a, um];
+ занимательная ботаника botanica curiosa;
занимать
obtinere [e]o, ui, tentum; occupare, 1; capere, io, cepi, captum (urbem; castra hostium); obsidзre [e]o, sedi, sessum; possidзre; insidзre; percipere, io, cepi, ceptum; conducere, o, xi, ctum (pecuniam);
+ это растение иногда занимает большие площади planta haec amplas interdum areas obtinet;
+ занимать промежуточное положение locum intermedium obtinere;
+ занимать, занять(взять в долг) деньги accipere mutuam pecuniam; sumere pecuniam ab aliquo; mutuari;
+ на занятые деньги conductis nummis;
+ когда гора была занята capto monte;
заниматься
tangere, o, tetigi, tactum (aliquid leviter); conterere [o, trivi, tritum] se [conteri] in re aliqua; occupari, or, atus sum; se occupare, 1; agere, o [e]gi, actum; facere, io, feci, factum (argentariam); studзre [e]o, ui, - (alicui rei; legibus cognoscendis; agriculturae); exercзre [e]o, ui, itum; experiri, ior, rtus sum; operari, or, atus sum; tractare, 1; habitare, 1; se applicare, 1 (ad philosophiam, ad historiam scribendam);
+ заниматься сельским хозяйством rusticari;
+ заниматься торговлей negotiari;
+ заняться чем-л. verti in aliquid (in aliqua re);
+ заниматься чем-л. habere aliquid in usu; vacare alicui rei, in aliquid, ad aliquid;
+ заниматься поэтическим творчеством tangere carmina;
+ те, кто занимается одной практикой – не истинные химики illi, qui sola praxi occupantur, veri chemici non sunt;
+ заниматься врачеванием (медициной) facere medicinam;
+ заниматься чтением книг vacare libris legendis;
заново
denuo; ab integro; iterum; rursus;
заноза
surculus [i, m]; assula [ae, f];
занос
embolus [i, m];
заносить
deferre, fero, tuli, latum; obruere, o, ui, utum (nive, arena);
+ заносить в протокол perscribere;
заносчивость
arrogantia [ae, f]; spiritus [us, m] (spiritыs patricii); fastus [us, m];
+ из заносчивости рождается самомнение ex insolentia arrogantia oritur;
заносчивый
ferox, cis (animus, ingenium); superbus [a, um]; insolens, ntis;
занятие
actus [us, m]; negotium [ii, n]; occupatio [onis, f]; fabrica [ae, f] (aerariae artis); studium [ii, n] (rerum rusticarum; suo quisque studio maxime ducitur; studium litterarum; in studiis vitam agere); exercitium [ii, n]; tractatio [onis, f]; ministerium [ii, n];
+ занятие коммерцией negotium;
+ занятие словесными науками и литературой humanitas;
+ не предаваться занятиям vacare studiis;
занятый
occupatus [a, um];
+ я занят чем-л. aliquid me tenet;
заодно
communiter; una;
заостренный
acut(at)us [a, um]; praeacutus [a, um];
заострять
acuere, o, ui, utum;
заочный
absens, ntis;
запад
occidens, ntis, m; occasus [us, m]; Hesperium cubile (is, n), cubile noctis; vesper [e]ri, m; vespera [ae, f] (ad vesperam jacentes terrae);
+ к западу от села ad occidentem a pago;
+ обращенный к западу ad occidentem (occasum) versus;
+ на западе in parte occidentali;
+ море, лежащее на западе mare ad occidentem versum;
западный
occidentalis [e]; vesperalis [e]; vespertinus [a, um];
+ западная граница terminus occidentalis;
+ западная догота longitudo occidentalis;
+ западный ветер Favonius; Zephyrus;
западня
transenna [ae, f] (aliquem in transennam ducere); viscarium [ii, n]; fovea [ae, f]; laqueus [i, m];
запаздывать
posterare, 1; morari, or, atus sum;
запас
copia [ae, f]; condita [orum, npl]pl; supellex, lectilis, f; facultas [atis, f]; apparatus [us, m]; penus [us, m],f; commeatus, uum mpl; gaza [ae, f] (agrestis);
+ словарный запас supellex verborum;
запасной
proventitius [a, um]; reservatus [a, um]; supervacaneus [a, um] (vasa);
запах
odor [oris, m]; odoratus [us, m]; olentia [ae, f] (suavis); nidor [oris, m]; sapor [oris, m];
+ аммиачный запах odor ammoniacus;
+ анисовый запах odor aniseus;
+ ароматный запах odor aromaticus;
+ бальзамический запах odor balsamicus (balsameus, balsaminus);
+ винный запах odor vinosus;
+ возбуждающий запах odor excitans;
+ вредный запах odor noxius (perniciosus);
+ гвоздичный запах odor caryophyllaceus;
+ гнилостный запах odor putridus;
+ долговременный запах odor diutinus (diuturnus);
+ дурной запах odor malus; foetor;
+ едкий запах odor acer;
+ зловонный запах odor foetidus (taeter);
+ камфарный запах odor camphoratus;
+ запах клопов odor cimicinus;
+ запах козла odor hircinus;
+ коричный запах odor cinnameus;
+ кратковременный запах odor brevis (ephemerus);
+ крепкий запах odor gravis;
+ запах лавра odor laureus (laurinus);
+ запах ладана odor tureus;
+ летучий запах odor evolans;
+ лимонный запах odor citreus (citrinus);
+ запах листвы odor frondis vernalis;
+ запах лука odor cepaceus;
+ запах меда odor melleus (mellitus);
+ муравьинный запах odor formicarum (formicinus);
+ запах мускуса odor moschatus;
+ мышиный запах odor murinus;
+ запах мяты odor menthosus;
+ навозный запах odor stercoris (stercorarius);
+ нежный запах odor mitis;
+ незначительный запах odor brevis (ephemerus);
+ неизменный запах odor immanens (perpetuus);
+ неприятный запах odor ingratus;
+ нестойкий запах odor infirmus (instabilis);
+ одуряющий запах odor stupefaciens;
+ особый запах odor peculiaris (proprius);
+ острый запах odor acer;
+ отвратительный запах odor foetidissimus;
+ перечный запах odor piperitus;
+ полынный запах odor absinthiacus;
+ постоянный запах odor constans (permanens);
+ приятный запах odor gratus (amabilis, suavis);
+ пряный запах odor aromaticus;
+ раздражающий запах odor irritans;
+ резкий запах odor acerrimus;
+ запах розы odor rosarum;
+ запах свежего сена odor feni recentis;
+ свежий запах odor egelidus;
+ своеобразный запах odor peculiaris (proprius);
+ сельдяной запах odor alecis;
+ сильный запах odor fortis;
+ запах скипидара odor terethinae;
+ сладковатый запах odor subdulcis;
+ смолистый запах odor resinosus;
+ специфический запах odor peculiaris (proprius);
+ спиртовый запах odor alcoholicus;
+ стойкий запах odor firmus;
+ тошнотворный запах odor nauseosus;
+ трупный запах odor cadaverinus;
+ тяжелый запах odor gravis (onerosus);
+ удушливый запах odor suffocans;
+ характерный запах odor proprius (peculiaris);
+ уксусный запах odor acetatus;
+ чесночный запах odor alliaceus;
+ ядовитый запах odor virulentus;
+ распространять запах odorem emittere (exhalare, spargere, spirare);
+ без запаха inodorus;
+ с запахом odoratus;
+ с приятным запахом suaveolens;
+ с сильным запахом graveolens, fragrans;
+ запах пота capra;
+ запах изо рта gravitas (foetor) oris;
запачкать
coinquinare, 1; contaminare, 1;
запаянный
sigillatus [a, um];
запечат(ыв)ать
consignare, 1 (tabulas, testamentum);
запечатлеть
defigere, o, xi, ctum; imprimere, o, premi, pressum; inculcare, 1;
запинаться
balbutire, 4 (balbutiendo vix sensus suos explicare);
запинающийся
balbus [a, um];
запирать
claudere, o, si, sum; concludere; includere; praecludere; serare, 1;
запираться
includi [e]tc.; negare, 1; infitiari, or, atus sum; infitias ire;
записка
consignatio [onis, f]; hypomnema, atis, n; tabella [ae, f] (allatae sunt tabellae);
записки
commentarii, orum, mpl; scripta [orum, npl]pl; memoranda [orum, npl]pl; itinerarium [ii, n];
записная книжка
pugillares, ium, mpl; adversaria [orum, npl]pl; libellus [i, m];
записывать
exscribere, o, psi, ptum (nomina; bonos in aliis tabulis exscriptos habet); perscribere; subscribere (numerum aratorum); transcribere; subnotare, 1 (nomina); excipere, io, cepi; inducere, o, xi, ctum;
+ записывать речь под чью-л. диктовку dictante aliquo excipere orationem;
+ записывать в организацию, армию conscribere;
запись
irrotulatio [onis, f]; *recordum [i, n]; tabula [ae, f];
+ внести долговую запись nomen referre in tabulas;
заплата
assumentum [i, n];
+ никто к ветхой одежде не пришивает заплаты из новой ткани nemo assumentum panni rudis assuit vestimento veteri;
заплатить
persolvere; solvere [e]o, lvi, lutum; rescribere, o, psi, ptum; luere, o, ui, utum;
заплесневевший
mucidus [a, um];
заплетать
plectere, o, xi, ctum (flores; crines);
заповедник
reservatum [i, n]; praedium [ii, n] defensum (interdictum); vivarium [ii, n];
+ государственный заповедник reservatum publicum;
+ охотничий заповедник saeptum venationis;
заповедный
defensus [a, um]; interdictus [a, um]; reservatus [a, um];
+ заповедный участок area interdicta;
+ заповедная степь steppa reservata;
заподозрить
suspicari, or, atus sum;
запоздалый
serus [a, um]; tardus [a, um];
запоздать, запаздывать
tardare, 1 (facere aliquid; tardantes punire);
+ зима запоздала hiems tardavit;
запой
ebriositas [atis, f] periodica; dipsomania [ae, f];
заполненный
impletus [a, um]; repletus [a, um];
+ обитает в заполненных водой канавах habitat in fossis aqua repletis;
заполнять
supplзre [e]o [e]vi [e]tum (lacunam); complзre [e]o [e]vi [e]tum; explзre [e]o [e]vi [e]tum; stipare, 1 (tectum omne fartim); oblinere, o, levi, litum; occupare, 1; frequentare, 1 (templa);
запоминание
retinetia [ae, f] (actarum rerum);
запомнить
memoriв tenзre; mandare aliquid memoriae [animo, menti];
запонка
*boto, onis m; orbiculus [i, m]; globulus [i, m];
запор
claustrum [i, n]; sera [ae, f]; vectis [is, m]; obex, obicis, f; pessulus [i, m];
заправить
supplere [e]o [e]vi [e]tum;
+ заправленные светильники suppletae lucernae;
запрашивать
rogare, 1;
+ запрашивать кого-л. о мнении aliquem sententiam rogare;
запрет
vetitum [i, n]; interdictum [i, n];
запретить
prohibere [e]o, ui, itum; interdicere, o, xi, ctum; vetare, 1; vindicare, 1 (aliquid legibus);
+ Цезарь запретил легатам отлучаться с места работы ab opere legatos Caesar discedere vetuerat;
+ что запрещает, смеясь говорить правду? ridentem dicere verum quid vetat?
+ всякий закон или повелевает, или запрещает lex omnis aut jubet aut vetat;
+ мы делаем уже сделанное, что запрещает нам старая поговорка acta agimus, quod vetamur vetere proverbio;
запретный
non tangendus [a, um]; inconcessus [a, um] (hymenaei; voluptas); vetitus [a, um]; interdictus [a, um];
запрещенный
interdictus [a, um]; prohibitus [a, um]; inconcessus [a, um] (hymenaei; voluptas);
+ Запрещенный Международным кодексом Codice Internationali interdictus (prohibitus);
заприметить
subsentire, 4;
запрокинутый
supinus [a, um];
запрос
rogatio [onis, f];
+ делать запрос consiliari;
+ делать запрос в сенате о чем-л. a senatu de aliqua re postulare;
запросто
simpliciter;
запруда
agger [e]ris, m;
запрягать, запрячь
jungere, o, nxi, nctum (equos); subjungere (tigres curru); adjungere; jugare, 1; ligare, 1; religare, 1; subdere, o, didi. ditum (tauros aratro);
запрятать
compingere, o, pegi, pactum (aliquem in carcerem);
запугивать
angere, o, anxi, anctum/anxum; terrзre [e]o, ui, itum; terrificare, 1; territare, 1; horrificare, 1;
запуск
(компьютера) initiatio[onis,f] systematis;
запутанный
intricatus [a, um]; perplexus [a, um]; gibberosus [a, um] (sermo); confusus [a, um]; inextricabilis [e];
запутать
illaqueare, 1; confundere; irretire, 4; intricare, 1; conturbare, 1;
запущенный
neglectus [a, um]; squalidus [a, um]; desertus [a, um];
запылать
inardescere, o, arsi, -; exardescere;
запястье
carpus [i, m]; armilla [ae, f];
запятая
virgula [ae, f]; comma, atis, n;
запятнать
coinquinare, 1; commaculare, 1; contaminare, 1;
зарабатывать
quaeritare, 1 (victum aliqua re); quaerere, o, sivi, situm (nummos manu); acquirere, o, sivi, situm (pecuniam); facere, io, feci, factum (lucrum; assem); merзre [e]o, ui, itum; meritare, 1;
+ умение зарабатывать facultas acquirendi (opes);
заработок
merces, зdis, f (manuum); meritum [i, n]; stips, stipis, f (exigua); quaestus [us, m]; lucrum [i, n];
заражать
inficere, io, feci, factum; replзre [e]o [e]vi [e]tum; imbuere, o, ui, utum;
заражение
infectio [onis, f]; contagio [onis, f]; contagium [ii, n];
зараза
virus [i, n]; miasma, atis, n; pernicies [e]i, f; pestilentia [ae, f]; pestis;
заразительный
contagiosus [a, um]; pestifer; pestilens, ntis;
заразный
contagiosus [a, um];
заранее
a priori; in tempore; mature; ante;
зарастать
obduci, or, ductus sum; obtegi, or, tectus sum;
зарегистрированный
in indicem illatus [a, um];
зарегистрировать
subscribere, o, psi, ptum (numerum aratorum);
зарезать
jugulare, 1; caedere, o, cecidi, caesum; trucidare, 1; mactare, 1;
зарница
fulgur, uris, n;
зародыш
embryo, onis, m; embryon [ii, n]; fetus [i, m] (foetus); semen, inis, n; germen, inis, n;
зарождаться
nasci, or, natus sum;
зарождение
generatio [onis, f]; origo, inis, f;
заросль
confraga [orum, npl]pl; …etum;
зарубежный
extraneus [a, um]; forensis [e]; foraneus [a, um]; exterminus [a, um];
зарыть
defodere, io, fodi, fossum; infodere, io, fodi, fossum; supponere, o, posui, positum (aliquid terrae); obruere, o, ui, utum;
+ зарыть золото в землю credere aurum terrae;
заря
aurora [ae, f]; jubar, aris, n;
+ утренняя заря Aurora; ortus candens;
заряд
inserticulum [i, n];
заряжать
inserere, o, ui, rtum;
засада
insidiae, arum, fpl; subsessa [ae, f] (subsessas occultius collocare; in subsessa esse);
+ устроить засаду, находиться в засаде subsidere in insidiis;
+ сидящий в засаде subsessor (cum venabulo);
засадить
compingere, o, pexi, pactum (aliquem in carcerem); reserere, o, sevi, -; obserere; plantare, 1;
засвидетельствованный
testatus [a, um];
+ засвидетельствованный факт factum testatum; res testata;
засвидетельствовать
testari, or, atus sum; attestari; contestari;
засевать
conserere, o, sevi, -; obserere;
заседание
sessio [onis, f]; consessus [us, m]; contio [onis, f];
+ зал заседаний tractatorium [ii, n];
+ пленарное заседание сената senatus frequens;
заседатель
consiliarius[ii, m]; assessor [oris, m];
заседать
considere; sedзre [e]o, sedi, sessum;
+ сенат заседает senatus agitur;
засека
concaedes, ium, fpl;
заселение
colonisatio [onis, f];
заселить
frequentare, 1 (urbs frequentatur; frequentare solitudinem Italiae; locum cultoribus);
+ заселить опустевший город inania moenia supplere;
засесть
compingere [o, pegi, pactum] se (in Apuliam); insidere, o, sedi, sessum;
+ засесть в засаду subsidere;
заскрипеть
increpare, 1;
заслонять
praepedire, 4 (lumen);
заслуга
meritum [i, n];
+ заслуги bene facta; tituli (Theseus, magnificus titulis suis);
+ чьи-л. заслуги перед кем-л. alicujus beneficia in aliquem;
заслуженный
emeritus [a, um]; meritus [a, um] (poena; meritissimв famв frui);
заслуживать
merзre [e]o, ui, itum; meritare, 1; mereri [e]or. itus sum;
+ он получил то, что заслужил habet, quod sibi debebatur;
заснуть
(засыпать) condormire, 4; condormiscere, o, dormivi, -; addormire; obdormiscere; capere [io, cepi, captum] somnum, somno capi [ior, captus sum];
засов
claustrum [i, n]; pessulus [i, m] (pessulum obdere ostio, foribus; pessulos injicere); sera [ae, f]; obex, icis, m;
засовывать
intrudere, o, di, sum; inserere, o, ui, rtum;
засоленный
salinus [a, um]; salsus [a, um];
засоренный
ruderatus [a, um];
засохший
retorridus [a, um];
+ засохшие луга prata siccitate emortua;
заспиртованный
in spiritu servatus [a, um]; alcoholisatus [a, um];
застава
custodia [ae, f]; castra [orum, npl] stativa;
заставлять
jubere [e]o, ssi, ssum; suadere [e]o, si, sum; subigere, o [e]gi, actum (aliquem metu aliqid facere); agere, o [e]gi, actum (nova quaerere tecta); cogere, o [e]gi, actum; compellere, o, pulsi, pulsum; trudere, o, di, sum; angariare, 1; coartare, 1;
+ ты заставил меня признать, что… extorsisti, ut fatзrer…
застаиваться
stagnare, 1;
застарелый
vetus [e]ris (aegritudo);
застать
nancisci, or, ctus sum; supervenire, io, veni, ventum;
+ застать кого-л. в часы его досуга nancisci aliquem otiosum;
+ Марцелл застал их врасплох, когда они строили укрепления munientibus supervзnit Marcellus;
застегнуть
subnectere, o, nexui, nexum (fibula vestem subnectit); fibulare, 1;
застежка
fibula [ae, f];
застенчивость
verecundia [ae, f]; pudor, oris, m;
застенчивый
pudens, ntis (vir; femina); pudibundus [a, um] (matrona; vir); verecundus [a, um] (castus et v.);
застилать
sternere, o, stravi, stratum (lectulos pelliculis); tegere, o, xi, ctum;
застигать
adoriri, ior, rtus sum (aliquem adorta tepestas est);
застойный
perstagnatus [a, um];
застолье
symposium [ii, n];
застольный
symposiacus [a, um] (quaestiunculae);
застревать
adhaerзre [e]o, si, sum (in visceribus); haesitare;
застрелить
trajicere, io, jeci, jectum; transfigere, o, xi, ctum; sclopetare, 1;
заступ
rutrum [i, n]; fossorium [ii, n];
заступник
defensor [oris, m]; patronus [i, m]; protector [oris, m]; paracletus [i, m];
застывание
consistentia [ae, f];
застыть
sistere, o, steti, - (sistunt amnes; stetit sanguis); stare, 1 (glacies stat iners; stant ora metu); stupзre [e]o, ui,-; rigescere, o, ui,-; refrigescere, o, frixi, -;
засуха
ariditas [atis, f]; siccitas [atis, f]; aquarum penuria [ae, f];
+ эта область ежегодно поражается засухой haec regio quotannis siccitate afficitur;
засушенный
exsiccatus [a, um];
засушливый
aridus [a, um];
засыхать
arescere, o, arui, -;
затаить
comprimere, o, pressi, pressum (odium);
+ затаить дыхание animam comprimere;
затвердение
fixatio [onis, f];
затвердеть
indurare, 1; rigescere, o, rigui, -;
затворять
claudere, o, si, sum;
затевать
agere, o [e]gi, actum; agitare, 1; induere, o, ui, utum; machinari, or, atus sum; parturire, io, ivi, -;
+ посмотрю, что он затевает observabo, quam rem agat;
+ это затевают с тем, чтобы…ea tela texitur (ut)…
затем
dein; deinde; mox; post; postea; posthac; serius; tum;
затемнение
caligatio [onis, f];
затемнять
obscurare, 1;
затенение
inumbratio [onis, f];
затененный
umbrosus [a, um]; inumbratus [a, um];
затенять
umbrare, 1; obscurare, 1;
затерянный
amissus [a, um]; perditus [a, um];
затея
consilia [orum, npl]pl; inventa [orum, npl]pl; machinationes, um, fpl;
затишье
tranquillitas [atis, f]; malacia [ae, f];
заткнуть
struere, o, xi, ctum (aures habere structas);
затмение
eclypsis, is (eos), f; defectio [onis, f]; defectus [us, m]; obscuratio [onis, f];
+ произошло солнечное затмение solis defectio fuit;
+ регулярные затмения солнца canonicae defectiones solis;
затмить
obscurare, 1; obumbrare, 1; hebetare, 1; obruere, o, ui, utum; superare, 1;
+ затмить кого-л. своим величием alicui magnitudine sua inducere caliginem;
+ литературностью изложения затмить незрелые сочинения прошлого scribendi arte rudem vetustatem superare;
затон
instagnatio [onis, f] fluminis;
затонуть
mergere, o, rsi, rsum; submergere;
затопление
eluvies [e]i, f; inundatio [onis, f];
затопляемый
inundatus [a, um];
затоплять
inundare, 1; stagnare, 1;
затрагивать
tangere, o, tetigi, tactum (aliquid leviter); attingere, o, attigi, attactum;
затраты
expensa [ae, f]; pecunia [ae, f] impensa;
затруднение
difficultas [atis, f]; impedimentum [i, n]; obstaculum [i, n]; nodus [i, m];
затруднения
tricae, arum, fpl (domesticae);
затрудненный
aeger, gra, um (anhelitus);
затруднительный
difficilis [e]; impeditus [a, um]; onerosus [a, um]; arduus [a, um];
затуманивать
nubilare, 1;
затушевывать
obscurare, 1;
затхлый
vapidus [a, um];
затылок
cervix, icis, f;
затягивать
stringere, o, xi, ctum (nodum); constringere; trahere, o, xi, ctum (vincla galeae; aliquid in serum); moras alicui rei addere; extrahere (proelium ad noctem; bellum in tertium annum; aliquid in infinitum); contrahere; sustinзre [e]o, ui, tentum (aliquid in noctem, ad noctem); obducere, o, xi, ctum; producere; extendere, o, ndi, nsum; morari, or, atus sum;
+ затянувшаяся трапеза tractus in longum convictus;
+ преднамеренно затянуть войну sustinere bellum consilio;
затягиваться
conducere, o, xi, ctum;
+ рана затягивается (рубцуется) vulnus conducitur in cicatricem;
затяжка
nodus [i, m];
+ затяжка времени mora [ae, f]; retardatio [onis, f];
затяжной
assiduus [a, um] (imber; bellum; febricula);
+ затяжной характер tractus (belli; mortis);
заусенец
paronychia [ae, f];
заучить
ediscere, o [e]didici, -;
+ заучивать что-л. слово в слово ediscere aliquid ad verbum;
захват
occupatio [onis, f]; rapina [ae, f]; possessio [onis, f];
захватить
occupare, 1; usurpare, 1 (imperium; alienam possessionem); invadere, o, vasi, vasum (in alienam pecuniam; regnum; imperium); irruere, o, ui, utum; irrumpere, o, rupi, ruptum; arripere, io, ripui, reptum; potiri, ior, itus sum; capere, io, cepi, captum (urbem; castra hostium); percipere, io, cepi, ceptum; captivare, 1; sumere, o, psi, ptum (proelio sumpta Thessalia); trahere, o, xi, ctum (regnum; t. in se munia senatus); affectare, 1 (navem); manum adjicere alicui rei; adipisci, or, adeptus sum (rerum); facere praedam; prehendere, o, ndi, nsum; apprehendere; expugnare, 1;
+ захватить верховную власть adipisci rerum; potiri rerum;
+ стремление захватить государственную власть lubido rei publicae capiendae;
захватчик
usurpator [oris, m]; occupo, onis, m;
захворавший
affectus [a, um] valetudine;
заход
occasus [us, m]; obitus [us, m];
заходить
inire [e]o, ii, itum; adire; obire; inter se tegere [o, xi, ctum]; divertere, o, verti, versum; convenire, io, veni, ventum; occidere, o, cidi, casum; occumbere, o, cubui, cubitum;
захоронение
inhumatio [onis, f];
захотеть
velle, volo, volui, - cupere, io, ivi, itum,
+ теперь мне захотелось написать тебе кое-что о старости nunc mihi visum est de senectute aliquid ad te conscribere;
зацветать
efflorescere, o, florui, -;
зачатие
conceptio [onis, f]; conceptus [us, m];
зачаточный
rudimentalis [e]; rudimentarius [a, um];
зачать
concipere, io, cepi, ceptum;
зачем
cur; quare; quid;
зачеркивать
cancellare, 1; oblinere, o, levi, litum; delзre [e]o [e]vi [e]tum;
зачерпнуть
haurire, io, si, stum;
+ зачепнуть пригоршней воду из реки undam de flumine cavis palmis sustinere;
зачет
compensatio [onis, f];
зачислять
inscribere, o, psi, ptum; transcribere; inserere, o, ui, rtum;
зачитать до дыр
conterere [o, trivi, tritum] librum legendo;
заши(ва)ть
insuere, o, ui, utum; obsuere;
заштрихованный
striatus [a, um]; lineolatus [a, um];
зашуметь
increpare, 1 (ui, itum);
защита
defensio [onis, f]; protectio [onis, f]; patrocinium [ii, n]; propugnatio [onis, f]; praesidium [ii, n] (domus familiaeque); tutela [ae, f] (t. et praesidium virtutis); tutamen, inis, n; tutamentum [i, n]; integumentum [i, n] (corporis); munimentum [i, n]; vallum [i, n]; vindicta [ae, f]; propugnaculum [i, n]; fides [e]i, f (haec urbs est in fide mea; implorare fidem deum hominumque; in fidem recipere aliquem); subsidium [ii, n] (subsidio venire); apologia; aegis, idis f;
+ служить кому-л. защитой от чего-л. subsidio esse alicui alicui rei;
+ Институт Защиты растений Institutum Protectionis Plantarum;
+ находиться под чьей-л. защитой in tutelв alicujus esse;
+ давать защиту от холода tutelam praestare contra frigora;
+ для защиты от холода и зноя ad frigora atque aestus vitandos;
+ довериться чьей-л. защите se committere alicui tutandum;
защитник
defensor [oris, m]; fautor [oris, m]; propugnator [oris, m] (libertatis; sceleris); praeses, idis, m; tutela [ae, f] (templi); tutor; stator [oris, m]; vindex, icis, m; advocatus [i, m]; assertor [oris, m]; causidicus [i, m]; patronus [i, m]; protector [oris, m];
+ город без защитников urbs vasta a defensoribus;
+ стены без защитников moenia vacua defensoribus;
защитница
patrona [ae, f];
защитный
muniens, ntis; protectivus [a, um]; defensivus [a, um];
+ защитный слой stratum protectivum;
защищать
defendere, o, ndi, nsum; praesidзre [e]o, sedi, sessum (alicui rei, aliquid; Juno, quae toris praesidet maritis; urbi; agros suos); esse, sum, fui [adesse]; praeesse; vindicare, 1 (civem a miseriis; aliquem a verberibus; aliquem Grajorum armis); tegere, xi, ctum (se jure legum); contegere; protegere; saepire, 4; vallare, 1; vincire, 4; praemunire, 4; emunire, 4; obumbrare, 1; orare, 1; prohibзre [e]o, ui, itum;
+ защищать свою точку зрения suam opinionem defendere;
защищаться
pro se manus afferre [o, tuli, latum]; defendi, or, nsus sum; se defendere, o, ndi, nsum;
защищающий
praeses, -idis, m;
+ искусство защищающее человеческое здоровье (= медицина) ars salutis humanae praeses;
защищенный
tectus [a, um]; tutus [a, um]; munitus [a, um];
заявитель
petens, ntis, m;
заявить
subscribere, o, psi, ptum;
+ против Л. Попиллия Л. Геллий письменно заявил, что тот дал себя подкупить in L. Popillium subscripsit L. Gellius, quod is pecuniam accepisset;
заявка
mandatum [i, n];
заявление
verbum [i, n]; indicium [ii, n]; significatio [onis, f]; delatio [onis, f];
заявлять
declarare, 1;
заяц
lepus [oris, m] (lepus mas, lepus femina; ласк. Mi lepus! lepusculus);
+ за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь duos lepores insequens neutrum cepit;
+ убить одним ударом двух зайцев una mercede duas res assequi;
звание
titulus [i, m] (conjugis; sapientis); locus [i, m]; condicio [onis, f]; ordo, inis, f; status [us, m]; nomen, inis, n; ornamentum [i, n]; fortuna [ae, f];
+ люди всякого звания и происхождения homines omnis fortunae ac loci;
звательный падеж
casus [us, m] vocativus;
звать
clamare, 1; poscere, o, poposci, - (clamore aliquem); provocare, 1; vocare, 1 (aliquem nomine; domum; ad cenam; ad vitam; in altum; ad quietem); appellare, 1; nominare, 1;
+ звать на бой vocare pugnas;
+ звать рабов на борьбу за свободу vocare servos ad libertatem;
+ как тебя зовут? Qui vocare (vocaris)? Меня зовут Ликонид ego vocor Lyconides;
+ звезды зовут ко сну sidera somnos suadent;
звезда
stella [ae, f]; astrum [i, n]; sidus [e]ris, n;
+ возноситься к звездам super astra ferri;
+ утренняя звезда stella diurna;
звездочет
astrologus [i, m];
звездочка
stellula [ae, f]; asteriscus [i, m];
+ обозначить звездочкой asterisco signare;
звенеть
tinnire, 4 (tinnit tintinnabulum); tinnitus ciere [e]o, ivi, citum [dare]; tintinnare, 1; strepere, o, ui, itum; strepitare, 1 (arma strepunt); sonare, 1;
звено
anulus [i, m] (catenae); manus, us, f; classis, is, f;
звенящий
tinnulus [a, um];
зверинец
vivarium [ii, n];
звериный
bestialis [e]; bestiarius [a, um]; beluinus [a, um]; ferinus [a, um];
зверосовхоз
sovchosum [i, n] feris educandis destinatum;
зверский
bestialis [e]; ferus [a, um]; immanis [e];
зверь
bestia [ae, f]; belua [ae, f]; fera [ae, f];
+ отдать на растерзание зверям aliquem ad bestias mittere, dare, condemnare;
звон
tinnimentum [i, n]; tinnitus [us, m] (acutus); sonus [i, m]; sonitus [us, m]; strepitus [us, m] (citharae; testudinis aureae);
+ звон в ушах tinnimentum auribus;
звонить
pulsare, 1; tinnire, 4;
звонкий
crepulus [a, um] (fragor); altus [a, um] (vox; sonus); sonorus [a, um]; vocalis [e]; canorus [a, um]; clarus [a, um]; tinnulus [a, um];
звук
sonus [i, m]; sonitus [us, m]; tonus; vox, cis, f (cymbalorum); strepitus [us, m] (citharae; testudinis aureae);
+ звук воспринимается ушами (слухом) sonus afficit aures;
+ издавать звук favere voci;
звучание
sonitus [us, m]; strepitus [us, m];
звучать
sonare, 1; resonare, 1; strepere, o, ui, itum; tinnire, 4;
звучный
sonorus [a, um]; candidus [a, um] (vox); vocalis [e];
звякать
tinnire, 4;
здание
aedes, ium, fpl; aedificium [ii, n]; domus, i, f;
+ жилые и нежилые здания aedes aedificiaque;
здесь
hic; hoc loco; hac;
здешний
hic, haec, hoc; domesticus [a, um]; localis [e]; vernaculus [a, um]; indigena;
здороваться
salutare;
здоровый
sanus [a, um]; salvus [a, um]; integer, gra, grum; fortis [e]; valens, ntis (homo; bos; cibus); validus [a, um] (cibus; nondum ex morbo satis validus); vitalis [e]; saluber, bris, bre; bellus [a, um]; vigoratus [a, um] (juvenis);
+ быть здоровым valere (stomacho; sanus homo, qui bene valet);
+ находить кого-л. в добром здравии invenire aliquem fortem;
+ возвращайся в добром здравии fac bellus revertare;
здоровье
salus, utis, f; sanitas [atis, f]; valetudo, inis, f (prosperitas valetudinis; valetudo incommoda, adversa; valetudinem amittere; valetudini suae parcмre); salubritas [atis, f];
+ клянусь вам своим здоровьем sic me salvum habeatis;
+ желать здоровья (чихающему) salvere jubere;
+ физическое здоровье firma corporis affectio;
+ с пошатнувшимся здоровьем valetudine affectus;
+ вредить чьему-л. здоровью valetudine temptare (tentare) aliquem;
+ пользующийся отличным здоровьем optimв valetudine affectus;
+ обладать очень слабым здоровьем tenuissima valetudine esse;
+ за ваше здоровье bene vobis [vos];
+ как твое здоровье? ut vales? ut valetur?
здравохранение
sanitatis cura [ae, f] publica;
здравствовать
valere [e]o, ui, -;
+ здравствуй! Salve!
здравый
sanus [a, um]; integer, gra, grum; prudens, ntis;
зев
faux, cis, f; rictus; hiatus;
зевать
oscitare; hiare;
зеленеть
virзre [e]o, ui, -; virescere, o, -,-; viridare, 1; viridescere, o, -,-; frondзre [e]o, -, -; frondescere, o, -,-;
зеленоватый
virescens, ntis; viridulus [a, um]; viridiusculus [a, um];
зеленый
viridis [e] (gramen; zmaragdus; lacerta; collis; campus); smaragdinus [a, um]; prasinus [a, um]; malachiticus [a, um]; aerugineus [a, um]; aeruginosus [a, um]; olivaceus [a, um]; glaucus [a, um]; thalassinus [a, um]; pomaceus [a, um]; vivus [a, um] (arundo; caespes);
+ зеленые насаждения viridaria;
зелень
viride, is, n; viriditas [atis, f]; olus, oleris, n;
зелье
venenum [i, n] (somniferum); medicamen, inis, n; philtrum [i, n];
+ скупость, словно пропитанная вредоносными зельями, расслабляет дух avaritia, quasi venenis malis imbuta, animum effeminat;
землевладелец
possessor [oris, m] (latifundii);
земледелец
agricola [ae, m]; agricultor [oris, m]; casarius[ii, m]; rusticus [i, m]; ruricola [ae, f]; arator [oris, m]; colonus [i, m];
земледелие
agricultura [ae, f]; res [ei,f] rustica;
землемер
agrimensor [oris, m];
землемерный
geometricus [a, um];
+ землемерное искусство geometria; ars dimetiendi;
землеописание
geographia [ae, f];
землепользователь
superficiarius[ii, m];
землетрясение
terrae motus [us, m]; perturbationes [um, fpl] terrenae; tremor [oris, m];
+ землетрясение вздымает равнины terrae motus subrigit plana;
земля
terra [ae, f] (tollere saxa de terra); Terra; tellus (-uris, f); Tellus; terrenum [i, n]; humus, i, f; plaga [ae, f]; regio [onis, f]; solum [i, n]; Orbis [is, m] terrarum; mundus [i, m];
+ по влажной земле ad terram udam;
+ кустарничек, прижатый к земле fruticulus terrae appressus;
+ обитающий на земле terricola; terrestris (animantium genus);
+ плодородная земля humus fecunda;
+ хорошо удобренная земля solum saturatum;
+ по всей земле per totum terrarum orbem;
+ предать тело земле abdere corpus humi; mandare corpus humo;
+ обрабатывать землю terram ferro subjicere;
земляк
popularis [is, m]; noster; nostras, atis, m;
земляника
fragum [i, n]; fragaria [ae, f];
+ земляника лесная fragaria vesca;
+ земляника садовая fragaria elatior;
землянин
terricola [ae, m]f;
земляничный
дереве) arbuteus;
+ земляничное дерево arbutus, i, f;
земляной
terreus [a, um]; terrenus [a, um] (tumulus);
+ земляная насыпь agger terreus;
земноводный
amphibius [a, um];
земной
terrenus [a, um] (umor; bestia; obtutus; terrena ac fragilia bona); terrestris [e] (res caelestes atque terrestres); terreus [a, um] (progenies); terrigena; mundialis [e]; mortalis [e];
+ земная стихия terrenum principiorum genus;
+ земная трещина hiatus terrenus;
+ земной шар mundus; globus;
зеница
pupilla [ae, f]; pupula [ae, f];
зеркало
speculum [i, n] (imago speculi; se in speculo conteplare; in speculum inspicere); specularium [ii, n];
зернистый
granulatus [a, um]; granulosus [a, um];
зерно
granum [i, n]; nucleus [i, m]; frumentum [i, n];
+ зерновые культуры plantae cultae cereales (sativae);
+ зерновой хлеб frumentum;
зерносовхоз
sovchosum [i, n] frumentarium;
зернохранилище
horreum [i, n]; receptaculum [i, n]; nubilarium [ii, n];
Зефир
Zephirus [i, m];
зигзаг
linea [ae, f] infracta (angulato-flexuosa);
зима
hiems, mis, f; bruma [ae, f]; pruina [ae, f];
+ это растение культивируется в течение лета под открытым небом, а зимой в теплице haec planta per aestatem sub divo colitur, per hiemem in tepidario.
+ зима в разгаре hiems summa;
+ зимой hieme;
зимний
hibernus [a, um]; hiemalis [e]; brumalis [e];
+ зимние квартиры hiberna [orum, npl]pl;
+ зимний поворот солнца bruma;
+ зимняя палатка pellis, is, f;
+ зимняя стоянка hiberna [orum, npl]pl;
зимовать
hiemare, 1; hibernare, 1;
зимовье
hibernaculum [i, n];
зияние
hiatus [us, m]; rictus [us, m];
зиять
hiare, 1;
зияющий
inanis [e] (vulnus); hians, ntis;
злак
gramen, inis, n; fruges, um, fpl; plantae, arum, fpl;
зло
malum [i, n]; sinistrum [i, n] (studiosus sinistri); nefas, n ind;
злоба
malitia [ae, f]; ira [ae, f]; malignitas [atis, f]; odium [ii, n]; invidia [ae, f]; rabies [e]i, f; fel, is, n;
+ вымещать злобу ultionem petere;
злобный
acer, acris, acre (aper; leo); acerbus [a, um] (Libitina); atrox, cis (responsum); truculentus [a, um] (voces); trux, cis (vultus; facies); malignus [a, um]; malitiosus [a, um]; invidus [a, um];
зловещий
tristis [e] (somnium; exta); laevus [a, um]; sinister, tra, trum; lugubris [e]; maestus [a, um]; funestus [a, um];
зловоние
foetor; odor malus;
зловонный
foetens, ntis; foetidus [a, um]; olidus [a, um] (capra; basia); maleolens, ntis; rancidus [a, um] (cadaver; aper);
злодей
scelio, onis, m; scelerator [oris, m]; maleficus [i, m]; improbus [i, m]; nefarius[ii, m]; parricida [ae, m];
злодейский
scelestus [a, um] (homo; facinus; sermo); sceleratus [a, um]; maleficus [a, um]; nefarius [a, um];
злодейство
maleficium [ii, n]; scelus [e]ris, n; facinus, oris, n; nefas, n ind; parricidium [ii, n];
злодеяние
maleficium [ii, n];
злой
malus [a, um]; malignus [a, um]; malitiosus [a, um]; malevolus [a, um];
+ злой умысел malitia;
злокачественный
malignus [a, um];
злопамятность
simultas [atis, f], malitia [ae, f], malignitas [atis, f], ulciscendi cupiditas [atis, f]; rancor, фris, m;
злопамятный
malignus [a, um]; malitiosus [a, um]; ulciscendi cupidus [a, um]; ulciscendi cupiditate flagrans, ntis;
+ злопамятный человек offensae memor, simultatis tenax (homo);
злорадство
fera gaudia [ orum, npl];
злословие
maledicium [ii, n]; blasphemia [ae, f]; calumnia [ae, f];
+ склонный к злословию cupidus maledicendi;
злословить
calumniari, or, atus sum (aliquem, aliquid; alicui); maledicere, o, xi, ctum; vellicare, 1; blasphemare, 1;
злостный
molestus [a, um];
+ злостный сорняк planta segetalis molesta;
злость
furor [oris, m]; iracundia [ae, f]; odium [ii, n];
злосчастный
miser [e]ra, um; infelix, cis; infortunatus [a, um]; infaustus [a, um];
злоумышлять
insidiari, or, atus sum; machinari, or, atus sum;
злоупотребление
abusus [us, m];
злоупотреблять
abuti, or, usus sum (patientiв alicujus; indulgentiв populi Romani); male (perverse) uti (lege);
злюка
canis, is, f;
змеевик
tubus [i, m] refrigerans contortus;
змеиный
anguinus [a, um];
змея
anguis [is, m]; serpens, ntis, m; vipera [ae, f]; echidna [ae, f]; jaculus [i, m];
+ укус змеи ictus serpentis;
знак
nota [ae, f]; signum [i, n]; signamen, inis, n; tessera [ae, f]; vestigium [ii, n]; character [is, m]; insigne, is, n; ostentus [us, m]; omen; numen, inis, n; argumentum [i, n] (compositae mentis, animi laeti, amoris);
+ отличительный знак notamen;
+ объяснение условных знаков explicatio notarum;
+ знаки условных обозначений characteres notarii;
знакомиться
cognoscere, o, novi, notun; reperire, io, ii, rtum; degustare, 1;
+ знакомиться (близко) familiarescere, o, -,-;
знакомство
usus [us, m] (usus atque commercium; alicujus, cum aliquo); notio [onis, f]; notitia [ae, f]; cognitio [onis, f];
знакомый
cognitus [a, um]; notus [a, um] (hoc mihi notum est); notitia; familiaris [e];
+ мы – старые знакомые vetus usus inter nos intercedit;
+ быть знакомым с кем-л. scire aliquem;
знаменатель
denominator [oris, m];
знамение
scaeva [ae, f]; monitus [us, m]; monstrum [i, n]; ostentum [i, n];
знаменитость
celebritas [atis, f] (c. ac nomen); claritas [atis, f];
знаменитый
celeber, bris, bre; illustris [e]; nobilis [e]; clar(issim)us [a, um]; praeclarus [a, um]; magnificus [a, um]; insignis [e]; notus [a, um] (scriptor); inclitus [a, um];
знаменосец
vexillifer [e]ri, m; vexillarius[ii, m]; signifer [e]ri, m; aquilifer [e]ri, m; cantabrarius[ii, m];
знамя
aquila; signum; vexillum;
знание
cognitio [onis, f]; scientia [ae, f]; disciplina [ae, f]; experientia [ae, f]; mathesis, is (eos), f; notitia [ae, f], scientiarum summa [ae, f], cognoscibilia universa, cuncta scibilia; ingenium (amor ingenii neminem umquam divitem fecit);
+ со знанием дела ex professo;
знатность
genus [e]ris, n; nobilitas [atis, f];
+ хвастаться [кичиться] знатностью genus jactare;
знатный
honeste genitus [a, um] [natus [a, um]]; generosus [a, um]; nobilis [e]; pollens, ntis (matrona); primarius [a, um] (vir); primas, atis; primores, um, mfpl (feminae; civitatis); amplus [a, um] (familia); summas, вtis (matrona; virgo);
+ весьма знатного происхождения amplissimo genere natus; summo loco natus;
знаток
peritissimus [i, m]; expertus [i, m]; homo [inis, m] peritus, gnarus,sciens, intelligens; existimator [oris, m]; cognitor [oris, m], cognoscens, sciens, ntis, m;
знать
no(vi)sse, novi, notum; scire, 4 (cum videbis, tum scies); tongзre [e]o, -; habere [e]o, ui, itum (sententias, consilia alicujus); notum habere (aliquid); comperire, io, ii, rtum;
+ multi multa, nemo omnia novit;
+ знать что-л. наверное aliquid (pro) certo scire;
+ насколько я знаю quod sciam;
+ знать от кого-л. scire de [ex, ab] aliquo;
+ право, не знаю non satis scio;
+ я этого не знаю id me fallit;
+ близко знать кого-л. bene nosse aliquem;
+ хорошо знать кого-л. aliquem cognitum habere;
+ я очень хорошо знаю non me fallit;
+ не знаю, что мне сказать non habeo, quod dicam; timeo, quidnam eloqui possim;
+ знай sic habeas (habeto);
+ разве мы не знаем, с каким удовольствием дети узнают что-л. (новое)? Videmusne, ut pueri aliquid scire se gaudeant?
+ знать и уметь что-л. aliquid notum et tractatum habere;
+ я почти наверное знаю, что вы собираетесь сказать в ответ non multum me fallit, quid sitis responsuri;
+ я хорошо тебя знаю nihil me fallis;
знать
altiores, um, mpl; nobiles, ium, mpl; nobilitas [atis, f]; optimates, um, mpl; magnates, um, mpl; summates;, um, mpl proceres, um, mpl;
значение
(смысл, содержание) significatio [onis, f]; significatum; notio [onis, f]; notitia [ae, f]; sententia [ae, f]; voluntas [atis, f]; (важность, значительность) dignitas [atis, f]; momentum [i, n]; pondus [e]ris, n; valor [oris, m]; vis, is, f (verbi; nominis; legis); auctoritas [atis, f]; opes, um, fpl; meritum [i, n];
+ название неизвестного значения nomen significationis ignotae;
+ имеет значение interest;
+ иметь значение valere (definitio in omnes valet; sine justitia nihil valebit prudentia);
+ иметь большое значение magni valoris (momenti) esse;
+ не иметь большого значения exigui (levioris) valoris esse;
+ не иметь никакого значения nullius momenti esse;
+ эти признаки не имеют никакого значения hae notae nullius momenti sunt;
+ терять значение obsolescere, o, levi, letum;
+ практическое значение usus [us, m];
+ придавать большое значение пустякам nugis addere pondus;
+ всякий правовой вопрос состоит или в точном значении слов, или в предположительном истолковании смысла quaestio juris omnis aut verborum proprietate, aut voluntatis conjecturв consistit;
+ политическое значение обстоятельств vis in re publica temporum;
+ понимать точное значение слов vim verborum tenere;
значимость
valor [oris, m];
значительно
multo; eximie; notabiliter; valde; permultum; aliquanto; aliquantum;
значительность
magnitudo, inis, f; multitudo, inis, f;
значительный
amplus [a, um] (pecunia); magnus [a, um]; valens, ntis (civitas; oppidum); ingens, ntis; luculentus [a, um]; multus [a, um]; opinatus [a, um]; grandis [e]; gravis [e];
+ в значительной степени admodum; apprime; magnopere; maxime; nimis; valde;
+ значительная часть bona pars;
значить
significare, 1; valзre [e]o, ui, - (definitio in omnes valet; sine justitia nihil valebit prudentia; hoc verbum quid valet?);
+ что это значит? quae haec est fabula? quid hoc rei est?
+ для мудреца жить значит мыслить sapienti vivere est cogitare;
значок
nota [ae, f]; notula [ae, f]; signum [i, n]; insigne, is, n; vexillum [i, n];
знающий
callidus [a, um] (in re aliqua; alicujus rei; alicui rei; ad aliquid); sciens, ntis; peritus [a, um]; gnarus [a, um];
зной
aestus (meridiei; caniculae); ardor; fervor;
+ страдать от зноя aestu laborare;
+ края, на которые изливается солнечный зной terrae, quo solis vergitur ardor;
знойный
torridus [a, um]; acer, cris, cre (sol; solis potentia); igneus [a, um] (sol; aestas); calidus [a, um]; fervidus [a, um]; fervens, ntis;
+ знойная зона zona torrida;
+ знойным летом aestate torrida;
зоб
struma [ae, f];
зов
vocatus [us, m];
зодиак
orbis [is, m] signifer; lumbus [i, m] XII signorum; Zodiacus [i, m];
зодчество
fabrica [ae, f] (pictura et f.);
зодчий
architectus [i, m];
зола
cinis, cineris, m; favilla;
+ анализ золы сухого растения analysis cineris plantae exsiccatae;
золотисто
-желтый, золотистый aureus [a, um]; chrysochrous [a, um]; auratus [a, um];
золотистый
aureus [a, um]; aureolus [a, um]; flavus [a, um]; croceus [a, um];
золото
aurum [i, n] (Au) (eruere aurum terrв);
+ золотой песок balluca [ae, f];
+ сулить золотые горы montes auri polliceri;
+ увешать пальцы золотом digitos circumligare auro;
+ блещущие ярким золотом колосья spicae nitido flaventes auro;
золотой
aureus [a, um]; (монета) aureus [i, m]; solidus [i, m]; florenus [i, m];
золотоносный
aurifer [e]ra [e]rum; auriger [e]ra [e]rum;
золотуха
strophilosis, is, f;
зона
zona [ae, f], regio [onis, f]; loca [orum, npl]pl; spatium [ii, n]; plaga [ae, f];
+ демилитаризованная зона plaga usui militari vetita;
+ арктическая зона zona arctica;
+ жаркая зона zona calida (torrida);
+ засушливая зона zona arida;
+ лесная зона zona silvatica;
+ лесостепная зона zona silvistepposa;
+ переходная зона zona transitoria (intermedia);
+ полупустынная зона zona semidesertorum;
+ пустынная зона zona desertorum;
+ степная зона zona stepposa;
+ субтропическая зона zona subtropica;
+ таежная зона zona taigae;
+ тропическая зона zona tropica;
+ тундровая зона zona tundrae (tundrarum);
+ умеренная зона zona temperata;
+ холодная зона zona frigida;
+ экваториальная зона zona aequatorialis;
зональность
zonalitas [atis, f];
+ вертикальная зональность zonalitas verticalis (altitudinalis);
+ горизонтальная зональность zonalitas horizontalis;
зонд
specillum [i, n]; stilus [i, m];
зонтик
umbella [ae, f]; umbrella [ae, f];
+ зонты защищают от палящих лучей солнца umbracula vincunt nimios soles;
зоология
zoologia [ae, f];
зоркий
acer, acris, acre (oculi; sensus videndi);
зоркость
acies [e]i, f (incolumis);
зрачок
pupilla [ae, f]; pupula [ae, f];
зрелище
spectaculum [i, n]; ludus [i, m]; facies [e]i, f (decфra);
зрелость
maturitas [atis, f]; aetas [atis, f] adulta; pubertas [atis, f]; pubes, is, f; tempestivitas [atis, f];
+ достигнуть зрелости in aetatem venire;
+ тога зрелости toga virilis (16 лет);
зрелый
maturus [a, um]; adultus [a, um] (aetas; eloquentia); virilis [e] (aetas); pubes [e]ris; pubertus [a, um]; grandis [e]; tempestivus [a, um] (fructus);
+ зрелые плоды fructus maturi;
зрение
visus [i, n]; visio [onis, f]; acies [e]i, f (incolumis); species [e]i, f;
+ чувство зрения sensus videndi;
+ острота зрения acuitas visualis; acrimonia visus;
+ зрение портится oculi caligant;
+ об основе зрения и о сущности видения de videndi ratione deque cernendi naturв;
зримый
visibilis [e]; aspectabilis [e];
зритель
visor [oris, m]; spectator [oris, m];
+ зрители theatrum (spissis theatris recitare scripta; theatrum commovere);
зрительный
visualis [e];
+ зрительный зал theatrum (marmoreum);
зря
in vanum; in cassum; gratuite; in supervacaneum (tumultuari); frustra; nihil; nequiquam;
+ я зря не не кланяюсь nulla est mihi salus dataria;
зрячий
visibilis [e] (pars animae); oculatus [a, um];
зуб
dens, dentis, m;
+ вонзить зубы в кого-л. dentes in aliquem afferre;
+ лишать зубов edentare (edentata belua);
+ вышибить зубы edentare malas alicui;
зубец
dens, ntis, m; dentulus [i, m];
+ зубцы (шестеренки) minae, arum, fpl;
зубной
dentarius [a, um];
+ зубная паста pasta [ae, f] dentaria;
+ зубной порошок dentifricium [ii, n];
+ зубной врач medicus [i, m] dentarius;
+ зубной техник opifex [icis, m] dentarius;
зубочистка
dentiscalpium [ii, n]; peniculus [i, m] dentarius;
зубр
biso(n), onis, m; urus [i, m]; zumbro, onis, m;
зубчатый
dentatus [a, um]; denticulatus [a, um]; serratus [a, um];
зуд
prurigo, inis, f; pruritus [us, m]; formicatio [onis, f]; scabies [e]i, f;
зыбучий

+ зыбучие пески arenae instabiles (vagae);
зябнуть
frigзre [e]o, xi, -; algзre [e]o, xi, -;
зять
gener [e]ri, m;
+ сделать кого-л. своим зятем sumere aliquem generum;