Н


на
in; super (super aliquid assidere; requiescere fronde super viridi); supra; insuper;
+ листья, разделенные на неравные доли folia in lobos inaequales divisa;
+ переводить с латинского языка на русский in Rossicum ex Latino vertere;
+ на 2 см короче лепестков petalis 2 cm breviores;
+ на восток (север, запад, юг) от ad orientem (septentrionem, occidentem, meridiem) a(b);
+ на дне моря in fundo maris;
+ на таблице in tabula;
+ на холмах in collibus;
+ на протяжении per extensionem; per;
+ назначенный на эту должность super hoc positus officium;
+ класть кирпичи на навес super musculo lateres struere;
+ на другой день postridie;
+ на каждого человека viritim;
+ на короткое время parumper;
+ на распутье trivius;
+ на самом деле revera;
+ на той стороне trans; illinc;
+ на ту сторону ultro;
+ на чужбине peregre;
+ на этой стороне hac;
+ посадить на лошадь aliquem in equum imponere;
+ броситься на кого-либо in aliquem irruere;
+ повергнуть на землю ad terram dare;
+ ходить на цыпочках ire suspenso gradu;
набавлять
adjicere [io, jeci, jectum] (pretium; supra adjicere);
набалдашник
apex [icis, m] baculi;
набат
campana [ae, f] tumultus vel incendii tempore sonans; aeris campani crebra citaque pulsatio [onis, f]; tonus [i, m] citatissimus;
+ бить в набат in re trepida aeris campani crebro sonitu vocare auxilium;
набег
decursio [onis, f] (barbarorum; decursiones facere); incursio [onis, f]; incursus [us, m]; superventus [us, m];
+ защитить страну от набегов regionem incursionibus prohibзre;
набегать
supervenire [io, veni, ventum];
+ волна набегает на волну unda supervмnit undam;
набережная
crepido [inis, f] (urbis crepidines; ripae; magnae molis);
набивать,
набить farcire [4]; refercire [4]; effarcire [4] (intervalla saxis); stipare [1] (majorem numerum assium in cella);
+ набить живот effarcire se; farcire ventrem;
набирать
typos componere [o, posui, positum]; facere [io, feci, factum] (exercitum; auxilia mercede); conquirere [o, sivi, situm]; comportare [1]; congerere [o, gessi, gestum]; comparare [1];
+ набирать номер numerum telephonicum seligere [o, legi, lectum];
набитый
fartus [a, um]; confertus [a, um]; refertus [a, um]; congestus [a, um]; completus [a, um]; repletus [a, um];
+ быть набитым tumere [eo, ui, -] (multo hordeo);
наблюдатель
observator [oris, m]; venator [oris, m] (speculator venatorque naturae); spectator [oris, m];
наблюдать
servare [1] (sidera; ortum caniculae); observare [1]; speculari [or, atus sum] (locum; obitus et ortus signorum; incendia de muris); inspicere [io, spexi, spectum]; signare [1]; notare [1]; spectare [1];
+ наблюдать небесные явления servare de caelo;
+ наблюдаться кем-л. alicujus visioni occurrere;
наблюдение
observatio [onis, f]; observantia [ae, f] (temporum); inspectio [onis, f]; animadversio [onis, f];
набожно
pie; religiose;
набожность
pietas [atis, f]; religio [onis, f];
набожный
pius [a, um]; religiosus [a, um];
набор
compositio [onis, f]; synthesis [is, f] (посуды, одежды и т. п.); dilectus [us, m];
набранный
expressus [a, um];
+ синонимы набраны курсивом synonima litteris cursivis (italicis) expressa sunt;
набрасываться
invadere [o, vasi, vasum] (aliquem minaciter); manus afferre [fero, tuli, latum] (alicui);
набросать
abjicere [io, jeci, jectum] (versum, periodum);
набросить, набрасывать
adjicere [io, jeci, jectum]; injicere; jacere [io, jeci, jactum]; amicire [io, , micui / mixi, mictum]; induere [o, ui, utum];
набросок
primae lineae [arum, fpl]; prima lineamenta [orum, npl]; adumbratio [onis, f]; delineatio [onis, f]; forma [ae, f]; (senatus consulti); vestigia graphidis; prima scriptio, prima perscriptio, pagina emendanda ac transcribenda, (primum) exemplar [is, i, ium, n];
набухать
turgescere [o, -,-]; tumere [eo, ui, -] (bile tumet jecur; semine);
набухший
turgidus [a, um];
навага
gadus callarias;
наваливать
addere [o, didi, ditum] (stercus ad radоcem); ruere [o, ui, utum]; imponere [o, posui, positum]; coacervare [1]; aggerare [1]; acervatim accumulare [1];
навеки
in perpetuum modum; in perpetuum; in aeternum; in saecla (saeculorum);
наверно
certe; certo;
наверстывать
reprehendere [o, ndi, nsum]; compensare [1]; restituere [o, ui, utum]; reparare [1];
наверх
sursum versus; super (super; vallum praecipitari); insuper;
наверху
superne; supra; sursum; super (astare); insuper; sublime;
+ стоя наверху, смотреть с вала super e vallo prospicere;
навес
umbraculum [i, n]; tegimen [inis, n]; umbra [ae, f]; porticus [us, f]; vinea [ae, f];
навести, наводить
transmittere [o, misi, missum] (flumen ponte transmittitur); inducere [o, xi, ctum]; afferre [o, tuli, latum];
+ наводить на цель in scopum advertere;
навестить, навещать
videre [eo, vidi, visum] (amicum; has domos; aegrum); visere [o, visi / vidi,-]; invisere; convisere; saepius revisere; visitare [1];
навет
calumnia [ae, f];
+ по навету врагов inimicorum calumniв;
наветренный
ventis expositus [a, um] (obnoxius);
навечно
in saecula saeculorum; in aeternitatem;
навзничь
supine;
нависать
imminзre [eo, -, -]; pendзre [eo, pependi, -]; superpendзre; impendзre;
+ утес, нависший над скалами rupes suspensa saxis;
навлекать
contrahere [o, xi, ctum]; suscipere [io, cepi, ceptum]; afferre [fero, tuli, latum]; importare [1]; vocare [1];
+ навлечь на себя несчастье malum sibi conficere / parare;
+ навлечь на себя ненависть других aliorum odium adversus se concitare;
наводнение
diluvium [ii, n]; eluvies [ei, f]; inundatio [onis, f];
+ гора смыта наводнением eluvie mons est deductus in aequor;
наводнять
inundare [1];
навоз
fimum [i, n] (ovillum); stercus [oris, n] (novalia stercore satiare); fimetum [i, n]; sterquilinium [ii, n]; spurcamen [inis, n] (spurcamina gregis);
навозный
fimetarius [a, um]; fimetosus [a, um]; stercorarius [a, um]; coprophilus [a, um]; fimicola;
наволочка
tegumentum [i, n] pulvini;
навонять
odore tetro inficere [io, feci, fectum]; aлrem corrumpere [o, rupi, ruptum];
наворовать
furto ditescere [o,-,-]; furto multum sibi facultatum aggerere [o, gessi, gestum] / conflare [1];
навсегда
in perpetuum modum; in omne tempus; ad perpetuitatem;
навстречу
obviam (ire; prodire; se ferre);
+ идти навстречу obviare (alicui); obviam se dare alicui;
+ стремительно бросаться навстречу кому-л. trepidare ad excipiendum aliquem;
+ ринуться навстречу effundi obviam;
навык
usus [us, m] (rei militaris, in re militari; usus est magister optimus); exercitatio [onis, f]; assuetudo [inis, f]; consuetudo [inis, f]; habitus [us, m];
навязчивый

+ навязчивая идея obsessio [onis, f];
+ навязчивая личность personalitas anancastica;
навязывать
obtrudere [o, trusi, trusum]; intrudere; impingere [o, pegi, pactum]; ingerere [o, gessi, gestum]; praeligare [1]; illigare [1]; imponere [o, posui, positum];
+ испытывая недоверие к пустым и ложным умозрениям, которые навязывают ученому миру без какого-либо предварительного опыта иные теоретики, злоупотребляющие своим досугом vanas ac falsas speculationes, quas theoretici quidam otio suo abusi, nulla experientia praevia, orbi litterario obtrudunt [e]xosi;
нагайка
flagellum [i, n];
нагибаться
conquiniscere [o (quexi), -]; inclinari [or, atus sum]; inclinare [1] se; flectere [o, xi, ctum];
наглец
impudens [ntis]; inverecundus [a, um]; inverecundae et perfrictae frontis / oris;
нагло
proterve (loqui, dicere, facere); proterviter; petulanter (invehi in aliquem); confidenter; insolenter; arroganter; superbe; animo inverecundo;
наглость
protervia [ae, f]; protervitas [atis, f]; impotunitas [atis, f] (impotunitas et inhumanitas; impotunitas et superbia; impotunitas scelerum); petulantia [ae, f]; confidentia [ae, f]; (projecta) audacia [ae, f]; impudentia [ae, f]; insolentia [ae, f]; procacitas [atis, f]; violentia [ae, f];
+ Веррес, человек неслыханной наглости и небывалого тупоумия Verres, homo audacissimus atque amentissimus;
наглый
protervus [a, um]; impotunus [a, um] (homo, libido); procax [acis] (leno; meretrix; sermo; scripta); confidentiloquus [a, um]; confоdens [ntis] (parasitus; mendacium); ferox [ocis] (animus, ingenium); audax [acis] (aliqua re, alicujus rei, ad aliquam rem); impudens [ntis]; improbus [a, um];
+ быть наглым, наглеть protervire [io,-,-];
наглядность
spectacularitas [atis, f];
наглядный
spectacularis [e]; perspicuus [a, um]; manifestus [a, um];
нагнетать
quidpiam prelo premere [o, pressi, pressum]; opprimere;
нагноение
suppuratio [onis, f]; pyesis [is, f];
наговор
criminatio [onis, f] (falsa); calumnia [ae, f]; maledictum [i, n];
нагонять
(cursu citato) aliquem assequi [or, cutus sum]; consequi;
нагой
nudus [a, um]; nudatus [a, um]; investis [e];
нагорный
montanus [a, um];
нагорье
edita [orum, npl] montium; elevatio [onis, f]; planities [ei, f] elata (altissima);
наготове
in procinctu; in promptu; praesto;
награбленное
raptum [i, n]; spolium [ii, n] (sceleris);
награда
praemium [ii, n]; signum [i, n] laudis; adoria [ae, f]; pretium [ii, n]; merces [cedis, f], fructus [us, m];
+ высшая награда primae [arum, fpl] (primas ferre, tenere);
+ добытая доблестью (заслуженная) награда virtutis spolia;
+ награда за труды operae pretium;
+ искать награды за труды laboris praemium quaerere / petere;
+ убавить из награды detrahere de mercede;
+ привлекать наградой invitare praemiis;
+ получить награду (вознаграждение) praemio affici; mercedem accipere, recipere;
+ величайшие труды делаются легки, когда они славу имеют наградою summi labores magna compensati gloria mitigantur;
+ награду за труды обещать, назначить mercedem laborum constituere / proponere / promittere;
+ награда превышающая услугу plenior officio merces;
наградить
remunerare [1]; mercedem alicui dare [1] / persolvere [o, lvi, lutum]; praemium tribuere [o, ui, utum];
+ он достаточно награжден за это praeclaram ille mercedem tulit; insigni praemio affectus est; multum hac ex re ad ipsum rediit utilitatis;
награжденный
ornatus [a, um];
нагрев
calefactio [onis, f];
нагревание
calefactus [us, m]; calefactio [onis, f];
нагревать
exurмre [o, ussi, ustum] (antra caminis); calefacere [io, feci, factum]; incalefacere; tepefacere; tepidare [1];
нагреваться
incalescere [o, calui, -]; calefieri [fio, factus sum]; concalescere [o, calui, -]; incalзre [eo, ui, -]; trahere [o, xi, ctum] calorem; tepescere [o, pui, -] (maria tepescunt);
нагретый
calefactus [a, um];
нагромождать
suggerere [o, gessi, gestum] (humum); struere [o, xi, ctum] (montes ad sidera); male construere / exstruere; stipare [1]; accumulare [1];
нагромождение
frequentatio [onis, f] (argumentorum; verborum);
нагрубить
laedere [o, laesi, laesum] aliquem (ilepidis verbis; inurbana agendi ratione);
нагружать
onerare [1] (navem; currum); imponere [o, posui, positum]; sarcinare [1];
нагруженный
onustus [a, um];
нагрузка
onus [oneris, n];
над
supra; circa; super;
+ с поднятым над головой щитом scuto super caput elato;
+ висеть над шеей (головой) super cervice pendзre;
надавливание
impressio [onis, f];
надбавка
additamentum [i, n]; superpondium [ii, n] (о весе)
надвигаться
instare [o, stiti, -]; appropinquare [1]; urgзre [eo, ursi, -];
надвигающийся
instans [ntis];
надводный
emersus [a, um];
надвое
bifariam;
надгробие
tumulus [i, m]; monumentum [i, n]; inscriptio [onis, f] sepulcralis; epitaphium [ii, n];
надгробный
sepulcralis [e];
+ надгробная надпись titulus [i, m]; epitaphius [ii, m];
+ надгробный камень lapis [idis, m];
+ надгробный памятник sepulcrum [i, n];
+ надгробный пирамидальный столб cippus [i, m];
+ надгробная речь, надгробное слово laudatio [onis, f]; epitaphius [ii, m];
надевать
inducere [o, xi, ctum] (aliquid alicui rei; super aliquid); sumere [o, sumpsi, sumptum] (vestimenta; togam virilem; stolam; pallium); assumere (caestum; humeris alas); accommodare [1] (insignia); induere [o, ui, utum]; amicire [io, cui, ctum];
+ надеть сапог inducere sibi calceum;
+ надеть на кого-либо платье alicui vestem / aliquem veste induere;
+ надеть на себя платье vestem sibi induere; se induere veste;
надежда
spes [ei, f] (alicujus rei, de aliqua re); fiducia [ae, f] (rei alicujus); praesumptio [onis, f]; exspectatio [onis, f];
+ в надежде на что? qua spe?
+ в надежде на что-л. ad spem alicujus rei;
+ возлагать надежды spem bonam (re)ponere;
+ возлагать надежду на кого-л. habere spem de aliquo; spes in aliquo est;
+ полный надежды spei certus;
+ не иметь надежды desperare; nullam spem habere;
+ нет никакой надежды spei nihil est; nulla spes est;
+ нет никакой надежды, что это случится id fore spes nulla est / ostenditur / relinquitur / nullus spei relictus est locus;
+ потерять надежду spem abjicere (deponere); a spe repelli; decidere a spe;
+ потерять надежду на победу desperare victoriam;
+ лишиться надежды desperare; diffidere; nulla spe pasci; animo cadere; spen omnem deponere / abjicere spem omnium rerum;
+ лишить кого-либо надежды spem alicui adimere / eripere / auferre; de spe dejicere aliquem;
+ не питать никакой надежды на мир desperare pacem;
+ когда всякая надежда была потеряна spe undique abscisa;
+ угасшая надежда spes sublapsa;
+ потерявший всякую надежду spe depulsus;
+ лишить надежды tollere spem;
+ возыметь некоторую надежду in nonnulam spem venire, ingredi, adduci;
+ слабая надежда specula;
+ у меня есть надежда spes me tenet; aliquid in spe est;
+ у меня остается еще некоторая надежда spes me quaedam sustentat;
+ есть некоторый луч надежды spes affulget;
+ твоя надежда не тщетна (не напрасна) ad spem respondet eventus; spes tua non fuit irrita;
+ внушать надежду aliquem in spem vocare;
+ моя надежда на успех моей просьбы возросла majorem spem impetrandi nactus sum;
+ мыс Доброй Надежды Caput Bonae Spei;
+ внушать (подать) надежду ostendere spem; afferre, facere, dare spem; spondзre (ingenium Philippi magnum spondebat virum); in spem inducere aliquem; spem injicere alicui;
+ есть надежда на что-л. ostenditur spes alicujus rei;
+ окрыленные надеждой in spem adducti;
+ лелеять надежду affectare spem;
+ питать добрые надежды bene sperare;
+ я имею великую надежду magna me spes tenet; magna un spe sum; spem bonam habeo;
+ подающий бульшие надежды in quo certior spes est; (юноша) adulescens summae spei;
+ тешить (обманывать) себя пустой надеждой blandiri sibi ineptв spe;
+ льститься пустой надеждой spes inanes agitare;
+ обмануться в надежде spe dejici, labi;
+ надежда достичь чего-л. spes affectandae alicujus rei;
+ в надежде достигнуть власти spe dominationis, in spe potentiae;
+ погибли надежды земледельца coloni vota jacent;
+ вся надежда на него omnis spes vertitur in eo;
+ вся моя надежда на Бога, его милосердие и благость in unius Dei bonitate atque clementia omnia statuo / colloco / pono; omnes in solo Deo sitas atque locatas rationes et spes habeo; in Deo spes mea omnis residet;
+ только эта надежда мне и остается haec una mihi spes superest; hac una spe nitor;
+ надежда его обманула spes eum frustratur;
+ надежда моя осталась тщетной spes mea in irritum redacta est; ad irritum spes mea cecidit;
+ он тешит его тщетной надеждой ilu надежда illum inani spe ducit / pascit / lactat;
+ ты оправдал наши надежды exspectationem de te factam explevisti; conceptae de te opinioni egregie respondisti;
+ только надежда утешает человека в несчатьи sola spes hominem in miseriis consolari solet;
надежно
fideliter; fidenter; confidenter; fidenti animo; intrepide; fortiter;
надежность
fiducia [ae, f] (res minimae fiduciae); stabilitas [atis, f] (amicitiae; fortunae);
надежный
certus [a, um]; non dubius [a, um]; indubitatus [a, um]; firmus [a, um]; confirmatus [a, um]; cautus [a, um]; fidus [a, um]; fidelis [e] (lorica; navis; societas cum aliquo); tutus [a, um] (custodia); idoneus [a, um] (homines; auctor); bonatus [a, um]; verus [a, um] (testis); stabilis [e] (stabili tramite currere); locuples [etis]; proprius [a, um];
+ быть надежным habere fidem;
+ надежное лекарство remedium praesens;
наделенный
affectus [a, um] (vitiis; virtutibus); instructus [a, um] (clementiв); dotatus [a, um]; praeditus [a, um];
+ наделенный талантом ingeniosus [a, um];
наделять
afficere [io, feci, fectum] (aliquem praedв; praemio; muneribus); tribuere [o, ui, utum] (nomen terris); impertire [4]; prosequi [or, cutus sum]; instruere [o, xi, ctum]; ornare [1]; exornare [1];
надеяться
sperare [1]; in spe habere [eo, ui, itum], ponere [o, posui, positum] aliquid; in spe esse [sum, fui, -]; respicere [io, spexi, spectum]; fidere [o, fisus sum]; confidere; praesumere [o, mpsi, mptum] aliquid spe;
+ я надеюсь spes me tenet; spem habeo; spe ducor;
+ я надеюсь в будущем году завершить свой труд anno sequente opus meum absolvere spero;
+ нет онований надеяться spes abnuit;
+ я крепко надеюсь на то, что сегодняшний день положит начало освобождению magnus mihi animus est, hodiernum diem initium libertatis fore;
+ надеяться на хорошее bene sperare, recte sperare;
+ надеяться на (нечто) лучшее melius sperare;
+ буду надеяться на богов и на тебя deos sperabo teque;
+ слишком надеяться на себя praefidere sibi;
+ надеяться более на предводителя, чем на войско spem ponere magis in duce quam in exercitu;
+ надеюсь, мои услуги будут тебе приятны spero official mea tibi grata fore / future esse;
надземный
epigaeus [a, um]; supraterraneus [a, um];
надзиратель
inspector [oris, m]; curator [oris, m] rei; qui curam gerit; qui rem attendit; praepositus [i, m];
надзирать
attendere [o, tendi, tentum]; curam alicujus gerere [o, gessi, gestum]; moderare [1] aliquem (a puero);
надзор
cura [ae, f]; custodia [ae, f]; exactio [onis, f]; tutela [ae, f];
надир
Nadir (indecl);
надкостница
periosteum [i, n];
надлежать
congruere [o, ui, -] (congruit Praesidi curare,ut…); decere [eo, ui, -]; condecere; convenire [io, veni, ventum]; competere [o, ivi, itum]; esse [sum, fui,, futurus];
+ юноше надлежит почитать старших по возрасту adulescentis est majores natu revereri;
надлежащий
conveniens [ntis]; competens [ntis]; congruens [ntis]; idoneus [a, um] (locus; tempus; verba); debitus [a, um]; decens [ntis]; aptus [a, um]; legitimus [a, um]; justus [a, um];
+ надлежащим образом rite;
+ он ответил ему надлежащим образом ei, ut par erat, respondit;
+ быть укомплектованным надлежащим образом suum numerum habere;
+ в надлежащем году suo anno;
надлом
infractio [onis, f]; fractura [ae, f];
надломленный
afflictus [a, um] (res Romana);
надменно
arroganter (dicere; facere); superbe;
+ вести себя надменно superbe se gerere;
надменность
arrogantia [ae, f]; superbia [ae, f] (insolens); contumacia [ae, f]; tumor [onis, m] (animi); magnificentia [ae, f]; fastus [us, m]; insolentia [ae, f];
+ надменность сначала родилась от чрезмерного богатства и изобилия ex copia atque rerum affluentia primo arrogantia nata est;
+ предосудительно о самом себе говорить с надменностию deforme est de se ipso praedicare, falsa praesertim [e]t cum irrisione audientium imitare militem gloriosum;
надменный
arrogans [ntis] (homo); superbus [a, um] (insolens et s.; superba fastidia pati); superbia elatus [a, um]; celsus [a, um] (c. et ferox); fastidiosus [a, um] (in pares); tumidus [a, um] (successu; homo); sublatus [a, um]; magnificus [a, um]; inflatus [a, um]; ferox [ocis]; insolens [ntis];
+ становиться надменным alte tumescere;
+ быть надменным tumere (sapientis animus nunquam tumet);
+ он делает это только по причине своей надменности superbia inflatus / incitatus / abreptus hoc facit;
+ он слишком надменен effert se insolentius;
надо
opus est; necesse est; oportet;
надобно
necesse est; oportet; decet; opus est;
+ надобно поспешить opus est maturato;
+ надобно, чтобы это было id postulat / exigit necessitas;
надобность
necessitas [atis, f];
+ надобности requisоta [orum, npl] (ad requisita respondere);
+ естественные надобности requisita naturae;
+ отправлять естественные надобности sua re causa facere;
надобный
necessarius [a, um];
+ мне надобен твой совет indigeo tui consilii;
надоевший
fastidiosus [a, um];
надоедать
lassare [1] (numina); tundere [o, tutudi, tunsum]; molestum esse; taedet;
надолго
in longum tempus;
надосуге
per otium; otiose;
+ рассматривать что-либо на досуге contemplari aliquid otiose;
надоумить
aliquem de re monзre [eo, ui, itum] / commonefacere [io, feci, factum]; consilium dare [o, dedi, datum]; alicui suadзre [eo, suasi, suasum];
надписать
superscribere [o, psi, ptum]; inscribere; praescribere;
надпись
superscriptio [onis, f]; inscriptio [onis, f]; parescriptio [onis, f]; titulus [i, m] (pittacia cum hoc titulo); elogium [ii, n]; epigramma [atis, n];
+ надпись с перечнем подвигов rerum gestarum titulus;
+ с надписью с именем Камилла cum titulo nominis Camilli;
+ надгробная надпись supremi tituli;
+ надпись в стихах на мраморе signatum carmine marmor;
надпочечный
superrenalis [e];
надрез
incisura [ae, f]; incisio [onis, f]; incisus [us, m]; scarificatio [onis, f];
надрезать
incidere [o, cidi, cisum]; scarificare [1]; insecare [o, secui, sectum];
надрубать
accidere [o, cidi, cisum]; incidere;
надсадить
(надорвать) labore defatigare [1] / frangere [o, fregi, fractum] / se rumpere [o, rupi, ruptum];
+ надсадить лошадь nimia vectura equum debilitare / enervare;
надсмотрщик
inspector [onis, m]; curator [onis, m] rei; qui curam gerit; qui rem attendit; praepositus [i, m];
надстроить
insuper aedificare [1];
надстройка
contignatio [onis, f];
надувание
inflatio [onis, f];
надувать
inflare [1]; sufflare [1]; implзre [eo, evi, etum]; tumefacere [io, feci, factum];
+ ветер надувает паруса Zephyri intendunt vela;
надуваться
tumзre [eo, ui, -] (vela tument);
надуманный
fictus [a, um]; exquisоtus [a, um] (verba);
надутый
tumidus [a, um] (vela aquilone); tumorosus [a, um]; turgidus [a, um]; inflatus [a, um]; impletus [a, um]; repletus [a, um];
+ быть надутым tumere (vela tument; inani superbia);
надуть
inflare [1]; tangere [o, tetigi, tactum] (aliquem triginta minis); inconciliare [1] (aliquem); tendere [o, tetendi, tentum / tensum] (vela);
наедине
secreto; privatim;
наем
conductio [onis, f];
+ отдавать в анем locare [1]; collocare [1];
+ брать в наем conducere [o, xi, ctum];
наемник
latrunculus [i, m]; mercennarius [ii, m]; conductus mercede operarius [ii, m];
+ наемники не хотели до конца жизни оставаться в Египте, им хотелось богатыми вернуться на родину. Milites conducti (conducticii) usque ad vitae finem in Aegypto manere non cupiebant, cordi illis erat divites in patriam reverti.
наемный
mercennarius [a, um]; meritorius [a, um]; conductus [a, um]; conducticius [a, um];
+ война, ведущаяся с помощью наемных войск bellum [i, n] conductum;
наесться
se effarcire;
нажива
quaestus [us, m]; lucrum [i, n]; aurum [i, n]; manubiae [arum, fpl]; praeda [ae, f]; emolumentum [i, n]; utilitas [atis, f];
+ неутолимая жажда наживы acquirendi insatiabile votum [i, n];
+ проклятая жажда наживы auri sacra fames [is, f];
+ искать только наживы omnia ad suam utilitatem aut ad quaestum suum referre;
наживать
acquirere [o, sivi, situm] (pecuniam); facere [io, feci, factum] (maximam pecuniam); parare [1]; comparare [1];
+ нажить много имения opes consequi [or, cutus sum]; ad multas pecunias venire [io, veni, ventum];
нажим
pressus [us, m]; pressio [onis, f]; depressio [onis, f]; oppressio [onis, f];
нажимать
premere [o, pressi, pressum]; comprimere; deprimere; exprimere;
нажраться
ingluviem cibo explзre [eo, evi, etum];
назад
retrorsum; retro; rursus; pone; cessim; in tergum;
+ идти назад cessim ire;
+ тому назад abhinc;
+ сто лет тому назад abhinc centum annos [annis];
+ дней пять или шесть тому назад dies abhinc quintus an sextus est;
назарет
Nazareth f (indecl);
название
nomen [inis, n]; titulus [i, m]; vocabulum [i, n] (imponere cognata vocabula rebus); vocamen [inis, n]; nominatus [us, m]; nominatio [onis, f]; appellatio [onis, f];
названный
nominatus [a, um]; appellatus [a, um]; vocatus [a, um];
наземь
pessum; humi;
назидание
aedificatio [onis, f];
назидательный
didascalicus [a, um] (opusculum);
назначать
creare [1]; destinare [1] (tempus locumque; provinciam alicui); sumere [o, mpsi, mptum] (colloquendi tempus); decernere [o, crevi, cretum] (alicui triumphum; alicui provinciam); dicere [o, xi, ctum]; addicere; indicere; edicere (diem comitiis); statuere [o, ui, utum] (condiciones; tempus colloquio; aliquem regem); constituere; attribuere [o, ui, utum]; ascribere [o, psi, ptum]; nuncupare [1]; notare [1]; signare [1]; assignare [1]; designare [1]; definire [4]; nominare [1]; ordinare [1];
+ назначенный день dies destinatus;
+ в назначенное время statuto tempore;
+ назначить заседание сената на следующий день edicere senatum in posterum diem;
+ назначить день битвы diem pugnae indicere;
+ назначить депутатов legatos designare / deligere;
назначение
creatio [onis, f]; destinatio [onis, f] (consulum); munus [eris, n]; constitutio [onis, f]; dictio [onis, f]; designatio [onis, f];
назначенный
status [a, um]; statutus [a, um]; designatus [a, um]; decretus [a, um]; dictus [a, um]; indictus [a, um];
+ в назначенное время constituto;
+ назначенный час constituta hora;
+ назначенный день dies dicta / constituta;
назойливость
protervitas [atis, f]; petulentia [ae, f]; procacitas;
назойливый
impotunus [a, um] (volucres; homo); procax [acis] (leno; meretrix); assiduus [a, um] (scurra); molestus [a, um]; protervus [a, um]; petulans [ntis];
назревать
tumescere [o, ui,-] (bella tumescunt);
называть
appellare [1] (aliquem patrem); nominare [1]; denominare [1]; dicere [o, xi, ctum]; nuncupare [1]; vocare [1] (aliquid alio nomine); invocare [1]; salutare [1]; loqui [or, cutus sum] (loquere tuum mihi nomen; loqui singulas urbes); laudare [1] (aliquem auctorem; aliquem testem); memorare [1] (nomen alicui); exsequi [or, cutus sum] (nomen; numerum); usurpare [1] (aliquem fratrem; Laelius, qui sapiens usurpatur); titulare [1] (aliquem alicujus nomine);
+ называть каждую вещь своим именем suo quamque rem nomine appellare / notare;
+ назвать город Антиохией vocare urbem Antiochiam;
+ назвать город по имени отца vocare urbem ex patrio nomine;
+ называть всех солдат по имени reddere nomina omnibus militibus;
+ называть кого-либо по имени aliquem suo nomine appellare;
+ как называется эта вещь? Quod rein omen est? quiod nomen habet? Quo vocatur nominee?
называться
nominari [or, atus sum]; se nominare [1]; appellari [or, atus sum]; vocari [or, atus sum]; dici [or, dictus sum]; audire [4];
+ если кто-нибудь знает, что в сосуде, наполненном водою или другою жидкостью, поставленном на огонь, может быть вызвано кипение, и проводит это на деле, то он будет называться практиком siquis in olla, aqua vel alio liquore plena, igni imposita ebullitionem excitari posse noverit, idque actu prosequitur, practicus audit;
+ "ликтор" называется так от слова "ligare" "lictor" a "ligando" appellatur;
наиболее
maxime;
+ наиболее необходимые эксперименты experimenta maxime necessaria;
наибольший
maximus [a, um];
наивность
credulitas [atis, f]; infantia [ae, f]; simplicitas [atis, f]; ingenuitas [atis, f],
наивный
credulus [a, um]; simplex; ingenuus [a, um], nativus [a, um], artificio carens, artificii expers;
наивысший
summus [a, um];
наигрывать
meditari [or, atus sum]; praecinere [o, ui /cecini, centum]; praeire [eo, i(v)i, itum] canendo;
наизнанку
in reversam partem;
наизусть
memoriter; e memoria; ex promptu;
+ учить наизусть adiscere;
+ читать стихи наизусть versus absentes dicere [o, xi, ctum]; carmina memoriter recitare [1];
+ знать наизусть memoria tenзre;
наилучший
optimus [a, um];
наименее
minime;
наименование
nomen [inis, n]; titulus [i, m]; nominatio [onis, f]; nominatus [us, m]; denominatio [onis, f]; appellatio [onis, f]; vocabulum [i, n] (imponere cognata vocabula rebus); nuncupatio [onis, f];
наименователь
impositor [oris, m] nominis; appellator [oris, m]; nominator [oris, m]; denominator [oris, m];
наименовать
nominare [1]; denominare [1]; appellare [1]; nuncupare [1]; nomen imponere [o, posui, positum] / indere [o, didi, ditum] (alicui rei);
наименьший
minimus [a, um];
наискось
transverse; ex transverso; oblique;
найденный
repertus [a, um]; inventus [a, um];
найти
invenire [io, veni, ventum]; reperire [io, peri, pertum]; detegere [o, xi, ctum]; eruere [o, ui, utum] (veritates);
наказание
poena [ae, f]; punitio [onis, f]; castigatio [onis, f]; animadversio [onis, f]; correctio [onis, f]; merces [зdis, f] (temeritatis); noxa [ae, f]; admonitio [onis, f] (fustium); infortunium [ii, n] (infortunio aliquem mactare); verberantia [ae, f]; verberatio [onis, f]; supplicium [ii, n] (exsilii; deportationis); stipendium [ii, n] (dira stipendia alicui ferre); ultio [onis, f]; vindicta [ae, f]; malum [i, n]; meritum [i, n]; multa [ae, f];
+ строгое (жестокое) наказание acrior poena;
+ жестокость наказания suppliciorum acerbitas;
+ достойный наказания castigabilis;
+ наказание, соответсвующее (соответсвенное) проступку poena par delicto;
+ без наказания это тебе не пройдет haud impune hoc feres; hoc sic tibi non abiit;
+ это преступление нельзя оставить без наказания non debet hoc crimen impunitum dimitti / ferri / relinqui; danda non est huic sceleri impunitas;
+ за это установлено самое суровое наказание gravissimum supplicium ei rei constitutum est;
+ наказание палками fustium admonitio; multa (haec multa ei esto, vino viginti dies ut careat);
+ телесное наказание poena corporalis;
+ (по)нести наказание poenam pati; capere, suscipere poenam; supplicium (per)solvere, luere;
+ подвергаться наказанию со стороны кого-л. supplicium dare alicui;
+ освободить от наказания eximere noxae;
+ кому-л. предстоит наказание stipendium aliquem manet;
+ быть освобожденным от наказания exsolvi [liberari] noxв;
+ подлежать наказанию poenв teneri;
+ не существовало ни наказаний, ни страха poena metusque aberant;
+ честный труд венчается почестями, наградой и славой, а пороки и обманы людские наказуются (наказываются) бесславием, узами и самою смертью verus, justus atque honestus labor honoribus, praemiis ac splendore decorator; vitia autem hominum atque frauds damnis, ignominiis, vinculis, verberibus [e]xiliis ac ipsa morte mulctantur;
+ действие, достойное наказания (наказуемое) poenaria action;
наказ(ыв)ать
castigare [1] (aliquem verberibus); corrigere [o, rexi, ctum]; multare [1] (aliquem morte; exsilio multatus; vinculis); exsequi [or, cutus sum] (violata jura; delicta; injurias); vindicare [1] (maleficia); punire [4]; poena multare [1] / afficere [io, feci, fectum]; exigere [o, egi, actum] poenam; animadvertere [o, rti, rsum]; monзre [eo, ui, utum]; objurgare [1]; plectere [o, xi, ctum];
+ наказать кого-л. за что-л. verberationem alicujus rei alicui dare;
+ накзать штрафом multare;
+ наказывать злодеяния по заслугам rependere sceleribus poenas;
+ быть наказанным affici poenв;
накаливать
accendere [o, ndi, nsum] (vapor solis accendit arenas; ferrum accensum igni); exurмre [o, ussi, ustum] (antra caminis);
накаливаться
incalescere [o, lui,-];
накануне
pridie;
накидка
anaboladium [ii, n]; chlamys [ydis, f];
накинуться
manus afferre (alicui);
накипь
crusta [ae, f]; spuma [ae, f] ebullitionis;
накладная

+ транспортная накладная litterae [arum, fpl] recognitionis;
накладно
incommode; inique;
+ это для меня накладно alienum rationibus meis est;
накладывать
addere [o, didi, ditum] (stercus ad radоcem); indere; superdare; struere [o, xi, ctum] (trabes; lateres); superimponere [o, posui, positum]; imponere;
наклеенный
agglutinatus [a, um];
наклеивание
adjunctio [onis, f] ope glutinis;
наклеивать
inglutinare [1]; agglutinare [1];
наклейка
scheda [ae, f];
наклон
declinatio [onis, f]; inclinatio [onis, f]; convexitas [atis, f];
наклонение
modus [i, m];
наклоненный
acclinis [e]; pronus [a, um];
наклонность
inclinatio [onis, f] animi / propensio [onis, f] ad aliquid; proclivitas;
+ не имею я наклонности к учению a musis aversus sum; alienum a litterarum studio animum habeo;
наклонный
obliquus [a, um]; proclivis [e]; fastigatus [a, um];
наклонять
declinare [1]; inclinare [1]; proclinare [1]; deflectere [o, xi, ctum]; inflectere; demittere [o, misi, missum];
+ наклонить голову caput inflectere / demittere;
наклоняться
corpus inclinare [1];
наковальня
incus [udis, f]; acmon [onis, m];
наконец
deinde; denique; postremo; ad extremum; tamen; tandem; demum; summo;
+ наконец-то vix;
+ наконец-то ты пришел demum nunc venisti;
наконечник
acumen;
накопитель на жестких дисках НМД
dura statio [onis, f];
накопить
converrere [o, verri, versum] (hereditates omnium); facere [io, feci, factum] (maximam pecuniam); struere [o, xi, ctum] (rem; opes); accumulare [1]; cumulare [1]; colligere [o, legi, lectum]; coacervare [1];
+ накопить многое frequentare multa acervatim;
+ накопить денег aurum accumulare; pecunias coacervare; acervos pecuniae construere;
+ накопить большое имение facere amplas divitias;
накопление
(ac)cumulatio [onis, f]; coacervatio [onis, f];
+ жить прежними накоплениями ante quaesоtis uti;
накормить
saturare [1]; cibo aliquem explзre [eo, evi, etum]; sacitatem alicui afferre [fero, tuli, latum]; famem alicujus sedare [1];
накрасить
colore inficere [io, feci, fectum]; colorare [1];
накрахмаленный
amylo maceratus [a, um] / subactus [a, um] / induratus [a, um];
накрахмалить
(linteum) amylo imbuere [o, ui, utum];
накрашенный
tinctus [a, um]; colore infectus [a, um]; coloratus [a, um];
накрест
decussatim; decussatus [a, um]; cancellatim;
накрыть
abdere [o, didi, ditum] (caput casside); supervenire [io, veni, ventum]; sternere [o, stravi, stratum]; tegere [o, xi, ctum]; contegere; velare [1];
+ накрыть стол sternere mensam;
накрыться
contegi [or, tectus sum]; operiri [ior, rtus sum]; velari [or, atus sum];
накуренный
infumatus [a, um]; plenus [a, um] fumo;
накурить
infumare [1]; fumo perfundere [o, fudi, fusum] / opplзre [eo, evi, etum];
налагать
imponere [o, posui, positum]; indicere [o, xi, ctum]; injungere [o, nxi, nctum];
наладить
expedire [4] (rem frumentariam); adaptare [1];
налево
sinistrorsum; sinistrorsus; ad sinistram; ad laevam;
налет
incursus [us, m]; impetus [us, m];
налет
pruina [ae, f];
наливать
infundere [o, fudi, fusum]; implзre [eo, evi, etum];
наливка
conditum [i, n] (vinum); infusum [i, n] spirituosum baccarum;
налим
Gadus lota;
налить
infundere [o, fudi, fusum]; suffundere (merum);
+ налить до верху instоpare (vinum in culleum);
налицо
praesto; revera; reipsa;
наличие
praesentia [ae, f];
+ имеющийся в наличии adesse; suppetere; expeditus [a, um]; praesens [ntis];
наличник
bucula [ae, f];
наличность
pecunia [ae, f] praesens / numerata; praesentarium argentum [i, n];
наличный
praesens [ntis];
+ наличные деньги numeratum; pecunia praesens, numerata;
+ платить наличными pecuniam praesentem alicui solvere et numerare;
+ покупать на наличные деньги numerata et praesenti pecunia emere;
налог
vectigal [is, n]; stipendium [ii, n] (stipendia pendere); tributum [i, n]; indictio [onis, f];
+ лучше собирать налоги с богатых vectigalia a divitibus diligentius exigere;
+ налог с торгового оборота venalicium [ii, n];
+ налог за перевозку товаров portorium [ii, n];
+ земельный налог agrarium [ii, n];
+ облагать налогом taxare [1]; tributum imponere [o, posui, positum] / indicere [o, xi, ctum] / statuere [o, ui, utum];
+ взимать налог levare [1]; tributum exigere [o, egi, actum];
+ отменить налог vectigalia abrogare [1];
+ платить налог tributum pendere [o, pependi, pensum] / conferre [ro, tuli, latum];
+ взять на откуп налоги accedere[o, cessi, cessum] ad vectigalia;
+ добавочный, дополнительный налог superindictio [onis, f]; superindictum [i, n];
+ мы обременены великими налогами intolerabilia tribute a nobis exiguntur;
+ освободить кого-либо от налога a tribute liberare [1] / vindicare [1];
налоговый
инспектор coactor [oris, m]; compulsor [oris, m];
налогообложение
census [us, m]; censio [onis, f];
наложенный
(super)impositus [a, um];
наложить

+ наложить руку на что-л. Admovere [eo, movi, motum] manus rei alicui, ad aliquam rem;
наложница
concubina [ae, f]; pelex [icis, f] (pellex, paelex); succuba [ae, f]; subnuba [ae, f]; amica [ae, f];
намазанный
delibutus [a, um]; unguento litus [a, um] / interlitus [a, um] / illitus [a, um] / unctus [a, um];
намазывать
ungere [o, nxi, nctum]; superungere; linere [o, levi, litum]; superlinere; oblinere; perducere [o, xi, ctum];
намасленный
butyro / oleo illitus [a, um] / imbutus [a, um];
намек
allusio [onis, f]; indicium [ii, n]; significatio [onis, f];
намекать
alludere [o, lusi, lusum]; innuere [o, ui, utum]; subinvitare [1] (aliquem, ut aliquid faciat); designare [1]; significare [1]; indicere [o, xi, ctum]; verbum obiter de aliqua re apud aliquem facere [io, feci, factum];
намереваться
cogitare [1]; in animo habзre [eo, ui, itum]; intendere [o, ndi, ntum / tensum]; inducere [o, xi, ctum] in animum; agere; consilium est (alicui); propositum est; in animo est; velle [volo, volui,-]; imbibere [o, bibi,-];
+ намереваться вторгнуться в Британию agere [o, egi, actum] de intranda Britannia;
намерение
consilium [ii, n]; intentio [onis, f]; desiderium [ii, n]; conatus [us, m]; animus [i, m] (recipiendi; revertendi); voluntas [atis, f]; propositum [i, n]; mens [ntis, f]; coeptum [i, n]; coeptus [us, m]; cogitatum [i, n]; cogitatio [onis, f]; institutum [i, n]; destinatio [onis, f]; scopus [i, m];
намерения
destinata [orum, npl] (destinatis alicujus adversari); desiderium [ii, n];
+ благие намерения pia desideria;
+ с благими намерениями bono studio;
+ иметь наилучшие намерения optime sentire [4];
+ поверять кому-л. все намерения (планы) credere omnia consilia alicui;
+ с тем намерением, чтобы… hoc animo, ut…
+ иметь иные намерения videre aliud;
+ оставаться верным своему намерению uti instituto suo; tenзre [eo, ui, tentum] propositum;
+ никак не отступать от своего намерения remittere [o, misi, missum] nihil de voluntate;
+ мое намерение непременно perstat mihi mens;
+ скрывать намерение propositum premere [o, pressi, pressus];
+ исполнить намерение consilium explзre [eo, evi, etum] / perficere [io, feci, fectum];
+ расстроить чьи-либо намерения consilia alicujus frangere [o, fregi, fractum] / dissolvere [o, lvi, lutum] / evertere [o, rti, rsum];
+ переменить намерение animi sententiam mutare [1]; abjicere [io, jeci, jectum] consilium;
+ при недостатке сил и намерение похвально ut desint vires, tame nest laudanda voluntas;
намеренно
consulte; consulto; studiose; +намеренно и сознательно volens sciensque;
намеренный
volens [ntis];
наместник
praeses [idis, m] (provinciae); corrector [oris, m]; procurator [oris, m]; provinciae gubernator [oris, m] / rector [oris, m]/ praefectus [i, m];
+ провинция без наместника provincia vacua;
наметить
delineare [1]; signare [1]; designare [1]; notare [1];
намеченный
notatus [a, um]; designatus [a, um];
намешанный
permistus [a, um];
намного
multo;
намокнуть
madescere [o, dui, -]; immadescere; madзre [eo, ui, -]; madefieri [fio, factus sum];
намордник
capistrum [i, n]; fiscella [ae, f]; fiscellum [i, n];
наморщенный
rugatus [a, um]; rugosus [a, um];
+ наморщенный лоб contracta frons [ntis, f];
наморщить
rugare [1]; cutem adducere [o, xi, ctum]; in rugas replicare [1]; cuti rugas inducere;
+ наморщить лоб frontem corrugare [1] / contrahere [o, xi, ctum] / astringere [o, nxi, ctum];
наморщиться
replicari [or, atus sum] in rugas; frontem corrugare [1] / contrahere [o, xi, ctum];
намоченный
madefactus [a, um]; udus [a, um];
намочить
madefacere [io, feci, factum]; aqua irrigare [1]; inudare [1]; proluere [o, ui, utum];
намылить
sapone illinere [o, levi, litum];
нанесение
illatio [onis, f]; adjectio [onis, f];
нанесенный
illatus [a, um];
наниматель
conductor [oris, m]; locator [oris, m];
нанимать
conducere [o, xi, ctum] (domum, coenacula, balnea, habitationem, fundum, operas, domum faciendam, rivum faciendum; militem; pictorem magno pretio); mercede conducere; locare [1]; elocare [1]; sumere [o, mpsi, mptum] (navem in aliquem locum); subornare [1] (falsum testem; aliquem ad caedem; bucinatorem habere subornatum);
наниматься
locare [1] se; recipere [io, cepi, ceptum] se ex pretio facturum quidquam;
+ наняться работать у кого-либо operam suam locare alicui;
+ наняться в гладиаторы se ad gladium locare;
+ наняться для осушения колодца oblocare operam suam ad exhauriendum puteum;
нанятый
mercennarius [a, um]; conductus [a, um]; locatus [a, um];
нанос
alluvies [ei, f]; alluvio [onis, f];
наносный
alluvialis [e]; per alluvionem adjectus;
наносить
adjicere [io, jeci, jectum] (vulnera corporis); suggerere [o, gessi, gestum] (humum); congerere; acervare [1]; accumulare [1]; addere [o, didi, ditum]; inferre [o, tuli, latum];
+ нанести кому-либо обиду injuriam alicui facere [io, feci, factum], inferre;
наоборот
contra (facere); contra ea; e contrario; perverse; perperam; vicissim; secus; retrorsum;
наобум
temere;
наотрез
prompte; prorsus; plane;
нападать
insequi [or, cutus sum]; insectari [or, atus sum] (hostes); persequi [or, cutus sum]; excipere [io, cepi, ceptum] (aliquem incautum); adorire [io, ivi, ortum] (aliquem gladiis; a tergo); invadere [o, vasi, vasum] (in aliquem, in aliquid; aliquem, aliquid); incurrere [o, rri, rsum]; incursare [1] (in hostem; in aliquem, aliquem); temptare [1] (tentare) (urbem; moenia scalis et classe); aggredi [ior, gressus sum]; ingredi; suggredi (aliquem acie); subire [4] (aliquem); oppugnare [1]; impugnare [1]; appetere [o, ivi, itum]; incidere [o, cidi, -] (in aliquem); intrare [1]; corripere [io, repi, reptum]; exacerbare [1]; occupare [1]; instare [o, stiti, -]; inurgзre [eo, ursi, -]; irruere [o, ui, utum]; vexare [1]; exagitare [1]; opprimere [o, pressi, pressum] (improviso);
+ напасть на кого-л. manus afferre alicui; impetum / impressionem facere; in aliquem irruere;
+ напасть на неприятеля inferre se in hostes;
+ напасть неожиданно на город urbem incautam vi invadere;
+ напасть врасплох insperantem / imprudentem / de improviso occupare; imparatum offendere;
+ на него напал страх terror invasit hominem; incidit terror hominis animo; timor incessit hominem;
+ нападающие succedentes;
нападающий
aggressor [oris, m];
нападение
aggressura [ae, f]; aggressus [us, m]; aggressio [onis, f]; adventus [us, m] (hostium; alienarum gentium); decursio [onis, f] (barbarorum; decursiones facere); decursus [us, m]; incursio [onis, f]; incursus [us, m]; incessus [us, m]; oppugnatio [onis, f]; invasio [onis, f]; petitio [onis, f]; impetus [us, m]; vis [is, f]; violentia [ae, f]; oppugnatio [onis, f]; impugnatio [onis, f]; impressio [onis, f]; assultus [us, m]; irruptio [onis, f];
+ совершать нападение invadere (in aliquem, in aliquid; aliquem, aliquid);
+ отразить нападение врагов на города vim hostium prohibere ab oppidis;
+ отражать от себя нападения se ab omni periculo vindicare;
нападки (словесные)
verbera [um, npl] linguae, vocis; insectationes [um, fpl]; vexationes [um, fpl];
+ не по душе мне твои нападки tuae mihi turbae non placent;
напалм
ignivoma miscela [ae, f] palmaria;
напасть
(несчастье, неудача) infortunium [ii, n]; adversus casus [us, m]; calamitas [atis, f]; malum [i, n];
+ избави нас боже от такой напасти ! superi, avertite et detestamini hoc omen! / impendentem nostris cervicibus cladem repellite!
+ избавить кого-либо от напасти calamitate aliquem liberare; periculis ac aerumnis aliquem explicare;
+ он угнетен этой напастью hunc afflictat calamitas; illum aerumnae et miseriae premunt;
+ напасть никогда не бывает одна aliud ex alio malum nascitur; ad malum malae res plurimae se agglutinant;
+ все напасти на меня omnibus exagitor infortuniis; calamitatibus perpetuis angor; torqueor malis; omnia me undique fata circumstant;
+ слаб в напастях дух смертных sunt molles in calamitate mortalium animi;
напев
modulus [i, m]; modulatio [onis, f];
напевать
canere [o, cecini, cantum]; cantitare [1]; praecinere [o, ui, centum];
наперебой
certatim;
наперекор

+ наперекор всем invitis omnibus;
наперсник
(фаворит) gratiosus apud aliquem; alicujus deliciae;
наперсток
digitale [is, n]; digitabulum [i, n];
напечатанный
expressus [a, um]; impressus [a, um]; typis excusus [a, um];
напечатать
exprimere [o, pressi, pressum]; imprimere; typis excudere [o, cudi, cusum]; (librum) typis mandare [1] / edere [o, edidi, editum]; in lucem emittere [o, emisi, emissum]; vulgare [1]; publicare [1];
+ я напечатал его сочинения ejus opera typis excudenda curavi / typis excusa in lucem edidi;
напиваться,
напиться potare [1]; ebrius fieri [fio, factus sum]; inebriare [1] se; inebriari [or, atus sum];
напившийся
inebriatus [a, um]; bene potus [a, um]; temulentus [a, um];
напиленный
serra desectus [a, um]; per serram desectus [a, um];
напилить
serrare [1]; serra findere [o, fidi, fissum];
напильник
lima [ae, f];
напирание
pressus [us, m];
напирать
premere [o, pressi, pressum]; instare [o, stiti,-] (alicui); urgзre [eo, ursi,-] (aliquem); circumfundere [o, fudi, fusum];
написание
modus [i, m] (con)scribendi;
написать
(con)scribere [o, psi, ptum]; inscribere; perscribere; adnotare [1];
+ написать кому-либо о чем-либо aliquid / de aliqua re ad quempiam scribere; alicui quidpiam litteris significare; aliquem de re quapiam per litteras facere certiorem;
+ я напишу тебе побольше, когда у меня будет время cum otii plusculum nactus fuero, litteras ad te mittam uberiores / longiores / pluribus ad te scribam;
+ написать современную историю sui temporis historiam scribere; aevi sui annales conscribere; res gestas monumentis litterarum consignare;
+ написать стихи золотыми буквами perarare auro carmina;
+ написать письмо epistolam texere;
напиток
potus [us, m]; potio [onis, f]; sucus [i, m]; poculum [i, n];
+ напиток из ячменя и хмеля (крепкое пиво) luthum [i, n]; lythus [i, m];
+ напиток из воды налитой на виноградные выжимки posca;
наплыв
celebritas [atis, f] (virorum ac mulierum; totius Greciae); frequentia [ae, f] (ingens hominum frequentia);
наповал
(уложить) prosternere [o, stravi, stratum];
наподобие
(ad) instar; in modum; ad rationem; more; quasi; vice;
напоказ
ad monstrandum;
наполнение
completio [onis, f]; complementum [i, n];
наполненный
plenus [a, um]; repletus [a, um]; impletus [a, um]; fartus [a, um]; refertus [a, um]; confertus [a, um]; cumulatus [a, um]; fetus [a, um]; gravidus [a, um]; onustus [a, um]; praegnans;
+ быть наполненным tumere (multo hordeo);
+ город наполнен воинами urbs militibus redundat;
наполнять
implзre [eo, evi, etum]; adimplзre (aliquem laetitiв; adimpletus divino spiritu); complзre; replзre; supplзre (sanguine venas); farcire [io, farsi, fartum (farctum, farsum)]; refercire; infarcire; effarcire (intervalla saxis); instоpare [1] (vinum in culleum); stipare [1] (majorem numerum assium in cella); saturare [1]; cumulare [1]; consuere; distendere; inebriare [1]; inundare [1]; perfundere; frequentare [1] (orationem luminibus); sarcire [io, sarsi, sartum];
+ наполнять книги детскими сказками refercire libros puerilibus fabulis;
наполняться
impleri [eor, etus sum]; repleri; compleri; tumescere [o, mui, -] (inani persuasione);
наполовину
dimidio; bipartito;
напоминание
monitio [onis, f]; monitus [us, m]; commonitio [onis, f]; admonitio [onis, f]; admonitus [us, m]; admonitum [i, n]; admonitorium [ii, n]; praeceptum [i, n];
напоминать
monзre [eo, ui, itum]; admonзre; commonзre; commonefacere [io, feci, factum]; imitari [or, atus sum]; in mentem revocare [1]; simulare [1]; memorare [1] (amicitiam foedusque); animum revocare [1] ad memoriam alicujus rei; memoriam alicujus rei refricare [1]; aliquid in memoriam reducere [o, xi, ctum]; suggerere [o, gessi, gestum];
+ напомитнать комул-л. о чем-л. admonзre aliquem rei alicujus, de re aliqua; memoriam rei alicujus revocare;
+ напоминать о прошедшем praeteriti memoriam renovare;
+ напомнить кому-либо о чем-либо alicujus animum revocare ad memoriam rei; rem / memoriam rei refricare;
напор
impetus [us, m]; ictus [us, m]; incursus [us, m]; concursus [us, m];momentum [i, n]; procella [ae, f];
напоследок
postremum; postremo; demum; denique; extremo; extremum; novissime; tandem; ultimo;
направление
directio [onis, f]; ductus [us, m]; intentio [onis, f]; regio [onis, f]; cursus [us, m]; familia [ae, f] (Peripateticorum);
+ во всех направлениях quoquoversum;
+ в разных направлениях in diversas partes;
+ по направлени ию к versus; schola; via; secta;
направленный
directus [a, um];
направлять
regere [o, xi, ctum]; dirigere; corrigere; admovзre [eo, movi, motum] (mentes suas ad alicujus vocem; preces suppliciter; preces alicui; acumen alicui rei); agere [o, egi, actum] (carpentum per aliquid); vertere [o, rti, rsum] (armentum ad litora; ora in aliquem); advertere; versare [1]; torquзre [eo, rsi, rtum] (oculos ad aliquid); flectere [o, xi, xum]; transmittere [o, misi, missum] (equum per medium amnem); transferre [ro, tuli, latum]; tendere [o, tetendi, tentum / tensum] (cursum; iter); intendere; moderari [or, atus sum]; appellere [o, puli, pulsum]; conferre [ro, tuli, latum]; applicare [1] (navem ad terram/terrae);
+ направить суда вверх по реке (против течения) naves in adversum amnem agere;
+ направить свои стопы vertere pedem, gradum;
+ направить путь в Италию intendere certum iter in Italiam;
+ направить свои заботы на общественное благо vertere curas ad publica commoda;
направляться
se agere [o, egi, actum]; agi [or, actus sum]; vestigia sua ferre [fero, tuli, latum]; vergere [o, (versi),-] (vergi) (ad Italiam); vadere [o, vasi, -] (unde venis aut quo vadis?); tendere [o, tetendi, tentum (tensum)] (Venusiam; ad, in castra); pergere [o, rexi, rectum];
+ куда ты направляешься? Quo te agis? Quo tendis?
направо
dextrorsum; dextrorsus; ad dextram; dextra;
напрасно
frustra; inaniter; nequiquam; incassum; inutiliter;
+ напрасно расточать perdere (blanditias);
+ трудиться напрасно (понапрасну) perdere oleum et operam [operam et sumptum]; frustra operam consumere / laborem suscipere; inanem sumere operam;
+ говорить напрасно verba facere mortua;
+ погибнуть понапрасну perdere mortem;
+ не напрасно для тебя будет operae pretium feceris;
+ напрасно я трудился frustra tantos labores suscepi / tantam operam sumpsi; frustra operam perdidi; oleum et opera perdita est;
напрасный
inanis [e] (lacrimae; cogitations; spes; opera); vanus [a, um]; sterilis [e] (labor); irritus [a, um]; futilis [e]; injustus [a, um];
например
exempli gratia (causa); veluti; verbi gratia;
напрокат
commodatim;
напротив
adversus; exadversum; ex adverso; e regione; contra (ea); e contrario; contrarie; immo; autem; invicem; iterum;
+ эти несчастны, а те, напротив, блаженны hi sunt miseri, illi contra beati;
+ лежать / находиться напротив чего-либо objacзre [eo, ui, -];
напрыгаться
satis / usque ad satietatem salire;
напрягать
contendere [o, ndi, ntum / nsum]; extendere; tendere; erigere [o, erexi, erectum];
напрягаться
conniti [or, nisus sum]; conari [or, atus sum];
напряжение
vis [is, f]; contentio [onis, f]; intentio [onis, f]; intentus [us, m]; nisus [us, m]; conatus [us, m]; labor [oris, m];
+ с величайшим напряжением summв (maximв) vi;
+ все напряжение войны сосредоточено было в Капуе vis omnis belli versa in Capuam erat;
+ держать слушателей в напряжении suspendмre exspectationem audientium;
+ электрическое напряжение tensio [onis, f] electrica;
напряженно
attente; intente;
напряженность
contentio [onis, f];
напряженный
erectus [a, um]; intensus [a, um]; intentus [a, um]; contentus [a, um]; attentus [a, um];
напрямик
rectв viв; recta; directe; aperte; sine fuco ac fallaciis;
напуганный
territus [a, um]; exterritus [a, um]; timore perterritus [a, um] / percussus [a, um] / affectus [a, um];
напугать
pavзre [eo, ui, -]; terrзre [eo, ui, -]; exterrзre; pavefacere [io, feci, factum]; terrore percellere [o, culi, culsum]; perterrefacere [io, feci, factum];
+ напугать кого-либо aliquem terrore percellere ; alicui terrorem injicere / incutere [io, cussi, cussum];
напугаться
pavescere [o, vui,-]; expavescere; terrore percelli [or, culsus sum] / affici [ior, affectus sum];
напудрить
odorato pulvere conspergere [o, rsi, rsum];
напускаться
invadere [o, vasi, vasum] (aliquem minaciter);
напыщенно
ampullose; turgide;
напыщенность
vesica [ae, f] (libellorum); tumor [oris, m] (tumore immodico turgescere);
напыщенный
turgidus [a, um]; tumidus [a, um] (orator; sermo); pinguis [e]; inflatus [a, um];
+ напыщенная речь oratio quae turget et inflata est;
+ быть напыщенным tumere (orator tumens);
наравне
juxta; pariter; in aequo; ut; sicut;
нарастать
accrescere; crescere [o, crevi, etum]; increscere; supercrescere; cumulari [or, atus sum]; multiplicari [or, atus sum]; invalescere [o, lui,-];
наращивание
incrementum [i, n];
нарекание
reprobatio [onis, f]; objectatio [onis, f]; vituperatio [onis, f];
+ подвергнуться нареканиям in reprehensionem incurrere; reprehensionem non effugere;
наречение
nominis impositio [onis, f];
наречие
dialectus [i, f]; idioma [atis, n]; (грам) adverbium [ii, n];
наречь, нарицать
denominare [1];
+ наречь кому-либо имя aliquem nominare; alicui nomen imponere [o, posui, positum] / indere [o, didi, ditum];
+ наречь наследником haeredem aliquem nuncupare [1]/ denominare [1];
нарисовать
(de)pingere [o, nxi, ctum]; delineare [1]; adumbrare [1]; lineis describere [o, psi, ptum];
+ нарисовать с натуры ad naturam (ad vivum) delineare [1];
нарицательный
appellativus [a, um];
+ нарицательное имя provocabulum [i, n];
наркоман
addictus [i, m]; medicamentis stupefactivis assuetus [i, m];
наркомания
narcomania [ae, f]; medicamentis stupefactivis obnoxietas [atis, f];
наркотический
narcoticus [a, um];
+ наркотические вещества substantiae narcoticae;
+ наркотические средства remedia narcotica;
народ
gens [ntis, f]; natio [onis, f]; genus [eris, n] (Graecorum, Romanum; bellicosum); populus [i, m]; vulgus [i, n] (disciplinam in vulgus efferre); plebs [bis, f];
+ неизвестный народу in vulgus ignotus;
+ народ их не одобряет non probantur in vulgus;
+ принять сторону народа plebem amplecti;
+ везде в народе говорят о его беспутствах in ore vulgi versatur ejus nequitia;
+ созвать народ на совет (собрание) plebem ad concionem vocare;
+ много народу magna hominum frequentia / multitudo;
+ распространять (рассеивать) в народе слухи spargere voces in vulgus;
+ народ чаще следует воле, нежели разуму populus magis voluntatem, quam rationem sequitur;
народный
popularis [e]; publicus [a, um];
+ народная республика Respublica [reipublicae] Popularis;
+ народное название nomen [inis, n] vernaculum;
+ народные средства medicamenta [orum, npl] plebeja;
+ народное правление popularis civitas [atis, f];
+ народная молва aura [ae, f] popularis;
народонаселение
multitudo [inis, f]; frequentia [ae, f]; populatio [onis, f];
нарост
tophus [i, m]; excrescentia [ae, f]; tuber [e]ris, n;
нарочно
consulto; consilio; de industria; dedita opera; consulto et cogitato;
+ нарочно с тем кажется пришел, чтобы мне досадить ob id solum / eo consilio / ea tantum de causa venisse videtur, ut mihi crearet molestiam;
наружность
forma [ae, f] (virgines forma excellente); facies [ei, f]; species [ei, f]; figura [ae, f]; frons, ntis, f; vultus [us, m]; habitus [us, m]; rei exterior facies [ei, f]; rei externa species [ei, f]; rei facies [ei, f] extima;
+ по наружности он кажется добрым человеком prae se probitatem quandam fert; speciem boni viri prae se fert; fronte et vultu probus est;
+ нельзя полагаться на наружность fronti nulla fides;
наружный
externus [a, um]; exterior, ius; exter [e]ra, um; extraneus [a, um];
наружу
extrorsum; foras;
наручники
manicae [arum, fpl];
+ надеть наручники manыs alicujus in vincla addere;
нарушать
turbare [1] (pacem; sacra); conturbare [1]; transcendere [o, ndi, nsum]; transire [4] (finem legis); violare [1]; rumpere [o, rupi, ruptum]; abrumpere; frangere [o, fregi, fractum]; dispescere [o, pescui, pestum]; fallere [o, fefelli, falsum] (promissum; foedus; fidem; fidem alicui datam); imminuere [o, ui, utum]; lacessere [o, ivi, itum]; laedere [o, si, sum]; migrare [1]; solvere [o, lvi, lutum];
+ нарушить клятву pejerare [1]; jusjurandum violare [1];
+ нарушить данное слово fidem solvere [o, lvi, lutum] / fallere [o, fefelli. Falsum] / frangere [o, fregi, fractum];
+ если я сознательно нарушу данное слово si sciens fallo;
+ нарушить приказ praerumpere [o, rupi, ruptum] imperium;
+ нарушить закон природы transcedere [o, cessi, cessum] ordinem naturae;
+ нарушить закон legem perrumpere[o, rupi, ruptum] / perfringere [o, fregi, fractum] / labefactare [1];
+ нарушать чье-либо спокойствие alicujus quietem obturbare [1] / perturbare [1]; aliquem turbare [1];
+ нарушать общественное спокойствие civitatis quietum statum / pacem conturbare [1] / commovзre [eo, movi, motum] / perturbare [1] / miscзre [eo, cui, mixtum/mistum];
нарушение
violatio [onis, f]; turbor [oris, m]; perturbatio [onis, f]; tumultus [us, m] (stomacho tumultum ferre); transgressio [onis, f]; intermissio [onis, f]; interruptio [onis, f];
+ нарушение правил violatio [onis, f] regularum;
+ нарушение супружеской верности adulterium [ii, n];
+ без нарушения права salvo jure;
+ нарушение клятвы perjuratio [onis, f]; perjurium [ii, n];
нарушитель
turbator [oris, m] (otii); temerator [oris, m] (quietis; legis); violator [oris, m]; ruptor [oris, m];
+ нарушитель закона legirupa [ae, m];
нарцисс
Narcyssus [i, m];
нарыв
abscessus [us, m]; abscessio [onis, f]; vomica [ae, f]; tumor [onis, m] (tumores maturare atque aperire); apostema, atis, n; fistula [ae, f]; offa [ae, f]; ulcus [e]ris, n;
+ образуется какой-то нарыв aliquid abscedit;
+ покрытый нарывами vomicosus [a, um];
+ прорвать нарыв vomicam rumpere [o, rupi. Ruptum];
нарывать
abscedere [o, cessi, cessum] (aliquid abscedit); suppurare [1];
наряд
ornatus [us, m]; ornamentum [i, n]; paratus [us, m]; habitus [us, m]; cultus [us, m]; decus [oris, n];
нарядность
munditia, -iae f;
нарядный
ornatus, -a, -um; cultus, -a, -um; decoratus, -a, -um;
+ нарядная женщина mulier [eris, f] munda et elegans;
нарядно
culte; perculte;
наряду
juxta; non modo…, sed etiam; ut; sicut;
наряжать
adornare [1] (aliquem insigni veste); subornare [1] (aliquem in militum cultum; in modum lictorum; myrteв subornatus gausapв); colo, colui, cultum 3; orno 1; exorno 1 ;
насаждения
implantationes [um, fpl];
+ полезащитные насаждения implantationes protectivae;
+ зеленые насаждения viridaria, orum, npl;
насвистывать
garrire [4] (lusciniae carmen adulescentiae garriunt);
насекомое
insectum [i, n];
население
incolae [arum, mpl]; populatio [onis, f]; populus [i, m];
населенный
habitatus [a, um];
+ густо населенный frequens [ntis] incolis; frequens (Numidia; insula);
населять
habзre [o, ui, itum] (Capuam; castra, tecta urbis); habitare [1]; incolere [o, ui, cultum]; inhabitare [1]; frequentare [1] (urbs frequentatur; frequentare solitudinem Italiae; locum cultoribus); obsidзre [eo, sedi, sessum];
насечка
incisio [onis, f]; incisura [ae, f];
насилие
vis [is, f]; violentia [ae, f]; manus [us, m]; argumentum [i, n] baculinum; vitium [ii, n] (virginis); fraus, fraudis, f; ludibrium [ii, n]; injuria [ae, f]; factum [i, n] violentum;
+ применить насилие к кому-л., совершить насилие над кем-л. vim alicui afferre (inferre, adhibзre, imponere; admovзre); manus violentas alicui inferre [fero, tuli, latum];
+ совершить насилие vitium afferre (offerre, addere [o, didi, ditum]) (pudicitiae alicujus);
+ обвиненный в насилии de vi reus [a, um];
+ обвинить кого-л. в насилии accusare [1] aliquem de vi;
+ осужденный за насилие de vi condemnatus [a, um];
+ осужденный за насилие на официальном посту de vi publicв damnatus [a, um];
+ отразить силу силой vim vi repellere [o, puli, pulsum] (defendere [o, ndi, nsum], propulsare [1]);
+ сила побеждена силой vi victa vis est;
+ ни силой, ни тайком, ни путем (противозаконного) соглашения nec vi nec clam nec precario (незаконное завладение);
насиловать
comprimere [o, pressi, pressum] (aliquam vi); violare [1]; feminae pudicitiam eripere [io, erepui, ereptum];
насилу
aegre; vix; gravate; gravatim; difficulter; difficiliter;
насильник
qui per vim / adhibita vi aliquod obtinet;
насильно
violenter; vi; per vim; vi adhibita;
+ насильно навязать кому-либо что-либо obtrudere [o, trusi, trusum];
+ насильно заставить что-либо сделать aliquem ad rem faciendam / ut faciat cogere [o, coegi, coactum] / compellere [o, puli, pulsum];
насильственный
violentus [a, um]; vehemens [ntis];
+ насильственная смерть nex [cis, f]; torrens fatum [i, n];
+ насильственное завладение чем-либо usurpatio;
наскакивание
incursio [onis, f]; incursus [us, m];
наскакивать
incurrere [o, curri, cursum]; incursare [1]; in aliquem insilire [io, silui, sultum];
насквозь
penitus;
насколько
quantum; quanto; quantopere; quam; qua; quatenus; quoad; ut;
+ насколько уж лучше сносить все, что ни случиться ut melius, quidquid erit, pati!
+ насколько только позволяли наши силы ut maxime potuimus;
наскоро
sine mora; sine cunctatione; statim; illico; festinanter; festive; properte; leviter;
наскучить
alicui taedium afferre [fero, tuli, latum]; fastidium movзre [eo, movi, motum]; satitate afficere [io, feci, fectum];
наслаждаться
uti [or, usus sum] (libertate); delectari [or, atus sum] (умозрениями speculationibus); frui [or, uitus sum]; frunisci [or, itus sum] (aliquam rem; aliqua re); voluptatem capere [io, cepi, captum], percipere [io, cepi, ceptum]; in voluptate esse [sum, fui], voluptate affici [ior, fectus sum]; voluptuari [or, atus sum]; vesci [or,-] (paratissimis voluptatibus); jucunditati se dare [do, dedi, datum];
+ наслаждаться жизнью vita frunisci;
+ наслаждаться воспоминанием о чем-л. frui alicujus rei recordatione;
+ чтобы наслаждаться видом ad rem fruendam oculis;
+ наслаждаться живописью picturв teneri;
+ наслаждаться желаемым optatis / cupitis frui;
+ наслаждаться счастьем rebus secundis frui; fructum volutatemque ex rebus secundis capere;
наслаждение
voluptas [atis, f]; oblectamentum [i, n] (vitae); gaudium [ii, n]; deliciae [arum, fpl]; fructus [us, m]; delectatio [onis, f]; oblectatio [onis, f];
+ чувственные наслаждения gaudia corporis; voluptates;
+ удовлетворить свое чувственное влечение voluptatem explere;
+ предаваться чувственным наслаждениям voluptatibus indulgere;
+ отказавшись от наслаждений abruptis voluptatibus;
+ доставлять кому-л. наслаждение alicui voluptatem afferre, voluptati esse;
+ доставляющий наслаждение voluptuosus; voluptificus; voluptarius (disputatio; loca; peregrinatio; possessio);
+ то, что дает нам радость, есть наслаждение id, quo gaudemus, voluptas est.
+ предаваться наслаждениям animo obsequi;
+ провести ночь в наслаждениях voluptarie noctem transigere;
+ падкий до наслаждений cupiens voluptatum;
наследие
reliquiae [arum, fpl]; heredium [ii, n]; patrimonium [ii, n];
наследник
heres [edis, m]; successor [oris, m]; superstes [superstitis, m];
+ назначить наследником престола regni heredem nominare;
+ преемник и наследник моих трудов studii successor et heres;
+ у кого-л. есть наследник alicui successum est;
+ чей-либо наследник alicujus / alicui heres;
+ наследник половины имения coheres semissarius; heres ex semisse;
+ наследник всего имущества, полный наследник heres ex asse;
+ наследник двух третей heres ex besse;
+ будущий наследник heres / successor futurus;
+ законный наследник heres legitimus; heres justus;
+ наследником он сделал своего внука heredem instituit / scripsit / relinquit nepotem; hereditatem testamento nepoti tradidit;
+ наследник четвертой части имущества heres ex quadrante;
+ объявленный наследником по завещанию recitatus heres testamento;
наследование
hereditatio [onis, f]; hereditas [atis, f]; successio [onis, f] (principis);
+ вступать в права наследования usurpare hereditatem; succedere (in paternas opes);
наследовать
succedere [o, cessi, cessum] (regno; patri in regno);
наследственность
hereditas [atis, f];
наследственный
hereditarius [a, um]; successorius [a, um] (jus; edictum); patrius [a, um]; gentilicius [a, um];
+ в порядке наследственной передачи per successions;
+ наследственное имение patrimonium [ii, n];
+ наследственное зло avitum malum;
наследство
hereditas [atis, f]; patrimonium [ii, n];
+ передача по наследству successio [onis, f];
насмехаться
oppedere [вульг. o, -,-] (alicui); spernere (hostium paucitatem); ridзre [eo, risi, risum]; irridзre; eludere [o, lusi, lusum]; deludere; illudere; insultare [1]; cavillari [or, atus sum];
насмешка
risus [us, m]; irrisio [onis, f]; irrisus [us, m]; derisus [us, m]; acetum [i, n]; ludibrium [ii, n]; opprobrium [ii, n];
насмешливость
nasus [i, m];
насмешник
irrisor [oris, m]; lusor [oris, m]; cavillator [oris, m]; subsannator [oris, m];
насморк
destillatio narium (острый); distillatio [onis, f]; pituita [ae, f]; gravedo [inis, f] (хронический) (nares gravedine oppletae);
+ страдающий насморком gravedinosus [a, um];
+ подхватить насморк gravedinem contrahere;
насос
sipho, onis, m; antlia [ae, f];
наставать,
настать supervenire [io, veni, ventum] (grata superveniet quae non sperabitur hora); venire; sequi [or, cutus sum]; instare [o, stiti,-];
наставление
instructio [onis, f]; praeceptum [i, n]; commonitorium [ii, n]; institutio [onis, f]; admonitio [onis, f]; praescriptus [us, m]; praescriptio [onis, f];
наставлять
praecipere [io, cepi, ceptum]; monзre [eo, ui, itum]; docзre [eo, ui, ctum]; instituere [o, ui, utum]; instruere [o, xi, ctum];
наставник
institutor [oris, m]; instructor [oris, m]; praeceptor [oris, m]; magister [tri, m]; antistes [itis, m]; cultor [oris, m]; doctor [oris, m]; papas [ae, m];
+ придирчивый наставник corrector [oris, m];
наставнический
institutorius [a, um];
настаивать
instare [o, stiti,-]; insistereo, sisti,-]; perseverare [1]; contendere [o, ndi, ntyum/nsum]; intendere; pertendere; incedere [o, cessi, cessum]; obtinзre [eo, ui, tentum]; premere [o, pressi, pressum]; urgere [eo, rsi,-];
+ я не буду ни слишком напирать на это, ни чрезмерно настаивать на этом non insultabo vehementius, nec volitabo insolentius;
+ я на этом настаиваю hoc teneo;
настежь
aperte; manifeste;
настенный
muralis [e]; parietinus [a, um];
настигать
adipisci [or, adeptus sum] (fugientem); calcem calce terere [o, trivi, tritum]; persequi [or, cutus sum];
настил
(дощатый) tabulamentum [i, n]; contignatio [onis, f]; stratum [i, n];
+ сделать настил на балках contignationem tignis suspendмre;
настилать
sternere [o, stravi, stratum] (pontes super asseres);
настой
infusum [i, n];
+ настой полыни diluta absinthia [ae, f];
настойка
tinctura [ae, f];
настойчиво
pertinaciter; constanter; firme; intime; instanter;
настойчивость
pertinacia [ae, f]; confirmitas [atis, f]; firmitas [atis, f]; perseverantia [ae, f]; constantia [ae, f];
настойчивый
pertinax [acis]; assiduus [a, um] (hostis); vehemens [ntis] (observator); perseverans [ntis]; pervicax [acis]; constans [ntis]; firmus [a, um];
настолько
adeo; ita; tam; sic; tanto; tantopere; tantum; eatenus; hactenus; intantum;
настольный
справочник enchiridion [ii, n]; manuale [is, n];
настороже

+ быть настороже vigilare [1];
+ чтобы жить – будь настороже ut vivas, vigila;
настороженный
suspensus [a, um] (aures);
насторожить
tollere [o, sustuli, sublatum] (aurem); subrigere [o, rexi, ctum] [surrigere, surgere] (aures);
насторожиться
tollere aurem;
настоятельно
valde; magnopere; vehementer; etiam atque etiam;
настоятельный
necessarius [a, um]; vehemens [ntis] (opera); impensus [a, um];
+ настоятельная необходимость summa necessitas;
настоящее
praesens [ntis, n]; praesentia [ae, f];
+ спокойное настоящее tuta et praesentia;
настоящий
verus [a, um] (heres); genuinus [a, um]; graphicus [a, um] (servus; fur); probus [a, um]; sincerus [a, um]; instans [ntis]; germanus [a, um]; justus [a, um]; merus [a, um]; praesens [ntis];
+ настоящие степи steppae genuinae;
+ в настоящем состоянии in statu praesenti;
+ в настоящее время hoc tempore; hodie; nunc;
настроение
affectio [onis, f] (animi); affectus [us, m] (mentis; animi); animus [i, m]; voluntas [atis, f]; spiritus [us, m] (hostilis); habitus [us, m]; modus [i, m]; animi habitus [us, m];
+ неустойчивость настроения varia mens;
+ колебаться между противоположными настроениями dubiis affectibus errare;
+ быть в неважном настроении substomachari (taedio);
+ быть проникнутым общим настроением unius spiritu vivere;
настроенный
affectus [a, um] (aliquo modo erga aliquem);
настроить
tendere [o, tetendi, tentum/tensum] (barbiton); temperare [1] citharam;
наступать
inire [eo, ii, itum]; subire (ex inferiore loco); venire [io, veni, ventum]; advenire; supervenire (grata superveniet quae non sperabitur hora); appropinquare [1]; adesse [sum, fui]; (на что-либо) calcare [1] (viperam; pede alicujus calcari); incedere [o, cessi, cessum]; sequi [or, cutus sum]; consequi; insistere [o, stiti,-];
+ когда наступит старость quum ad senectam ventum est;
+ пока не наступит выздоровление donec sanitas venit;
+ наступающие succedentes;
наступление
initium [ii, n] (veris); adventus [us, m] (veris); successio [onis, f] (doloris amotio successionem efficit voluptatis); incursio [onis, f]; impetus [us, m];
+ с наступлением весны (лета, осени, зимы) vere (aestate, autumno, hieme) ineunte;
+ с наступлением дождей (холодов) pluviis (frigoribus) ineuntibus;
наступление
impetus [us, m];
+ производить мнимое (имитировать) наступление oppugnationem ostendere;
насущный
quotidianus [a, um]; necessarius [a, um];
насчитывать
numerare [1]; annumerare [1];
насыпать
inspergere [o, rsi, rsum]; ingerere [o, gessi, gestum];
насыпь
agger [eri, m]; aggeratio [onis, f]; suggestum [i, n]; moles, is, f; tumulus [i, m];
+ по насыпи железной дороги in aggere ad viam ferream;
насыщать
satiare [1]; saturare [1]; explзre [eo, evi, etum]; implзre;
насыщенный
saturatus [a, um]; satur [a, um];
натаскивать
alumnari [or, atus sum] (canes);
натирание
infrictio [onis, f]; perunctio [onis, f];
натирать
terere [o, trivi, tritum] (colla bovis; manum labore); fricare [1]; perducere [o, xi, ctum]; perungere [o, nxi, nctum];
+ натирать ногу urere [o, ussi, ustum];
натиск
decursio [onis, f] (barbarorum; decursiones facere); impetus [us, m]; proelium [ii, n]; tempestas [atis, f]; procella [ae, f];
+ выдержать натиск врагов vim hostium sustinere;
наткнуться
incidere [o, cidi, cisum] (in aliquem); incurrere [o, rri, rsum]; incursare [1] (alicui rei); offendere [o, ndi, nsum];
натолкнуться
incidere [o, cidi, cisum] (in aliquem); offendere [o, ndi, nsum];
натощак
jejunus [a, um]; impransus [a, um];
натравливать
stimulare [1] (aliquem in aliquem); incendere [o, ndi, nsum];
натрий
natrium [ii, n] (Na);
натура
natura [ae, f]; animus [i, m]; ingenium, i n (bonum, durum, inhumanum, mobile, castum; iners; mulierum);
натурализация
naturalisatio [onis, f];
натурализованный
, натурализовавшийся inquilinus [a, um]; naturalisatus [a, um];
натурализм
naturalismus [i, m], physicarum legum sufficientia [ae, f];
натуралист
naturalista [ae, m];
натуралистический
naturalisticus [a, um], physicis legibus explanandus [a, um] (fallacia or captio naturalistica);
натуральность
naturalitas [atis, f], naturae consentaneitas [atis, f], naturali rationi congruentia [ae, f];
натуральный
naturalis [e];
+ в натуральную величину magnitudine naturali;
натягивать
inducere [o, xi, ctum] (aliquid alicui rei; super aliquid); adducere (arcum); tendere [o, tetendi, tentum/tensum] (arcum); attendere; contendere; intendere; artare [1]; stringere [o, nxi, ctum] (arcum; habenas);
+ натянуть поводья adducere habenas;
+ натянутые поводья angustae habenae;
натяжение
tonus [i, m]; intensio [onis, f];
натянутый
exquisоtus [a, um] (verba); intensus [a, um]; contentus [a, um]; arcessitus [a, um];
наугад
per conjecturam; temere; fortuito;
наудачу
temere; forte;
+ пущенный наудачу temerarius (telum);
наука
scientia [ae, f]; doctrina [ae, f]; disciplina [ae, f]; ars; litterae [arum, fpl]; studium [ii, n] (studia adulescentiam alunt);
+ естественные науки scientiae naturales;
+ Академия наук Academia Scientiarum;
+ предаваться наукам abdere se in litteras; abdere se litteris;
+ преданный наукам litterarum cupidus;
научить
docзre [eo, ui, doctum]; praecipere [io, cepi, ceptum]; tradere [o, didi, ditum];
научно-исследовательский
investigatorius [a, um];
научно-популярный
populari-scientificus [a, um];
+ научно-популярная статья commentatio populari-scientifica;
научный
scientificus [a, um]; doctus [a, um]; ad litteras pertinens [ntis]; philologus [a, um];
+ научная деятельность labor scietificus;
+ научный сотрудник collaborator scietificus; vir doctus;
+ научный труд opus scientificum (doctum);
наушники
concha [ae, f] auditoria; telephon(i)um [i, n];
нахал
homo [inis, m] impudens, insolens, audax;
нахальство
impudentia [ae, f]; insolentia [ae, f];
нахлынуть
supervenire [io, veni, ventum];
нахмуренный
vultuosus [a, um] (frons);
находить
invenire [io, veni, ventum]; reperire [io, peri, pertum]; nancisci [or, na(n)ctus sum]; aestimare [1]; arbitrari [or, atus sum]; autumare [1]; censere [eo, ui, censum]; credere [o, didi, ditum]; existimare [1]; judicare [1]; opinari [or, atus sum]; ponere [o, posui, positum]; putare [1]; velle [volo, volui,-];
+ не находить requirere (prudentiam in aliqua re);
находиться
esse [sum, fui] (Romae; ruri; in foro; apud exercitum; ante oculos); (col)locari [or, atus sum]; situm esse; consistere [o, stiti] (in alia provincia); subsistere (domi; intra tecta; paucos dies apud aliquem); haberi [eor, itus sum]; vergere [o, (versi),-] (vergi) (ad Septentriones; in meridiem); versari [or, atus sum]; comparзre [eo, ui, itum]; conversari [or, atus sum];
+ находиться в тысяче шагов от города abesse ab urbe mille passus;
+ строения находятся не у самых стен aedificia non sunt admota muris;
+ где бы он ни находился ubicunque haberetur;
+ я точно не знаю, ни где ты находишься, ни куда собираешься certum non habeo, ubi sis aut ubi futurus sis;
находка
inventio [onis, f]; inventum [i, n];
находчивый
callidus [a, um];
национализировать
publicare [1], publicum facere [io, feci, factum];
национализм
nationalismus [i, m], (immoderatus) patriae cultus [us, m], (nimium) nationis studium [ii, n];
националист
nationalista [ae, m];
национальный
nationalis [e]; gentilis [e];
+ национальный округ districtus [us, m] nationalis;
нацист
socialista [ae, m] nationalis, factionis Hitlerianae assecla [ae, m];
нация
natio [onis, f]; gens [ntis, f]; populus [i, m];
начало
initium [ii, n] (dicendi; orationis; anni); principium [ii, n]; inceptum [i, n]; origo; exordium [ii, n]; exorsus; cunabula (n,pl: juris; urbis); elementum [i, n]; primum [i, n]; primordium [ii, n]; ortus [us, m]; coortus [us, m]; semen [inis, n]; stirps; radix; principatus [us, m]; caput [itis, n]; ingressus [us, m]; introitus [us, m];
+ брать начало exoriri; incipere; exordium (initium, originem) capere (ducere); initium sumere [facere] ab aliqua re;
+ в Тибете граница вечных снегов берет начало на высоте 5500 м над уровнем моря in Tibetia nix aeterna incipit a 5500 m supra mare;
+ с начала a capite;
+ ведущее начало nervus (nervi belli – pecunia infinita; nervi conjurationis);
+ начала initia (philosophiae);
+ в начале книге in primore libro;
+ начало пути via prima;
+ в начале письма in prima epistula;
+ начало мудрости prima sapientia;
+ в начале года primo anno;
начальник
princeps [ipis, m]; praefectus [i, m]; praepositus [i, m]; caput [itis, m]; capitaneus [i, m]; antistes [itis, m]; magister [tri, m]; praetor [oris, m]; praeses [idis, m]; primicerius [ii, m];
+ начальник полиции города *praepositus villae;
начальный
initialis [e]; elementarius [a, um]; primus [a, um];
+ начальная стадия status initialis;
начать
incipere [io, cepi, ceptum]; inchoare [1]; coepisse [coepi, coeptum]; sumere [o, mpsi, mptum] (operam; bellum);
+ начать бой invadere (Martem);
+ начать разговор pellere initium sermonis;
+ начать с чего-л. capere exordium ab aliqua re; capere initium ex aliqua re;
+ стоит тебе только начать fac tantum incipias;
начертать
describere [o, psi, ptum]; exarare [1]; adumbrare [1];
начинание
susceptum [i, n]; inceptum [i, n]; institutum [i, n]; orsus [us, m];
начинать
coepisse [coepi, coeptum]; incipere [io, cepi, ceptum]; committere [o, misi, missum]; inire [eo. Ii, itum]; ingredi [ior, gressus sum]; indipisci [or, eptus sum]; serere [o, sevi, satum]; reserare [1]; auspicari [or, atus sum]; ordiri [ior, orsus sum];
начинаться
incipere [io, cepi, ceptum]; exoriri; oriri [ior, orsus sum]; initium sumere [facere] ab aliqua re; nasci [or, natus sum]; consurgere [o, rexi, rectum]; ordiri [ior, orsus sum];
начислять
renovare [1];
наш
noster [tra, um];
нашатырный
спирт liquor [oris, m] ammonii caustici;
нашептывать
submurmurare [1]; inurgзre [eo, rsi,-]; insusurrare [1];
нашествие
adventus [us, m] (hostium; alienarum gentium); invasio [onis, f];
наяву
vigilans;
не
non; haud; ni; ne; haudquaquam;
неактивный
inactuosus [a, um];
неандерталец
(homo) Neanderthalensis [is, m];
небезосновательно
non sine ratione;
небезосновательный
non injustus [a, um]; sat justus [a, um];
небезразличный
non indifferens; sat gravis [e];
небезызвестный
non incognitus [a, um]; sat cognitus [a, um];
небесно-голубой
azureus [a, um]; caelestis [e]; caeruleus [a, um];
небесный
caelestis [e] (astra; orbis; signa); caeles, itis; superus [a, um];
+ наблюдать небесные знамения de caelo servare;
+ небесные явления superae res;
небесполезный
non inutilis [e]; sat utilis [e];
неблагодарный
ingratus [a, um]; immunis [e] (facinus);
неблагозвучие
squama [ae, f] (sermonis Celtici);
неблагозвучный
dissonus [a, um]; absonus [a, um]; absurdus [a, um];
неблагоприятный
improsper [e]ra, um; infaustus [a, um]; impotunus [a, um] (tempus); iniquus [a, um] (caelum iniquum ad maturanda semina); nubilus [a, um]; sinister, tra, um;
неблагоразумие
imprudentia [ae, f];
неблагоразумный
imprudens [ntis]; insipiens [ntis];
небо
caelum [i, n]; polus [i, m]; aether [eris, m];
+ под открытым небом sub caelo; sub di(v)o;
+ поставить что-л. под открытым небом supponere aliquid caelo;
+ превозносить кого-л. до небес ferre, tollere aliquem in, ad caelum;
небо
palatum [i, n];
небный
palatalis [e]; palatinus [a, um];
небогатый
pauper [e]ris;
небожитель
caelestis [is, m]; caelicola [ae, m]; deus [i, m];
небольшой
haud magnus [a, um]; exiguus [a, um]; parvus [a, um] (navis; insula; avis); parvulus [a, um]; tenuis [e] (oppidum);
небрежность
nequtia [ae, f] (summa stultitia nequtiaque); nequities [ei, f]; negligentia [ae, f]; incuria [ae, f] (alicujus rei); indiligentia [ae, f];
небрежный
incuriosus [a, um]; indiligens; neglegens; inaccuratus [a, um]; dissolutus [a, um]; omissus [a, um];
небылица
monstrum [i, n]; res [ei, f] ficta, commenticia;
неважный
levioris momenti;
неведение
inscientia [ae, f]; ignorantia [ae, f]; ignoratio [onis, f]; imprudentia [ae, f];
+ держать кого-л. в неведении suspensum aliquem habere, tenere;
неведомый
absconditus [a, um]; inscitus [a, um] (nescio quid indictum inscitumque); nescius [a, um]; ignotus [a, um]; incognitus [a, um]; incompertus [a, um]; inexploratus [a, um];
невежда
homo [inis, m] rudis, incultus, indoctus, ineruditus;
невежественный
ignarus [a, um]; insipiens; imperitus [a, um]; indocilis [e];
невежество
egestas [atis, f] rationis; ignorantia [ae, f]; inscientia [ae, f];
невежливый
inurbanus [a, um]; rusticus [a, um]; inhumanus [a, um];
неверность
perfidia [ae, f]; pravitas [atis, f]; infidelitas [atis, f];
неверный
erroneus [a, um]; falsus [a, um] (argumentum; testimonia); non rectus [a, um]; infidelis [e]; infidus [a, um] (amicus; civitas); vitiosus [a, um] (aliquid vitioso nomine appellare); incertus [a, um]; sinister, tra, um; vitiosus [a, um]; pravus [a, um];
невероятный
improbabilis [e]; incredibilis [e]; incredulus [a, um] (res); non verisimilis [e];
+ это невероятно credi non potest;
неверующий
incredulus [a, um] (homo);
невеста
sponsa [ae, f]; nympha [ae, f]; destinata [ae, f]; nupta [ae, f];
невестка
nurus, -us, f;
невзгоды
fortuna [ae, f] adversa; res adversae; casus [us, m]; incommodum [i, n]; malum [i, n];
невзрачный
inconspicuus [a, um]; modestus [a, um]; exiguus [a, um]; humilis [e];
невиданный
invisus [a, um]; incognitus [a, um];
невидимый
invisibilis [e]; invisus [a, um]; caecus [a, um] (res caecae); latens;
невинно
immerito; innocenter; pudice; caste; integre;
невинность
innocentia [ae, f]; integritas [atis, f]; pudicitia [ae, f]; castitas [atis, f];
невинный
innocens [ntis]; innocuus [a, um]; innoxius [a, um]; castus [a, um]; integer, gra, um; pudicus [a, um];
невиновность
innocentia [ae, f];
невиновный
innocens [ntis]; innocuus [a, um]; innoxius [a, um]; insons [ntis]; culpa vacans [ntis];
+ они были признаны невиновными non fecisse videbantur;
+ быть невиновным vacare culpв, a culpa;
невкусный
insipidus [a, um]; injucundi saporis (epula);
невнимательный
incuriosus [a, um]; indiligens [ntis]; neglegens [ntis];
невнятный
obscurus [a, um]; inarticulatus [a, um]; ambiguus [a, um];
+ говорить невнятно balbare [1]; balbutire [4];
невод
rete [is, n]; linum [i, n];
невозвратимый
irreparabilis [e];
невозделанный
incultus [a, um]; rudis [e]; crudus [a, um] (solum); vastus [a, um] (ager); illaboratus [a, um];
+ оставаться невозделанным vacare (agri vacant);
невоздержанно
luxuriose; effrenate; immoderate;
невоздержанность
incontinentia [ae, f] (et cupiditas); luxus [us, m];
невозможность
impossibilitas [atis, f]; nulla potestas [atis, f];
+ невозможность высказаться abscisa oratio;
невозможный
impossibilis [e]; inconcessus [a, um] (alicui);
+ невозможно сказать dicere non suppeditat;
невозмутимость
aequitas [atis, f] (animi in ipsa morte);
невозмутимый
imperturbatus [a, um];
невоинственный
imbellis [e];
невольник
servus [i, m];
+ невольники servitium [ii, n]; servitus [utis, f];
невольница
serva [ae, f];
невольничий
servilis [e];
невольный
invitus [a, um]; coactus [a, um]; fortuitus [a, um]; servus [a, um]; impotens;
невооруженный
inermis [e]; inermus [a, um]; nudus [a, um];
невоспитанный
inhumanus [a, um]; incultus [a, um]; ineruditus [a, um]; ineducatus [a, um];
невосполнимый
irreparabilis [e];
+ невосполнимый урон damnum irreparabile;
невосприимчивый
tutus [a, um] (ad omnes ictus; adversus venenorum pericula); durus [a, um];
невпопад
intempestive; inopportune; non opportune; male;
невразумительный
obscurus [a, um];
невредимый
incolumis [e]; salvus [a, um] (salvus et incolumis); immunis [e] (i. rediit); sospes, itis; integer, gra, um; sanus [a, um]; innoxius [a, um]; innocuus [a, um]; intactus [a, um]; inviolatus [a, um];
невроз
neurisis [is / eos, f], nervorum angor [oris, m];
невскрытый
salvus [a, um] (epistula);
невспаханный
inaratus [a, um];
невыгода
incommodum [i, n];
невыгодный
deterior, ius; iniquus [a, um]; inopportunus [a, um]; incommodus [a, um];
+ быть невыгодным abs re esse;
невыделанный
crudus [a, um] (corium);
невыносимый
infrunitus [a, um] (animus; mulier; copia); intolerabilis [e]; intolerandus [a, um]; impatibilis [e];
невыполнимый
impossibilis [e] (factu); infectus [a, um];
невыразимый
infandus [a, um]; nefandus [a, um]; incredibilis [e]; inenarrabilis [e];
невысокий
haud altus [a, um]; humilis [e];
невыясненный
incertus [a, um];
негативизм
immodicum renuendi studium [ii, n], inflexibilis abnuendi voluntas [atis, f]; negativismus [i, m];
негативный
negativus [a, um];
негашеный
vivus [a, um] (calx);
негде
nullo loco;
неглубокий
non profundus [a, um]; tenuis [e]; vadosus [a, um];
негодность
nequtia [ae, f] (aceti); nequities [ei, f]; pravitas [atis, f] (morum; consulum); iniquitas [atis, f]; inertia [ae, f]; inutilitas [atis, f];
+ приходить в негодность facere vitium;
негодный
malus [a, um]; ineptus [a, um]; inutilis [e]; improbus [a, um] (merces, panis); miser [e]ra, um (homo perditus miserque); rejiciendus [a, um]; pravus [a, um]; indignus [a, um];
негодование
indignatio [onis, f]; indignitas [atis, f]; tumor [oris, m];
негодовать
indignari [or, atus sum]; suscensзre [eo, sui, nsum]; stomachari [or, atus sum]; (шумно) fremere [o, ui, itum] (f. adversus injuriam);
негодующий
iniquuae mentis;
негодяй
scelio [onis, m]; carnifex [icis, m]; fur [is, m]; furcifer [eri, m]; gabalus [i, m]; carcinoma [atis, n]; mastigia [ae, m]; barathrus [i, m]; ulmorum Acheruns (о которого было обломано немало вязовых палок, прутьев); verbero [onis, m]; sacrilegus; homo [inis, m] scelestus, abominabilis, abominadus, aversabilis, nefandus;
+ утонченный негодяй homo ingeniose nequam;
негр
Niger [gri, m]; Afer [Afri, m]; Nigrita [ae, m]; homo [inis, m] nigricolor, aethiops [iopis mf];
неграмотный
illitteratus [a, um]; indoctus [a, um]; analphabetus [a, um]; agrammatos,on;
негромкий
raucus [a, um];
негустой
rarus [a, um] (silva);
недавний
recens [ntis]; crudus [a, um] (vulnus); repens [ntis]; propior, ius;
недавно
nuper; brevi abhinc tempore; recenter; dudum; proxime; mox; heri; prope; nuperrime; novissime;
недалеко
haud (non) procul (a); non longe; prope;
недальновидный
improvidus [a, um]; imprudens [ntis]; stultus [a, um];
недаром
merito; juste; non frustra; non nequiquam;
недвижимость
immobilia [orum, npl]; immobilitas [atis, f]; superficies [ei, f]; praedium [ii, n];
недвижимый
immobilis [e];
недвусмысленный
certus [a, um]; non ambiguus [a, um];
недействительный
invalidus [a, um]; non validus [a, um]; vitiosus [a, um] (suffragia); irritus [a, um]; infirmus [a, um]; vanus [a, um];
неделимый
individuus [a, um]; indivisibilis [e]; atomus [a, um];
неделя
hebdomas [adis, f]; septimana [ae, f];
недержание
incontinentia [ae, f] (urinae);
недоброжелатель
obtrectator [oris, m]; inimicus [i, m];
+ мои недоброжелатели iniqui mei;
недоброжелательно
maligne; malevole; invide; inimice;
недоброжелательность
malevolentia [ae, f];
+ характер, лишенный какой бы то ни было недоброжелательности animus nulla malevolentia suffusus;
недоброжелательный
malevolens [ntis]; malevolus [a, um]; iniquus [a, um] (alicui; Parcae); malignus [a, um]; invidus [a, um]; inimicus [a, um];
недоброжелательство
livor [oris, m]; malignitas [atis, f]; invidia [ae, f];
недоброкачественный
malus [a, um];
недобросовестно
mala fide;
недобросовестный
malae fidei; sine religione; perfidus [a, um];
недоваренный
subcrudus [a, um]; subcoctus [a, um];
недоверие
diffidentia [ae, f]; suspicio [onis, f];
+ вызывать недоверие diffidentiam (suspicionem) movere;
недоверчивый
incredulus [a, um] (homo); suspiciosus [a, um]; diffidens;
недовольный
non contentus [a, um];
+ быть недовольным gravari (aliqua re; ob aliquam rem); aliquid aegre (graviter) habere;
недовольство
spiritus [us, m] (alicujs spiritus mitigare);
недоедание
denutritio [onis, f]; fames [is, f]; alitura [ae, f] non sufficiens; subalimentatio [onis, f];
недозволенный
inconcessus [a, um] (hymenaei; voluptas); illicitus [a, um];
недоимка
reliquum [i, n] (accipere; persolvere); pecunia [ae, f] residua;
недоимочный
reliquus [a, um] (pecunia);
недоказуемый
indemonstrabilis [e];
недолго
paulisper; parumper; tantisper; non longe;
недомогание
infirmitas [atis, f]; invalentia [ae, f]; aegritudo [inis, f]; aegrotatio [onis, f];
недооценивать
minoris quam par est aestimare;
недопустимый
inconcessibilis [e] (delicta); intolerandus [a, um]; impermissus [a, um]; illicitus [a, um];
недоразвитый
abortivus [a, um]; imperfectus [a, um]; imperfecte evolutus [a, um]; parum evolutus [a, um]; rudimentalis [e]; rudimentarius [a, um];
недоразумение
confusio [onis, f]; error [oris, m]; opinio [onis, f] falsa;
недосмотр
lapsus [us, m]; neglegentia [ae, f] (negligentia);
недоставать
deficere [io, feci, fectum]; abesse; deesse;
недостаток
defectus [us, m]; defectum [i, n]; vitium (corporis); mendum [i, n]; inopia [ae, f] (argenti; frumenti, frumentaria; occasionis); penuria (aquarum; sapientium civium); viduitas (omnium copiarum atque opum); rubigo (animorum); vacivitas [atis, f] (cibi); caritas [atis, f] (nummorum; operariorum); egestas [atis, f] (frumenti); paupertas [atis, f]; difficultas [atis, f]; exiguitas [atis, f];
+ природный недостаток damnum naturale;
+ иметь недостатки in vitio esse;
+ в самом необходимом недостатка нет non est penuria parvi;
+ у наших предков никогда не было недостатка ни в благоразумии, ни в храбрости nostri majores neque consilii neque audaciae umquam eguзre;
недостаточный
insufficiens [ntis]; exiguus [a, um];
недостающий
deficiens [ntis]; delicuus [a, um];
недостижимый
inconcessus [a, um] (alicui); remotus [a, um]; inaccessus [a, um]; non imitabilis [e];
недостоверный
incertus [a, um];
+ это недостоверно id parum certum est;
недостойный
indignus [a, um] (aliqua re; alicujus rei); turpis [e] (libido; verbum);
недоступный
inaccessibilis [e]; inaccessus [a, um]; impervius [a, um]; tutus [a, um]; incongressibilis [e]; invius [a, um], aditu carens [ntis];
+ быть недоступным haud adiri posse;
+ недоступный для врагов tutus ab hostibus;
недосчитываться
requirere [o, sivi, situm] (multos, quos quondam vidi);
недосягаемый
inaccessibilis [e];
недоуздок
capistrum [i, n];
+ надеть недоуздок capistrare [1];
недоумевать
vereri [eor, itus sum]; haesitare [1]; dubitare [1];
недоумение
dubitatio [onis, f]; haesitatio [onis, f];
+ вызывать недоумение dubitationem movere; dubitationi esse;
+ держать кого-л. в недоумении suspensum aliquem habere, tenere;
недра
viscera [um, npl]; penetralia [ium, npl]; viscus [eris, n]; uterus [i, f]; gremium [ii, n];
+ люди прониклив недра земли itum est in viscera terrae;
недруг
inimicus [i, m];
+ друзья и недруги aequi atque iniqui;
недружелюбный
malevolens [ntis]; malevolus [a, um]; inimicus [a, um]; novercalis [e];
недуг
morbus [i, m] (corporis; animi; oculorum); vitium [ii, n]; tabes [is, f] (oculorum);
+ быть во власти недуга peste teneri;
недурно
non male;
неестественный
non naturalis [e]; innaturalis [e]; contra rei naturam; exquisоtus [a, um] (verba); arcessitus [a, um]; facticius [a, um]; molestus [a, um]; monstruosus [a, um];
нежаркий
temperatus [a, um];
нежданный
qui non sperabitur;
нежелательный
ingratus [a, um]; inoptabilis [e];
нежелающий
invitus [a, um];
нежели
quam;
неженатый
caelebs [bis]; innuptus [a, um]; viduus [a, um];
нежно
tenere; blande; molliter; leniter; delicate;
нежность
affectus [us, m] (erga aliquem); affectio [onis, f]; subtilitas [atis, f]; teneritas [atis, f]; mollitia [ae, f]; blanditiae [arum, npl];
нежный
tener [e]ra, um (radix); mollis [e]; delicatus [a, um]; mitis [e]; clemens [ntis]; affectiosus [a, um]; affectuosus [a, um]; blandus [a, um]; levis [e]; tenuis [e]; subtilis [e];
незабвенный
aeterna (immortali) memoria dignus [a, um];
незабудка
myosotis [idis, f];
независимо
proprio judicio; ignorans; sine notitia;
независимость

+ предоставить кому-л. независимость aliquem proprii juris facere;
независимый
proprii judicii; sui juris; liber [e]ra, um; independens; solutus [a, um];
независящий

+ по независящим причинам ob res (causas) externas;
незадолго
brevi (paulo) ante;
незаживший
crudus [a, um] (vulnus);
незаконный
illegitimus [a, um]; illicitus [a, um]; injustus [a, um]; contra leges;
+ незаконная корпорация illicitum collegium;
незаконченный
imperfectus [a, um]; incompletus [a, um]; non absolutus [a, um]; non confectus [a, um]; inconfectus [a, um]; non finitus [a, um]; non transactus [a, um];
незаменимый
irreparabilis [e]; incompensabilis [e]; insubstituibilis [e];
незамерзающий
incongelabilis [e];
незаметно
inconspicue; indistincte; gradatim; paulatim; sensim; tacite; obscure; clam; dissimulanter;
+ враг нападает незаметно hostis fallit incedens;
незаметный
inconspicuus [a, um]; indistinctus [a, um]; angustus [a, um] (differentia);
незамеченный
inobservatus; neglectus; +остаться незамеченным effugere visum;
незанятый
vacuus [a, um] (locus; domus; castra; tempus; homo); inoccupatus [a, um];
+ быть незанятым vacare (domus vacat; locus vacat);
незаполненный
vacuus [a, um] (cera; charta);
незапятнанный
immunis [e] (manus); immaculatus [a, um]; sincerus [a, um];
незаслуженно
(забытый) immerito (oblivioni datus);
незаслуженный
indignus [a, um] (amor); falsus [a, um] (opprobria); immeritus [a, um];
незастроенный

+ быть незастроенным vacare (locus vacat);
незатейливый
tenuis [e] (victus; mensa; orator); simplex, icis; rusticus [a, um];
незаурядный
praestans, ntis; non mediocris [e];
незачем

+ незачем посылать nihil est mittere;
+ незачем откладывать дело, которое уже решено tardum est differre quod placet;
незащищенный
indefensus [a, um]; vacuus [a, um] (defensoribus; res publica); inultus [a, um];
незваный
invocatus [a, um];
+ незваный гость haspes invocatus; umbra; visitator molestus;
нездоровый
vitiosus [a, um] (regiones); insaluber, bra, um; affectus [a, um] valetudine; pestilens [ntis]; gravis [e];
нездоровье
infirmitas [atis, f]; valetudo [inis, f] adversa, incommoda [orum, npl]; aegrotatio [onis, f]; gravitas [atis, f];
+ оправдаться нездоровьем excusatione valetudinis uti;
незнакомец
ignotus [i, m]; terrae filius [ii, m];
незнакомый
ignotus [a, um]; incognitus [a, um]; ignarus [a, um]; nescius [a, um]; imperitus [a, um];
незнание
inscientia [ae, f]; ignorantia [ae, f]; ignoratio [onis, f]; inscitia [ae, f];
незнатный
ignobilis [e]; ignotus [a, um]; mediocris [e]; obscurus [a, um];
незначительно
parum; leviter;
незначительность
exiguitas [atis, f]; mediocritas [atis, f]; levitas [atis, f];
незначительный
exiguus [a, um]; levis [e]; levioris momenti; parvus [a, um] (numerus navium; pondus); parvulus [a, um]; paulus [a, um]; tenuis [e]; extenuatus [a, um]; humilis [e]; infirmus [a, um]; mediocris [e]; pusillus [a, um]; inanis [e] (causa; tempus inane petere); ignobilis [e]; minimus [a, um]; minutus [a, um];
незнающий
inscius [a, um]; nescius [a, um]; ignotus [a, um]; ignarus [a, um]; ignorans [ntis];
незрелый
immaturus [a, um]; acerbus [a, um] (uva; virgo); crudus [a, um] (pomum; pruna); impubes [eris];
незрячий
caecus [a, um] (catuli modo nati); inanis [e] (lumina);
незыблемо
statim (stant signa); inviolabiliter; firme; stabiliter;
незыблемость
manentia, ae f;
незыблемый
ratus [a, um]; firmus [a, um]; stabilis [e];
неизбежность
necessitudo [inis, f]; necessitas [atis, f];
неизбежный
inevitabilis [e]; necessarius [a, um];
неизведанный
incompertus [a, um]; intemptatus [a, um]; inexploratus [a, um];
неизвестный
incognitus [a, um]; ignotus [a, um] (homo; ignotis errare locis); inscitus [a, um] (nescio quid indictum inscitumque); obscurus [a, um]; inexploratus [a, um];
+ дорога, неизвестная неприятелю iter ignotum hostibus;
неизгладимый
indelebilis [e];
неизданный
ineditus [a, um];
неизлечимый
insanabilis [e]; immedicabilis [e];
неизменный
constans [ntis]; immutabilis [e]; immutatus [a, um]; stabilis [e] (amicus); inflexibilis [e]; perpetuus [a, um] (cursus stellarum); vivax [cis]; integer [gra, um];
неизмеримый
immensus [a, um]; vastus [a, um] (mare; silvae; potentia); infinitus [a, um]; immanis [e];
неизученный
inexploratus [a, um]; non cognitus [a, um]; non examinatus [a, um]; non exploratus [a, um]; non indagatus [a, um]; non investigatus [a, um];
неизящный
illepidus [a, um] (deliciae; verba);
неимение
inopia [ae, f] (argenti; frumenti, frumentaria; occasionis);
неимоверный
incredibilis [e];
неимущий
homo sine censu, inops censu; egens,entis (locupletes ex egentibus facere); inanis (homo); vacuus (viator); nudus; indigens;
неискоренимый
inexstirpabilis [e]; ineradicabilis [e];
неискренний
falsus [a, um]; insincerus [a, um]; simulatus [a, um];
неискусный
infacetus [a, um]; inscitus [a, um]; iners [rtis]; rudis [e]; inconditus [a, um]; imperitus [a, um]; indoctus [a, um];
неисписанный
vacuus [a, um] (cera; charta);
неиспорченный
integer [gra, um]; incorruptus [a, um]; indepravatus [a, um];
неисправимый
incorrigibilis [e]; insanabilis [e]; perditus [a, um]; incorrigibile, quod corrigi, mendari nequit;
неисправность
irritum / vacuum munus [eris, n];
неисправный
corruptus [a, um]; depravatus [a, um];
неиспытанный
inexpertus [a, um]; intactus [a, um]; intemptatus [a, um];
неисследованный
incognitus [a, um]; inexploratus [a, um];
неиссякаемый, неистощимый, неисчерпаемый
inexhaustus [a, um]; jugis [e];
неистово
violenter; furiose; iracunde;
неистовство
furor [oris, m]; saevitia [ae, f]; violentia [ae, f];
неистовствовать
tumultuari [or, atus sum]; rab(i)ere; bacchari [or, atus sum]; furere; saevire [4];
неистовый
vehemens [ntis] (v. feroxque); trux [cis] (ventus); violens [ntis]; furens [ntis]; furibundus [a, um]; furiosus [a, um]; saevus [a, um]; praeferox [cis];
неистребимый
inextinctus [a, um];
неисчерпаемый
inexhaustus [a, um];
неисчислимый
innumerus [a, um]; innumerabilis [e]; inaestimabilis [e];
нейрохирургия
neurochirurgia [ae, f];
нейтралитет
neutralitas [atis, f]; status [us, m] neutralis;
+ сохранять нейтралитет vacare utrisque armis;
нейтральный
neutralis [e]; medius [a, um]; neuter [tra, um]; nutrius partis, nullius partis, medius [a, um], neutralisticus [a, um];
нейтрино
neutrinum [i, n];
нейтрон
neutron [onis, m];
+ нейтронная бомба pyrobolus neutronicus;
неквалифицированный
imperitus [a, um]; indoctus [a, um];
некий
aliqui;
некогда
olim; quondam; aliquando; nuper;
некомпетентность
inscitia [ae, f], inscientia [ae, f], imperitia [ae, f];
некомпетентный
imperitus [a, um]; ignarus [a, um]; incongruens [ntis];
некоординированный
atacticus [a, um]; incoordinatus [a, um];
некоторый
aliqui; nonnullus [a, um]; quidam; certus [a, um];
+ некоторые люди certi homines;
+ некоторое время non nihil temporis;
+ некоторым образом quodammodo; aliqualiter;
некрасивый
illepidus [a, um] (deliciae; verba); inhonestus [a, um]; malus [a, um]; deformis [e]; foedus [a, um];
некролог
necrologium [ii, n];
некстати
incommode; intempestive; inopportune;
+ может быть я пришел некстати? Num parum tempestivus interveni?
нектар
nectar [is, n];
некто
quidam; aliquis;
некультурный
crudus [a, um] (vir; Getae; rusticitas); ferus [a, um] (vita agrestis et fera); vastus [a, um] (homo; oratio);
некурящий, некурящая
nonfumator [oris, m], nonfumatrix [icis, f];
неласковость
truculentia [ae, f] (caeli; alicujus);
неласковый
impotunus [a, um] (vultus, senex); truculentus [a, um] (oculi; vultus);
нелегальный
illicitus [a, um]; illegitimus [a, um]; clandestinus [a, um];
нелегкий
difficilior [ius]; sat difficilis [e];
нелепо
inepte; stolide; absurde; insulse; infacete;
нелепость
ineptia [ae, f]; ineptiae; monstrum [i, n]; insulsitas [atis, f];
нелепый
ineptus [a, um]; absurdus [a, um]; inscitus [a, um] (somnium); insubidus [a, um] (scitamenta); stolidus [a, um]; morus [a, um]; praepoterus [a, um]; insulsus [a, um];
неловкий
scaevus [a, um]; rusticus [a, um]; sinister [tra, um]; laevus [a, um]; tardus [a, um]; infacetus [a, um]; inconcinnus [a, um];
нелогичный
alogicus [a, um]; inconsequens [ntis]; illogicus [a, um], absurdus [a, um], rationi contrarius [a, um], non consectarius [a, um], haud consequens [ntis];
нельзя
non posse; non licet;
+ Юпитеру нельзя заниматься мелочами non vacat exiguis rebus adesse Jovi;
немало
aliquanto; aliquantum; non modice;
немедленно
ilico; protinus; statim; confestim; continuo; sine mora; sine cunctatione;
+ немедленно проснитесь praecipites vigilate;
неметь
torpescere [o, ui, -]; obmutescere [o, tui, -];
немецкий
Germanicus [a, um]; Theodiscus [a, um]; Teutonicus [a, um];
немилость
invidia [ae, f];
+ впасть в н. in invidiam incidere;
неминуемо
inevitabiliter;
неминуемость
necessitas [atis, f];
неминуемый
inevitabilis [e]; necessarius [a, um];
немногий
paucus [a, um];
немногo, немножко
paulo; parum; paulum; paululum; paulisper; paucum; pauxillum; pauxillulum; stilla (olei; pauculae temporum stillae); aliquot; aliquantulum; leviter; mediocriter; parve; modice;
немногочисленный
paucus [a, um];
немой
mutus [a, um]; infans [ntis]; elinguis [e];
немолодой
vetulus [a, um];
немота
mutitas [atis, f]; infantia [ae, f] (accusatorum);
немотивированный
rationibus non firmatus [a, um];
немощный
infirmus [a, um]; debilis [e]; imbecillus [a, um];
немощь
infirmitas [atis, f];
немыслимый
impossibilis [e]; improbabilis [e]; incredibilis [e];
ненавидеть
odisse [odi]; aliquem in odio habere [eo, ui. Itum]; abominari [or, atus sum]; invidзre [eo, vidi, visum];
ненавидимый
exosus [a, um] (universis ob scelera);
ненавидящий
exosus [a, um] (aliquem; verba superba); invidiosus [a, um]; invisus [a, um];
ненавистный
exosus [a, um] (universis ob scelera); invisus [a, um]; exosus [a, um] (universis ob scelera); odiosus [a, um]; detestabilis [e]; offensus [a, um];
ненависть
odium [ii, n]; malitia [ae, f]; invidia [ae, f];
+ навлечь на себя чью-л. ненависть in odium alicui venire;
+ навлечь на кого-л. ненависть in invidiam aliquem adducere; aliquem in odium, in invidiam vocare;
+ разжигать ненависть к кому-л. invidiam alicujus gravare; invidiae flammam suggerere;
+ воспылать ненавистью suscipere odium;
+ стать жертвой ненависти suscipere inimicitias;
+ быть предметом чьей-л. ненависти suscipere invidiam apud aliquem; in odio esse;
ненадежность
infirmitas [atis, f]; inconstantia [ae, f];
ненадежный
dubius [a, um]; incertus [a, um]; infidus [a, um] (amicus; civitas); vanus [a, um]; commotus [a, um]; futilis [e]; lubricus [a, um]; infirmus [a, um];
ненадолго
paulisper;
ненаказанный
impunitus [a, um];
ненасильственный
sine violentia, violentiae expers;
ненастный
turbatus [a, um] (caelum);
ненастоящий
falsus [a, um] (litterae; denarius; testimonia);
ненастье
hiems [hiemis, f]; tempestas [atis, f] (pluvia);
ненасытность
voracitas [atis, f];
ненасытный
impotunus [a, um] (fames argenti); vorax [cis] (homo; lupus); insatiabilis [e]; vastus [a, um] (animus); inexplebilis [e]; profundus [a, um];
ненормальный
abnormis [e]; anomalus [a, um]; inaequabilis [e]; enormalis [e]; abnormalis [e]; praeter regulam; insolitus [a, um], insuetus [a, um], inusitatus [a, um];
ненужный
superfluus [a, um]; supervacaneus [a, um] (litterae; oratio); supervacuus [a, um] (auctionem facere rerum supervacuarum); superforaneus [a, um]; inutilis [e]; vacuus [a, um] (res); vanus;
необдуманно
inconsulto; temere; inconsiderate;
необдуманность
temeritas [atis, f];
необдуманный
temerarius [a, um] (consilium; vox); inconsideratus [a, um]; inconsultus [a, um];
необеспеченный
intutus [a, um];
необитаемый
non habitatus [a, um]; inhabitabilis [e]; vastus [a, um] (locus); incultus [a, um]; desertus [a, um];
необожженный
crudus [a, um] (later);
необозримый
immensus [a, um]; vastus [a, um];
необработанный
incultus [a, um]; crudus [a, um] (solum); imperfectus [a, um]; rudis [e]; vastus [a, um];
необразованность
inhumanitas [atis, f];
необразованный
illitteratus [a, um]; rudis [e]; agrammatos [a, um]; vastus (homo; oratio); indoctus [a, um]; ineruditus [a, um];
необузданность
ferocia [ae, f] (intoleranda); ferocitas [atis, f]; violentia [ae, f]; impotentia [ae, f]; intemperantia [ae, f]; licentia [ae, f];
необузданный
ferox [cis] (elephantus); praeferox [cis]; atrox [cis] (animus; odium); audax [cis] (aliqua re, alicujus rei, ad aliquam rem); effrenatus [a, um]; liber [era, um]; procax [cis]; impotens [ntis]; immoderatus [a, um]; solutus [a, um];
необученный
subitus [a, um] (miles);
необходимо
necesse est; necessario; opus est;
необходимость
necessitas [atis, f]; necessitudo [inis, f]; opus [eris, n];
+ в случае необходимости si necessitas postulat; si usus veniat (fuerit); si res postulat; ubi res postularet;
+ ощущать необходимость desiderare [1];
+ иметь необходимость requirere [o, quisivi, quisitum] (misericordiam);
+ ощущается необходимость в новом издании editio nova desideratur;
+ под давлением необходимости cogente necessitate;
+ возникает необходимость usus est, adest, venit;
необходимый
necessarius [a, um]; inevitabilis [e];
+ время, необходимое для созревания плодов tempus necessarium ad fructus maturandos;
+ необходимо дальнейшее изучение этого вида в природе speciem hanc in natura explorare necessarium est;
+ необходимое условие condicio sine qua non;
+ после внесения необходимых изменений mutatis mutandis;
+ быть необходимым для чего-л. usui esse ad aliquid;
+ необходимо usus est, adest, venit; opus est;
+ о чем необходимо умолчать quod tacito usus est;
+ если окажется необходимым si usus veniat (fuerit);
+ кому-л. необходимо что-л. usus est alicui aliqua re;
необщительный
incommunicabilis [e];
необъективность
partium studium [ii, n]; inclinatio [onis, f]; praejudicium [ii, n];
необъятный
immensus [a, um]; vastus [a, um];
необыкновенный
(необычайный, необычный) insolitus [a, um]; insolens [ntis]; inusitatus [a, um]; insuetus [a, um]; extraordinarius [a, um]; excellens [ntis]; eximius [a, um]; insignis [e]; insignоtus [a, um] (forma); unicus [a, um]; inauditus [a, um]; novus [a, um]; mirabilis [e]; notabilis [e]; quaesitus [a, um]; monstruosus [a, um]; portentosus [a, um]; praestans [ntis];
необычайно
mirabiliter; insolite; insolenter;
необычайность
novitas [atis, f];
необязательный
facultativus [a, um]; non necessarius [a, um];
неограниченный
immensus [a, um]; infinitus [a, um]; summus [a, um];
+ неограниченный рост crescentia indefinita;
неодинаково
inaequabiliter;
неодинаковый
inaequalis [e] (res); impar [is];
+ неодинаковым образом inaequabiliter; inaequaliter;
неоднократно
aliquoties; identidem; saepe; saepius; semel iterumque;
неоднократный
iteratus [a, um];
+ неоднократные находки inventus iterati;
неоднородный
heterogeneus [a, um]; heteromorphus [a, um];
неодобрение
improbatio [onis, f]; vituperatio [onis, f]; reprehensio [onis, f];
неодолимый
indomitus [a, um]; invictus [a, um]; insuperabilis [e];
неодушевленный
inanimatus [a, um]; vacans [ntis] animo;
неожиданно
fortuоto; subito; per subitum, in subitum; improviso; repente;
неожиданность
fors [fortis, m]; subitum [i, n] (subita rerum, belli);
неожиданный
abruptus [a, um]; subitus [a, um] (bellum; tempestas; casus subitam avertere curam); subitaneus [a, um] (imber; timor); improvisus [a, um]; inexspectatus [a, um]; inopinatus [a, um]; repentinus [a, um];
неоконченный
imperfectus [a, um]; inchoatus [a, um]; adumbratus [a, um];
неокрашенный
decolor(atus) [a, um]; non (haud) coloratus [a, um];
неолит
aetas [atis, f] neolithica;
неон
neon (Ne);
неоплаканный
indefletus [a, um]; illacrimabilis [e];
неопределенно
ambigue; dubie;
неопределенность
ambiguitas [atis, f]; dubium [ii, n];
+ неопределенностью ответа оставить дело нерешенным medio responso rem suspendisse;
неопределенный
indefinitus [a, um]; infinitus [a, um]; indeterminatus [a, um]; incertus [a, um]; indistinctus [a, um]; dubius [a, um]; ambiguus [a, um]; vagus [a, um];
неопределимый
indeterminabilis [e];
неопровержимый
irrefutabilis [e]; invictus [a, um]; firmissimus [a, um];
неопрятный
squalidus [a, um] (corpora; homo);
неопытность
imperitia [ae, f];
неопытный
imperitus [a, um]; insolens [ntis]; inexpertus [a, um], inscitus [a, um], rudis [e],
+ неопытный человек tiro [onis, m];
неорганический
anorganicus [a, um]; inorganicus [a, um], inanimatus [a, um], inanimalis [e], inanimus [a, um];
+ неорганический мир regnum [i, n] anorganicum;
неосвященный
profanus [a, um];
неоскверненный
purus [a, um]; immaculatus [a, um]; integer [gra, um]; intactus [a, um]; incontaminatus [a, um];
неосмотрительный
incautus [a, um];
неосновательный
incertus [a, um]; levis [e]; inanis [e] (causa);
+ неосновательный довод argumentum incertum;
неоспоримый
irrefutabilis [e]; irrecusabilis [e];
неосторожно
incaute; improvide; temere;
неосторожный
incautus [a, um]; improvidus [a, um]; temerarius [a, um];
неостроумный
infacetus [a, um];
неосуществимый
inexplicabilis [e];
неотвратимость
necessitudo [inis, f];
неотвратимый
inevitabilis [e]; necessarius [a, um];
неотделанный
infectus [a, um]; inelaboratus [a, um];
неотделимый
inseparabilis [e];
неотесанный
incultus [a, um]; rudis [e]; impolitus [a, um];
неоткровенный
occultus [a, um];
неотмщенный
inultus [a, um];
неоформленный
non rite publicatus [a, um];
неохотно
aegre; invite; invitus [a, um]; gravate; non libenter; tergiversanter (pugnam inire);
+ переносить что-л. неохотно iniquo animo aliquid ferre;
неохраняемый
incustoditus [a, um];
неоценимый
eximius [a, um]; inaestimabilis [e];
непарный
impar [is];
непереваренный
crudus [a, um] (cibus);
неплодородный
sterilis [e] (ager); infecundus [a, um];
неплотный
insolidus [a, um]; laxus [a, um]; non firmus [a, um]; rarus [a, um] (tunica);
неплохой
haud spernendus [a, um];
непобедимый
invictus [a, um];
неповиновение
detrectatio [onis, f]; inoboedientia [ae, f];
неповоротливый
tardus [a, um] (pecus; homo);
неповрежденный
incorruptus [a, um]; integer [gra, um]; sincerus [a, um];
непогода
tempestas (tempestas adversa; mala; turbida; atra tempestas furit); vis caeli;
+ там из-за непогоды мы остановились ibi propter tempestatem morati sumus.
непогрешимость
infallibilitas [atis, f];
неподалеку
haud procul; juxta; prope;
неподвижно
statim (stant signa);
неподвижность
stupor [oris, m]; situs [us, m]; stabilitas [atis, f];
неподвижный
immobilis [e]; immotus [a, um]; fixus [a, um]; stabilis [e]; stationarius [a, um] (sidera); stationalis [e] (stella); stativus [a, um];
+ быть неподвижным torpere [eo, ui,-] (torpentes oculi);
+ глядеть неподвижным взором immota tenere lumina;
неподготовленный
subitarius [a, um] (legiones; exercitus; dictio); fortuоtus [a, um] (oratio subita et fortuita);
неподдельный
sincerus [a, um]; merus [a, um]; incorruptus [a, um]; integer [gra, um];
неподкупный
incorruptus [a, um]; incorruptibilis [e]; integer [gra, um];
неподражаемый
inimitabilis [e];
неподходящий
impotunus [a, um] (tempus); inopportunus [a, um]; incommodus [a, um]; ineptus [a, um];
непоколебимо
destinate (certare);
+ стоять непоколебимо passu stare tenaci;
непоколебимость
constantia [ae, f]; obstinatio [onis, f]; stabilitas [atis, f];
непоколебимый
perpetuus [a, um] (voluntas); immotus [a, um]; inconcussus [a, um]; invictus [a, um]; obstinatus [a, um]; stabilis [e]; firmus [a, um];
непокорный
recontrans [ntis] (gens recontrans regibus suis); rebellis [e];
неполноценный
defectivus [a, um]; imperfectus [a, um]; incompletus [a, um];
неполный
curtus [a, um]; imperfectus [a, um]; incompletus [a, um]; truncus [a, um] (sermo); mancus [a, um];
непомерный
improbus [a, um] (villus; spes); immodicus [a, um]; impotens [ntis]; nimius [a, um]; luxuriosus [a, um];
непомнящий
immemor [is];
непонимающий
surdus [a, um] (in Graeco sermone);
непонятный
obscurus [a, um]; inintelligibilis [e]; incomprehensivus [a, um]; qui intelligi non potest; difficilis [e]; imperceptus [a, um]; imperspicuus [a, um];
непонятый
crudus [a, um] (lectio);
непоправимый
irreparabilis [e]; insanabilis [e]; incorrigibile, quod corrigi, mendari nequit;
непорочный
salvus [a, um] (Penelope); castus [a, um]; incorruptus [a, um]; integer [gra, um]; purgatus [a, um]; purus [a, um]; sanctus [a, um];
непосвященный
profanus [a, um];
непоследовательный
inconsequens [ntis]; inconstans [ntis];
непослушный
inoboedus [a, um]; inoboediens [ntis];
непосредственно
immediate; subinvicem; statim; continuo;
непосредственный
continuus [a, um]; directus [a, um]; immediatus [a, um];
непостоянный
inconstans [ntis]; mutabilis [e]; varius [a, um] (animus); variabilis [e]; volaticus [a, um] (volaticus ac levis); inaequabilis [e] (motus); inaequalis [e] (mare; autumnus); vagus [a, um]; flexibilis [e]; mobilis [e]; vanus [a, um]; levis [e]; infidelis [e];
непостоянство
infirmitas [atis, f]; inconstantia [ae, f]; varietas [atis, f] (atque infidelitas); inaequalitas [atis, f] (aлris); infirmitas [atis, f]; mobilitas [atis, f];
непохожесть
dissimilitudo [inis, f];
непохожий
dissimilis [e]; diversus [a, um];
непочтительность
impietas [atis, f]; irreverentia [ae, f];
непочтительный
irreverens [ntis];
неправда
mendacium [ii, n] (dicere); falsum [i, n];
неправдоподобный
improbabilis [e]; incredibilis [e];
+ это звучит неправдоподобно incredibile est memoratu;
неправильно
perperam;
неправильность
pravitas [atis, f] (oris); mendositas [atis, f]; mendum [i, n]; inaequalitas [atis, f]; inaequabilitas [atis, f];
неправильный
irregularis [e]; vagus [a, um]; erroneus [a, um]; falsus [a, um]; non rectus [a, um]; incorrectus [a, um]; abnormis [e]; iniquus [a, um] (pondus; mensura); vitiosus [a, um] (lex); malus [a, um]; perversus [a, um]; praeposterus [a, um]; pravus [a, um]; enormis [e];
неправомерный
, неправомочный injustus [a, um]; illegitimus [a, um];
непревзойденный
insuperabilis [e];
+ муж, непревзойденный в искусстве разрушать стены тараном vir nulli victus resolvere muros ariмte;
непредвиденно
improviso;
непредвиденный
improvisus [a, um]; inexspectatus [a, um]; inopinatus [a, um]; qui non sperabitur;
непреднамеренность
temeritas [atis, f];
непреднамеренный
impraemeditatus [a, um]; temerarius [a, um] (error);
непредсказуемый
non antevisibilis [e];
непредубежденно
, непредубежденный nulla praesumpta opinione;
непредусмотренный
improvisus [a, um]; non praeceptus [a, um];
+ случай, непредусмотренный Международным кодексом casus Codice internationali non praeceptus;
непредусмотрительный
improvidus [a, um]; incautus [a, um];
непреклонно
statim (rem gerere);
непреклонность
contumacia [ae, f]; obstinatio [onis, f]; adamas [antis, m];
непреклонный
stabilis [e] (sententia); rigidus [a, um]; inflexibilis [e]; indeclinabilis [e]; contumax [cis]; obstinatus [a, um];
непременно
utique (illud scire utique cupio; qui amat non utique amicus est); certe; certo; profecto;
непреодолимый
in(ex)superabilis [e]; inexpugnabilis [e]; inextricabilis [e]; invictus [a, um]; intolerabilis [e];
непререкаемый
inoppugnabilis [e]; non disputabilis [e];
+ непререкаемый авторитет auctoritas inoppugnabilis;
непрерывно
continenter; protinus; perpetuo;
непрерывность
jugitas [atis, f]; perpetuitas [atis, f]; continuatio [onis, f];
непрерывный
continuus [a, um]; perpetuus [a, um] (montes; paludes; agmen); tractus [a, um] (genus orationis); incessabilis [e]; densus [a, um]; jugis [e];
непрестанный
jugis [e];
неприбыльный
sterilis [e] (labor);
неприветливость
truculentia [ae, f] (caeli; alicujus);
неприветливый
truculentus [a, um] (oculi; vultus; pelagus); trux [cis] (vultus; facies; pelagus);
непривычка
desuetudo [inis, f];
непривычный
insolitus [a, um]; insolens [ntis]; insuetus [a, um]; inexpertus [a, um]; crudus [a, um] (servitium);
непригодный
ineptus [a, um]; haud aptus [a, um]; imbecillus [a, um]; inutilis [e]; indignus [a, um];
+ непригодный для жизни inhabitabilis [e];
неприемлемый
inacceptabilis [e]; rejectus [a, um]; rejiciendus [a, um];
непризнанный
recusatus [a, um]; rejectus [a, um];
неприкосновенный
non tangendus [a, um]; intactus [a, um]; integer [gra, um]; sacrosanctus [a, um]; sanctus [a, um];
неприлично
turpiter; indecore; indigne; inhoneste;
неприличный
turpis [e]; indecens [ntis]; obscenus [a, um]; illiberalis [e];
неприменимый
non aptus [a, um], non idoneus [a, um], inapplicabilis [e];
непримиримый
implacabilis [e]; insociabilis [e], repugnans [ntis], alienus [a, um], contradictorius [a, um];
непринужденный
solutus [a, um]; simplex [cis]; naturalis [e];
неприрученный
ferus [a, um] (bestia);
непристойно
immoderate; turpiter; indecore;
непристойность
pudenda [orum, npl]; turpitudo [inis, f]; indignitas [atis, f];
непристойный
improbus [a, um] (verba, carmina); turpis [e] (libido; verbum); indecens [ntis]; impudicus [a, um]; obscenus [a, um]; illiberalis [e];
+ составленный в непристойных выражениях spurcidicus (versus);
неприступный
importunus [a, um]; inaccessus [a, um]; inexpugnabilis [e];
непритворный
sincerus [a, um]; verus [a, um];
непритязальность
modestia [ae, f];
непритязальный
modicus [a, um]; neglectus [a, um];
неприхотливый
inexigens [ntis];
непричастный
immunis [e] (urbs i. tanti belli; manus i. tantae caedis); expers [rtis];
неприязненно
hostiliter; inimice; infense;
неприязненный
infensus [a, um]; hostilis [e]; inimicus [a, um];
неприязнь
inimicitia [ae, f]; offensa [ae, f]; odium [ii, n];
+ застарелая неприязнь rancor [фris, m];
+ внушить кому-л. неприязнь к кому-л. alicui animos in aliquem facere;
неприятель
inimicus [i, m]; hostis [is, m];
неприятельский
inimicus [a, um]; hostilis [e];
неприятно
taede; incommode; ingrate; insuaviter; injucunde; graviter;
неприятность
gravitas [atis, f]; incommodum [i, n]; неприятности tricae [arum, fpl] (domesticae);
неприятный
ingratus [a, um]; insuavis [a, um]; gravis; molestus [a, um]; impotunus [a, um] (clades; pauperies); acerbus [a, um] (stridor; vox); acidus [a, um] (ac molestus alicui); tristis [e] (sapor; anhelitus oris); taeter (odor; vox); taediosus [a, um]; incommodus [a, um]; subodiosus [a, um]; injucundus [a, um];
+ находить неприятным gravari [or, atus sum] (aliquem; aliquid);
непроглядный
caliginosus [a, um] (nox); caecus;
непродолжительный
brevis [e];
непродуманный
non sat deliberatus [a, um];
непроезжий
invius [a, um]; impeditus [a, um];
непрозрачный
impellucidus [a, um]; fuscus [a, um];
непроизвольно
sine voluntate;
непромокаемый
qui madefieri non potest; immadificabilis [e]; impermeabilis [e] (aquae);
непроницаемый
impenetrabilis [e];
непропорциональность
disproportio [onis, f];
непропорциональный
disproportionalis [e];
непроработанный
crudus [a, um] (lectio);
непросвещенный
profanus [a, um]; ineruditus [a, um];
непростительный
qui nihil excusationis habet; inexcusabilis [e];
непроточный
stagnans [ntis];
непроходимый
invius [a, um]; impervius [a, um]; impeditus [a, um]; inextricabilis [e]; insuperabilis [e];
непрочитанный
illectus [a, um];
непрочность
fragilitas [atis, f]; infirmitas [atis, f]; imbecillitas [atis, f];
непрочный
infirmus [a, um]; fragilis [e]; caducus [a, um];
нептун
Neptunus [i, m];
неравенство
inaequabilitas [atis, f]; inaequalitas [atis, f]; iniquitas [atis, f]; dissimilitudo [inis, f]; disaequatio [onis, f], inaequatio [onis, f], disparatio [onis, f];
неравно
inaequabiliter; inaequaliter;
неравномерно
inaequabiliter; inaequaliter;
неравномерность
inaequabilitas [atis, f]; inaequalitas [atis, f];
неравномерный
inaequabilis [e] (motus); iniquus [a, um]; inconditus [a, um];
неравносторонний
inaequilateralis [e];
неравноценный
inaequivalens [ntis];
неравный
iniquus [a, um] (distributio; pugna); impar [is]; dispar [is]; inaequalis (triangula inaequalibus lateribus); inaequabilis [e] (greges); dissimilis [e]; inaequatus [a, um] (inaequatum onus);
нерадение, нерадивость
incuria [ae, f] (alicujus rei);
неразбавленный
merus [a, um]; indilutus [a, um];
неразбериха
rerum perturbatio [onis, f];
неразборчивый
illegibilis [e]; parum clarus [a, um];
неразвитой
rudis [e];
неразговорчивый
taciturnus [a, um] (homo);
нераздельный
individuus [a, um]; inseparabilis [e]; indissociabilis [e];
неразличимый
indistinctus [a, um], indiscriminabilis [e], indistinguibilis [e];
неразлучный
inseparabilis [e];
неразрешенный
insolutus [a, um];
неразрешимый
indissolubilis [e]; inenodabilis [e];
неразрубленный
perpetuus [a, um] (bovis tergum);
неразумно
imprudenter; stulte;
неразумный
stultus [a, um] (persona; laetitia); demens [ntis] (consilium; actio); imprudens [ntis]; insipiens [ntis]; insensatus [a, um]; immaturus;
нераспечатанный
salvus [a, um] (epistula);
нерасположенный
iniquus [a, um] (alicui; Parcae);
нерастворимый
insolubilis [e];
нерасторопный
segnis [e]; iners [rtis]; ineptus [e];
нерв
nervus [i, m];
нервнобольной
neuricus [a, um];
нервный
nervosus [a, um]; intentus [a, um], trepidus [a, um]; fastidiosus [a, um], irritabilis [e], difficilis [e];
нереальный
irrealis [e];
нередко
saepe; saepenumero; non raro;
нерегулярный
inconditus [a, um]; irregularis [e];
нерешенный
insolutus [a, um]; suspensus [a, um];
+ оставлять нерешенным in suspensum relinquere;
нерешительно
tergiversanter (pugnam inire);
нерешительность
dubitatio [onis, f]; cunctatio [onis, f]; haesitatio [onis, f];
+ оставлять в нерешительности suspendмre [o, ndi, nsum] (aliquem ambiguis responsis);
+ в нерешительности suspensis animis;
нерешительный
incertus [a, um]; haesitans [ntis]; suspensus [a, um]; inconstans [ntis]; timidus [a, um]; dubius [a, um]; anceps [ancipitis];
+ быть нерешительным fluctuare [1] (animus fluctuat; inter spem metumque; inter mortis metum et vitae tormenta);
+ нерешительный от страха suspensus metu;
+ нерешительный человек cunctator [oris, m];
неровно
inaequabiliter; inaequaliter;
неровность
iniquitas [atis, f]; inaequabilitas [atis, f] (soli); inaequalitas [atis, f] (loci);
неровный
inaequabilis [e] (locus; solum); inaequalis [e] (locus; solum); iniquus [a, um] (locus); confragosus [a, um]; salebrosus [a, um]; clivosus [a, um]; crispus [a, um]; asper [era, um]; sentus [a, um];
нерушимо
sancte; inviolabiliter;
нерушимый
incolumis [e]; irruptus [a, um];
неряшливый
incuriosus [a, um]; indiligens [ntis]; neglegens [ntis];
несварение
(желудка) dyspepsia [ae, f]; gastricismus [i, m];
несварившийся
crudus [a, um] (ovum);
несведущий
ignarus [a, um]; imperitus [a, um]; imprudens [ntis]; inscius [a, um]; nescius [a, um]; rudis [e];
несвежий
languidus [a, um];
несвоевременный
praeposterus [a, um]; immaturus [a, um]; intempestivus [a, um]; importunus [a, um];
несвойственный
alienus [a, um];
несвязанный
disjunctus [a, um]; solutus [a, um]; prorsus [a, um]; dissipatus [a, um];
несгибаемость
rigiditas [atis, f];
несделанный
infectus [a, um];
несерьезный
indiligens [ntis]; temerarius [a, um]; levis [e]; levioris momenti;
несимметричный
asymmetricus [a, um];
несказанный
indictus [a, um]; inenarrabilis [e], infandus [a, um];
несколько
aliquantum; aliquot; paulum; nonnihil;
+ несколько раз aliquoties;
нескромный
imverecundus [a, um]; immodestus [a, um]; impudicus [a, um];
несложный
simplex [icis];
неслыханно
insignоte (iniquus);
неслыханный
insignоtus [a, um] (injuria); inauditus [a, um];
неслышно
placide (ire; progredi);
неслышный
surdus [a, um]; tacitus [a, um]; silentiosus [a, um];
+ неслышной поступью tacitis pedibus;
несметный
innumerabilis [e]; innumerus [a, um];
несмотря
(на это) nihilominus;
несносный
impotunus [a, um] (volucres; homo); infrunitus [a, um] (animus; mulier; copia); intolerabilis [e];
несоблюдение
violatio [onis, f]; neglegentia [ae, f];
несовершеннолетний
acerbus [a, um] (virgo); impubes [eris]; peradulescens [ntis];
несовершенный
imperfectus [a, um]; mancus [a, um]; vitiosus [a, um];
несовместимость
incompatibilitas [atis, f]; discrepantia [ae, f], repugnantia [ae, f], dissentio [onis, f], incompossibilitas [atis, f];
несовместимый
incompatibilis [e]; alienus [a, um]; contrarius [a, um]; repugnans [ntis]; incompossibilis [e], abhorrens [ntis], alienus [a, um]
+ что, конечно, несовместимо с твоей доблестью quod certe abest a tua virtute;
несогласие
discordia [ae, f]; discrepantia [ae, f]; dissensio [onis, f]; discidium [ii, n];
несогласный
discors [discordis]; dissonus [a, um]; dissidens [ntis];
несозвучный
dissonus [a, um];
несоизмеримый
incommensurabilis [e];
несокрушимый
invictus [a, um]; infragilis [e]; infractus [a, um];
несомненно
sine dubio; certe; facile;
несомненный
certus [a, um] (lucrum); haud (non) dubius [a, um]; indubitabilis [e]; indubius [a, um]; exploratus [a, um]; confessus [a, um]; testatus [a, um];
несоответствующий
absonus [a, um]; impar [is];
несоразмерность
disproportio [onis, f];
несоразмерный
disproportionalis [e];
несостоятельность
imbecillitas [atis, f];
несостоятельный
aere dirutus [a, um]; bonis eversus [a, um];
неспелый
immaturus [a, um]; acerbus [a, um] (uva); crudus [a, um] (pomum; pruna);
неспокойный
turbulentus [a, um] (annus; somnium); turbatus [a, um]; turbidus [a, um]; perturbatus [a, um]; inquietus [a, um]; trepidus [a, um] (vita);
неспособность
inertia [ae, f]; hebetudo [inis, f];
неспособный
iners [rtis]; hebes [etis]; indocilis [e]; nescius [a, um];
несправедливо
inique; injuste;
несправедливость
injuria [ae, f]; injustitia [ae, f]; iniquitas [atis, f];
несправедливый
improbus [a, um] (lex); falsus [a, um] (opprobria); iniquus [a, um] (judex; pater; condicio); injustus [a, um];
несравненно
multo; incomparabiliter; incomparabilem in modum;
несравненный
incomparabilis [e];
нестандартный
atypicus [a, um];
нестерпимый
intolerabilis [e]; intolerandus [a, um];
+ страдания стали нестерпимы victa malis est patientia;
нести, носить
ferre [fero, tuli, latum]; gerere [o, gessi, gestum]; gestare [1] (puerum in manibus); vehere [o, xi, ctum]; vectare [1] (aliquem dorso); tolerare [1] (mulier parvulum sinu tolerans); facere [io, feci, factum] (detrimentum, damnum); sustinere [eo, ui, tentum] (onus; aliquid dentibus; vestes; sumptum litis); subire [4] (dorso onus; aliquem umeris);
+ нести на себе tolerare (unam contignationem);
+ носить живого быка на спине bovem vivum umeris sustinere;
+ нести расходы sumptus tolerare; sumptum sustinere;
+ нести повинность servire;
нестройный
dissonus [a, um]; inconditus [a, um];
несущественный
levissimi momenti;
несущий
vector [oris, m];
несходный
dispar [is]; dissimilis [e]; diversus [a, um];
несходство
inaequalitas [atis, f]; dissimilitudo [inis, f]; diversitas [atis, f];
несчастливо
male; misere; infeliciter; calamitose;
несчастливый
infelix [icis]; infortunatus [a, um]; scaevus [a, um]; sinister [tra, um];
несчастный
infaustus [a, um]; infelix [icis]; infortunatus [a, um]; miser (vir, civitas, plebs); afflictus [a, um] (res Romana); aeger [gra, um] (mens); funestus [a, um];
+ несчастный в каком-л. отношении miser alicujus rei;
+ стать несчастным pessum ire;
несчастье
calamitas [atis, f]; infotunium [ii, n]; res [rerum, fpl] adversae; fortuna [ae, f] adversa; acerbitas [atis, f] temporis; tempestas [atis, f] (magna tempestas alicui impendet); aerumna [ae, f] (incidere in aerumnam); miseria [ae, f]; fatum [i, n]; clades [is, f]; malum [i, n]; incommodum [i, n];
+ испытать несчастье calamitatem tolerare, perferre, accipere;
+ семейные несчастья domestica vulnera;
нет
non; immo;
+ и многие ведают твоими делами? – Да нет же, всего один (человек). Pluresne praesunt negotiis tuis? – Immo vero unus.
+ да нет же, совсем нет minime vero;
нетерпеливый
impatiens [ntis]; properans [ntis];
неторопливый
tardus [a, um] (pecus; homo; stilus);
неточность
error [oris, m]; ambiguitas [atis, f]; indiligentia [ae, f];
неточный
indiligens [ntis]; parum accuratus [a, um];
нетронутый
intactus [a, um]; integer [gra, um]; immotus [a, um];
неубедительный
levis [e]:
+ неубедительный довод аrgumentum [i, n] leve;
нетрудно
facile;
+ грести нетрудно abest luctamen remo;
неуважение
contemptio [onis, f]; contemptus [us, m]; contumelia [ae, f]; irreverentia [ae, f];
+ неуважение к слушателям audientium contumelia;
неуважительный
1. (непочтительный) irreverens [ntis]; 2. (о причине) incertus [a, um]; injustus [a, um];
неуверенность
incertum [i, n]; dubitatio [onis, f];
неуверенный
incertus [a, um]; dubitus [a, um]; anceps [cipitis]; incertus [a, um]; suspensus [a, um];
неувядаемый
immortalis [e]; aeternus [a, um];
неугасимый
qui (quae, quod) exstingui non potest; inexstinctus [a, um]; inexstinguibilis [e]; perpetuus [a, um] (ignis Vestae);
неугомонно
turbulente;
неугомонность
animus [i, m] inquietus;
неугомонный
turbulentus [a, um]; seditiosus [a, um];
неудавшийся
, improsper [era, um]; infaustus [a, um]; infelix [icis]; irritus [a, um]:
+ неудавшаяся (= неудачная) попытка tentamen [minis, n] irritum;
неудача
male gesta res [rei, f]; incommodum [i, n]; clades [is, f]; fortuna [ae, f] adversa; successus [us, m] nullus:
+ потерпеть неудачу male rem gerere [gero, gessi, gestum, 3];
неудачно
improspere; infauste; infeliciter;
неудачный
scaevus [a, um]; adversus [a, um]; improsper [era, erum]; infaustus [a, um]; infelix [icis]; irritus [a, um];
неудержимый
rapax [acis] (ventus; fluvius); vehemens [ntis] (fuga); cui nulla vi resisti potest;
неудивительно
mirum non est;
неудивительный
haud (= non) mirus [a, um];
неудобно
incommode; importune; moleste;
неудобный
impotunus [a, um] (locus); iniquus [a, um] (tempus; locus; via); incommodus [a, um]; molestus [a, um];
неудобство
impotunitas [atis, f] (loci); nocumentum [i, n]; incommodum [i, n]; iniquitas [atis, f]; incommodltas [atis, f]; molestia [ae, f];
неудовлетворенный
non satiatus [a, um];
неудовлетворительность
vitium [ii, n] (memoriae);
неудовлетворительный
insufficiens [ntis]; non (= haud) sufficiens [entis];
неудовольствие
offensus [us, m]; indignatio [onis, f]; taedium [i, n]; dolor [oris, m]; molestia [ae, f];
+ выражать неудовольствие subringi;
неужели
num; vero-ne;
+ неужели серьезно? veron' serio?
неуживчивый
asper [era, erum]; intractabllis [e]; insociabilis [e];
неузнаваемый
qui (quae, quod) cognosci (= agnosci) non potest;
неузнанный
incognitus [a, um];
неуклюже
rustice; vaste;
неуклюжий
infacetus [a, um]; brutus [a, um]; vastus [a, um]; hebes [etis]; informis [e]; rusticus [a, um]; agrestis [e];
неукоснительно
astricte; restricte;
неукоснительность
asperitas [atis, f] ;
неукротимый
ferox [ocis] (elephantus); acer [cris, cre] (ira; amor gloriae; cupido); trux [ucis] (fera); indomitus [a, um]; effrenatus [a, um];
неуловимый
1. (едва ощутимый) qui (quae, quod) vix percipitur; 2. (которого нельзя поймать) incomprehensibllis [e];
неумело
nequiter (aliquid facere; cenare; bellum gerere); inepte; indocte;
неумелый
ineptus [a, um]; indoctus [a, um];
неумение
inscitia [ae, f]; imperitia [ae, f];
неумеренно
immoderate; intemperanter; immodice;
неумеренный
immodicus; intemperans; immoderatus [a, um]; nimius [a, um]; effusus [a, um]; profusus;
неуместность
indecentia [ae, f];
неуместный
improprius [a, um]; incommodus [a, um]; praeposterus [a, um]; intempestivus [a, um]; ineptus [a, um]; indecens [entis]; indecorus [a, um];
неумный
imprudens [ntis]; insipiens [ntis];
неумолимо
sine misericordia;
неумолимый
superbus [ntis] (oculi; jura); atrox [ocis] (orationis genus; stilus); inexorabilis [e]; illacrimabilis [e]; implacabilis [e]; severus [ntis]; invictus [ntis]; rigidus [ntis];
неумолкаемый
continuus [a, um];
неумышленно
: non sponte;
+ он сделал это неумышленно imprudens hoc fecit;
неуплаченный
reliquus [a, um] (pecunia);
неупомянутый
immemoratus [a, um]; omissus [a, um];
неупорядоченный
incompositus [a, um]; indispositus [a, um]; inordinatus [a, um]
неупотребительный
inusitatus [a, um]; ab usu remotus [a, um] (verbum); obsoletus [a, um];
неурожай
messis [is, f] nulla; proventus [us, m] nullus; calamitas [atis, f] fructuum; sterilitas [atis, f];
неурожайный
sterilis [e];
+ неурожайный год annus [i m] fruglbus pauper;
неурядица
turba [ae, f] et confusio [onis, f| omnium rerum;
неусвоенный
crudus [a, um] (lectio);
неустанно
pertinaciter;
неустанный
assiduus [a, um] (labor);
неустойчиво
inconstanter;
неустойчивость
inconstantia [ae, f] ;
+ неустойчивость настроения varia mens [ntis, f];
неустойчивый
instabilis [e]; inconstans [ntis];
неустрашимо
intrepide; impavide; fortiter;
неустрашимость
audentia [ae, f]; ferocia [ae, f]; animus [i, m] impavidus; fortitudo [inis, f];
неустрашимый
ferox [ocis] (ferocissimi per acies cecidissent); impavidus [a, um]; intrepidus [a, um]; audax [acis]; fortis [e];
неуступчиво
pertinaciter;
неуступчивость
pertinacia [ae, f]; obstinatio [onis, f]; pervicacia [ae, f]; animus [i, m] obstinatus; obstinatior voluntas [atis, f]
неуступчивый
obstinatus [a, um]; pervicax, acis; pertinax, acis;
+ быть неуступчивым retinere [retineo, tinui, tentum, 2] sententiam;
неусыпно
vigilanter;
неусыпность
vigilantia, ae f, cura [ae, f] magna (= intenta);
неусыпный
assiduus [a, um] (custos); vigllans, antis;
неутешный
omne solatium repudiens [entis];
неутолимый
impotunus [a, um] (fames argenti); insatiabilis [e]; inexstinctus [a, um];
неутомимый
assiduus [a, um] (hostis); indefessus [a, um]; infatigabilis [e] [e];
неучтиво
inhumaniter; inurbane;
неучтивость
inhumanitas [atis, f]; inurbanitas [atis, f];
неучтивый
inhumanus [a, um]; inurbanus [a, um];
неуязвимый
invulnerabilis [e]; inexpugnabilis [e];
неформальный
informalis;
нефтепромысл
naphtae quaestus [us, m];
нефть
naphta [ae, f]; oleum [i, n] petrae; petroleum [i, n];
нефтяной
naphtlnus [a, um];
не
хватать deficio, feci, fectum, 3;
нехватка
defectus [us, m]; defectio [onis, f]; inopia [ae, f]; penuria [ae, f] (aquarum; sapientium civium);
нехороший
malus [a, um];
нехорошо
male; secus;
нехотя
animo invito; animo iniquo; aegre; gravate; invitus [a, um]; nolens [ntis];
нецелесообразно
inconvenienter; non convenit;
нецелесообразный
inconveniens [ntis];
нецензурный
lascivus [a, um];
нечасто
1. (редко) haud (= non) saepe; haud (= non) frequenter; raro;
2. (негусто) non (= haud) crebre; non (= haud) dense ;
нечастый
1. (редко встречающийся) infrequens [ntis]; rarus [a, um];
2. (негустой) non (= haud) creber, bra, brum; non (= haud) densus [a, um] ; (cribrum; rete);
нечаянно
1. (неожиданно) abrupte; subito; 2. (ненарочно) imprudenter; per imprudentiam; inconsulto; inopinanter; inopinate; fortuоto;
нечаянный
fortuоtus [a, um] (concursus; praesensiones); inopinatus [a, um]; repens [ntis];
нечеловеческий
inhumanus [a, um]; immanis [e];
нечерноземный
non humosus [a, um];
+ нечерноземная полоса regio [onis, f] non humosa;
нечестивец
impius [i, m]; scelio [onis, m]; nefarius [ii, m]; sacrilegus [i, m]; impius [ii, m]; нечестивица mulier [eris, f| impia;
нечестиво
impie; nefarie;
нечестивый
scelestus [a, um] (homo; facinus; sermo); impius [a, um]; nefarius [a, um]; nefandus [a, um]; sacrilegus [a, um]; impius [a, um]; maleficus [a, um]; malus [a, um]; profanus [a, um];
нечестие
nefas (indecl);
нечестно
improbe;
нечестность
improbitas [atis, f]; perfidia [ae, f]; fraus [fraudis, f];
нечестный
improbus [a, um]; (homo); malus [a, um]; fraudulentus [a, um]; perfidus [a, um];
+ нечестно нажитое богатство divitiae improbae;
нечеткий
indistinctus [a, um];
нечетко
indistincte;
нечетный
impar, aris;
нечистоплотно
sordide;
нечистоплотность
squalor [oris, m];
нечистоплотный
immundus [a, um];
нечистота
immunditia [ae, f];
нечистоты
coenum [i, n]; recrementum [i, n]; faeculentia [ae, f] (cloacalis); fimum [i, n]; eluvies [ei, f] (sordium); spurcitia [ae, f]; sordes [is, f]; sentina [ae, f];
нечистый
1. (прям) illotus [a, um]; sordidus [a, um]; 2. (порочный, непристойный) impurus [a, um]; 3. (с примесью) non purus [a, um]; spurcus [a, um] (saliva; umor); contaminatus [a, um]; incestus [a, um]; funestus [a, um]; immundus [a, um];
нечленораздельный
non explanabilis [e]:
+ нечленораздельные звуки vox [vocis, f] verborum inefficax;
нечто
quidam,quaedam,quoddam; aliquid; aliquod;
нечувствительно
insensibiliter;
нечувствительный
1. (незаметный, неощутимый) insensibllis [e]:
+ нечувствительный переход к... transitus [us, m] insensibilis ad...; 2. (безразличный) indifferens [ntis];
неширокий
angustus [a, um]; haud (= non) latus [a, um];
нешуточный
serius [a, um]; severus [a, um]; gravis [e];
неэквивалентный
inaequivalens [ntis];
неэффективный
inefficax [acis]; non effectivus [a, um];
неярко
1. (бледно) pallide; 2. (слабо) debiltter;
неясно
1. (неотчетливо) indistincte; 2. (непонятно) obscure:
+ неясно выражаться obscure dicere [dico, dixi, dictum, 3]; 3. (в знач. сказуемого) obscurum est;
неясность
1. (ср. неясно 1) indistinguitas [atis, f]; 2. (ср. неясно 2) obscuritas [atis, f]; tenebrae [arum, fpl]; aenigma [ae, f];
+ неясность значения amphibolia [ae, f]; obscuritas [atis, f];
неясный
1. (неявственный) indistinctus [a, um]; 2. (непонятный) obscurus [a, um]; aphanus; creper, -pera, -erum (res); incertus [a, um]; tacitus [a, um] (sensus); fuscus [a, um]; perplexus [a, um]; ambiguus [a, um];
+ это неясно id parum certum est;
ни
nec; neque; neve; neu;
+ ни один nullus [a, um];
+ ни в коем случае neqtiam; nullo modo; ни... ни... пес... пес...;
+ ни больше ни меньше nihilo minus;
+ ни больше ни меньше, чем... perinde ас si... neque (nec);
+ ни за что nunquam;
+ ни один nullus;
+ ни тот ни другой neuter;
нива
seges [etis, f];
нивелир
libella [ae, f]; libra [ae, f];
нивелировать
libro, 1; aequo, l;
нивелировщик
librator [oris, m];
нигде
nusquam (n. est qui ubique est; n. loci, n. gentium; nusquam terrarum); nullo loco;
нигилизм
nihilismus [i, m];
ниже
1. (сравн. степ. к низкий) humilior [ius];
2. (сравн. степ. к низко) inferius;
3. (предлог) infra (praep. cum acc.): + ниже уровня моря infra maris superficium; infra mare;
4. (о тексте) infra; in sequenttbus: + как указано ниже ut infra; + смотри ниже vide infra
нижний
inferus [a, um]; inferior [ius]; infernus [a, um]; basalis [e]; infimus [a, um]; imus [a, um];
низ
pars [rtis, f] infima (ima);
низвергать
subvertere [o, rti, rsum] (statuas); dejicere [io, jeci, jectum]; deferre [fero, tuli, latum]; praecipitare [1];
низвергаться
praecipitare [1];
низвержение
dejectus [us, m];
низвести
reducere [o, xi, ctum];
низина
depressio [onis, f];
низкий
humilis [e]; nanus [a, um]; pumilio [onis, m]; pygmaeus [i, m]; demissus [a, um]; depressus [a, um]; miser [era, um] (homo perditus miserque); brevis [e] (frons, statura; homo corpore brevis); turpis (vita); vilis [e]; projectus [a, um]; pusillus [a, um]; vernalis [e]; sordidus [a, um]; gravis [e]; degener; tenuis [e];
низко
graviter; infra;
низкогорье
montes humiliores;
низлагать
deponere [o, posui, positum];
низменность
planities [ei, f] demissa (depressa); subjecta [orum, npl] (loca);
низменный
demissus; depressus; abjectus; dejectus;
низовье
cursus [us, m] (fluxus [us, m]) inferior;
низость
vilitas [atis, f] (morum); sordes [um, fpl]; turpitudo [inis, f]; indignitas [atis, f]; humilitas [atis, f];
низший
imus [a, um]; infimus [a, um]; inferior [ius];
никак
minime; nequaquam; neutiquam; nullo modo; ullatenus; nullatenus; haud quaquam;
никакой
nullus [a, um]; nemo [inis, m];
никель
niccolum [i, n] (Ni);
никнуть
jacзre [eo, ui, (citum)];
никогда
nunquam; nullo tempore;
+ никогда не следует спешить с доверием, особенно в деловых вопросах nunquam bene faciet qui cito credit, utique homo negotians;
+ никогда за всю мою жизнь nullum aetatis meae tempus;
никотин
nicotinum [i, n];
никто
nemo [inis, m]; nullus [a, um] (homo);
+ в этом никто не сомневался de hac re vita communis non dubitavit;
+ никто на светеnemo in terris;
никуда
nusquam (n. abire);
никчемный
nequam;
нимало
minime; nequaquam;
нимб
nimbus [i, m];
нимфа
nympha [ae, f];
ниоткуда
nusquam (n. nisi a lacedaemoniis auxilium petere);
нирвана
nirvana [ae, f], animi summa quies [etis, f], vacuitas [atis, f] et solutio [onis, f] animi; extrema animi solutio [onis, f], supremus viae contemplativae gradus [us, m];
нисколько
nihil (aliquem metuere); minime; nequaquam;
+ нисколько не колеблясь nihil cunctatus;
ниспадать
decidere [o, cidi, cisum]; pendзre [eo, pependi,-]; defluere [o, xi, ctum]; delabi [or, lapsus sum];
ниспровергать
perfringere [o, fregi, fractum]; affligere [o, xi, ctum]; deturbare [1]; evertere [o, rti, rsum]; prosternere [o, stravi, stratum];
ниспровержение
eversio [onis, f] (omnis vitae; rei publicae; probitatis et honestatis);
нисходящий
descendens [ntis];
нить, нитка
filum [i, n]; filamentum [i, n]; nervus [i, m]; acia [ae, f]; linum [i, n];
ничей
neminis; nullius;
ничто, ничего
nihil, nil (agere; loqui); nihilum; nullum; titivillicium; fabula (cinis et manes et fabula fieri);
+ решительно (вообще) ничего omnino nihil;
+ ничего нового nil novi;
+ ничего не значить nil esse;
ничтожность
vilitas [atis, f] (nominum);
ничтожный
minimus [a, um]; mendоcus [a, um] (instrumentum); petilus [a, um] (donum); inanis (causa); tenuis (spes); exilis [e]; pusillus [a, um]; perpusillus [a, um]; nullus [a, um]; vanus [a, um]; vilis [e]; contemptus [a, um]; frivolus [a, um]; exiguus [a, um];
ничуть
nihil; minime;
ниша
habitaculum [i, n];
нищенствовать
aeruscare [1];
нищета
inopia [ae, f]; mendicimonium [ii, n]; mendicitas [atis, f] (egestas ac m.); menditas [atis, f]; egestas [atis, f];
+ докатиться до позорной нищеты ad pudendam inopiam delabi;
нищий
mendоcus [i, m]; aeruscator [oris, m];
НЛО
Res [ei, f] Inexplicata Volans; Objectum [i, n] Volans Non Identificatus (OVNI);
но
at; sed; autem; verum; tamen; atqui; attamen;
новейший
recentissimus [a, um];
новизна
novitas [atis, f]; res [ei, f] nova;
новинка
novitas [atis, f]; novitia [ae, f];
новичок
tiro [onis, m]; homo [inis, m] novus; novicius [ii, m]; novellus [i, m];
новобранец
tiro [onis, m];
новобрачная
nympha [ae, f];
новолуние
neomenia [ae, f]; luna [ae, f] nova;
новорожденный
(modo) natus [a, um]; neonatus [a, um];
новость
novitas [atis, f]; novitia [ae, f]; nuntius [ii, m]; notitia [ae, f];
+ международные политические новости res politicae internationales;
+ спортивные новости res athleticae;
новшество
innovatio [onis, f];
новый
novus [a, um]; novellus [a, um]; modernus [a, um]; recens [ntis]; repens [ntis]; crudus [a, um] (servitium);
+ Новый Свет Orbis (Terrarum) Novus;
нога
pes [pedis, m]; crus [cruris, n];
+ поставить на ноги больного expedire aegrotum;
+ иметь крепкие ноги valere pedibus;
+ с ног до головы a vestigio ad verticem;
+ мыть ноги в прозрачной воде liquidis lymphis vestigia permulcere;
+ топать ногой pede crepitum suscitare;
ноготки
caltha [ae, f] (Calendula officinalis);
ноготь
unguis [is, m];
нож
culter [tri, m]; cultellus [i, m];
ножка
crusculum [i, n]; stipes [itis, f]; pedunculus [i, m]; pediculus [i, m]; pedicellus [i, m];
ножницы
forfex [icis, f]; forficula [ae, f];
ножной
pedыlis [e] (fascia);
ножны
vagina [ae, f];
ноздреватый
cavernosus [a, um]; pumicosus [a, um]; porosus [a, um];
ноздря
naris [is, f];
ноль
nihil; zero (indecl);
номенклатура
nomenclatura [ae, f];
номенклатурный
nomenclaturalis [e]; nomenclatoricus [a, um];
номер
numerus [i, m];
номинально
nomine tenus; titulo tenus;
Норвегия
Norevegia [ae, f];
норма
norma [ae, f]; mensura [ae, f]; regula [ae, f]; formula [ae, f]; constitutio [onis, f] (civilis, juris gentium);
+ нормы права placita [regulae] juris; [onis, f]
+ не следует спорить о нормах права non est certandum de regulis juris;
нормальный
normalis [e]; sanus [a, um], rationi consentaneus [a, um]; solitus [a, um], usitatus [a, um], vulgaris [e], translaticius [a, um]; rectus [a, um], justus [a, um], legitimus [a, um];
норманны
Nordmanni [orum, mpl];
нормативный
normativus [a, um], praeceptivus [a, um];
норовистый
animosus [a, um] (equus); tenax [acis] (equus);
нос
nasus; naris [is, f];
носик
rostrum [i, n]; rostellum [i, n];
+ быть на носу in cervicibus esse, stare;
+ водить за нос extrahere (aliquem);
+ нос корабля rostrum; os [oris, n]; prora;
+ корабельный нос, украшенный львами puppis rostro subjuncta leones;
носилки
portatoria [ae, f]; sella [ae, f] portatoria; lectоca [ae, f]; ferculum [i, n]; feretrum [i, n];
носильщик
bajulus [i, m]; portator [oris, m]; saccarius [ii, m];
носитель
lator [oris, m], vector [oris, m];
носить, нести
ferre [fero, tuli, latum]; gerere [o, gessi, gestum]; gestare [1] (arma umeris; gemmam digito); vehere [o, xi, ctum] (aliquid umero); habere [eo, ui, itum] (anulum in digito; tunicam; mitram; gladium); bajulare [1] (тяжести); vectare [1]; vectitare [1] (aliquid secum); portare [1];
носиться
volitare [1] (in foro; per mare; ultro citroque); ferri [feror,-];
носки
impilla [orum, npl];
носорог
rhinoceros [otis, m];
нота
nota [ae, f]; notula [ae, f];
нотариус
tabularius [ii, m]; notarius [ii, m];
"ноу-хау" (know-how)
sollertia [ae, f];
ночевать
pernoctare [1];
+ ночевать не дома abnoctare [1];
ночлег
deversorium [ii, n]; mansio [onis, f]; pernoctatio [onis, f];
ночной
nocturnus [a, um];
+ в ночное время tempore nocturno;
ночь
nox [ctis, f];
+ бессонная ночь vigilata nox; vigilia [ae, f];
+ не знать ночью ни сна, ни душевного покоя oculisve aut pectore noctem non accipere;
+ ночи проходят без сна noctes vigilantur;
+ проводить бессонные ночи в чем-л. vigilias in aliqua re consumere;
+ ночью noctu; de nocte;
+ когда ночь окутывала землю nox quum terras teneret;
+ с наступлением ночи prima nocte;
ноябрь
November [bris, m];
нрав
mos [moris, m]; animus [i, m]; ingenium [ii, n] (bonum, durum, inhumanum, mobile, castum; iners; mulierum); natura [ae, f];
нравиться
placзre [eo, ui, itum]; (очень) perplacзre (alicui);
+ как тебе (по)нравился Хиос? Quid (tibi) visa (est) Chios;
+ быть в состоянии нравиться speculo placзre;
нравственность
honestum [i, n];
нравственный
moralis [e] (philosophiae pars);
ну
age; agite; agedum;
нувориш
homo [inis, m] (rudis) dives factus;
нужда
inopia [ae, f]; paupertas [atis, f]; usus (usыs vitae necessarii); egentia [ae, f]; egestas [atis, f] (vitam in egestate degere); necessitas [atis, f]; necessitudo [inis, f]; angustiae [arum, fpl]; difficultas [atis, f];
+ бороться с нуждой paupertatem tolerare [1];
+ терпящий нужду egenus [a, um];
+ иметь нужду egere (aliquв re, alicujus rei);
+ у кого меньше всего желаний, у того меньше всего нужды is minimo eget, qui minimum cupit;
+ ощущается крайняя нужда egetur acriter;
+ из нужды egestate;
нуждаться
egзre [eo, ui,-] (aliquв re, alicujus rei); indigзre [eo, ui,-]; desiderare [1]; quaerere [o, quaesivi, situm] (id quaerit eloquentiam; salictum humidum locum quaerit); requirere (misericordiam); poscere [o, poposci,-]; uti [or, usus sum] (eв re nihil hoc loco utimur);
+ счастье нуждается в верности, несчастье же не может обойтись без нее poscunt fidem secunda, at adversa exigunt;
+ нет рук для нив, которые в них так нуждаются desunt manus poscentibus arvis;
нуждающийся
indigus [a, um] (alicujus rei; aliqua re); indigens; egens,entis (locupletes ex egentibus facere); egenus [a, um] (aliqujus rei, aliquв re); inops [inopis];
+ нуждающийся в помощи indigus opis;
+ нуждающийся во всем egenus omnium rerum;
нужно
decet; necesse est; opus est; usus est; oportet;
+ о чем нужно умолчать quod tacito usus est;
+ больше тебе ничего не нужно? Num quid vis (aliud)?
+ что ему от меня нужно? Quid ille me vult?
+ Ариовист ответил, что если ему (Цезарю) что-л. от него нужно, то он должен прийти к нему Ariovistus respondit, si quid ille (Caesar) se velit, illum ad se venire oportзre;
+ что тебе нужно? Quid tibi vis?
+ на это он ответил так, как счел нужным ad haec quae visum est respondit;
нужный
necessarius [a, um];
+ быть нужным requiri;
нуль
punctum glaciale; 5о выше нуля 5о supra punctum glaciale;
нумерация
numeratio [onis, f];
+ нумерация страниц paginatio [onis, f];
нутро
medulla [ae, f]; viscus [eris, n];
ныне
, нынче hoc tempore; hodie; nunc;
нынешний
hodiernus [a, um]; nostri temporis; recens [ntis];
нырок
mergus [i, m];
ныряльщик
urinator [oris, m];
нырять
se subdere [o, didi, ditum] aquis; urinare [1]; urinari [or, atus sum]; mergi [or, rsus sum];
нюх
odoratus [us, m]; odoratio [onis, f]; olfactus [us, m]; nasus [i, m];
нюхать
odorari [or, atus sum]; olfacere [io, feci, factum];
нянчить
nutrire [4];
нянька, няня
nutrix [icis, f]; assa [ae, f]; stercзja [ae, f];

О


о
de; super (super aliqua re scribere);
оазис
oasis [is, f];
оба
, обе ambo, ambae; uterque;
+ с обеих сторон ab utroque latere;
+ по обе стороны границы finem sub utrumque;
+ в обе стороны utroque;
обагренный
russatus [a, um];
обагрять
purpurare [1];
+ обагрять кровью cruentare [1];
обаяние
illecebra [ae, f]; gratia [ae, f]; venustas [atis, f]; veneres [um, fpl];
обвал
labes [is, f]; labina [ae, f], lavina [ae, f]; lapsus [us, m]; ruina [ae, f]; strages [is, f] (tectorum; aedificiorum);
обваливать
obruere [o, rui, rutum];
обветшавший, обветшалый
vetustatis injuria victus [a, um]; obsoletus [a, um]; ruinosus [a, um];
обвивать
circumplecti [or, plexus sum]; amplecti; circumplicare [1]; circumvolvere [o, lvi, lutus sum]; vincire [io, nxi, nctum]; redimire [o, emi, emptus]; velare [1];
обвинение
criminatio [onis, f]; crimen [inis, n]; insimulatio [onis, f] (alicujus rei); accusatio [onis, f]; intentio [onis, f]; delatio [onis, f]; reatus [us, m];
+ поддержать чье-л. обвинение alicui accusanti subscribere;
обвинитель
accusator [oris, m]; delator [oris, m]; insimulator [oris, m]; criminator [oris, m] (meus; in aliquem); actor [oris, m];
обвинительный
accusatorius [a, um];
+ обвинительный акт libelli accusatorii;
обвинить, обвинять
accusare [1] (aliquem proditionis); coarguere [o, ui, utum]; criminari [or, atus sum]; culpare [1]; postulare [1] (aliquem de ambitu; ob contumelias; proditionis); compellare [1] aliquem crimine aliquo; aliquem in crimen vocare [1]; taxare [1] (aliquem); arcessere [o, ivi, itum]; corripere [io, repui, reptum]; incurrere [o, rri, rsum];
+ никто не обязан обвинять самого себя nemo tenetur seipsum accusare;
+ обвинять в уголовном преступлении accusare capitis;
+ обвинять в отравлении accusare de veneficiis;
+ обвинять в несправедливости accusare propter injurias;
+ обвинять в убийстве accusare inter sicarios;
обвиняемый
reus [a, um]; periclitans [ntis];
обвисать
flaccescere [o, cui,-];
обвислый
flaccidus [a, um];
обводить
circumducere [o, xi, ctum]; circumdare [o, dedi, datum];
обвязывать
redimire [o, emi, emptum]; circumligare [1];
обгонять
transire [eo, ii, itum] (equum cursu); praeterire;
обгорелый
ambustus [a, um]; ustulatus [a, um];
обдирать
spoliare [1] (folliculos leguminum dentibus);
обдуманно
consulte;
обдуманный
consultus [a, um]; (bene) consideratus [a, um];
обдумать, обдумывать
(вопрос) considerare [1]; putare [1]; reputare [1]; tractare [1]; volutare [1]; meditari [or, atus sum]; recensзre [eo, sui, nsum]; reminisci [or,-]; agitare [1] (quaestionem); deliberare [1]; deliberari [or, atus sum]; coquere [o, xi, ctum] (bellum; consilia secreto); pendere [o, pependi, pensum]; pensare [1]; pensitare [1]; expendere (argumenta; belli consilia); trahere [o, xi, ctum] animo [cum animo] suo; rationes alicujus rei trahere; aliquid cogitationi suae subjicere [io, jeci, jectum];
обдумывание
consideratio [onis, f]; deliberatio [onis, f]; cogitatio [onis, f]; meditatio [onis, f]; commentatio [onis, f];
обед
cena [ae, f]; convivium [ii, n]; epulae [arum, fpl]; mensa [ae, f];
обедать
cenare [1]; epulari [or, atus sum];
обеденный
(зал) triclinium [ii, n];
обеднение
depauperatio;
обеднеть
re familiari comminutum esse; ad paupertatem redigi;
обезболивание
anaesthesia [ae, f];
обезболивающее
средство analgeticum [i, n];
обезвредить, обезвреживать
domare [o, ui, itum] (venena serpentium); desarmare [1];
обезглавленный
decapitatus [a, um]; truncus [a, um] (capitis);
обездоленный
miser [era, um] (vir, civitas, plebs); expeculiatus [a, um]; afflictus [a, um];
обездолить
perdere [o, didi, ditum] (cives);
обезлесенный
silvis destitutus [a, um];
обезличивание
personalitatis detractio [onis, f];
обезображенный
turpis [e] (morbo); truncus [a, um] (truncum per vulnera corpus);
обезображивающий
turpis [e] (scabies);
обезобразить, обезображивать
turpare [1] (frontem cicatrix turpat); deformare [1];
обезопасить
tutum reddere [o, didi, ditum]; tutum praestare [o, stiti, statum]; munire [4];
обезоруживать
dearmare [1] (exercitum hostium); arma adimere [o, emi, emptum]; exarmare [1];
обезумевший
ferox [ocis] (dolore);
обезуметь
aberrare [1] (ubi non aberravit animus Claudii);
обезьяна
simia [ae, f]; simius [ii, m]; pithecus [i, m]; pithecium [ii, n];
обезьяний
simius [a, um]; simianus [a, um];
оберегать
tueri [tueor, tuitus sum]; observare [1]; custodire [4]; defendere [o, ndi, nsum]; nutrire [4]; vindicare [1] (civem a miseriis; aliquem a verberibus; aliquem Grajorum armis);
оберегающий
praeses, -idis;
обернуть, обертывать
torquзre [eo, rsi, rtum] (vestem circum bracchia); circumplicare [1]; convolvere [o, lvi, lutum];
обертка
involucrum [i, n];
обеспечение
cautio [onis, f];
+ обеспечение расходов cautio pro expensis;
обеспеченность
status [us, m] (nullum statum habere);
обеспеченный
tutus [a, um] (ab aliqua re; adversus, contra, ad aliquid);
+ сделать жизнь более обеспеченной tutiorem vitam reddere;
обеспечивать
suppeditare [1]; expedire [4] (rem frumentariam);
+ обеспечивать мир pacem confirmare [1];
+ обеспечивать счастливый исход prosperare [1];
обеспокоенный
suspensus [a, um] (vultus);
+ быть обеспокоенным satis agere (de aliqua re);
обессиленный
vacivus [a, um] virium; defessus [a, um] (cultu agrorum arator); defectus [a, um]; fessus [a, um]; infirmus [a, um]; imbecillus [a, um];
обессиливать
debilitare [1]; enervare [1]; infirmare [1];
+ обессилеть от болезни debilitari morbo;
обесславить
defamare [1]; infamare [1] (aliquem, aliquid);
обессмертить
immortalitati tradere [o, didi, ditum] (aliquid); immortalem reddere; sacrare [1]; consecrare;
обесцвечивать
decolorare [1];
обесценивать
dignitati (valori) detrahere [o, xi, ctum]; depretiare [1];
обесчестить
extorquзre [eo, rsi, rtum] alicui pudorem;
обет
votum [i, n] (ex voto templum facere); sponsum [i, n]; nuncupatio [onis, f];
+ давать обет vovзre (victimam pro reditu); vota vovзre; vota facere, suscipere, concipere, nuncupare;
+ обеты богам vota deum (= deorum);
+ давать обеты богам divos in vota vocare;
+ исполнять обеты vota solvere, dissolvere, reddere [e]xsequi; votis fungi;
+ быть связанным обетом voto teneri, obstrictum esse;
+ обязанный выполнить обет voti damnatus, reus;
обещание
pollicitatio [onis, f]; pollicitum [i, n]; promissum [i, n]; promissio [onis, f]; fides [is, f] (dare; accipere); sacramentum [i, n];
+ обещание было исполнено promissum valebat; promissa vera fuerunt;
+ быть связанным обещанием promisso teneri;
обещанный
pollicitus [a, um]; promissus [a, um];
обещать
polliceri [eor, icitus sum]; promittere [o, misi, missum]; ostendere [o, ndi, ntum] (alicui munus); ostentare [1]; vovзre [eo, vovi, votum] (aedem; templum; victimam pro reditu); spondзre [eo, spopondi, sponsum] (alicui pecunias, agros, fidem); minari [or, atus sum]; profitзri [eor, fessus sum];
+ клятвенно обещать кому-л. jusjurandum dare alicui;
+ много обещать bene promittere (polliceri);
обжалование
provocatio [onis, f];
обжаловать
provocare [1];
обжечь,
обжигать adurere [o, ussi, ustum]; amburere; deurere; exurмre (sol graciles exurit artus); ustulare; coquere [o, xi, ctum] (calcem; laterculos);
обжора
polyphagus [i, m]; barathrum [i, n] macelli; homo [inis, m] edax, gulosus, vorax; glutto [onis, m]; gulo [onis, m]; lurco [onis, m]; mando [onis, m]; manducus [i, m]; estrix, -icis f;
обжорка
(столовая, забегаловка) voratrina [ae, f];
обжорство
voracitas [atis, f]; edacitas [atis, f]; venter [tris, m]; guttur [uris, n]; gula [ae, f];
+ предаваться обжорству ventri oboedire, operam dare, ventre delectari;
обзор
conspectus [us, m]; aspectus [us, m]; revisio [onis, f]; synopsis [is, f];
+ охватить многое в одном обзоре multa sub unum aspectum subjicere;
обзорный

+ обзорный доклад relatio synoptica;
обзывать

+ обзывать кого-л. самнитами compellare aliquos Samnitium nomine;
обивать
configere [o, xi, ctum];
обида
contumelia [ae, f] (contumeliam alicui facere, dicere; jacere in aliquem); injuria [ae, f]; offensa [ae, f]; offensio [onis, f]; ignominia [ae, f];
+ не сочтите за обиду, не в обиду будь сказано absit invidia verbo;
+ потерпеть обиду от кого-л. injuriв affici ab aliquo;
+ обида из-за непризнанной красоты spretae injuria formae;
обидеть, обижать
afficere [io, feci, fectum] aliquem injuriв; violare [1]; laedere [o, si, sum]; offendere [o, ndi, nsum];
обидный
contumeliosus [a, um]; sanguinolentus [a, um];
обиженный
offensus [a, um]; violatus [a, um]; laesus [a, um];
обилие
copia [ae, f]; abundantia [ae, f]; ubertas [atis, f]; celebritas [atis, f] (periculorum); frequentia [ae, f] (magna frequentia rerum);
обильно
ubertim; large; late; prolixe; abunde;
обильный
uber [era, um] (fructus; alimentum); abundans [ntis] (cena); amplus [a, um] (epulae); satur [a, um]; copiosus [a, um]; fertilis; fecundus [a, um]; largus [a, um]; opimus [a, um]; locuples,-etis; opulentus [a, um]; frequens [ntis] (frequens piscibus; terra frequens colubris); freqentatus [a, um] (aliqua re);
+ обильный водой aquosus [a, um];
+ обильный плодами pomosus [a, um];
+ обильные попойки frequentia pocula;
обиняки
ambitus [us, m] (per ambitum enuntiare); anfractus [us, m]; ambages, -um fpl;
+ говорить обиняками circa rem ambitыs facere;
обитаемый
habitabilis [e]; habitatus [a, um];
обиталище
habitaculum [i, n]; domicilium [ii, n];
обитание
habitatio [onis, f];
обитатель
incola [ae, m]; habitator [oris, m]; colonus [i, m]; cultor [oris, m]; civis [is, m];
обитать
(in)habitare [1]; incolere; colere [o, ui, cultum]; degere [o, degi,-]; vivere [o, xi, ctum]; commanзre [eo, nsi, nsum]; obsidзre [eo, sedi. Sessum];
обиходный
frequens [ntis] (verbum upud alios frequens; usus);
обкрадывать
suppоlare [1] (aliquem); furtum facere [io, feci, factum] (alicui); depeculari [or, atus sum];
облава
indago, -inis, f;
облагать
tegere [o, tegi, tectum]; contegere;
+ облагать налогом vectigal (tributum) imponere;
+ облагаемый налогом vectigalis [e];
облагодетельствовать
afficere [io, feci, fectum] aliquem beneficiis;
облагораживать
excolere [o, ui, cultum];
обладание
possessio [onis, f]; dominium [ii, n]; potitio [onis, f];
обладатель
erus [i, m] (propriae telluris); possessor [oris, m]; potitor [oris, m]; dominus [i, m];
обладать
pollзre [eo, ui,-]; habзre [eo, ui, itum] (unicam filiam; magnam pecuniam); possidзre [eo, sedi, sessum]; tenзre [eo, ui, tentum]; obtinзre; dominari [or, atus sum]; potiri [ior, itus sum];
облаивать
allatrare [1];
облако
nubes [is, f]; nebula [ae, f]; nimbus [i, m];
облачко
nubecula [ae, f]; nubilum [i, n] (inducere);
+ озаренное солнцем облако nubes sole suffecta;
+ облака застилают солнце nubes soli succedunt;
обламывающийся
fragilis [e];
область
Regio [onis, f]; provincia [ae, f]; terra [ae, f]; territorium [ii, n] (Neapolitanum); ager, agri m; campus [i, m] (aequitatis); tractus [us, m]; templa [orum, npl] (mundi; caeli); fines, -ium mpl; dioecesis, -eos f; districtus [us, m]; ora; pagus; plaga [ae, f];
+ автономная область regio autonoma; Одесская область Regio Odessana;
областной
regionalis [e];
облатка
capsula [ae, f] amylacea;
облачать
vestire [4]; amicire [io, cui/xi, ctum]; vestem induere [o, ui, utum]; velare [1];
облаченье
vestitus [a, um]; amictus [a, um];
облачный
nubilus [a, um]; nimbosus [a, um];
облегчать
levare [1]; relevare [1]; allevare [1]; sublevare [1] (pericula; laborem; calamitatem; odia; metum); exonerare [1]; lenire [4]; levigare [1];
облегчение
analepsia [ae, f]; condimentum [i, n] (aerumnae, severitatis); solacium [ii, n]; levatio [onis, f]; mitigatio [onis, f];
обледенеть
conglaciare [1]; frigore concrescere [o, lui,-];
облекать
vestire [4] (aliquid oratione, verborum ambitu);
облесение
silvificatio [onis, f];
облетать
circumvolare [1]; circumvolitare [1];
обливать
circumfundere [o, fudi, fusum]; perfundere;
обливаться
redundare [1];
облизывать
lambere [o, mbi/mbui, itum]; lingere [o, nxi, nctum];
облик
habitus [us, m]; facies [ei, f]; forma [ae, f] (humana); imago [inis, f]; effigies [ei, f];
+ принять облик Амфитриона in Amphitrionis imaginem sese vertere;
обличать
coarguere [o, ui, utum]; convincere [o, nxi, ctum];
обличитель
accusator [oris, m] (morum; vitiorum);
обложить
obsidere [eo, sedi, sessum];
обложка
involucrum [i, n]; operimentum [i, n]; tegumentum [i, n];
+ обложка книги operimentum libri;
обломок
fragmen [inis, n]; fragmentum [i, n]; fractura [ae, f];
облучение
radiatio [onis, f];
облученный
radiatus [a, um];
облысевший
decalvatus [a, um];
обмазывать
oblinere [o, levi, litum];
обман
captio [onis, f]; deceptio [onis, f]; fraus, fraudis f; fraudatio [onis, f]; circumductio [onis, f]; circumscriptio [onis, f]; circumventio [onis, f]; commentum [i, n]; concinnitas [atis, f]; subreptio [onis, f]; fallacia [ae, f]; falsum [i, n] (scribere); falsimonia [ae, f]; assimulatio [onis, f]; simulatio [onis, f]; mendacium [ii, n] (sensuum; oculorum); sycophantia [ae, f]; corruptio [onis, f]; dolus [i, m]; fucus [i, m]; furtum [i, n]; insidiae [arum, fpl]; ludibrium [ii, n];
+ обманом лишить кого-л. чего-л. fallere aliquem aliqua re;
+ без обмана sine fuco ac fallaciis;
обманный
subreptivus [a, um];
обманчивый
decipiens [ntis]; deceptorius [a, um]; deceptiosus [a, um]; fallax [acis] (spes; aura; fallacior undis); fallens [ntis]; fallaciloquus [a, um]; fallaciosus [a, um]; mendax [acis] (visa; speculum; somnus); captiosus [a, um]; vanus [a, um]; dolosus [a, um]; fraudulentus [a, um]; lubricus [a, um]; vitreus [a, um];
+ быть обманчивым decipere; fallere;
обманщик
circumscriptor [oris, m]; fraudator [oris, m]; defraudator [oris, m]; falsus [i, m]; homo [inis, m] falsidicus; deceptor [oris, m]; sycophanta [ae, m]; frustrator [oris, m];
обманывать
fallere [o, fefelli, falsum] (aliquem); illudere [o, lusi, lusum]; ludere; mentiri [ior, itus sum]; calvi [or,-]; decipere [io, cepi, ceptum]; circumducere [o, xi, ctum]; circumscribere [o, psi, ptum]; circumvenire [io, veni, ventum]; fraudare [1]; defraudare [1]; inducere [o, xi, ctum] aliquem; inconciliare [1] (aliquem); extrahere [o, xi, ctum] (aliquem); aliquem falsum habere [eo, ui, itum]; sycophantari [or, atus sum]; fucum facere [io, feci, factum];
+ обманывать себя в чью-л. пользу sibi esse mendax pro aliquo;
+ обманывать ожидания frustrari [or, atus sum];
обманываться
, обмануться falli [or, falsus sum];
+ он обманулся в своей надежде spes eum fefellit;
обмен
mutatio [onis, f]; permutatio [onis, f]; commutatio [onis, f];
+ обмен веществ metabolismus [i, m];
+ обмен денег collybus [i, m];
+ пункт обмена валюты tabula (argentaria); taberna argentaria;
+ обмен мнениями opinionum commutatio;
обменивать
mutare [1]; permutare [1]; commutare [1]; reparare [1]; cambiare [1] (aliquid cum aliquo);
обмениваться

+ обмениваться мнениями sententias dare et recipere, inter se dare, commutare;
обмеривать
mensurare [1];
обморок
syncope [ae, f]; lipothymia [ae, f];
обмывать
abluere [o, ui, utum];
обнаглеть
sumere [o, mpsi, mptum] sibi arrogantiam; insolescere [o, lui, litum]; insolenter se efferre [effero, extuli, elatum];
обнадежить
ostendere [o, ndi, nsum] spem; afferre [affero, attuli, allatum], facere [io, feci, factum], dare [o, dedi, datum] spem; in spem adducere [o, xi, ctum]; lactare [1];
+ обнадеживать пустыми обещаниями frustrari;
обнажать
denudare [1]; nudare [1]; aperire [io, ui, rtum]; exserere [o, ui, sertum]; stringere [o, nxi, ctum] (gladium; ferrum);
обнаженный
vacuus [a, um] (gladius vaginв v.); nudus [a, um];
обнародование
praeconium [ii, n]; promulgatio [onis, f];
обнародовать
publicare [1]; divulgare [1]; evulgare [1]; pervulgare [1]; in vulgus edere [o, edidi, editum]; prodere; promulgare [1]; figere [o, xi, ctum];
обнаружить
invenire [io, veni, ventum]; reperire [io, peri, pertum]; detegere [o, tegi, ctum]; retegere; aperire [io, ivi, rtum] (errorem); nudare [1]; patefacere [io, feci, factum]; offendere [o, ndi, nsum]; conspicere [io, spexi, ctum]; perspicere; deprehendere [o, ndi, nsum]; notare [1]; demonstrare [1]; exhibere [eo, ui, itum]; indicare [1]; manifestare [1]; monstrare [1]; ostendere [o, ndi, nsum]; ostentare [1]; significare [1]; prae se ferre [fero, tuli, latum]; observare [1]; testari [or, atus sum]; exserere [o, ui, rtum]; arguere [o, ui, utum]; denudare [1]; exercзre [eo, ui, itum]; expromere [o, mpsi, ptum]; extrahere [o, xi, ctum]; prodere [o, didi, ditum]; proferre [fero, tuli, latum]; promere; propalare [1]; protrahere [o, xi, ctum];
+ не обнаруживать requirere (prudentiam in aliqua re);
обнаруживаться
apparзre [eo, ui, itum]; patзre [eo, ui,-]; elucзre [eo, -,-]; illucescere [o,-,-];
обнимать
amplecti [or, plexus sum]; complecti;
+ броситься обнимать invadere amplexibus;
обнищание
ad paupertatem dejectio [onis, f];
обновить
innovare [1]; renovare [1]; novare [1]; reficere [io, feci, fectum]; restituere [o, ui, utum];
обновление
renovatio [onis, f]; instauratio [onis, f]; innovatio [onis, f];
обносить
praecingere [o, nxi, nctum];
+ обносить валом vallare [1];
+ обносить забором saepire [4]; praesaepire [4];
+ обносить стенами murare [1];
+ обносить укреплениями munire [4];
обобрать
extergere [o,-,-] (fanum);
обобщать
generalisare [1]; generaliter definire [4];
+обобщенная схема schema [atis, n] generale;
обобщение
conclusio [onis, f] generalis;
обогащать
locupletare [1]; ditare [1]; opulentare [1];
обогащаться
ditescere [o,-,-]; divitias comparare [1], augзre [eo, auxi, auctum];
обогащение
amplificatio [onis, f];
обоготворять
consecrare [1]; adorare [1]; venerari [or, atus sum];
обогревать
calefacere [io, feci, factum]; tepefacere; fovзre [eo, fovi, fotum];
ободок
margo [inis, f]; anulus [i, m];
ободрение
adhortatio [onis, f]; exhortatio [onis, f]; hortatus [us, m]; allocutio [onis, f]; consolatio [onis, f];
ободрять
hortari [or, atus sum]; adhortari; exhortari; alloqui [or, cutus sum]; confirmare [1]; confortare [1] (aliquem); adjuvare [o, juvi, jutum]; incitare [1]; tollere [o, sustuli, sublatum] aliquem, animos alicui; exsuscitare [1]; erigere [o, rexi, rectum];
+ ободрять криком своих бойцов adjuvare clamore militem suum;
+ ободрять робеющего aliquem verecundantem incitare;
обожатель
adorator [oris, m];
обожествлять
aliquem caelestem facere [io, feci, factum];
обоз
impedimenta [orum npl]; commeatus [us, m];
обозначать, обозначить
designare [1]; notare [1]; denotare [1]; signare [1]; significare [1]; insignire [4];
обозначение
designatio [onis, f]; notatio [onis, f]; signamen [inis, n]; signatura [ae, f]; subscriptio [onis, f];
+ условные обозначения characteres notarii; notae; sigla, orum, npl; signa, orum, npl;
обозреватель
visor [oris, m]; observator [oris, m];
обозревать
conspicere [io, spexi, spectum]; inspicere; perlustrare [1];
обои
tapete [is, n] (chartaceum); peripetasma [atis, n];
обозрение
conspectus [us, m]; revisio [onis, f]; synopsis [is, f];
обойти
circumvenire [io, veni, ventum];
обойтись
esse [sum, fui,-]; constare [1];
+ что-л. никому ни во что не обошлось aliquid nemini ne minimo quidem fuit sumptui;
обол
obolus [i, m];
оболочка
tunica [ae, f]; tunicula [ae, f]; testa [ae, f]; membrana [ae, f]; integumentum [i, n] (integumenta carnalia); involucrum [i, n]; indumentum [i, n];
обольщать
irretire [4]; pellicere [io, lexi, lectum]; abducere [o, xi, ctum];
обольщение
illectus [us, m]; illecebrae [arum, fpl]; corruptela [ae, f];
обоняние
olfactus [us, m]; odoratio [onis, f]; odoratus [us, m]; naris [is, f]; nasus [i, m];
обонять
olfacere [io, feci, factum]; odorari [or, atus sum];
оборвать
avellere;
оборона
defensio [onis, f]; praesidium [ii, n] (praesidia ad ripas disponere); tutamen; tutamentum [i, n]; columen [inis, n]; propugnaculum [i, n];
+ министр обороны minister defensionis;
+ средство обороны tutamen; tutamentum;
оборонять
defendere [o, ndi, nsum]; praesidзre [eo, sedi, sessum] (alicui rei, aliquid; Juno, quae toris praesidet maritis; urbi; agros suos);
обороняться
propugnare [1]; propulsare [1];
оборот
dorsum [i, n]; anfractus [us, m]; conversio [onis, f]; revolutio [onis, f]; versus [us, m]; rota [ae, f]; gyrus [i, m]; locutio [onis, f]; modus [i, m] loquendi;
+ смотри на обороте verte;
+ на обороте записи (документа) in dorso recordi;
+ написанный на обороте (листа) scriptus in tergo;
+ дело приняло другой оборот res aliter evenit;
+ принимать хороший оборот verti bene (in bonum);
оборудование
apparatus [us, m]; machina [ae, f]; mundus [i, m];
обосновать
argumentari [or, atus sum];
+ могу обосновать, почему я так думаю cur credam, afferre possum;
обоснование
argumentatio [onis, f]; argumenta [orum, npl]; confirmatio [onis, f];
обоснованный
argumentis affirmatus [a, um]; justus [a, um]; verus [a, um] (timor; spes);
+ вполне обоснованное обвинение crimen verissimum;
обособленный
singularis [e]; segregatus [a, um]; segrex [segregis]; sejunctus [a, um]; separatus [a, um]; isolatus [a, um]; autonomus [a, um];
обострение
exacerbatio [onis, f]; recrudescentia [ae, f];
обострять
adaugзre [eo, auxi, auctum] (suspicionem; adaucta vel levata febris); alere (morbum);
обочина
margo [inis, f];
обоюдный
mutuus [a, um]; anceps [ancipitis]; ambiguus [a, um]; reciprocus [a, um];
обоюдоострый
bipennis [e];
обрабатывать
colere [o, ui, cultum]; elaborare [1]; tractare [1] (lanam); domare [o, ui, itum] (ferrum igne); subigere [o, egi, actum] (opus digitis; terram); exercзre [eo, ui, itum];
обработка
fabrica [ae, f] (aeris et ferri); opus [eris, n]; cultus [us, m];
+ обработка была еще лучше, чем материал materiam superabat opus;
+ обработка полей agricultura [ae, f];
+ обработка шерсти lanificium [ii, n];
обрадовать
afficere [io, feci, fectum] aliquem laetitiв, gaudio; laetare [1]; laetificare [1]; delectare [1];
образ
modus [i, m]; forma (humana); facies [ei, f]; visio [onis, f] (veri falsique; doloris); visum [i, n]; visus; formamentum [i, n]; figmentum [i, n]; figura [ae, f]; effigia [ae, f]; effigies [ei, f] (Jovis, Junonis, Veneris); simulacrum [i, n]; imago [inis, f]; speculum [i, n];
+ образ действия modus [i, m] agendi; ratio [onis, f]; mos [moris, m];
+ образ жизни modus [i, m] vivendi; genus [eris, n] vitae [vivendi]; usus [us, m] vivendi; consuetudo [inis, f] (ad bonam vitae consuetudinem reverti); forma [ae, f] vitae; secta [ae, f]; victus [us, m]; vita [ae, f]; consuetudo [inis, f]; diaeta [ae, f]; mos [moris, m];
+ образ мыслей mens [ntis, f]; secta [ae, f]; sensus [us, m]; spiritus [us, m];
+ образ правления forma [ae, f] rei publicae;
+ главным образом imprimis; potissimum; praecipue; praesertim; principaliter; ut plurimum;
+ должным образом convenienter; justo modo; rite;
+ иным образом alio modo; aliter;
+ каким образом quo modo;
+ никоим образом minime; nullo modo; nequaquam; neutiquam; nullo genere;
+ подобным образом simili modo;
+ равным образом pariter;
+ различным образом varie; vario modo;
+ следующим образом sequenti modo;
+ таким образом tali modo;
образец
specimen [inis, n]; species [ei, f]; exemplum [i, n]; exemplar [is, n]; effigia [ae, f]; effigies [ei, f] (justi imperii; perfectae eloquentiae); formula [ae, f]; norma [ae, f];
образование
formatio [onis, f]; formamentum [i, n]; formatura [ae, f]; productio [onis, f]; eruditio [onis, f]; doctrina [ae, f]; disciplina [ae, f]; informatio [onis, f]; cultura [ae, f]; cultus [us, m]; institutio [onis, f]; instructio [onis, f]; fictio [onis, f]; paedagogium [ii, n]; educatio [onis, f];
+ оттуда он и получил свое образование unde ei suppeditata doctrina est;
образованность
cultus [us, m]; humanitas [atis, f]; doctrina [ae, f]; litteratura [ae, f]; litterae [arum, fpl]; ingenium [ii, n] (amor ingenii neminem umquam divitem fecit);
образованный
eruditus [a, um]; cultus [a, um]; urbanus [a, um] (homo); educatus [a, um]; litteratus [a, um]; humanus [a, um]; politus [a, um]; doctus [a, um];
образовательный
institutorius [a, um];
образовать
componere [o, posui, positum]; constituere [o, ui, utum]; efficere [io, feci, fectum]; fingere [o, nxi, ctum]; formare [1]; conformare [1]; efformare [1]; producere [o, xi, ctum]; generare [1]; facere [io, feci, factum] (cado facit cecidi); erudire [4]; excolere [o, ui, cultum]; figurare [1]; conducere [o, xi, ctum];
+ река образует туманы flumen conducit nubila;
образоваться
concrescere [o, crevi, cretum];
образцовый
exemplaris [e]; bonus [a, um]; optimus [a, um]; probus [a, um]; classicus [a, um]; graphicus [a, um] (servus; fur);
образчик
specimen [inis, n];
обрастать
obduci [or, ductus sum]; tegi [or, tectus sum]; obducere [o, xi, ctum]; tegere [o, tetigi, tectum];
обратить, обращать
advertere [o, rti, rsum]; vertere [o, rti, rsum] (hostes in fugam; iram ab aliquo in aliquem; reditыs in fiscum); admovere [eo, movi, motum] (mentes suas ad alicujus vocem; preces suppliciter; preces alicui; acumen alicui rei); versare [1]; conversare [1]; convertere [o, rti, rsum]; transferre [fero, tuli, latum] (animum ad accusandum); torquзre [eo, rsi, rtum] (oculos ad aliquid); tenere [eo, ui, tentum] (oculos ad astra);
+ обращать свои взоры на что-л., кого-л. (с вожделением) adjicere [io, jeci, jectum] oculos ad aliquid, ad aliquem;
+ обратить внимание на кого-л., что-л. animadvertere [o, rti, rsum]; aspicere [io, spexi, spectum]; intueri [eor, tuitus sum]; intendere [o, ndi, ntum/nsum]; adjicere [io, jeci, jectum] animum ad aliquem, ad aliquid, alicui rei;
+ обратить мысли (внимание) на что-л. Adjungere [o, nxi, nctum] animum ad aliquid;
+ обратить деньги в свою пользу pecuniam ad se (in suam rem) vertere [o, rti, rsum];
+ обращать в бегство fugare;
обратиться
(к кому-либо), обращаться tractare [1] (aliquem aliquo modo; ut consulem); uti [or, usus sum] (aliquo familiariter; sociis velut hostibus); adire [eo, ii, itum] (ad praetorem; praetorem; in jus); verti [or, rsus sum]; se vertere [o, rti, rsum]; devertere [o, rti, rsum]; vergere [o, (versi),-] (vergi); agere [o, egi, actum] (plebejo sermone cum aliquo; familiaruter cum aliquo); habere [eo, ui, itum] (aliquem male, benigne; servorum loco); aliquem adire [eo, ii, itum]; accedere [o, cessi, cessum]; compellare [1] (his vocibus; aliquem blande); appellare [1];
+ обращаться с кем-л. ласково и милостиво accipere aliquem leniter clementerque;
+ сурово обращаться с кем-л. aliquem aspere tractare [1];
+ обращаться одинаково nullo discrimine agere [o, egi, actum];
+ обращаться к кому-л. Verti [or, rsus sum] in aliquem; alloqui [or, cutus sum]; compellare [1];
+ обращаться к каменным изваяниям vertier ad lapidem;
+ обращаться к кому-л. с письмом aliquem per epistulam adire;
+ обратиться в суд judicem (arbitrum) adire;
+ обратиться к кому-л. по имени compellare aliquem nomine [nominatim]; appellare aliquem nomine [nominatim];
+ обратиться к кому-л. с предложением compellare aliquem de aliqua re;
+ куда мне обратиться? Quo accedam?
+ к кому же мне еще обратиться? Quem enim alium appellem?
+ часто обращаться к кому-л. с письмами crebris litteris aliquem appellare;
+ сенат обратился к Цезарю с мольбой senatus supplex accedit ad Caesarem;
+ обратиться к бойцам с благосклонной речью (ласково, приветливо) milites benigne appellare;
+ они обратились к нему appellatus est ab eis;
+ обратиться к сочинению трактатов se transferre ad artes componendas;
+ обращаться против rerverti;
+ обращаться с речью appellare;
обратно
retrorsum; retroversum; rursus; retro;
обратный
aversus [a, um]; inversus [a, um];
+ в обратном порядке ordine inverso;
+ обратный смысл sensus contrarius;
+ иметь обратную силу in antecessum vigere;
+ обратное движение regressus;
обращение
appellatio [onis, f]; conversatio [onis, f];
+ обращение в другую сторону aversio [onis, f];
+ обращение за советом consultatio [onis, f];
+ обращение с речью к кому-л. allocutio [onis, f];
обращенный
spectans [ntis]; vergens [ntis]; versus [a, um]; adversus [a, um]; aversus [a, um]; conversus [a, um];
+ на субальпийских скалах, обращенных к югу in rupibus subalpinis (ad) meridiem spectantibus (vergentibus);
+ обращенный к востоку orientem versus spectans (vergens);
+ обращенный к земле terram spectans;
+ обращенный вверх sursum spectans (vergens; versus);
+ обращенный вниз deorsum spectans (vergens; versus);
+ обращенный внутрь introrsus;
+ обращенный вперед antrorsus; обращенный в другую сторону aversus;
+ обращенный кнаружи extrorsus;
+ обращенный назад retrorsus;
+ обращенный в другую сторону diversus;
+ быть обращенным spectare; vergere;
обрезать
amputare [1]; resecare [o, secui/secavi, sectum]; subsecare (ungues ferro); tondere [o, totondi, tonsum]; circumcidere; truncare (olus foliis); praecidere; mutilare;
+ обрезать крону деревьев frondare [1];
обрекать
destinare [1] (aliquem morti [ad mortem]); objicere [io, jeci, jectum]; obligare [1]; despondзre [o, ndi, nsum]; devovзre [eo, vovi, votum];
обремененный
affectus [a, um] (vitiis; aetate; senectute); impeditus [a, um]; plenus [a, um];
+ обремененный долгами obaeratus [a, um];
обременительный
onerosus [a, um] (sors; collatio); molestus [a, um]; gravis [e]; laboriosus [a, um];
обременять
onerare [1]; gravare [1]; molestare [1];
обретать
nancisci [or, nactus sum]; assumere [o, mpsi, mptum] (robur);
+ обретя свободу libertatem nactus;
обреченный
desperatus [a, um];
оброк
vectigal [is, n]; solarium [ii, n]; servitus [utis, f];
обрубать
truncare [1]; detruncare [1]; praecidere [o, cisi, cisum];
обрубленный
truncus [a, um] (pinus);
обрубок
truncus [i, m] (frondens);
обруч
trochus [i, m]; circulus [i, m];
обрученный
sponsus [i, m]; pactus [i, m];
обручить
sponsare [1]; desponsare [1];
обручиться
despondзre [eo, ndi, nsum];
обрушиться
collabi [or, lapsus sum] (villam collapsam restituere); ruere [o, ui, (ruiturus)]; impluere [o, plui,-];
обрыв
abruptio [onis, f]; abruptum [i, n]; praeceps [cipitis, n]; praerupta [orum, npl]; locus [i, m] praeceps;
обрывать
abrumpere [o, rupi, ruptum] (ramos; iter; inceptum sermonem); avellere [o, vulsi, vulsum]; decerpere [o, cerpsi, cerptum] (aristas; folia); destringere [o, xi, ctum];
обрывистый
abruptus [a, um]; praeruptus [a, um]; abscisus [a, um]; iniquus [a, um] (mons; ascensus); praecisus [a, um];
обрывок
frustulum [i, n];
обрызгать
aspergere [o, rsi, rsum]; conspergere; respergere;
обряд
caerimonia [ae, f]; ritus [us, m]; mos [moris, m];
обсерватория
observatorium [ii, n];
обследование
investigatio [onis, f]; exploratio [onis, f];
обследовать
ruspari [or, atus sum], ruspare [1]; investigare [1]; explorare [1]; circare [1];
обслуживание
administratio [onis, f] (tormentorum);
+ медицинское обслуживание curatio [onis, f] medica;
обслуживать
servire [4];
обстановка
apparatus [us, m] (regius; magnificus); supellex [supellectilis, f] (modica; elegantior); victus [us, m] cultusque;
обстоятельно
copiose; verbose; plene; accurate;
обстоятельность
tractus (historia tractu placet);
обстоятельный
accuratus; diligens; fusus; plenus; argutus (litterae); scrutans;
обстоятельство
res [ei, f] [rerum, fpl]; titulus [i, m]; tempus [oris, n]; status [us, m] (rerum; vitae); conditio [onis, f]; circumstantia [ae, f]; causa [ae, f]; positio [onis, f]; accidens [entis, n]; facinus [oris, n];
+ обстоятельства таковы res hoc statu est;
+ так уж сложились обстоятельства sic enim res ferebat;
+ обстоятельство, которое кажется извиняющим titulus, qui videtur excusare;
+ обстоятельства circumstantia (rerum);
+ в зависимости от обстоятельств pro re; pro tempore; pro re nata;
+ смотря по обстоятельствам pro tempore et pro re;
+ когда требуют обстоятельства ubi occasio admonet; si res poscat/cogat/exigat;
+ применяться к обстоятельствам uti temporibus;
+ ни при каких обстоятельствах nullo modo;
+ при всех обстоятельствах utique;
+ при любых обстоятельствах per aequa per iniqua;
+ как бы ни сложились обстоятельства quicumque venti erunt;
+ при таких обстоятельствах in tali rerum statu;
+ при нынешних, по крайней мере, обстоятельствах ut nunc quidem est;
+ благоприятные обстоятельства expedientia;
+ при хороших обстоятельствах salvis rebus;
+ побуждаемый этими обстоятельствами his rebus adductus;
+ в тяжелых обстоятельствах (in) rebus egenis;
+ чрезвычайное и непреодолимое обстоятельство vis major (excusat);
+ исследовать как факты, так и их обстоятельства ut res, ita tempora rerum quaerere;
+ изменение обстоятельств inclinatio temporis;
+ решения зависят от обстоятельств consilia temporum sunt;
+ в силу обстоятельств temporis causa;
+ часто в тяжелых обстоятельствах multis et magnis tempestatibus;
+ зависящий от обстоятельств temporarius (amicitia; brevis et t.);
+ стечение обстоятельств temeritas;
обстоять
se habere [eo, ui, itum]; agi [agor, actus sum];
+ мы знаем, что дело обстоит так scimus rem ita se habere;
+ дело обстоит так res ita est;
обстреливать
verberare [1] (Mutinam tormentis); tela conjicere;
обступать
circumstare [o, steti, statum]; circumsistere [o, steti,-]; obsidзre [eo, sedi, sessum]; frequentare [1] (aliquem);
обсуждать
considerare [1]; discutere; disceptare [1]; disputare [1]; deliberare [1]; agere (de aliqua re); usurpare [1] (aliquid crebris sermonibus); tractare [1] (condiciones, definitionem alicujus rei; quaestionem; proeliorum vias); serere [o, rui, rtum]; circumspicere [io, spexi, ctum]; contemplari [or, atus sum]; expendere [o, ndi, nsum]; perpendere; examinare [1]; percensзre [eo, sui, -];
обсуждение
disceptatio [onis, f]; disputatio [onis, f]; deliberatio [onis, f]; discussio [onis, f]; tractatio [onis, f]; consilium [ii, n];
+ делать что-л. предметом обсуждения aliquid in dicendi disceptationem vocare;
обтачивать
tornare [1]; terere [o, trivi, tritum];
обтекать
circumfluere [o, xi, ctum];
обтесывать
caelare [1] (lapides);
обтирать
extergere [eo, rsi, rsum] (manыs; manantes lacrimas pollice);
обточенный
teres [teretis] (lapilli);
обтягивать
intendere [o, ndi, tentum];
обтягивающий
substrictus [a, um] (tunica);
обувать
calciare [1]; calceare [1];
обувной

+ обувная мастерская sutrina [ae, f];
+ обувной магазин taberna [ae, f] sutrina;
обувь
calciamentum [i, n]; calceamentum [i, n]; calceus [i, m]; calceatus [us, m]; pedale [is, n]; vincula [orum, npl] (vincla de pede detrahere; unum exuta pedem vinclis); tegmen [inis, n] pedum;
+ обувь, которая была на нем calceamenta, quibus erat indutus;
+ обувь на деревянной подошве sculponeae;
обугленный
carbonisatus [a, um];
обугливание
carbonisatio [onis, f];
обуза
gravamen [inis, n] (imponere); onus [eris, n]; pondus [eris, n]; sarcina [ae, f];
обуздать
frena cohibere [eo, ui, itum]; frenare [1]; compescere [o, pescui,-]; comprimere [o, premi, pressum]; domare [o, ui, itum] (invidiam; libidines; vim fluminis); castigare [1] (equum frenis; animi dolorem); vincire [io, nxi, nctum]; moderari [or, atus sum]; coлrcзre [eo, ui, itum]; reprimere [o, premi, pressum];
+ обуздывать свою страсть temperare amori;
+ обуздать себя se comprimere;
обуревать
turbare [1] (aliquem; mentem);
+ обуреваемый и жалостью и страхом misericordia turbatus et metu;
обусловить
evocare [1]; stipulari [or, atus sum]; pangere [o, pepigi (panxi, pegi), pa(n)ctum];
обутый
calciatus [a, um];
обуться
calceare [1] se;
+ обуться в сандалии inducere [o, xi, ctum] soleas in pedes;
обучать
subigere [o, egi, actum] (homines subacti bellis); docзre [eo, ui, ctum]; edocзre; erudire [4]; initiare [1]; instruere [o, xi, ctum];
обучение
disciplina [ae, f]; institutio [onis, f]; doctrina [ae, f]; ratio [onis, f];
+ незаконченное обучение cruda studia;
обученный
instructus [a, um] (artibus; in jure civili); doctus [a, um]; eruditus [a, um];
обхват
ambitus [us, m];
+ дуб в 30 футов в обхвате ilex triginta pedum ambitu;
обхватывать
amplecti; circumplecti [or, xus sum]; adhibзre [eo, ui, itum];
обход
ambitus [us, m] (longo ambitu circumducere); circuitus;
обходить
vitare [1]; circare [1]; circumire [eo, ii, itum]; ambire [eo, ii, itum]; peragrare [1]; perambulare [1]; pererrare [1]; pertransire [eo, ii, itum]; praetervehi [or, vectus sum];
+ обходить молчанием omittere [o, misi, missus sum];
обходиться
habere [eo, ui, itum] (aliquem male, benigne; servorum loco); uti [or, usus sum] (aliquo familiariter; sociis velut hostibus); egзre [eo, ui,-]; carзre [eo, ui,-];
+ если чего-л. нет, обхожусь (без него) si quid non est [e]geo;
обчистить
extergere [eo, rsi, rsum] (fanum);
обшивать
praetexere [o, ui, xtum]; cingere [o, nxi, nctum];
обширно
vaste; late;
обширный
amplus [a, um]; diffusus [a, um]; extensus [a, um]; magnus [a, um]; vastus [a, um] (scientia); spatiosus [a, um]; latus [a, um]; longus [a, um]; numerosus [a, um]; patulus [a, um]; patens [ntis];
обшитый
subsutus [a, um] (vestis);
общаться
uti [or, usus sum] (aliquo familiariter); communicare [1];
общежитие
synoecium [ii, n]; convictus [us, m]; convictio [onis, f]; contubernium [ii, n];
общеизвестный
notissimus [a, um]; vulgaris [e] (ars; nomen; opinio); pervulgatus [a, um]; percontativus [a, um];
+ общеизвестный факт res notissima;
общенародный
vulgaris [e]; popularis [e];
общение
usus [us, m] (usus atque commercium); commercium [ii, n]; communitas [atis, f]; contagio [onis, f]; conversatio [onis, f];
общеобязательный
perpetuus [a, um] (jus);
общепризнанный
, общепринятый receptus [a, um]; vulgaris [e] (ars; nomen; opinio); vulgatus [a, um]; usitatus [a, um] (res); tritus [a, um];
+ общепринятая теория theoria recepta;
общественно-политический
forensis [e] (oratio; genus dicendi; sermo);
+ общественно-политическая деятельность opera forensia; res forenses, negotia forensia;
общественный
publicus [a, um];
+ общественное место statio [onis, f] (in stationibus sedere tempusque conterere);
+ общественная жизнь medium publicum;
общество
societas [atis, f]; collegium [ii, n]; consortium [ii, n]; corpus [oris, n]; hetaeria [ae, f]; civitas [atis, f]; publicum [i, n]; congregatio [onis, f]; grex [gregis, m]; medium [ii, n]; respublica [reipublicae];
общеупотребительный
vulgatus [a, um] usu; vulgaris [e]; publicus [a, um]; usitatus [a, um] (vocabula);
общий
communis [e]; generalis [e]; totus [a, um]; universalis [e]; universus [a, um] (odium); socius [a, um]; medius [a, um]; pervagatus [a, um]; promiscuus [a, um];
+ делать общим in commune vocare;
+ в общем in universum;
+ общее положение, общий принцип universum genus;
+ говорить о чем-л. в общем и целом de re universa tractare;
+ у меня ничего общего с ним нет nihil est mihi cum eo;
+ общая граница confinium [ii, n];
+ общие положения (слова) locus, loci;
+ общий обзор propositum [i, n];
община
civitas [atis, f]; respublica [reipublicae, f]; conventus [us, m]; communitas [atis, f];
общительный
communis [e];
общность
communitas [atis, f]; unitas [atis, f]; communio [onis, f]; consortium [ii, n] (nuptiae sunt consortium omnius vitae); societas [atis, f];
объедать
depascere [o, pavi, pastum]; exurмre [o, ussi, ustum] (eruca exurit semina morsu);
объединение
complexio [onis, f]; comprehensio [onis, f]; congregatio [onis, f]; conjunctio [onis, f]; consociatio [onis, f]; associatio [onis, f]; societas; unio [onis, f]; universitas [atis, f] (magiter universitatis); collegium [ii, n];
объединить
complectere [o, xi, xum]; complecti [or, xus sum]; comprehendere [o, ndi, nsum]; congregare [1]; consociare [1]; jungere [o, nxi, nctum]; conjungere; subjungere; conferre [fero, tuli, latum];
+ объединить оба слова (понятия) в одном utrumque nomen uni subjungere;
объезд
circuitus [us, m];
объездить
peragrare [1]; perambulare [1]; circumire [eo, ii, itum]; vehi [or, ctus sum]; circumequitare [1]; lustrare [1];
+ объезжать боевые порядки volitare totв acie;
объезжать
domare [o, ui/avi, itum/atum] (equos);
объект
res [ei, f]; objectum [i, n]; causa [ae, f]; materia [ae, f]; propositum [i, n];
+ объекты исследования res explorandae; objecta explorationis;
объектив
objectivum [i, n];
объективный
objectivus [a, um]; ad rem referens [ntis];
объем
volumen [inis, n]; ambitus [us, m]; extensio [onis, f]; circuitus [us, m];
+ сузить объем чего-л. terminare modum alicujus rei;
объявить
edicere [o, xi, ctum] (edixit praedam militum fore); indicere; appellare [1] (aliquem victorem; regem); nuntiare [1]; denuntiare [1]; annuntiare [1]; renuntiare [1]; conclamare [1]; declarare [1]; depraedicare [1]; edere [o, edidi, editum]; indicare [1]; vulgare [1]; nominare [1]; nuncupare [1]; proponere; publicare [1];
+ объявить предметом своих занятий profitзri [eor, professus sum];
+ объявить своей собственностью asserere [o, ui, rtum];
+ объявить неблагоприятным vitiare [1];
+объявить неприкосновенным sacrare [1];
объявление
titulus [i, m]; promulgatio [onis, f]; edictum [i, n]; editio [onis, f]; denuntio [onis, f]; indictio [onis, f]; tabula [ae, f]; libellus [i, m]; pittacium [ii, n];
+ дать объявление (о продаже, сдаче внаем) mittere sub titulum;
+ объявление вне закона proscriptio [onis, f];
объяснение
explanatio [onis, f]; explicatio [onis, f]; expositio [onis, f]; interpretatio [onis, f]; lucubratio [onis, f]; elucidatio [onis, f];
+ объяснение к таблице tabulae explanatio (explicatio);
+ объяснение условных обозначений и сокращений siglorum vocumque abbreviatarum explicatio;
объяснить
explanare [1]; explicare [1]; enucleare [1]; rationem reddere [o, didi, ditum]; diluere [o, ui, utum] (mihi, quod rogavi, dilue); illustrare [1]; exponere [o, posui, positum]; interpretari [or, atus sum]; declarare [1]; demonstrare [1]; docзre [eo, ui, ctum];
объятие
complexus [us, m]; sinus [us, m]; ambitus [us, m] (mutuus);
+ в материнских объятиях maternis in ulnis;
обыватель
inquilinus [i, m];
обыденный
protritus [a, um] (verba, oratio); vulgaris [e] (ars; nomen; opinio); quotidianus [a, um];
обыкновение
consuetudo [inis, f]; suetum [i, n]; habitus [us, m]; mos [moris, m]; usus [us, m] (cultioris vitae); institutum [i, n]; solitum [i, n]; sollemne [is, n];
+ иметь обыкновение consuevisse, solere [eo, ui, itus sum];
обыкновенно
vulgo; plerumque;
обыкновенный
, обычный ordinarius [a, um]; communis [e]; frequens [ntis] (verbum upud alios frequens; usus); freqentatus [a, um]; trivialis [e]; vulgaris [e] (ars; nomen); vulgatus [a, um]; divulgatus [a, um]; solitus [a, um]; quotidianus [a, um]; simplex [icis]; medius [a, um]; obsoletus [a, um]; tritus [a, um]; promiscuus [a, um];
обыск
pervestigatio [onis, f]; perscrutatio [onis, f];
обыскивать
ruspari [or, atus sum], ruspare [1]; scrutari [or, atus sum]; perscrutari [or, atus sum]; pervestigare [1]; effodere [io, fodi, fossum];
обычай
mos [moris, m]; consuetudo [inis, f]; observantia [ae, f]; usus [us, m] (cultioris vitae); usio [onis, f]; ritus; solitum [i, n]; sollemne [is, n];
+ от общепринятого обычая не следует отступать a communi observantia non est recedendum;
+ обычай вместо закона mos pro lege;
+ дурной обычай prava consuetudo;
+ если потребует обычай si volet usus;
+ следовать чьим-л. обычаям more alicujus fungi;
+ соблюдать обычай morem agere;
+ обычай, унаследованный от предков consuetudo a majoribus tradita;
+ не в обычаях греков non est moris Graecorum;
обычно
fere; plerumque;
+ ибо люди обычно охотно верят в то, чего желают quod fere libenter homines id, quod volunt, credunt;
+ эту реку обычно трудно переходить вброд flumen non fere vado transiri solet;
обычный
vulgaris [e] (ars; nomen); communis [e]; usitatus [a, um] (res); solitus [a, um]; sollemnis [e]; assuetus [a, um];
+ обычным способом sollemniter;
обязанность
munus [eris, n]; officium [ii, n]; sollicitudo [inis, f]; actus [us, m]; pars [rtis, f]; pensum [i, n] (conficere); debitum [i, n] (nepotum nutriendorum); receptum [i, n]; nodus [i, m];
+ обязанность вести книги и акты sollicitudo ab actis;
+ обязанность отчитаться(дать отчет) actus rationem reddere;
+ наступил день исполнения этой обязанности dies muneris fungendi obvзnit;
+ исполнять обязанность officium facere/exsequi/perficere/implзre; satisfacere officio; officio fungi; esse in officio;
+ не исполнять обязанности deserere officium; discedere ab officio; officio suo deesse;
обязанный
obligatus [a, um]; obnoxius [a, um];
+ быть обязанным debere [eo, ui, itum] (alicui gratiam; salutem; vitam);
обязательность
officium [ii, n]; humanitas [atis, f];
обязательный
obligatus [a, um]; obligatorius [a, um]; obligans [ntis]; necessarius [a, um]; diligens [ntis]; devinciens [ntis];
обязательство
obligatio [onis, f]; receptum [i, n]; officium [ii, n];
+ долговое (платежное) обязательство scriptum [i, n] obligatorium; syngrapha [ae, f];
+ обязательство в уплате десяти миллионов сестерциев syngrapha sestertii centies;
обязать
damnare [1] (aliquem aliquid dare); tenere [eo, ui, tentum] (aliquem lege, foedere; jure jurando); stipulari [or, atus sum]; obligare [1]; obstringere [o, nxi, ctum]; vincire [io, nxi, nctum]; devincire; nectere [o, nexui/nexi, nectum];
обязаться
sponsione se constringere; spondзre [eo, spopondi, sponsum] (alicui pecunias, agros, fidem);
+ перед тобой обязались? При ком (в чьем присутствии)? Stipulatus es? Quo praesente?
овальный
ovalis [e]; ovatus [a, um];
овация
ovatio [onis, f]; ovatus [us, m];
овдовевший
viduus [a, um];
овдоветь

+ Агриппина, овдовевшая со смертью Домиция Agrippina viduata morte Domitii;
овес
avena [ae, f];
овечий
ovinus [a, um]; ovilis [e] (stabulatio; grex); ovillus [a, um] (pecus; lac); oviarius [a, um];
+ овечий хлев ovile [is, n];
+ овечья шкура vellus [eris, n];
овладевать
invadere [o, vasi, vasum] (morbus in corpus alicujus invasit; malum in rem publicam invadit; pestilentia populum invasit; furor invasit alicui); affectare [1] (mulierem); capere [io, cepi, captum] (metus capit aliquem); subire [eo, ii, itum] (paenitentia subit aliquem; cogitatio animum subit); potiri [ior, titus sum]; occupare [1]; obsidзre [eo, sedi, sessum]; adipisci [or, adeptus sum];
овод
tabвnus [i, m]; oestrus [i, m];
овощевод
olitor [oris, m];
овощеводческий
olitorius [a, um];
овощеводчество
olericultura [ae, f];
овощ
(h)olus [eris, n]; legumen [inis, n]; helvella [ae, f];
овощи
olera [um, npl];
овощной
oleraceus [a, um]; olitorius [a, um];
овраг
pharangium [ii, n]; eluvies [ei, f] (praerupta); lacuna [ae, f]; vorago [inis, f]; fauces [ium, fpl];
овца
ovis [is, f];
овчар
ovilio [onis, m];
овчарка
canis [is, f/m] pastoralis;
овчарня
ovile [is, n];
овчина
spolium [ii, n] (pecudis); vellus [eris, n];
огибать
circumvehi [or, vectus sum];
оглавление
index [icis, m] (capitulorum); summarium [ii, n]; breviarium [ii, n];
оглашать
recitare [1]; resonare [1]; circumsonare [1]; personare [1];
оглашаться
personare [1]; strepere [o, pui, itum];
оглохнуть
obsurdescere [o, rui,-];
оглушать
abalienare [1] (sensus); sopire [4] (sopitus subito ictu); obtundere [o, tudi, tusum]; obsurdefacere [io, feci, factum];
оглядываться
speculari [or, atus sum] (in omnes partes); respicere [io, spexi, spectum]; respectare [1];
огневой
igneus [a, um];
огненно
-красный flammeus [a, um]; igneus [a, um];
огненный
igneus [a, um]; flammeus [a, um];
огнестрельный
sclopetarius [a, um]; pyrobolus [a, um];
+ огнестрельная рана sclopetophaga;
оговор
calumnia [ae, f];
оговорка
1.clausula [ae, f]; 2. lapsus [us, m] linguae;
+ с оговоркой sub exceptione;
оголять
denudare [1];
огонь
ignis [is, m]; flamma [ae, f]; focus [i, m]; ardor [oris, m]; vapor [oris, m]; incendium [ii, n]; inflammatio [onis, f];
+ чуть тлеющий огонь ignis sopitus;
+ скрытый под пеплом огонь ignis suppositus cineri;
+ варить что-л. на огне aliquid flamma vincere;
+ все охвачено огнем nihil igne vacuum;
+ подвергать что-л. действию огня aliquid igni tractare;
+ зажечь сигнальный огонь на высоте tollere ignem e specula;
+ огонь разводится под стенками котла flamma suggeritur costis aлni;
+ развести огонь под чем-л. ignem alicui rei subjicere;
огораживать
saepire [4]; circumsaepire [4]; praesaepire [4];
огород
(hortus) olitorius [ii, m];
огородный
olitorius [a, um];
огородник
hortulanus [i, m];
огородничество
cultura [ae, f] olitoria;
огорчать
affligere [o, xi, ctum]; alicui aegre facere [io, feci, factum]; dolorem afferre [fero, tuli, latum]; dolore afficere [io, feci, factum]; exacerbare [1]; angere [o ,anxi, anctum/anxum];
+ его смерть огорчила всех граждан mors ejus omnes cives afflixit;
огорчаться
se afflictare [1]; afflictari [or, atus sum] (de aliqua re);
огорчение
afflictio [onis, f]; aegritudo [inis, f]; cordolium [ii, n]; contritio [onis, f]; senium [ii, n];
+ доставлять огорчение dolorem habere [eo, ui, itum];
ограбить
expilare [1]; spoliare [1]; diripere [io, repi, reptum]; compilare [1];
ограбление
expilatio [onis, f]; direptio [onis, f]; depopulatio [onis, f]; spoliatio [onis, f];
+ ограбление храма sacrilegium [ii, n];
ограда
s(a)epes; saeptum [i, n]; cancelli; claustrum [i, n]; crepido [inis, f];
оградить, ограждать
subducere [o, xi, ctum] (aliquem periculo; aliquid ventis); saepire [4]; vallare [1]; prohibзre [eo, ui, itum]; defendere [o, ndi, nsum]; protegere [o, tegi, tectum]; munire [4];
ограничение
(de)limitatio [onis, f]; modus [i, m]; condicio [onis, f]; fines , ium, mpl; exceptio [onis, f]; limitatio [onis, f], restrictio [onis, f], coarctatio [onis, f];
ограниченность
angustiae [arum, fpl];
+ из-за ограниченности времени ob angustias temporis;
ограниченный
definitus [a, um]; delimitatus [a, um]; limitatus [a, um], limitibus restrictus [a, um]; finitus [a, um]; moderatus [a, um]; modicus [a, um]; temperatus [a, um]; contractus [a, um]; circumscriptus [a, um], restrictus [a, um], coarctatus [a, um]; exiguus [a, um];
ограничить
(de)finire [4]; (de)limitare [1]; limitibus restringere [o, nxi, ctum]; limitare [1]; (co)arctare [1]; coangustare [1]; coлrcзre [eo, ui, itum]; cohibзre [eo, ui, itum] (summam); constringere (libertatem); terminare [1]; determinare [1]; comprimere [o, premi, pressum]; obsidзre [eo, sedi, sessum];
+ ограничить время arctare tempus;
+ ограничить пределы чего-л. terminare modum alicujus rei;
+ ограничивать зло страданием mala dolore terminare;
огромный
amplus [a, um]; amplissimus [a, um]; immensus [a, um]; ingens [ntis]; maximus [a, um]; vastus [a, um] (mare; silvae; potentia); vastissimus [a, um]; immanis [e]; grandis [e]; praegrandis [e]; vegrandis [e]; enormis [e]; staturosus [a, um] (gigantes); giganteus [a, um]; validus [a, um];
+ quantum non milvus oberret;
огурец
cucumis, cucumeris, m;
ода
oda [ae, f]; carmen [inis, n];
одаренный
affectus [a, um] (virtutibus); instructus [a, um] (clementiв); ingeniosus [a, um] (homo ingeniosus et sollers); dotatus [a, um]; praeditus [a, um];
одарять
donare [1]; dotare [1]; munerare [1]; peculiare [1];
одежда
vestis [is, f] (muliebris; candida); vestimentum [i, n]; vestitus [us, m]; velamen [inis, n] (induitur velamina mille colorum Isis); amictus [us, m]; textum [i, n]; habitus [us, m]; indumentum [i, n]; indutus [us, m]; ornamentum [i, n]; ornatus [us, m]; paratus [us, m];
+ снимать одежду spoliare [1] (aliquem; corpus caesi hostis);
одеколон
spiritus Coloniensis;
одеон
odзum [i, n]; odоum [i, n];
одержать
expedire [4] (victoriam); adipisci [or, adeptus sum] (victoriam); superare [1]; vincere [o, vici, victum]; victoriam reportare [1];
одержимость
insania [ae, f], stata fixataque cognitio [onis, f]; obsessio [onis, f];
одержимый
affectus [a, um]; correptus [a, um]; lymphatus [a, um]; temptatus [a, um]; larvatus [a, um]; daemoniacus [a, um];
одеть, одевать
vestire [4] (aliquem aliqua re); convestire [4]; amicire [io, micui/mixi, mictum]; induere [o, ui, utum]; subornare [1] (aliquem in militum cultum; in modum lictorum; myrteв subornatus gausapв);
+ плохо одетые люди homines male vestiti;
одеться
vestiri [ior, itus sum];
+ хорошо (нарядно) одеваться vestiri honeste;
одетый
vestitus [a, um]; velatus [a, um]; amictus [a, um];
+ одетый в траур sordidus [a, um];
+ одетый в паллиум palliatus [a, um];
+ одетый в пурпур purpuratus [a, um];
+ одетый в тогу togatus [a, um];
+ одетый в штаны bracatus [a, um];
одеяло
stratum [i, n] (lecti mollia strata); stragulum [i, n]; tegumentum [i, n]; operimentum [i, n];
одеяние
vestis [is, f] (muliebris; candida); vestitus [us, m]; indumentum [i, n]; indutus; velamen [inis, n] (induitur velamina mille colorum Isis);
один
unus [a, um] (miles; de illis; una castra);
+ один …другой alius(alter)…alius;
+ одни…другие uni…alii;
+ один из первых inter primos; один из многих unus e (de) multis, unus multorum;
+ один раз semel;
+ по одному singuli;
+ один-другой unus et alter;
+ один или два unus vel (aut) alter;
+ все до одного ad unum omnes;
+ собрать в одно целое in unum cogere;
+ счастье заключаетсяв одной только добродетели felicitas in una virtute posita est;
+ я утверждаю лишь одно nihil dico praeter unum;
+ ни один nullus; nemo (nullus) unus;
+ один и тот же idem; unus et (atque) idem (unis moribus vivere);
+ в одно и то же время uno tempore;
+ одним словом prorsus;
одинаково
similiter; aequaliter; indiscrete; mutuo;
одинаковость
unitas [atis, f] (coloris);
одинаковый
aequalis [e]; par [paris]; parilis [e]; conformis [e]; concolor [oris]; identicus [a, um]; idem [eadem]; congruus [a, um]; homomorphus [a, um];
+ одинакового возраста parili aetate;
одиннадцать
undecim;
+ по одиннадцати undeni;
одиннадцатый
undecimus [a, um];
одинокий
solus [a, um]; solitarius [a, um]; vacuus [a, um] (virgo); viduus [a, um]; desolatus [a, um]; caelebs [ebis];
одиночество
solitudo [inis, f]; secessus [us, m]; vita [ae, f] solitaria;
одиночный
solitarius [a, um]; singulus [a, um]; interruptus [a, um];
Одиссей
Odissзus [i, m]; Ulixes [is, m]; Ithacus [i, m];
Одиссея
odyssea [ae, f], iter [itineris, n] lognum et periculosum, labores [um, mpl];
одичавший
efferatus [a, um];
однажды
semel; olim; quandam; aliquando; quondam;
однако
tamen; quamquam; sed; vero; verum; verumtamen; at; atqui; interea; interim;
однобокий
unilateralis [e];
одновременно
simul; нnsimul; eodem tempore; unose; obiter;
одновременный
simultaneus [a, um];
одноглазый
unum oculum habens [ntis]; unoculus [a, um]; luscus [a, um];
однодневный
unius diei; ephimerus [a, um];
одноименность
homonymia [ae, f];
одноименный
homonymus [a, um];
одноклеточный
unicellularis [e]; unicellulatus [a, um];
однолетний
annuus [a, um];
однообразие
unitas [atis, f] (coloris);
однородность
unitas [atis, f] (coloris);
однородный
aequabilis [e]; homogeneus [a, um];
односложный
monosyllabus [a, um];
односторонний
unilateralis [e]; monolateralis [e]; solivagus [a, um];
однотипный
homotypicus [a, um]; conformis [e];
одноцветный
concolor [oris]; homochrous [a, um]; monochromaticus [a, um]; unicolor [oris];
одобрение
probatio [onis, f]; approbatio [onis, f]; comprobatio [onis, f]; laus [laudis, f]; rumor [oris, m]; favor [oris, m]; plausus [us, m]; assensus [us, m]; acclamatio [onis, f]; suffragium [ii, n] (ventosae plebis suffragia);
+ искать одобрения толпы venari suffragia plebis;
одобрить
approbare [1]; (com)probare [1]; commendare [1]; laudare [1]; sciscere [o, ivi, itum]; assentire [4];
+ album calculum rei alicui adjicere;
+ одобрять закон(опроект) suffragari legi;
+ указания полководца одобряются бойцами ducis consilia subsequitur favor militum;
+ которые принимали и одобряли это слово subscriptores approbatoresque hujus verbi;
одолеть
debellare [1] (hostem); capere [io, cepi, captum]; vincere [o, vici, victum]; superare [1];
+ скука одолела его satietas eum capit;
одолжение
beneficium [ii, n]; venia [ae, f]; officium [ii, n]; obsequium [ii, n];
одолжить
commodare [1]; credere [o, didi, ditum]; utendum dare [do, dedi, datum];
одурачивать
infatuare [1];
одушевленный
animalis [e]; animatus [a, um]; vivus [a, um];
одышка
angustus spiritus [us, m]; anhelitus [us, m] (lenire tussim et anhelitum); asthma [atis, n]; dyspnoл [ae, f];
ожерелье
torquis [is, m]; monile [is, n];
ожесточать
exacerbare [1]; obdurare [1]; efferare [1]; irritare [1]; exasperare [1];
ожесточенный
acer [cris, cre] (proelium); animosus [a, um] (bellum); trepidus [a, um] (certamen); iratus [a, um];
оживать
revivere [o, xi, ctum]; reviviscere [o,-,-]; vivus effici [ior, effectus sum];
оживленность
celebritas [atis, f] (loci; viae);
оживленный
alacer, -cris, -cre; vivax [acis]; vividus [a, um]; vegetus [a, um];
+ оживленоое место locus frequens, celeber;
оживлять
vivificare [1]; revivificare [1]; frequentare [1] (orationem luminibus);
оживляющий
vivificus [a, um] (vigor);
ожидание
exspectatio [onis, f]; spes [ei, f]; fides [ei, f]; praestolatio [onis, f]; opinio [onis, f]; praesumptio [onis, f]; anticipatio [onis, f]; prolepsis [eos, f] (acc.Gr);
+ против ожидания contra exspectationem (spem);
+ мучительное ожидание exspectatio aegra;
+ изнывающий от долгого ожидания aeger morae;
ожидать
exspectare [1]; sperare [1] (aliquid de aliqua re); opperiri [ior, rtus sum]; prospectare [1]; praestolare [1]; manзre[eo, nsi, nsum] (aliquem; adventum alicujus; omnia indigna victos manent; omnes una manet nox);
+ ожидай fac exspectes;
+ быстрее, чем можно было ожидать spe celerius;
ожирение
adipositas [atis, f]; obesitas [atis, f]; liptomatosis [idis, f];
ожог
adustio [onis, f]; combustio [onis, f]; ambustio [onis, f]; ambustura [ae, f];
озабоченно
sollicite;
озабоченный
sollicitus [a, um]; anxius [a, um]; trepidus [a, um]; metuens [ntis]; timens [ntis]; conturbatus [a, um]; perturbatus [a, um];
+ быть озабоченным satis agere (de aliqua re);
озаглавить
attitulare [1]; inscribere [o, psi, ptum];
озарять
accendere [o, ndi, nsum] (luna radiis solis accensa; oriens accendit undas); illuminare [1]; illustrare [1]; circumfulgзre [eo, lsi, lsum]; collustrare [1];
озеленение
viridificatio [onis, f];
+ широко применяются для озеленения городов multum ad urbium viridificationem adhibetur;
озеро
lacus [us, m]; stagnum [i, n];
озерный
lacuster, tris, tre; limneticus [a, um];
озимь
cultura [ae, f] autumno sata;
+ озимый autumno satus; hiemalis;
+ озимые хлеба frumentum autumno satum (hiemale);
озираться
circumspectare [1]; respicere [io, spexi, spectum];
озлобление
offensio [onis, f] animi; ira [ae, f]; iracundia [ae, f];
ознакомление
cognitio [onis, f]; notio [onis, f];
ознаменование
celebratio [onis, f]; commemoratio [onis, f]; memoria [ae, f];
+ специальный том, изданный в ознаменование 400-летия Упсальского университета volumen in memoriam quattuor saeculorum ab universitate Upsaliensi peractorum extra ordinem editum;
означать
significare [1]; denotare [1]; signare [1]; designare [1]; insignire [4];
+ что означают эти слова? Quid haec verba sibi volunt?
озноб
algor [oris, m]; febris [is, f]; frigus [oris, n]; rigor [oris, m];
+ организм, потрясаемый ознобом tentatum frigore corpus;
озон
ozonium [ii, n];
озябнуть
perfrigescere [o, gui, -];
оказывать
tribuere [o, ui, utum] (alicui honorem); praebзre [eo, ui, itum]; perhibзre [eo, ui, itum]; praestare [o, stiti, stitum];
+ оказывать влияние conferre [fero, tuli, latum];
+ оказывать поддержку fovзre [eo, fovi, fotum];
+ оказывать помощь auxiliari [or, atus sum]; auxilium ferre [fero, tuli, latum];
+ оказывать почет honorare [1]; honores tribuere [o, ui, utum];
+ оказывать предпочтение diligere [o, lexi, lectum];
оказываться
apparзre [eo, ui, itum]; deprehendi [or, nsus sum]; evadere [o, vasi, vasum]; accidere [o, cidi, cisum]; reperire [4]; exsistere [o, exstiti,-];
+ замысел оказался неудачным consilium imcommode accidit;
+ оказаться в опасности in periculum [discrimen] venire;
+ оказаться невольным обладателем (владельцем) nancisci (summam potestatem);
окапывать
ablaqueare [1];
океан
oceanus [i, m];
океанический
oceanicus [a, um];
окисление
oxydatio [onis, f];
оккупация
occupatio [onis, f];
оккупировать
occupare [1];
оклад
stipendium [ii, n] (de publico statuere alicui);
окликать
appellare [1]; inclamare [1];
окно
fenestra [ae, f]; lumen [inis, n];
+ окна, выходящие на улицу fenestrae in viam versae;
око
oculus [i, m];
окованный
ferratus [a, um];
оковы
compedes [um, fpl]; vincula [orum, npl] (vincula rumpere); nervus [i, m] (nervo vinctus; in nervo atque compedibus aetatem agere; in nervis teneri); catenae [arum, fpl];
+ в оковах compeditus;
+ надеть на кого-л. оковы mandare aliquem vinculis;
околдовывать
excantare [1]; praecantare [1]; larvare [1]; vincire [io, nxi, nctum]; aliquem fascinare [1] / effascinare [1] / fascino afficere [io, feci, factum] / veneficiis irretire [4];
околичности
ambitus [us, m] (per ambitum enuntiare); anfractus [us, m]; ambages [um, fpl]; circuitio [onis, f];
около
ad; apud; circa; juxta; prope; non procul; fere (anno fere ante); ferme; quasi;
+ ходить вокруг да около circa rem ambitыs facere;
оконечность
extremitas [atis, f];
+ на южной оконечности острова in extremitati meridionali insulae;
окончание
absolutio [onis, f]; finis [is, m]; apiculus [i, m]; terminatio [onis, f] (aliqua terminatione concludere; nominativi); terminus [i, m] (vitae; contentionum); flexio [onis, f]; extrema manus [us, f]; transitus [us, m] (transitum tempestatis exspectare); confectio [onis, f]; perfectio [onis, f];
окончательно
funditus; plane; prorsus; omnino;
окончательный
finalis [e]; ultimus [a, um]; confectus [a, um]; expeditus [a, um]; extremus [a, um];
+ окончательное голосование suffragatio finalis;
+ окончательный вывод conclusio ultima;
+ окончательная отделка extrema manus;
окончить, оканчивать
absolvere [o, lvi, lutum]; finire [4]; complere [eo, evi, etum]; explзre; consummare [1]; terminare [1] (orationem; bellum); perficere [io, feci, fectum]; efficere; claudere [o, si, sum]; haurire [io, hausi, haustum]; defungi [or, functus sum];
+ окончить войну debellare [1];
окончиться
evenire[io, veni, ventum] (e. alicui bene atque feliciter; male; praeter spem);
+ благополучно окончиться bene evenire;
+ оканчиваться долгим слогом longa syllaba terminari;
окоп
fossa [ae, f] propugnatoria; munimentum [i, n]; agger [eri, m];
окорок
tergum [i, n] (suis); lumbus;
окоченевший

+ быть окоченевшим torpere [eo, ui,-];
окоченелый
rigidus [a, um]; gelatus [a, um]; contractus [a, um]; gelidus [a, um];
окоченение
gelu [us, n]; torpor [oris, m] (gravis; occupat artus);
окоченеть
torpere;
+ окоченеть от холода (стужи) torpere rigore (gelu);
окраина
margo [inis, m/f]; fines [ium, mpl] extremi;
+ окраина города prima urbs;
окраска
color [oris, m]; coloratio [onis, f];
окрашенный
coloratus [a, um]; tinctus [a, um]; fucatus [a, um]; suffusus [a, um]; pictus [a, um]; infectus [a, um];
окрашивать
tingere [o, nxi, nctum]; colorare [1]; fucare [1] (aliquid hyali colore); pingere [o, nxi, ctum]; inficere [io, feci, fectum];
+ отвар этой травы окрашивает шерсть в желтый цвет decoctum hujus herbae lanam colore luteo tingit;
окрепнуть
convalescere [o, ui,-];
окрестности
adjacentia [ium, npl]; vicin(i)a; vicinitas [atis, f];
окровавленный
cruentus; cruentatus;
округ
districtus [us, m]; dioecesis [eos, f]; territorium [ii, n]; pagus [i, m]; regio [onis, f]; ager [agri, m];
округленный
teres [teretis] (trunci arborum); rotundus [a, um];
округлость
rotunditas;
округлый
orbicularis [e]; orbiculatus [a, um]; rotundatus [a, um]; subrotundus [a, um]; subglobosus [a, um]; sphaeroideus [a, um]; sphaeroidalis [e]; sphaericus [a, um]; teres [teretis];
+ флакон округленной формы ampulla tereti ambitu;
округлять
rotundare [1]; globare [1];
окружать
(circum)cingere; circumdare [o, dedi, datum]; praecingere [o, nxi, nctum]; saepire [4]; circumsaepire [4]; circumire [eo, ii, itum]; circumfundere [o, fudi, fusum]; circumsistere [o, stiti,-]; frequentare [1] (aliquem);
+ окружать валом vallare;
+ окружать со всех сторон circumvenire;
окружность
ambitus [us, m]; circuitus [us, m]; peripheria [ae, f]; circulus [i, m]; orbis [is, m];
окрыленный
alatus [a, um]; volatilis [e]; pennatus [a, um]; alacer [cra, um]; volucer [cra, um];
октава
diapason (indecl);
октябрь
October [bris, m];
+ октябрьский переворот res novae Octobres (socialisticae);
окуляр
ocular [is, n];
окунуть
subdere [o, didi, ditum] (caput fonte); mergere [o, rsi, rsum]; immergere;
окуривание
suffumigatio [onis, f]; fumigatio [onis, f];
окуривать
fumigare [1];
окучивать
accumulare [1];
оладья
laterculus [i, m];
оледенеть
glaciare [1];
олень
cervus [i, m]; cerva [ae, f]; tarandrus [i, m];
оливка
oliva [ae, f]; olea [ae, f];
оливковый
olearius [a, um]; oleaginosus [a, um];
олигарх
oligarchus [i, m]; oligarcha [ae, m/f], paucorum dominatus fautor [oris, m], ad paucorum potentatum pertinens [ntis];
олигархический
oligarchicus [a, um];
олигархия
oligarchia [ae, f], paucorum or optimatium dominatus or potentatus;
Олимп
Olympus [i, m];
олимпиада
olympias [adis, f];
олимпийский
Olympius [a, um]; Olympiacus [a, um];
Олимпия
Olympia [ae, f];
олифа
vernix [icis, m]; vernicium [ii, n];
олово
stannum [i, n] (Sn), stagnum [i, n]; snobelium [ii, n]; plumbum [i, n] album; cassiterum [i, n];
омерзение
taedium [ii, n]; fastidium [ii, n];
омерзительность
foetor [oris, m] (verborum);
омертвение
necrosis [is, f]; mortificatio [onis, f]; gangraena [ae, f];
омовение
lavatio [onis, f]; ablutio [onis, f];
омолаживание
, омоложение rejuvenatio [onis, f]; rejuveniscentia [ae, f];
омоним
homonymum [i, n];
омрачать
obscurare [1]; caecare [1]; occaecare [1]; affligere [o, xi, ctum] (animos affligere et debilitare metu); contristare [1] (aliquem aliqua re); turbare [1] (hilaritas nostra turbata est); turbidare [1] (serenitatem animi);
омут
gurges [itis, m]; vorago [inis, f];
омывать
irrigare [1]; abluere [o, ui, utum]; alluere; circumluere; lambere [o, bui,-]; lavare [1]; luere; eluere;
он
, она, оно hic, haec, hoc; is [e]a, id; ille, illa, illud; vir; +ты видел его vidisti virum;
онеметь
obmutescere [o, tui, -]; torpзre [eo, ui -];
оникс
onyx [ychis, m,f];
ониксовый
onychinus [a, um];
(в режиме) "on-line" (directe) cum systemate computatorio (colligatus) or in systemate computatorio (contentus);
ООН
ONU (Ordo [inis, m] Nationum Unitarum); Unitarum Nationum Coetus [i, m]; Nationes Unitae;
опадать
cadere [o, cecidi, casum] (folia cadunt arbori [e]x arbore; poma cadunt ramis); decidere [o, cidi, cisum]; delabi [or, lapsus sum]; subsidere [o, sedi, sessum] (undae subsidunt);
+ листья опадают с деревьев folia ex arboribus decidunt;
опаздывать
sere (tarde) venire; tardare;
опал
opalus [i, m];
опалить
exurмre [o, ui, utum] (sol graciles exurit artus); adurere [o, ussi, ustum]; amburere;
опаловый
opalinus [a, um];
опалить
adurere [o, ussi, ustum]; amburere; deurere; ustulare [1];
опасаться
cavзre [eo, cavi, cautum]; metuere [o, ui, utum]; timзre [eo, ui,-] (de aliqua re); verзri [eor, veritus sum]; sperare [1] (naufragium; tantum dolorem);
опасение
cautio [onis, f]; timor [oris, m]; spes [ei, f];
+ питать опасения насчет чего-л. vereri alicui rei, de aliqua re;
опасно
periculose;
опасность
periculum [i, n]; res rerum, fpl] trepidae; scopulus [i, m]; discrimen [inis, n]; dubium [ii, n]; incendium [ii, n]; metus [us, m]; obsidio [onis, f];
+ подвергнуть себя опасностям excipere pericula; adire (ad) periculum;
+ подвергать кого-л. опасности acquirere alicui periculum; aliquem in periculum (discrimen) vocare;
+ подвергаться опасностям suscipere pericula;
+ переносить опасности fungi periculis;
+ стоящий вне опасности immunis a periculo;
+ быть в опасности sub ictu esse;
+ находиться в большой опасности magno in periculo verti;
+ быть вне опасности extra ictum esse; vacare a periculis;
+ устранять опасность periculum vindicare;
+ опасность начинает угрожать кому-л. periculum vertitur ad (in) aliquem;
опасный
periculosus [a, um]; anceps [ipitis]; fervens [ntis] (ferventissimum tempus); iniquus [a, um] (tempus; locus; via; palus iniqua nesciis); atrox [ocis] (valetudo; morbus); infestus [a, um]; summus [a, um] (summo rei publicae tempore); perniciosus [a, um]; dubius [a, um]; insidiosus [a, um];
+ опасная отмель dorsum iniquum;
+ быть опасным для кого-л. damno esse alicui;
+ делать море опасным mare infestum habere;
опахало
rhipidium [ii, n];
опека
tutela [ae, f]; cura [ae, f]; curatio [onis, f] (curationem suscipere);
+ перейти под чью-л. опеку in alicujus tutelam venire;
+ освободиться от чужой опеки in suam tutelam (per)venire; suae tutelae fieri;
опекун
curator [oris, m]; tutor [oris, m];
опенок
cantharellus [i, m] cibarius; merubus [i, m]; agaricus [i, m] fragilis; agaricus [i, m] campestris;
опера
drama [atis, n] musicum;
+ мыльная опера televisifica fabula [ae, f] / narratio [onis, f] / series [ei, f];
оператор
operator [ris, m], operatrix [icis, f] ;
операционная
chirurgium [ii, n];
операция
res [rerum, fpl] gerendae;
+ хирургическая операция sectio [onis, f]; operatio [onis, f]; curatio [onis, f] scalpelli;
+ вести денежные (банковские) операции facere argentariam;
опередить
transire [eo, ii, itum] (equum cursu); praeire; praeterire; praecurrere [o, rri, rsum]; praevenire [io, veni, ventum]; antevenire; antevertere [o, rti, rsum];
оперение
penna [ae, f];
оперенный
pennatus [a, um]; pinniger [era, um]; plumatus [a, um];
оперетта
melodramatium [ii, n];
оперившийся
plumatus [a, um]; pennatus [a, um];
оперировать
secare [o, ui, sectum];
опечаленный
afflictus [a, um] (animi bonorum); aeger [gra, um] animi;
опечалить
contristare [1] (aliquem aliqua re); dolorem afferre [fero, tuli, latum]; dolore afficere [io, feci, fectum];
опечатка
error [oris, m] (typographicus); erratum [i, n], mendum [i, n] (typographicum); lapsus [us, m] calami;
+ список опечаток errata [orum, npl];
опешить
torpere [eo, ui,-];
+ я опешил от неожиданности consilia mea re subita torpent;
опийный
opiatus [a, um];
опилки
ramenta [orum, npl] (ferri; ligni); scobis [is, f];
опираться
fundari; inniti; niti; coniti;
описание
descriptio [onis, f]; effigia [ae, f]; effigies [ei, f] (virtutum); expositio [onis, f]; narratio [onis, f];
+ описание жизни biographia [ae, f];
+ описание местностей chorographia [ae, f];
+ описание мира cosmographia [ae, f];
описательный
descriptivus [a, um];
описка
lapsus [us, m] calami;
описывать
scribere [o, psi, ptum]; describere; exsequi [or, cutus sum] (aliquid verbis); componere [o, posui, positum]; pingere [o, nxi, ctum]; explicare [1]; narrare [1]; enarrare [1];
опись
descriptio [onis, f];
опиум
opium [ii, n];
оплакивание
comploratio [onis, f];
оплакивать
plorare [1]; complorare [1]; deplorare [1]; flзre (amissum fratrem; necem filii; amorem); deflзre; deplangere [o, nxi, nctum]; lamentari [or, atus sum]; maerзre [eo, ui-]; lugзre [eo, luxi, luctum]; miserari [or, atus sum];
оплата
luitio [onis, f]; solutio [onis, f]; stipendium [ii, n]; pensio [onis, f]; pretium [ii, n]; merces [edis, f];
оплатить, оплачивать
retaliare [1] (quod factum est); sustinere [eo, ui, tentum] (sumptum litis); solvere [eo, uui, tentum]; absolvere [o, lvi, lutum]; numerare [1]; pendere [o, pependi, pensum];
оплевывать
conspuere [o, ui, utum];
оплодотворение
fecundisatio [onis, f]; fertilisatio [onis, f];
оплодотворять
gravare [1] (membra gravabat furtivum onus); fecundare [1]; fecundum reddere [o, didi, ditum]; fecunditatem dare [o, dedi, datum];
оплот
praesidium [ii, n] (et praesidium et decus meum); tutela [ae, f] (t. et praesidium virtutis); stabilimentum [i, n] (fidei Christianae); munimentum [i, n]; murus [i, m]; propugnaculum [i, n];
оплошность
neglegentia [ae, f]; indiligentia [ae, f]; incuria [ae, f];
опознавать
recognoscere [o, gnovi, gnitum];
опозоренный
ignominiosus [a, um]; infamis [e];
опозориться
suscipere [io, cepi, ceptum] ignominiam;
ополчение
armata vis [is, f]; vis laica;
опомниться
in sensum redire [eo, ii, itum]; animum recipere [io, cepi, ceptum];
опора
adminiculum [i, n]; fulcimentum [i, n]; fulcrum [i, n]; fundamentum [i, n]; destina [ae, f]; praesidium [ii, n] (et praesidium et decus meum); columen [inis, n]; munimentum [i, n]; firmamentum [i, n]; robur [oris, n];
+ служить опорой pro fultura fungi;
опорожнить
evacuare [1]; vacuefacere [io, feci, factum];
опороченный
infamis [e]; improbatus [a, um];
опорочить
defamare [1];
опосредствованно
mediate;
опошлять
calcare [1] (verba);
опоясывать
(circum)cingere; accingere [o, nxi, nctum]; praecingere; succingere;
оппозиция
pars [tris, f] adversa; factio [onis, f] adversa;
оппонент
opponens [ntis, m]; adversarius [ii, m];
оппортунизм
opportunitatis servitus [tutis, f]; opportunismus [i, m];
оппортунист
opportunista [ae, m]; opportunitati inserviens [ntis];
оправа
funda [ae, f]; compages [is, f];
оправдание
excusatio [onis, f]; absolutio [onis, f]; purgatio [onis, f]; satisfactio [onis, f]; apologia [ae, f]; liberatio [onis, f];
+ приводить в оправдание excusare [1]; causare [1];
+ оправдание преступника – позор для судьи judex damnatur, ubi nocens absolvitur;
оправданный
purgatus [a, um];
оправдать, оправдывать
excusare [1]; absolvere [o, lvi, lutum]; purgare [1]; expurgare [1]; laudare [1]; culpa liberare [1]; culpam demovзre [eo, movi, motum];
+ он не оправдал надежды / мнения is fefellit spem / opinionem;
оправдаться,
оправдываться excusari [or, atus sum]; confirmari [or, atus sum]; causari [or, atus sum]; verum evadere [o, evasi, evasum]; expedire [4] se crimine; se purgare [1]; satisfacere [io, feci, factum]; respondзre [eo, ndi, nsum];
определение
finitio [onis, f]; definitio [onis, f]; determinatio [onis, f]; terminatio [onis, f] (rerum expetendarum); identificatio [onis, f]; destinatio [onis, f]; statutum [i, n] (legibus et statutis parere); constitutio [onis, f]; scitus [us, m]; consultum [i, n];
определенно
certe; definite; finite;
определенный
finitus [a, um]; definitus [a, um]; determinatus [a, um]; certus [a, um] (tempus; locus; numerus); distinctus [a, um]; statutus [a, um]; constitutus [a, um];
+ не любой, а вполне определенный non quivis, sed certus quidam;
+ в определенное время statuto tempore;
+ определенная мера portio [onis, f];
определитель
definitorium [ii, n]; determinator [oris, m]; determinatorium [ii, n];
определить
finire [4]; definire [4]; determinare [1]; computare [1] (totum damnum, tempora, annos); destinare [1] (tempus locumque ad certamen; materiam ad scribendum; alicui provinciam); attribuere [o, ui, utum]; constituere [o, ui, utum]; consciscere [o, scivi, scitum]; dirigere [o, rexi, rectum]; edicere [o, xi, ctum]; exigere [o, egi, exactum]; irrogare [1]; jubзre [eo, jussi, jussum]; metiri [ior, itus sum]; ponderare [1];
+ определить границы terminare [1];
+ определить цену existimare [1];
опреснение
dulcificatio [onis, f];
опровергать
refutare [1]; confutare [1]; redarguere; refellere; diluere [o, ui, utum] (infirmare ac diluere; diluere sophisma); subvertere [o, rti, rsum] (interpretationem adversarii); repellere [o, puli, pulsum]; reprehendere [o, ndi, nsum]; dissolvere [o, lvi, lutum]; infirmare [1];
опровержение
confutatio [onis, f]; refutatio [onis, f]; reprehensio [onis, f];
опрокидывание
eversio [onis, f] (columnae);
опрокинуть
resupinare [1]; vertere [o, rti, rsum] (cadum); subvertere (statuas; pristinam majestatem soliorum); evertere; pervertere; supplantare [1] (vites in terram); subversare [1]; repellere [o, puli, pulsum];
+ опрокинуть кого-л. навзничь vertere aliquem resupino corpore;
опрометчиво
temere; perperam;
опрометчивость
temeritas [atis, f]; perperitudo [inis, f];
опрометчивый
inconsultus [a, um]; temerarius [a, um] (homo temerarius atque imperitus); celer [eris, ere] (consilia); praeceps [pitis]; perperus [a, um]; inconsideratus [a, um]; praeruptus [a, um];
+ опрометчивое решение consultum immaturum;
опрометью
(бежать) praecipitem se fugae mandare [1];
опрос
interrogatus [us, m]; interrogatio [onis, f];
опротивевший
fastidiosus [a, um];
опротиветь
in taedium venire [io, veni, ventum] (alicui);
опрыскивать
aspergere [o, rsi, rsum]; conspergere; respergere; pulverisare [1]; medicare [1];
опрятность
munditia [ae, f];
опрятный
tersus [a, um] (mulier); mundus [a, um]; lautus [a, um];
оптика
optica [ae, f];
оптический
opticus [a, um]; visualis [e];
оптимальный
optimus [a, um]; optimalis [e]; maxime idoneus [a, um]; efficacissimus [a, um];
оптимизм
optimismus [i, m], ratio ad meliora referens omnia;
оптимист
optimista [ae, m];
оптимистический
optimisticus [a, um];
оптом
confuse;
опубликование
promulgatio [onis, f];
опубликовать
publicare [1]; divulgare [1]; evulgare [1]; pervulgare [1]; promulgare [1]; publici juris facere [io, feci, factum]; proferre [fero, tuli, latum]; edere [o, edidi, editum]; luci prodere;
опускать, опустить
omittere [o, misi, missum]; praetermittere; submittere (fasces; caput); demittere; remittere;
+ опускать в воду demergere [o, rsi, rsum];
опускаться,
опуститься ad inertiam pessum dari; deorsum ferri; descendere [o, ndi, nsum]; succumbere [o, bui, -] (victima ferro succumbens); occumbere; se demittere [o, misi, missum]; subsidere [eo, sedi, sessum];
опустение
vastitas [atis, f];
опустошать
vexare [1] (agros); exurмre [o, ussi, ustum] (eruca exurit semina morsu); vastare [1] (agros; omnia ferro ignique); devastare [1]; depopulari [or, atus sum]; populari [or, atus sum]; nudare [1];
опустошение
vastatio [onis, f]; vastitas [atis, f]; strages [is, f] (stragem facere, dare alicui); populatio [onis, f];
+ отдавать поля диким зверям на опустошение tradere feris populandas terras;
опустошенный
inanis [e] (Sicilia); vastus [a, um] (urbs vasta incendiis);
опустошитель
vastator [onis, m]; populator [onis, m];
опустошительный
perniciosus [a, um]; exitiosus [a, um];
опутывать
s(a)epire [io, sepsi, septum]; circumscribere [o, psi, ptum]; illaqueare [1]; impedire [4];
опухать
tumere (lumina fletu tument); imtumescere; turgescere;
опухоль
tumor [oris, m] (tumores maturare atque aperire); tumentia [ae, f]; offa [ae, f]; tuber [eris, n]; phyma [atis, n]; oncos [i, m]; carcinoma [atis, n];
опухший
tumidus [a, um]; turgidus [a, um]; obesus [a, um];
+ быть опухшим tumere (lumina fletu tument); in tumore esse;
опушка
margo [inis, f]; initium [ii, n] (silvae);
опущение
descensus [us, m];
+ опущение слова ellipsis, -is f;
опущенный
submissus [a, um];
опыление
polin(isa)tio [onis, f];
опыт
experimentum [i, n]; experientia [ae, f]; peritia [ae, f]; periculum [i, n]; usus [us, m] (rei militaris, in re militari; usus est magister optimus);
+ опыты и наблюдения по биологии experimenta et observationes ad biologiam; experientia:
+ многолетний опыт убеждает меня… experientia mea post multos annos docet; usus; tentamen; tentamentum;
+ повседневный опыт quotidiana experientia;
+ у меня есть опыт (в этом) mi usus venit;
опытность
usus [us, m] (rei militaris, in re militari; usus est magister optimus); experientia [ae, f]; prudentia [ae, f]; exercitatio [onis, f];
опытный
experimentalis [e]; investigatorius [a, um]; expertus [a, um]; peritus [a, um]; sciens [ntis] (alicujus rei); scitus [a, um]; exercitatus [a, um]; vetus [eris];
+ опытная станция statio experimentalis (investigatoria);
+ опытный участок area experimentalis (investigatoria);
+ опытным глазом oculo experto;
+ опытный исследователь explorator expertus;
+ опытный ботаник botanicus peritus;
+ опытные данные notitiae experimentales;
+ опытный в труде vetus laboris;
+ опытный воин veteranus;
опьянение
ebrietas [atis, f];
опьяненный
ebrius [a, um]; ebriosus [a, um]; saucius [a, um];
+ опьяненный вином и гневом vino tortus et irв;
опьянять
ebriare [1]; inebriare [1];
опьяняющий
inebrians [ntis]; temulentus [a, um];
опять
denuo; iterum; rursus; vicissim;
оракул
oraculum [i, n]; sors [sortis, f];
оранжевый
aurantiacus [a, um]; aurantinus [a, um];
оранжерея
frigidarium [ii, n]; tepidarium [ii, n]; calidarium [ii, n]; fervidarium [ii, n]; aestivarium [ii, n];
оратор
orator [oris, m]; forensis [is, m]; rhetor [oris, m]; rhetoricus [i, m]; actor [oris, m];
+ наилучшие ораторы qui optime dicunt;
+ прекрасный оратор orandi validus;
+ оратор, сдержанный в употреблении метафор orator in transferendis verecundus; rhetoricus;
ораторский
oratorius [a, um];
+ ораторский слог phrasis [is, f];
+ ораторское искусство oratoria [ae, f]; rhetorica [ae, f];
+ относить все к области (включать в сферу) ораторского искусства omnia oratori subjungere;
орать
tumultuari [or, atus sum] (non dicere, sed tumultuari);
орбита
orbis [is, m]; orbita [ae, f]; ambitus [us, m] (stellae);
+ глазная орбита gena [ae, f];
+ вырвать глаза из орбит expilare oculos genis;
+ вывести спутник на орбиту satellitem in orbitam projicio ere, inmitto ere;
оргазм
concitatio [onis, f]; orgasmus [i, m];
орган
organon [i, n]; organum [i, n];
+ половые органы genitalia [ium, npl]; pudenda [orum, npl]; pars [rtis] pudenda;
организатор
instructor [onis, m]; moderator [onis, m]; subministrator [onis, m] (s. libidinum testisque);
организационный
constitutionalis;
+ организационный комитет comitatum constitutionale;
организация
constitutio [onis, f]; institutum [i, n]; corpus [oris, n]; collegium [ii, n]; forma [ae, f] (vitae; pugnae; rei publicae); structio [onis, f] (studii); ordo [inis, f]; sodalitas [atis, f], dispositio [onis, f], compositio [onis, f], structura [ae, f], compages [is, f]; complicatio [onis, f], instructio [onis, f]; temperatio [onis, f]; corpus [corporis, n];
организм
organismus [i, m]; corpus [oris, n]; natura et figura; fabricatio [onis, f] hominis;
+ вредные воздействия на организм res corpus afficientes;
органист
organarius [ii, m];
органический
organicus [a, um]; animalis [e]; cohaerens [ntis]; concinnus [a, um];
орда
orda [ae, f], horda [ae, f];
орден
(ordinis) insigne [is, n];
+ награждать орденом decorare [1]; ornare [1]; honorare [1];
ордер
genus (ordo) columnarum;
ординарец
speculator [oris, m];
орел
aquila [ae, f];
ореол
nimbus [i, m]; orbis [is, m] radiatus;
+ с ореолом halonatus [a, um];
орех
nux [nucis, f]; avellana [ae, f]; juglans [ndis, f];
ореховый
nucleus [a, um];
+ ореховый куст corylus (f);
орешник
coryletum [i, n]; corylus, –i f;
оригинал
exemplum [i, n] (specimen [inis, n]) primarium (originarium); exemplar [is, n] primigenium; scriptum [i, n] authenticum; originale [is, n]; autographum [i, n]; archetypum [i, n];
оригинальность
ingenium novicia excogitandi, proprietas [atis, f] ingenii; proprietas, novitas [atis, f], indoles [is, f] nativa;
оригинальный
originalis [e]; originarius [a, um]; proprius [a, um]; nativus [a, um]; verus [a, um];
ориентированный
versus [a, um];
ориентировать
vertere [o, rti, rsum];
ориентироваться
se convertere [o, rti, rsum] (ad); recte perspicere [io, cepi, ceptum];
ориентировочный
praeliminaris [e];
+ ориентировочные данные notitiae praeliminares;
оркестр
symphфnia [ae, f]; symphoniaci [orum, mpl]; orchestra [ae, f];
+ петь что-л. в сопровождении оркестра aliquid ad symphфniam canere;
оркестрант
symphoniacus [i, m] (puer, servus); musicus [i, m];
оркестровый
orchestralis [e], symphoniacus [a, um];
орлиный
aquilinus [a, um];
орнамент
ornamentum [i, n];
оробевший
suspensus [a, um] metu;
оросительный
irriguus [a, um];
+ оросительный канал riguus [i, m];
орошаемый
irrigatus [a, um];
+ орошаемые поля rigua [orum, n];
орошать
irrigare [1]; lavare [1]; madefacere [io, feci, factum];
+ орошать слезами conspergere lacrimis;
ортодоксальный
orthodoxus [a, um]; rectae doctrinae or verae religioni congruens [ntis];
орудие
instrumentum [i, n]; organon [i, n]; machinamentum [i, n]; manganum [i, n]; telum [i, n] (ad res gerendas); ferrum [i, n];
+ орудия apparatus [us, m];
+ орудие пытки tormentum [i, n]; crux [crucis, f];
оруженосец
armiger [eri, m];
оружие
arma [orum, npl]; ferrum [i, n]; machaera [ae, f]; tela [orum, npl]; telum [i, n]; ornamentum [i, n];
+ оружие оборонительное и наступательное arma et tela;
+ бить кого-л. его собственным оружием (опровергать его же доводами) suo sibi gladio aliquem jugulare;
+ охотно взяться за оружие benigne arma capere; addere in arma manus;
+ законы разрешают использовать оружие против тех, кто вооружен arma in armatos jura sinunt;
+ необходимость, которая является последним и самым могущественным оружием necessitas, quae ultimum ac maximum telum est;
+ призвать мужей к оружию suscitare in arma viros;
+ быть, находиться при оружии in armis esse; sub armis esse;
орфический
Orpheus [a, um]; Orphicus [a, um];
орфографический
orthographicus [a, um];
+ орфографическая ошибка error orthographicus;
орфография
orthographia [ae, f]; recte scribendi scientia [ae, f];
оса
vespa [ae, f];
осада
obsidio [onis, f]; obsidium [ii, n]; obsessio [onis, f];
+ подвергать город осаде urbem in obsidione habere;
+ осада длилась (продолжалась) 30 дней obsidio triginta dies fuit;
+ то, что помогало (могло помочь) выдержать длительную осаду ea, quae diutinae obsidionis tolerandae erant;
осадок
sedimentum [i, n]; sedimen [inis, n]; faex [faecis, f] (vini; aceti); sentina [ae, f];
+ образуется, выпадает осадок sedimentum efficitur;
осадки
hydrometeora [orum, n];
осадный
obsidens [ntis]; obsidiosus [a, um];
+ осадная башня turris [is, f];
+ осадная машина tolleno [onis, m]; moles [is, f];
+ осадное положение obsidio [onis, f];
+ осадные сооружения opus [eris, n];
осадочный
sedimentalis [e];
осаждать
in obsidione tenere [eo, ui, tentum] (urbem); obsidзre [eo, sedi, sessum]; assidзre; circumsedзre; circumstare [o, stiti, statum]; premere [o, pressi, pressum];
осаждаться
praecipitare [1];
осанка
status [us, m] (erectus); statura [ae, f]; habitus [us, m];
+ манеры и осанка motus [us, m] et status [us, m];
осваивать
ad usum tradere [o, didi, itum];
осведомитель
delator [oris, m];
осведомить
scientem [certiorem] aliquem facere [io, feci, factum];
осведомленность
conscientia [ae, f];
осведомленный
conscius [a, um];
осведомляться
percontari [or, atus sum]; poscere (causas); quaerere [o, sivi, situm]; exquirere; requirere (aliquid ab/ex aliquo; de aliqua re); sciscitari [or, atus sum];
+ осведомляться у кого-л. о чем-л. percontari [or, atus sum] ab [ex] aliquo de aliqua re;
освежать
recreare [1]; irrigare [1]; fovзre [eo, fovi, fotum]; refrigerare [1];
+ освежать в памяти memoriam refricare [1];
освежающий
refrigerans [ntis]; refectorius [a, um];
+ сок из плодов этого растения применяется при изготовлении освежающих напитков succus fructuum hujus plantae ad potus refrigerantes praeparandos adhibetur;
осветитель
(в театре) illuminator [oris, m];
освещать
illuminare [1]; dilucidare [1]; illucescere [o, luxi,-]; illustrare [1]; accendere [o, ndi, nsum] (luna radiis solis accensa; oriens accendit undas); incendere [o, ndi, nsum];
освещение
illustratio [onis, f]; illuminatio [onis, f];
+ естественное освещение lumen [inis, n] naturale;
освещенный
illuminatus [a, um];
+ слабо освещенный sublustris [e];
освидетельствовать
aspicere [io, spexi, spectum]; recensзre [eo, ui, censum];
освистывание
sibilus [i, m];
освистывать
sibilare [1];
освободитель
liberator [oris, m]; assertor [oris, m]; vindex [icis, m];
освободиться
liberare [1] se; abducere [o, xi, ctum];
+ освободиться от всяких забот se ab omni cura abducere;
освобождать
liberare [1]; abalienare [1] (aliquem metu); abducere [o, xi, ctum] (a malis); excipere [io, cepi, ceptum] (aliqum e servitute); expedire [4] (aliquem ex servitute; aliquem aliquв re; ab [de [e]x] aliquв re); vindicare [1] (in libertatem; aliquem; Galliam; virginem ad saxa revinctam; aliquem ab omnibus vitiis); emancipare [1]; solvere [o, lvi, lutum]; absolvere; dissolvere; exsolvere; resolvere; vacationem dare [o, dedi, datum]; aliquid vacuum facere [io, feci, factum]; reclinare [1]; emittere; explicare [1]; manumittere [o, misi, missum]; purgare [1];
+ освободить мышление от привычных представлений cogitationem ab consuetudine abducere;
+ освободив правую руку expedita dextra;
+ освободить государство от владычества патрициев vindicare rem publicam a patrum dominatione;
+ освободить кого-л. от чьего-л. господства vindicare aliquem ex dominatu alicujus in libertatem;
+ кто-л. освобожден от военной службы alicujus militiae vacatio est;
+ освобождать из плена recuperare [1];
+ освобождать от занимаемой должности loco movзre [eo, movi, motum];
освобождение
liberatio [onis, f]; vacatio [onis, f]; remissio [onis, f]; vindicta [ae, f]; absolutio [onis, f]; manumissio [onis, f]; missio [onis, f]; privatio [onis, f];
освобожденный
immunis [e]; vacuus [a, um] (omni tributo; a tributis);
+ освобожденный от воинской повинности (от службы в армии) immunis [e] militiв; vacans [ntis] militiae munere, a muneribus;
освящать
sacrare [1]; sancire [4]; sanctificare [1]; consecrare [1]; dicare [1];
+ освящать место совершением ауспиций inaugurare [1];
освящение
inauguratio [onis, f];
оседать
fundum petere [o, ivi, itum]; subsidere; sedзre [eo, sedi, sessum]; residere;
+ мировой ил осел словно гуща limus mundi subsedit ut faex;
оседлый
assiduus [a, um];
осел
asinus [i, m];
осеменение
inseminatio [onis, f];
+ искусственное осеменение seminatio [onis, f] arte quaesita, fecundatio [onis, f] artificiosa;
осенний
autumnalis [e];
осень
autumnus [a, um]; mustum [i, n]; tempus [oris, n] autumni;
осенять
obumbrare [1];
осиливать
vincere [o, vici, victum]; superare [1]; frangere [o, fregi, fractum];
+ осилить дело absolvere [o, lvi, lutum];
осина
populus [i, f] tremula;
осипший
raucus [a, um];
осиротевший
viduus [a, um]; orbus [a, um];
оскверненный
maculatus [a, um]; contaminatus [a, um];
+ оскверненный кровопролитием funestus [a, um];
+ оскверненный преступлением sceleratus [a, um];
осквернитель
temerator [oris, m] (Apollineae matris); scelerator [oris, m]; violator [oris, m];
осквернять
turpare [1] (aram sanguine); taetrare [1]; sordidare [1]; maculare [1]; temerare [1]; violare [1]; vitiare [1]; coinquinare [1]; contaminare [1]; flagitare [1]; oblinere [o, levi, litum];
осколки
ramenta; ramentum; fragmenta (pl); scolops, -is f; assula;
оскопить
eunuchare [1]; eunuchizare [1];
оскопление
eunuchismus [i, m];
оскорбительно
contumeliose;
оскорбительный
contumeliosus [a, um];
+ ничего оскорбительного для слуха и зрения nihil dictu foedum visuque;
+ оскорбительным образом per contumeliam; contumeliae causa;
оскорбить, оскорблять
vulnerare [1] (aliquem verbis); vexare [1] (aliquem contumeliis); verberare [1] (aliquem contumeliis); terere [o, trivi, tritum] (majestatem deorum); stringere [o, nxi, ctum] (nomen alicujus); laedere [o, si, sum]; offendere [o, ndi, nsum]; temerare [1]; violare [1];
оскорбление
contumelia [ae, f] (contumeliam alicui facere, dicere; jacere in aliquem); convicium [ii, n]; injuria [ae, f]; laesio [onis, f]; violatio [onis, f]; offensa [ae, f]; dolor [onis, m];
+ оскорбление словом injuria verbalis;
+ оскорбление делом injuria realis;
+ нанесенное мне оскорбление contumelia mea;
+ претерпеть оскорбление accipere contumeliam;
+ терпеть оскорбления verbera contumeliarum subire;
+ принять за оскорбление accipere (vertere) aliquid ad (in) contumeliam;
+ не помнить оскорбления, не питать злобы за оскорбление nullam adhibere memoriam contumeliae;
оскорбленный
offensus [a, um];
ослабевший
debilis [e]; collapsus [a, um]; gravis [e];
ослабеть, ослабевать
tardare [1] (vis vulnere tardat); languescere [o, gui,-]; debilitari [or, atus sum]; residere [eo, sedi, sessum]; cadere [o, cecidi, casum]; concidere [o, cidi, cisum]; intermori [ior, mortuus sum]; liquescere [o, -,-]; mitescere [o,-,-];
ослабление
submissio [onis, f] (nec elatio, nec submissio); remissio [onis, f]; senium [ii, n]; solutio [onis, f]; decessus [us, m];
ослабленный
languescens [ntis]; remissus [a, um]; debilitatus [a, um];
ослаблять
debilitare [1]; lassare [1] (vitia); laxare [1]; diluere [o, ui, utum] (invidiam); minuere [o, ui, utum]; deminuere [o, ui, utum]; imminuere [o, ui, utum]; comminuere [o, ui, utum] (hostem; opes civitatis; vires ingenii); afficere [io, feci, fectum] (labor, fames, sitis afficiunt corpora); tenuare [1] (famam; vires); extenuare [1]; sublevare [1] (pericula; laborem; calamitatem; odia; metum); elevare [1]; enervare [1]; retendere [o, ndi, ntum/nsum]; infirmare [1]; elidere [o, elisi, elisum]; exhaurire [io, hausi, haustum]; exstinguere [o, nxi, nctum]; hebetare [1]; obtundere [o, tusi, tusum]; deterere [o, trivi, tritum];
+ зима ослабляет напор моря, противоставляя ему скалы hiems oppositis pumicibus debilitat mare;
+ ослабеть телом debilitari corpore;
ослепительный
improbus [a, um] (lumen); acer [cris, e] (splendor; lux); splendidus [a, um]; nitidus [a, um];
ослепить
caecare [1] (sol caecat; caecatus libidinibus; mens caecata terrore); caecitatem inferre [fero, tuli, latum] alicui;
+ ослепленный Эдип Oedipus trucidatus oculos;
ослепление
caecitas [atis, f] (mentis; libidinis);
ослепнуть
incidere [o, cidi, cisum] in caecitatem; luminibus capi [ior, captus sum]; caecare [1]; excaecare [1];
ослик
asellus [i, m]; onager [gri, m]; ослица asina [ae, f];
ослиный
asninus [i, m];
осложнение
complicatio [onis, f];
осматривать
inspectare [1] (aliquid); inspicere [io, spexi, ctum]; conspicere; recensзre [eo, ui, censum]; recognoscere [o, gnovi, gnitum]; circumspectare [1]; considerare [1]; intuзri [eor, uitus sum]; invisere [o,-,-]; lustrare [1]; perlustrare [1]; ruspari [or, atus sum], ruspare [1];
осматриваться
speculari [or, atus sum] (in omnes partes); circumspicere [io, spexi, ctum]; circumspectare [1];
осмеивание
derisus [us, m]; irrisio [onis, f]; irrisus [us, m];
осмеивать
insectari [or, atus sum]; ludere [o, si, sum]; illudere; vellicare [1]; figere [o, xi, xum]; deridзre [o, risi, risum]; irridзre;
осмелиться
audere [eo, ausus sum]; hoc sibi sumere [o, mpsi, mptum], ut…;
осмотр
recensio [onis, f];
осмотрительно
considerate; caute; diligenter; prudenter;
осмотрительность
circumspectio [onis, f]; cautio [onis, f]; prudentia [ae, f]; diligentia [ae, f];
осмотрительный
cautus [a, um]; circumspectus [a, um]; consideratus [a, um]; providus [a, um]; diligens [ntis]; prudens [ntis]; tutus [a, um];
оснащенный
instructus [a, um]; ornatus [a, um];
оснащать
expedire [4] (naves; classem); adornare [1] (naves); armare [1] (classem);
основа
basis [is, f]; fundamentum [i, n];
+ основа слова basis [is, f];
+ основы elementa [orum, npl]; fundamenta [orum, npl]; initia [orum, npl]; lineamenta [orum, npl]; principia [orum, npl];
+ заложение основ fundatio [onis, f];
+ в основе должны лежать одни и те же причины oportet causas subesse easdem;
основание
basis; fundus; (начало существования, момент возникновения) fundatio [onis, f] (operis; aedium); fundamentum [i, n]; ratio [onis, f]; sedes [is, f]; seges [etis, f]; firmamentum [i, n]; solum [i, n]; elementum [i, n]; crepоdo [inis, f] (crepidine quadam sustineri); calx [calcis, f] (scaporum; mali); substructio [onis, f]; stirps [stirpis, f] (virtutis; juris); radix [icis, f]; argumentum [i, n]; causa [ae, f]; conditus, a, um;
+ основание города conditio urbis;
+ правовое основание titulus [i, m] (titulo donationis accipere);
+ лишенный основания arbitrarius [a, um]; non fundatus [a, um];
+ без всяких оснований sine ulla ratione;
+ на основании secundum;
+ на каком основании? Quo argumento?
+ не без основания non immerito;
+ с полным основанем optimo jure;
+ что-л. лишено основания alicui rei ratio non subest;
+ не может долго существовать то, что не имеет разумного основания nihil potest esse diuturnum, cui non subest ratio;
+ погибнуть до основания ab stirpe interire [e]xstingui;
основанный
conditus [a, um]; fundatus [a, um]; institutus [a, um]; (in)nixus [a, um]; desumptus [a, um];
основатель
conditor [oris, m]; fundator [oris, m]; institutor [oris, m]; sator [oris, m]; parens [ntis, m]; pater [patris, m]; principium [ii, n];
основательно
funditus (aliquid delere; everti); penitus;
+ основательно изучать perdiscere;
+ основательно обучать perdocзre;
+ основательно узнавать pernoscere;
основательность
gravitas [atis, f]; tarditas [atis, f];
основательный
firmus [a, um]; gravis [e]; solidus [a, um]; valens [ntis] (argumentum); verus [a, um]; certus [a, um]; justus [a, um]; subtilis [e];
+ весьма основательные доводы argumenta firmissima ac gravissima;
+ основательная причина (повод) justa causa; accuratus; exquisitus; subtilis;
основать
condere [o, didi, ditum] (civitates, regna); fundare [1]; fundamenta ponere [o, posui, positum]; instituere [o, ui, utum]; statuere [o, ui, utum] (urbem; regnum);
основной
principalis [e]; princeps [cipis]; cardinalis [e]; fundamentalis [e]; primarius [a, um]; basalis [e]; basilaris [e]; basicus [a, um];
+ основная часть pars principalis;
+ основные понятия primae lineae;
+ основная категория categoria basica;
+ в основном imprimis; potissimum; praecipue; praesertim; principaliter; ut plurimum;
основываться
niti [or, nisus sum]; constare [1]; fundamentum habзre [eo, ui, itum];
особенно
imprimis; potissimum; praecipue; praesertim; principaliter; ut plurimum; prime; apprime; eximie; maxime; peculiariter; proprie; singulariter; vel; +не особенно non nimis;
особенность
character [eris, m]; proprietas [atis, f]; indoles [is, f]; tempestivitas [atis, f]; natura [ae, f]; peculiaritas [atis, f]; ingenium [i, n] (loci; campi);
+ особенность добродетели состоит в том, что…habet hoc virtus, ut…
+ каждому возрасту присущи свои особенности sua cuique parti aetatis tempestivitas est data;
+ врожденные особенности ingenium, i n (loci; campi);
особенный
eximius [a, um]; peculiaris [e]; proprius [a, um]; singularis [e]; praecipuus [a, um]; separatus [a, um];
особый
distinctus [a, um]; praecipuus [a, um]; singularis [e]; egregius [a, um]; specialis [e]; extraordinarius [a, um];
+ заслуживает особого внимания singularem attentionem meret; peculiaris; proprius;
особь
individuum [i, n];
оспа
variola [ae, f];
оспаривать
abnuere [o, ui, utum]; aliquid in dicendi disceptationem vocare [1]; impugnare [1]; negare [1]; contendere [o, ndi, ntum];
оставаться
manзre [eo, nsi, nsum] (in patria; domi; in vita; ad exercitum); permanзre; remanзre; commanзre; haerзre [eo, si, sum]; incubare [o, cubui, cubitum]; restare [1]; stare [o, steti, statum] (sine aliqua re stare non posse); superesse [sum, fui,-] (supersunt labes et luctus); commorari [or, atus sum]; morari; sedзre [eo, sedi, sessum]; insidзre; servare [1]; sistere [o, stiti, statum]; subsistere (domi); superare [1];
+ остается еще reliquum est, ut…
+ оставаться в лагере castris se tenere;
+ лета оставалось немного non multum aestatis supererat;
+ если бы ты оставшиеся деньги вернул si, quod superaret pecuniae, rettulisses;
+ если от пяти унций отнята одна унция, что остается? si de quincunce remota est uncia, quid supмrat?
+ за несколько часов, остающихся до конца дня aliquot horis die superante;
+ остаться в живых vitв superare;
+ оставайся / останься на обед maneas ad cenam.
оставить
linquere [o, nqui, ctum]; relinquere; conservare [1]; absistere [o, abstiti, -]; mittere [o, misi, missum]; omittere; transmittere (hereditatem alicui); sinere [o, sivi, -]; abjicere [io, jeci, jectum]; projicere; addicere [o, xi, ctum]; concedere [o, cessi, cessum]; deserere [o, ui, rtum]; desolare [1]; destituere [o, ui, utum]; ponere [o, sui, situm];
+ оставить пост abire magistratu;
+ оставим сказки abeamus a fabulis;
+ оставить надежду absistere spe;
+ оставить без внимания praeterire [eo, ii, itum]; dissimulare [1]; mittere [o, misi, missum]; neglegere [o, xi, ctum];
+ оставлять безнаказанным neglegere;
+ оставлять за собой recipere [io, cepi, ceptum];
+ оставлять после себя prodere [o, didi, ditum];
+ оставлять свободным intermittere;
оставшийся
reliquus [a, um] (spes); residuus [a, um];
остальное
reliquum [i, n] (temporis);
остальной
ceterus [a, um]; reliquus [a, um] (Alexandrзa reliquaque Aegyptus); ulterior, ius;
+ в остальную часть ночи reliquo noctis;
останавливать, остановить
inhibere [eo, ui, itum]; frena cohibere; sistere [o, steti,-] (hostem; equum); comprimere [o, pressi, pressum] (hostem; lacrimas alicujus); sustinзre [eo, ui, tentum] (equos; exercitum); suspendмre [o, ndi, pensum] (sermonem); supprimere [o, pressi, pressum] (fugam; sanguinem); statuere [o, ui, utum] (navem); stagnare [1]; alligare [1]; requiescere [o, evi, etum] (cursus);
+ его уже нельзя было остановить nec jam sisti poterat;
+ раз начатое не может быть остановлено res semel admissa reprimi non potest;
+ он остановил меня следующими словами vetuit me tali voce;
+ остановить войско sustinere signa;
остановиться
commorari [or, atus sum]; subsistere (in itinere; ad insulam Tauridem; in dicendo); sistere [o, steti,-] (sistunt amnes; stetit sanguis); sistere pedem, sistere gradum, se sistere; resistere; consistere; desistere; consistere; insistere; offensare [1]; pendзre [eo, pependi, pensum]; stupзre [eo, ui, itum]; supprimere [o, pressi, pressum] iter; subsidere (in castris; in via); stationem facere [io, feci, factum]; manзre [eo, nsi, nsum] (apud aliquem; sub Jove frigido; in oppido; hic manebimus optime);
+ остановиться подробнее diutius commorari;
+ но на этом искусство достохвальных мужей остановилось, вероятно вследствие трудностей, которые неизбежно связаны с этой работой sed hic laudatorum virorum solertia substitit, difficultatibus forte, quae in hoc negotio occurrere solent, impedita;
останки
reliquiae [arum, fpl]; exsequiae; ossa;
остановка
mora [ae, f]; moratio [onis, f]; status [us, m] immobilis; inhibitio [onis, f]; retardatio [onis, f] (r. et mora); sustulatio [onis, f];
+ остановка транспорта statio vehiculorum;
остаток
residuum [i, n]; relictum [i, n] (siccum); reliquiae [arum, fpl]; caput [itis, n] mortuum (in retorta); reliquum [i, n] (temporis; vitae); faex [faecis, f] (quid superest in faece locelli); superfluum [i, n];
+ остатки reliquiae; naufragium [ii, n];
остерегаться
vigilare [1]; cavзre [eo,-,catum]; considerare [1]; parcere; metuere [o, ui,-];
остойчивый
tenax [acis] (triremis pondere tenacior);
остолбенелый
stupidus [a, um];
остолбенеть
torpзre [eo, ui, -] (torpentes obstupuerunt); obstupescere [o, pui,-];
осторожно
consulte; circumspecte; caute; suspensa manu; considerate; provide; prudenter; diligenter;
осторожность
cautela [ae, f]; cautio [onis, f]; circumspectio [onis, f];
осторожный
cautus [a, um]; circumspectus [a, um]; consultus [a, um]; consideratus [a, um]; providus [a, um]; prudens [ntis]; diligens [ntis]; tutus [a, um]; timidus [a, um] (timida manu secare aliquid);
+ будь осторожен! Serva!
+ осторожный человек cunctator [oris, m];
острие
acies [ei, f] (falcis); spiculum [i, n] (calami; hastae); cuspis [idis, f]; sudis [is, f]; aculeus [i, m]; apex [icis, m]; mucro [onis, m]; murex [icis, m];
остро
acriter; acute; repentine;
остров
insula [ae, f];
+ безлюдный (необитаемый) остров insula cultorum egens;
островной
insularis [e];
острожник
carcer [eris, m]; catenarum colonus [i, m];
остроконечный
cuspidatus [a, um]; acuminatus [a, um]; mucronatus [a, um]; angustus [a, um] (sagitta);
острота
acies [ei, f] (oculorum); mucro [onis, m];
острота
condimentum [i, n] (condimentum quoddam orationis); acetum [i, n]; acumen [inis, n]; sal [salis, m]; mica [ae, f] salis;
остроугольный
acutangularis [e]; acutangulatus [a, um]; acutangulus [a, um];
остроумие
acetum [i, n]; acumen [inis, n]; lepos [oris, m]; nasus [i, m]; ingenii acumen / acies [ei, f];
остроумно
lepide (argumenta lepide inflexa); callide (ordiri rem; versari in aliqua re; vitia sua occultare); ingeniose; salse;
остроумный
subtilis [e] (scriptor; epistula); argutus [a, um] (dicta; responsum; sententia); acer [cris, cre] (ingenium); acutus [a, um]; urbanus [a, um] (homines; sales); festivus [a, um] (sermo); tenuis [e] (sermo); sagax [acis]; salsus [a, um]; lepidus [a, um]; ingeniosus [a, um] (homo ingeniosus et sollers);
+ остроумнейший человек acutissimi ingenii vir;
острый
acutus [a, um]; acer [cris, cre] (arma; ferrum; oculi; sensus videndi; cibus; odor; dolor); argutus [a, um] (sapor; dictum); edax [acis] (cibus); subtilis [e] (acies gladii); salsus [a, um]; repentinus [a, um];
+ острый конец acumen [inis, n]; cuspis [idis, f];
+ острое словцо ridiculum [i, n];
остряк
scurra veles;
оступиться
vestigio falli [or, falsus sum]; labi [or, lapsus sum];
+ оступившись fallente vestigio;
остывать
tepescere [o, pui,-] (mentes tepescunt); refrigerare [1]; frigescere [o, gui,-]; refrigerari [or, atus sum];
остывающий
tepidus [a, um] (rogus; focus);
остывший
tepidus [a, um]; frigidus [a, um];
осудить, осуждать
damnare [1] (aliquem inauditum; morti); condemnare [1]; retaxare [1] (aliquem); culpare [1]; improbare [1]; reprehendere [o, ndi, nsum];
осуждение
condemnatio [onis, f]; damnatio [onis, f] (dignus damnatione; d. ad aeterna supplicia);
+ осуждение по делу о столь значительной сумме damnatio tantae pecuniae;
осужденный
damnatus [a, um]; condemnatus [a, um]; improbatus [a, um]; poenalis [e];
+ быть осужденным за убийство damnari inter sicarios;
+ быть осужденным за что-л. damnari alicujus rei, de aliqua re, ob aliquam rem;
+ осужденный общественным мнением existimatione damnatus;
+ быть осужденным на основании закона о лихоимстве damnari lege repetundarum;
+ быть осужденным за неподчинение указу contra edictum fecisse damnari;
+ быть осужденным за кражу damnari furti;
+ быть осужденным в чью-л. пользу damnari alicui;
осушение
siccatio [onis, f]; melioratio [onis, f];
осуществить
peragere [o, egi, actum]; agere; perficere [io, feci, fectum]; conficere (negotium); fungi [or, functus sum] (aliqua re; aliquam rem); ad effectum adducere [o, xi, ctum]; perducere; expedire [4] (consilia sua); adimplere [eo, evi, etum] (fidem); exsequi [or, cutus sum] (imperium); facere [io, feci, factum]; actuale facere/efficere ut; actualizare [1]; realizare [1];
+ недостаток времени и средств не позволил осуществить эту работу в полном объеме propter temporis et rerum angustias hoc opus totum perficere non licuit;
+ к сожалениюб осуществить эту работу не удалось dolendum est hoc opus ad finem perducere non contigisse;
осуществление
administratio [onis, f] (rerum magnarum); effectio [onis, f], factitio [onis, f], creatio [onis, f], patratio [onis, f]; effectus [us, m]; exsecutio [onis, f], consummatio [onis, f], actualizatio [onis, f], realizatio [onis, f];
осуществляться
fieri [fio, factus sum]; evenire [io, eveni, eventum] (eveniunt optata);
осчастливить
fortunare [1] (alicui aliquam rem кого-л. чем-л.); beare [1];
осыпать
gravare [1] (telis); cumulare [1]; onerare [1]; perfundere [o, fudi, fusum]; ornare [1];
осыпаться
spargi [or, sparsus sum];
осыпь
schistosa [orum, npl]; fragmenta [orum, npl] (fragmina) schisti [orum, npl]; detritum [i, n]; detritus [us, m];
ось
axis [is, m]; cardo [inis, m];
осязаемый
tractabilis [e]; tactilis [e];
осязание
tactus [us, m]; tactio [onis, f] (voluptates tactionum); tractatio [onis, f];
+ чувство осязания разлито по всему телу tactus toto corpore fusus est;
осязать
taxare [1]; tangere [o, tetigi, tactum];
от
a (ab, abs); de; e; ob; per;
+ от редактора redactoris monitum;
+ от имени государства publice;
+ от своего имени privatim;
+ от этого hinc;
отава
fenum [i, n] c(h)ordum;
отбирать, отобрать
eligere [o, elegi, electum]; seligere; deligere; edecimare [1]; capere [io, cepi, captum] (pecuniam ex hostibus; agros de hostibus); spoliare [1] (aliquem aliquв re; dignitatem alicujus); adimere [o, emi, emptum]; demere; auferre [aufero, abstuli, ablatum]; eripere [io, psi, ptum];
+ отбирать в казну publicare;
отбить, отбивать
sustentare [1] (vim hostium; impetum legionum); decutere [io, cussi, ssum]; repellere [o, puli, pulsum]; propellere; propulsare [1];
отбой
sonus [i, m] tympanorum vespertinus;
отбор
selectio [onis, f]; (бессознательный, внутривидовой, естественный, индивидуальный, искусственный) (inconscia, intraspecifica, naturalis, individualis, artificialis);
отборный
exquisоtus [a, um] (dicendi genus; epulae); conquisitus [a, um]; lectus [a, um]; electus [a, um]; egregius [a, um];
+ отборные части robur [oris, n];
отбросить, отбрасывать
projicere [io, jeci, jectum]; abjicere (spem, timorem); rejicere; reverberare [1]; agere [o, egi, actum]; obigere; submovere [eo, movi, motum] (pudorem); repellere [o, puli, pulsum];
+ отбросить сомнения dubitationem abjicere;
+ отбрось это мнениеб и печали не станет tolle hanc opinionem, luctum sustuleris;
отбросы
quisquiliae [arum, fpl]; rejecta [orum, npl]; recrementum [i, n] (farris); intertrimentum [i, n]; faex [faecis, f] (civitatis; populi; sordes urbis et faex);
отвага
fidentia [ae, f]; audacia [ae, f]; audentia [ae, f]; fortitudo [inis, f]; ferocia [ae, f]; ferocitas [atis, f]; temeritas [atis, f];
отважиться
invadere [o, vasi, vasum] (aliquid magnum; proelium); audзre [eo, ausus sum]; confidere [eo, fisus sum];
+ отважиться вступить в бой se pugnae credere;
отважно
forti pectore; confidenter;
отважный
audax [acis]; fortis [e] (animus, vir); strenuus [a, um]; ferox [ocis] (ferocissimi per acies cecidissent); animosus [a, um] (vir); confidens [ntis]; temerarius [a, um]; promptus [a, um];
+ быть настолько отважным tantis cervicibus esse;
отвал
terra [ae, f] effossa;
отвар
decoctum [i, n]; incoctio [onis, f]; liquamen [inis, n];
отвед(ыв)ать
gustare [1]; degustare [1]; libare [1]; delibare [1];
отвергать
abjicere [io, jeci, jectum]; rejicere; ejicere; delere [eo, evi, etum]; improbare [1]; abdicare [1] (aliquid abdicare et ejicere); abnuere [o, ui, utum] (pacem); renuere [o, ui, utum]; respuere [o, ui, utum] (Deum Creatorem); damnare [1] (boves ad laborem); tollere [o, sustuli, sublatum] (deos); spernere [o, sprevi, spretum] (veteres amicitias); aspernari [or, atus sum]; dedignari [or, atus sum]; recusare [1]; refutare [1]; repudiare [1]; abominari [or, atus sum]; repellere [o, puli, pulsum]; negare [1]; abnegare [1]; denegare [1];
+ отвергать предложенные более выгодные условия abjicere oblatam meliorem conditionem(condicionem);
+ отвергать привилегию abjicere privilegium;
+ быть безусловно отвергнутым in confessa damnatione esse;
отвердевший
induratus [a, um];
отвернуться
vultыs avertere [o, rti, rsum];
отверстие
foramen [inis, n]; foris [is, f]; os [oris, n]; orificium [ii, n]; ostium [ii, n]; apertura [ae, f]; porus [i, m];
+ с отверстиями pertusus; (per)foratus [a, um];
+ отверстие для воздуха spiraculum [i, n];
отвертка
evolvamen [inis, n];
отвес
linea [ae, f]; perpendiculum [i, n];
отвесить, отвешивать
(в уплату) expendere [o, ndi, nsum] (nummos, viginti milia talenta); appendere; pendere; pensare [1]; pensitare [1];
отвесный
perpendicularis [e]; verticalis [e]; abruptus [a, um]; arduus [a, um];
ответ
responsum [i, n]; responsio [onis, f];
+ не добиться ответа от кого-л. насчет чего-л. tacitum ferre aliquid ab aliquo;
ответственность
periculum [i, n]; *responsabilitas [atis, f];
+ привлекать к ответственности appellare (mali damnique); agere aliquem reum;
+ брать на себя ответственность periculum in se recipere;
+ привлечь кого-л. к судебной ответственности facere aliquem reum;
ответственный
responsabilis [e];
ответчик
reus [i, m];
отвечать, ответить
respondere [eo, ndi, nsum]; responsare [1]; responsum dare [o, dedi, datum]; subjicere [io, jeci, jectum] (pauca alicui);
+ отвечать письмом rescribere [o, psi, ptum];
отвинчивать, отвинтить
cochleam evolvere [o, lvi, lutum]; etorquзre [eo, rsi, rtum];
отвислый
flaccidus [a, um];
отвлекать, отвлечь
abducere [o, xi, ctum] (ab officio); trahere [o, xi, ctum] (aliquem ab incepto); abstrahere; retrahere; remittere [o, misi, missum]; avocare [1]; revocare; derivare [1]; dimovзre [eo, movi, motum]; distinзre [eo, ui, ntum]; distringere [o, nxi, ctum];
+ отвлекать ум от этих мыслей abducere animum ab illa cogitatione;
отвлекаться
aberrare [1] (a dolore, a miseria); aliud, alias res agere [o, egi, actum];
отвлеченный
abstractus [a, um]; sejunctus [a, um];
отвод
reductus [us, m]; reductio [onis, f]; translatio [onis, f];
отводить
abducere [o, xi, ctum] (aquam; legiones a Roma); adducere (aquam); reducere; subducere (milites in primam aciem; cohortes e dextro cornu); abscidere [o, idi, isum] (aquam); vertere [o, rti, rsum] (aquam in subjecta); transvertere; submovere [eo, movi, motum] (ictыs); recipere [io, cepi, ceptum]; subtrahere [o, xi, ctum]; attribuere [o, ui, utum];
+ отводить в сторону seducere;
+ отводить чью-л. руку от чего-л. sustinere dextram alicujus ab aliqua re;
+ отводить воду aquam derivare;
отводок
virga [ae, f] (virgam inserere);
отвоев(ыв)ать
bello recipere [io, cepi, ceptum];
отвозить
, отвезти avehere [o, xi, ctum]; devehere; reportare [1]; deportare [1];
отворачивать, отвенуть
abducere [o, xi, ctum] (caput ab ictu); vertere [o, rti, rsum] (vultum); avertere; torquзre [eo, rsi, rtum] (aures ab obscenis sermonibus); detorquзre;
отворачиваться, отвенуться
aversari [or, atus sum];
отворять
aperire [io, ui, rtum] (ostium; domus; oculos); patefacere [io, feci, factum];
отвратительно
turpiter; foede; odiose;
отвратительный
foedus [a, um] (spectaculum; monstrum; odor); nauseosus [a, um]; miser [era, um] (homo perditus miserque); atrox [ocis] (caedes; facinus; bellum); fastidiosus [a, um]; turpis [e] (aspectus deformis atque turpis; vestitus; crimen; facinus; spectaculum); taeter [tra, um] (odor; vox; spectaculum); spurcus [a, um] (tempestas; vita; homo); spurcatus [a, um] (helluo spurcatissimus); abominabilis [e]; informis; obscenus [a, um]; odiosus [a, um]; rancidus [a, um] (aspectus);
отвращать
abalienare [1] (aliquem ab aliqua re); vertere [o, rti, rsum] (sinistrum rumorem); avertere; detorquзre [eo, rsi, rtum]; medзri [eor,-]; deprecari [or, atus sum];
+ отвращать гнев богов iram deorum averruncare [1];
отвращение
taedium [ii, n] (alicujus rei); satietas [atis, f]; aversatio [onis, f]; fastidium [ii, n]; declinatio [onis, f];
+ внушать кому-л. отвращение taedium afferre alicui;
+ возыметь отвращение taedia, taedium capere;
+ чувствовать отвращение taediare [1];
+ отвращение к работе aphiloponia [ae, f];
отвыкать
abstrahi [or, ctus sum] a consuetudine; dediscere [o, didici,-]; desuescere [o, evi, etum];
отвязывать
absolvere [o, lvi, lutum]; dissolvere;
отгадывать
explicare [1]; conjicere [io, jeci, jectum]; reperire [io, ivi, rtum]; solvere [o, lvi, lutum];
отгибать
recellere [o,-,-]; reclinare [1]; declinare;
отговаривать
dissuadзre [eo, si, sum]; dehortari [or, atus sum]; objurgare [1];
отговорка
excusatio [onis, f]; causa [ae, f] (causas fingere, invenire; interserere, interponere) (simulata); vocabulum [i, n]; praescriptio [onis, f];
+ совершенно неуважительная отговорка minime accipienda excusatio;
отголосок
vocis imago [inis, f]; echo [us, f];
отгонять
abigere [o, egi, actum] (muscas); redigere; pellere [o, pepuli, pulsum] (maestitiam ex animis; curas vino); repellere; suscitare [1] (vulturium); submovere [eo, movi, motum] (curas); impingere [o, pegi, pactum];
отда(ва)ть
reddere [o, didi, ditum]; dedere; tradere (litteras); tribuere [o, ui, utum] (suum cuique); transmittere [o, si, sum] (noctes operi);
+ отдать должное meritum reddere; recte aestimare;
+ отдать справедливость justum reddere;
+ отдать предпочтение anteponere; praeferre; praeponere;
+ отдавать дочь замуж за кого-л. tradere filiam alicui;
+ отдать в аренду /отдать в залог opponere; pignorare;
+ отдать на откуп vendere;
+ отдать на хранение deponere;
+ отдать назад reddere; remittere;
+ отдать под власть attribuere; potire;
+ отдать под залог obligare;
+ отдать приказ о выступлении educere;
отдаваться,
отдаться se substernere [o, stravi, stratum] (alicui); indulgere [eo, lsi, ltum] veneri; succumbere [o, cubui, cubitum] (alicui);
отдаленно
vix;
+ отдаленно напоминает vix in mentem revocat;
отдаленный
longinquus [a, um]; remotus [a, um]; amotus [a, um]; reductus [a, um]; separatus [a, um]; disjunctus [a, um]; diversus [a, um]; submotus [a, um] (terrae; locus);
+ отдаленный город urbs absens; отдаленнейший extremus [a, um] (Indi);
отдалять

+ отдалять день своей кончины sustinere extremum diem fati;
отдел
sectio [onis, f]; pars [partis, f]; divisio [onis, f];
отделанный
elaboratus [a, um]; politus [a, um]; limatus [a, um];
отделаться
abire [eo, ii, itum]; elabi [or, psus sum];
+ он счастливо отделался impune abiit;
+ легко отделаться, не потерпев никакого ущерба facile haberi sine damno; tecto latere abscedere;
отделение
separatio [onis, f]; separatus [us, m]; discessus [us, m]; sejunctio [onis, f]; sectio [onis, f]; delapsus [us, m]; abscissio [onis, f]; capitulum [i, n]; pars [rtis, f]; mansiuncula [ae, f];
отделенный
separatus [a, um]; disjunctus [a, um]; reconditus [a, um]; secretus [a, um];
отделить, отделять
discernere [o, crevi, cretum]; secernere; disjungere [o, nxi, nctum]; abjungere (aliquem); sejungere; dissociare [1]; divellere [o, vulsi, vulsum]; secludere [o, si, sum]; segregare [1]; separare [1]; abscindere; abjugare [1] (aliquem ab aliqua re); abrumpere [o, rupi, ruptum] (Hellespontus Asiam abrumpit Europae); auferre [aufero, abstuli, ablatum]; terminare [1] (agrum publicum a privato; locum); disterminare [1]; distinguere [o, nxi, nctum]; spernere [o, sprevi, spretum] (se a malis); sequestrare [1];
+ Армения отделяется рекой Ефратом от Каппадокии Armenia Euphrate amne aufertur Cappadociae;
+ Альпы отделяют Германию от Италии Alpes Germaniam ab Italia submovent;
отделиться, отделяться
discedere [o, cessi, cessum]; secedere; recedere; solvi [or, solutus sum];
отделка
cultus [us, m]; politio [onis, f];
отделывать
expolire [4]; polire [4]; limare [1]; elaborare [1];
отдельно
seorsum; singulariter; singillatim; singulatim; discretim; secreto; disjuncte; disjunctim; separatim; segregatim; sejunctim; proprie;
отдельный
proprius [a, um]; singularis [e]; singulus [a, um]; separatus [a, um]; segrex [gregis]; segregatus [a, um]; interruptus [a, um];
+ отдельная таблица tabula separata;
+ отдельный том volumen separatum; privus:
+ отдельные факты res privae;
+ отдельные авторы auctores nonnulli;
отдохнувший
requietus [a, um] (miles);
отдушина
spiraculum [i, n];
отдых
quies [etis, f]; requies (animi, corporis); otium [ii, n];
+ отдохновение от забот requies curarum;
отдыхать, отдохнуть
quiescere [o, evi, etum]; acquiescere; conquiescere; requiescere (in sella; sub umbra; a strepitu; a rei publicae muneribus); se quiete recuperare [1]; trahere [o, xi, ctum] quietem; capere [io, cepi, captum] quietem; recubare [o, ui, itum]; respirare [1]; strigare [1];
+ отдыхать от чего-л. vacare [1] (a forensi dictione);
+ отдыхать душой vacare [1] animo;
отек
oedema [atis, n];
отец
pater [tris, m]; parens [ntis, m]; papa [ae, m];
+ иметь богатого отца uti patre divite;
+ отец, переживший сына superstes filio pater;
+ отец семейства pater familias;
отеческий
patrius [a, um];
отечественный
nostras, atis, m; patrius [a, um]; paternus [a, um] (terra; flumen); vernaculus [a, um]; domesticus [a, um]; gentilis [e]; popularis [e];
+ великая отечественная война Bellum Magnum Patrium;
отечество
patria [ae, f];
+ не иметь отечества patria carзre;
отживший
exoletus [a, um]; obsoletus [a, um];
+ отжившие представления notiones obsoletae;
отзыв
1. recensio [onis, f]; responsus [us, m]; 2. revocatio [onis, f];
+ благоприятный отзыв bonum judicium;
отзывать
vocare [1] (milites ab operibus); revocare; avocare; evocare; redire jubзre [eo, jussi, jussum];
отзываться
resonare [o, avi,-]; respondзre [eo, ndi, nsum];
+ хорошо отзываться о ком-л. bene dicere alicui;
отирать
abstergзre [eo, rsi,rsum] (sudorem et pulverem; labella);
отказ
detrectatio [onis, f]; repulsa [ae, f];
+ получить отказ repelli [or, repulsus sum];
отказ(ыв)ать
negare [1]; abnegare (alicui aliquid); denegare; abnuere [o, ui, utum] (alicui aliquid); abdicere [o, xi, ctum]; interdicere; recusare [1]; renuntiare [1]; praecidere [o, cidi, cisum]; invidзre [eo, vidi, visum];
+ отказать на основании судебного приговора abjudicare [1];
+ отказать от должности loco movзre [eo, movi, motum];
отказ(ыв)аться
abdicare [1] (abdicare dictaturam [se dictatura]; consules abdicant;); abjicere [io, jeci, jectum]; rejicere; detrectare [1]; abnegare [1] (vitam producere); abnuere [o, ui, utum] (pacem; pugnam; illum rerum statum); renuere; gravari [or, atus sum] (in colloquium venire); supersedзre [eo, sedi, sessum] (aliquid facere); dimittere [o, si, ssum]; decedere [o, ssi, ssum]; abscedere; desistere [o, stiti, stitum]; nolle [nolo, nolui,-]; deponere [o, sui, situm]; detrectare [1];
+ приходится отказаться от мысли…abjiciendum est consilium…
+ отказаться от покупки . продажи abire (ab) emptione;
+ отказаться от дальнейшего исполнения служебных обязанностей absistere continuando magistratu;
+ отказаться от завоевания Ганга transmittere Gangem amnem;
+ отказаться от трудностей путешествия supersedзre labore itineris;
+ в этом случае защитнику следует вовсе отказаться от изложения (дела) quod quum acciderit, omnino narratione supersedendum est;
откармливать
saginare [1]; obesare [1]; farcire [io, rsi, rtum];
откашливать
extussire [4] (sanguinem; extussita sputa); expectorare [1];
откидывать
abjicere [io, jeci, jectum];
откладывать
accumulare [1]; deponere [o, sui, situm]; trahere [o, xi, ctum] (omnia); extrahere (rem in consulis adventum; aliquid in infinitum); procrastinare [1]; facere [io, feci, factum] (ova); transferre [fero, tuli, latum] (causam in proximum annum); differre; sustentare [1] (aliquid ad adventum alicujus); rejicere [io, jeci, jectum]; projicere; reservare [1]; avertere [o, rti, rsum]; detrudere [o, si, sum]; intercalare [1];
отклеивать(ся)
deglutinare [1];
отклик
responsum [i, n]; responsus [us, m]; responsio [onis, f]; recensio [onis, f];
отклонение
declinatio [onis, f]; deflexio [onis, f]; reflexio [onis, f]; aberratio [onis, f]; variatio [onis, f]; deviatio [onis, f]; digressus [us, m]; inaequabilitas [atis, f];
+ отклонение от нормы anomalia [ae, f];
отклонить
declinare [1]; auferre [aufero, abstuli, ablatum]; avertere [o, rti, rsum]; deflectare [1]; rejicere [io, jeci, jectum]; repellere [o, puli, pulsum]; retrahere [o, xi, ctum]; abducere [o, xi, ctum]; deducere; derivare [1]; objurgare [1]; alienare [1];
+ отклонить предложение propositionem declinare; abducere (ab officio); abnuere (pacem);
+ греческие события отклонили меня, так сказать, от моего пути abstulerunt me velut de spatio Graeciae res;
отклоняться
aberrare [1] (ab aliqua re; ad alia); abhorrere [eo, ui,-]; abludere [o, -,-]; deflectere [o, xi, xum]; discedere [o, cessi, cessum]; recedere;
откорм
saginatio [onis, f];
откос
declive [is, n]; declivitas [atis, f]; declivum [i, n]; clivus [i, m]; devexum [i, n]; devexitas [atis, f]; fastigium [ii, n]; pronum [i, n];
откровенно
libere; ingenue; sincere;
откровенный
ingenuus [a, um]; liber [era, um]; sincerus [a, um]; verus [a, um]; apertus [a, um];
откры(ва)ть
aperire [io, ui, rtum] (ostium; domus; oculos); detegere [o, texi, tectum] (veritates); retegere; depellere [o, puli, pulsum]; comperire [io, peri, pertum]; reperire; invenire [io, veni, ventum]; patefacere [io, feci, factum]; resignare [1]; ostendere [o, ndi, ntum/nsum] (ager soli ostentus, ostensus); indicare [1]; revelare [1]; laxare [1]; nudare [1]; propalare [1];
+ открыть школу aperire ludum [scholam];
открытие
apertio [onis, f] (templi); obsecratio [onis, f]; inventio [onis, f]; inventum [i, n]; inventus [us, m]; repertus [us, m];
открытка
chartula [ae, f] postalis (cursualis);
открыто
aperte; vulgo; palam; propalam;
+ открыто заявлять profitзri [eor, fessus sum];
открытый
apertus [a, um]; patens [ntis]; vacuus [a, um] (aedes vacua alicui); hians [ntis]; laxus [a, um]; patulus [a, um]; propositus [a, um];
+ на открытых местах in locis apertis (apricis);
+ места, открытые ветрам loca ventis exposita;
+ оставить вопрос открытым quaestionem in medio relinquere;
+ быть открытым vacare (litora jure gentium omnibus vacant);
откуда
unde; ex quo loco;
+ откуда-нибудь alicunde;
+ откуда бы ни undecumque;
откуп
redemptio [onis, f]; conductio [onis, f];
+ взять на откуп государственные доходы conducere [o, xi, ctum] vectigalia;
откупорить
relinere [o, levi, litum];
откупщик
redemptor [oris, m]; conductor [oris, m];
+ откупщик государственных доходов publicanus [i, m];
откусить
praemordere [eo, rdi, rsum]; demordere; abripere [io, repi, reptum];
отлетать
revolare [1]; transvolare; recellere [o, -,-];
отлив
recessus [us, m]; recessa [ae, f]; decessus [us, m]; refluxus [us, m]; aestuum decessus, recessus;
+ собрано во время отлива recessu aestuum lectum est;
+ с металлическим отливом metallice micans [ntis];
отливать
sublucere [eo,-,-];
+ темно-лиловый цвет отливает пурпуром violae nigrae purpura sublucet;
+ отливать красным sublucere mixto rubore;
отличать
dignoscere [o, gnovi, gnotum]; discernere [o, crevi, cretum]; secernere; distinguere [o, nxi, nctum]; abducere [o, xi, ctum] (a conjecturis divinationem); internoscere [o, novi, notum]; dividere [o, isi, isum]; notare [1];
отличаться
dignosci [or, gnotus sum]; discerni [or, cretus sum]; distingui [or, nctus sum]; differre [differo, distuli, dilatum]; discrepare [1]; diversum esse [sum, fui]; divertere [o, rti, rsum]; aberrare [1]; abhorrere [eo, ui,-]; abludere [o, si, sum]; deflectere [o, xi, ctum]; discedere [o, cessi, cesum]; recedere; descendere [o, ndi, nsum]; eminзre [eo, ui,-]; prominзre; antecellere; excellere [o,-,-]; praecellere; efflorescere [o, rui,-]; florзre [eo, ui,-]; elucзre [eo, xi,-]; emicare [1]; enitзre [eo, ui,-]; exsuperare [1]; distare [o,-,-]; praestare [o, stiti, statum]; habere [eo, ui, itum];
+ Цезарь отличался тем (что) Caesar hoc habebat (ut);
отличие
differentia [ae, f]; discrimen [inis, n]; distinctio [onis, f]; diversitas [atis, f]; decus [oris, n]; praemium [ii, n];
+ знак отличия signum [i, n] laudis;
отличительный
distinctivus [a, um];
+ отличительные признаки characteres distinctivi;
отлично!
Optime!; Accipio! Egregie; excellenter; pulchre;
отличный
egregius [a, um]; excellens [ntis]; eximius [a, um]; optimus [a, um]; perbonus [a, um]; perfectus [a, um]; praestans [ntis]; superbus [a, um] (apparatus; triumphus; pira); diversus [a, um];
отлогий
devexus [a, um]; proclivis [e]; declivis [e]; supinus [a, um];
отлого
placide (colles p. acclives);
отлогость
declivitas [atis, f]; devexitas [atis, f];
отложить
referre [fero, tuli, latum] (in decimum annum); transferre (causam in proximum annum);
отложиться
desciscere [o, ivi, itum] (a populo Romano; de Latinis ad Romanos);
+ отложиться в памяти in memoria repositum esse;
отломить, отламывать
abrumpere [o, rupi, ruptum] (ramos); defringere [o, fregi, fractum]; decerpere [o, cerpsi, cerptum];
отлучаться
abesse [absum, afui];
+ часто отлучаться plurimum abesse;
отлучка
absentia [ae, f];
отмачивать
macerare [1];
отмежевать
terminare [1] (agrum publicum a privato);
отмель
syrtis [is, f]; vadum [i, n]; taenia [ae, f];
отмена
abrogatio [onis, f]; abolitio [onis, f]; dissolutio [onis, f];
отменить
antiquare [1]; cassare [1]; tollere (veteres leges novis legibus sublatae); abdicare [1]; abrogare [1]; abolзre [eo, evi, etum]; recludere [o, si, sum]; rescindere [o, scidi, scisum]; restituere [o, ui, utum]; revocare [1]; cancellare [1]; delзre [eo, evi, etum];
+ отменить закон legem cassare; abdicare (legem); abolere (legem, decretum); abrogare (leges; на основе всенародного опроса); sustollere (censum);
отменный
excelsus [a, um]; eximius [a, um]; exquisitus [a, um]; lectus [a, um];
отмерзать
degelare [1];
отмеривать
demetiri; metiri [ior, mensus sum]; exigere [o, egi, actum];
отметить, отмечать
(de)signare [1]; significare [1]; insignire [4]; (an)notare [1]; enotare [1]; notam apponere [o, sui, situm]; indicare [1]; celebrare [1]:
+ следует отметить notandum est;
+ отметить годовщину diem anniversarium celebrare ;
отметка
nota [ae, f]; signum [i, n]; stigma [atis, n];
отмирать
emori [ior, emortuus sum];
отморожение
congelatio [onis, f];
отнимать
demere [o, mpsi, mptum]; adimere; interimere; perimere; abrogare [1] (alicui fidem; magistratum); derogare [1]; detrahere [o, xi, ctus]; subtrahere; privare [1]; vastare [1]; populare [1]; viduare [1]; absumere [o, mpsi, mptum]; elevare [1]; exspoliare [1]; intercipere [io, cepi, ceptum]; abscidere [o, idi, isum] (alicui aliquid); praecidere; praeripere [io, repi, reptum]; exuere [o, ui, utum]; deminuere [o, ui, utum]; auferre [aufero, abstuli, ablatum] (pecuniam de aerario); tollere [o, sustuli, sublatum] (alicui potionis et cibi aviditatem; abstulere aulas); decerpere [o, psi, ptum] (aliquid de gravitate; nihil ex dignitate); extorquзre [eo, rsi, rtum] (regnum alicui; alicui vitam); subducere [o, xi, ctum] (cibum alicui; morte subductus);
+ эти празднества отнимут 15 дней hi ludi dies XV auferent;
относительно
de; relative; prorata; si cum ceteris comparatur;
относительный
relativus [a, um];
относить
, отнести referre [o, tuli, latum]; transferre (definitionem ad aliam rem); ducere [o, xi, ctum]; trahere [o, xi, ctum]; (at)tribuere [o, ui, utum]; numerare [1];
относиться
pertinзre [eo, ui, tentum]; attinзre; respicere [io, spexi, spectum]; spectare [1]; succedere [o, cessi, cessum] (comparativo generi);
+ высокомерно относиться supersedзre [eo, sedi, sessum];
отношение
relatio [onis, f]; affectio [onis, f] (ad res aliquas); animus (bono animo esse in aliquem); voluntas [atis, f] (secunda, adversa; in aliquem); genus [eris, n]; res [ei, f]; ratio [onis, f]; pars [rtis, f];
+ по отношению к in relatione ad;
+ в каком-либо отношении intuitu; sensu;
+ в других отношениях alia ratione; cetera;
+ во всех отношениях omnino;
+ во многих отношениях multimodis;
+ иметь отношение respicere;
+ не иметь никакого отношения nullo modo respicere;
+ по отношению к quoad;
+ с установлением враждебных отношений sumptis inimicitiis;
+ вступать в дружеские отношения с кем-л. accedere ad amicitiam alicujus;
+ установить дружеские отношения с кем-л. accipere aliquem in amicitiam;
+ быть в дружеских отношениях с кем-л. causam amicitiae habere cum aliquo;
+ мы с ним в прекрасных отношениях cum eo mihi omnia sunt;
+ признаки, по которым истинное отношение можно было бы отличить от притворного signa, quibus voluntas a simulatione distingui possit;
отныне
inde ab hoc tempore; ex hoc tempore; amodo; dehinc; posthac;
отнюдь
не minime; neutiquam; nequaquam; nullo modo;
отнятие
ademptio [onis, f] (provinciae);
отняться
torpзre [eo, ui,-];
+ правая рука отнялась dextra torpet;
отображение
speculum [i, n] (naturae);
отобранный
lectus [a, um]; delectus [a, um]; selectus [a, um];
отовсюду
undique; ab omnibus partibus (locis);
отодвинуть, отодвигать
removзre [eo, movi, motum]; submovзre; amovзre; evolvere [o, lvi, lutum]; mutare [1];
отодвинуться, отодвигаться
recedere [o, cessi, cessum]; se movзre [eo, movi, motum];
отождествлять
identificare [1];
+ ошибочно отождествляет джунгарское растение с днепровским perperam plantam songoricam cum borysthenica identificat;
отопление
calorificatio [onis, f]; calefactio [onis, f];
оторвать
avellere [o, velli/vulsi, vulsum]; disjungere [o, nxi, nctum]; abrumpere [o, rupi, ruptum] (ramos);
оторванный
avulsus[a, um]; disjunctus[a, um];
оторопеть
torpзre [eo, ui,-]; perturbari [or, atus sum];
отороченный
marginatus[a, um]; subsutus[a, um] (vestis);
оторочка
limbus [i, m];
отпадать
delabi [or, lapsus sum]; decidere [o, cidi, cisum]; abscedere [o, cessi, cessum]; deficere [io, feci, fectum]; desciscere [o, scivi, scitum];
отпадение
declinatio [onis, f]; aversio [onis, f]; defectio [onis, f]; defectus [us, m];
+ склонить Африку к отпадению abalienare Africam;
отпечаток
impressio [onis, f]; ectypum [i, n]; effigies [ei, f]; imago [inis, f]; character [зris, m];
отпирать
aperire [io, ui, rtum]; reserare [1];
отпираться
abjurare [1] (aliquid); abnegare [1] (depositum); infitiari [or, atus sum]; infitias ire [eo, ii, itum];
отплачивать
, отплатить litare [1];
отплывать
enavigare [1]; navem solvere [o, lvi, lutum]; navem educere [o, xi, ctum];
отполированный
politus[a, um];
отпор
resistentia [ae, f];
отправить, отправлять
mittere [o, misi, missum]; demittere; transmittere (equitatum, classem in Siciliam); rejicere [io, jeci, jectum]; ablegare [1];
+ отправлять солдат для набегов milites excursionibus sufficere;
отправиться
, отправляться proficisci [or, profectus sum]; abire [eo, ii, itum]; exire; discedere [o, cessi, cessum]; se afferre [affero, attuli, allatum], afferri [afferor, allatus sum] (ad aliquem locum); se facere [io, feci, factum] (ad stelas); vadere [o, si, sum] (in mortem); escendere [o, ndi, nsum];
+ отправиться в морское путешествие se Neptuno credere;
отправление
profectio [onis, f]; missio [onis, f];
отпрыгивать
, отпрыгнуть resilire [io, ui, sultum];
отпрыск
sarmentum [i, n]; proles [is, f]; ramulus [i, m]; soboles [is, f] (imperatorum; deorum); surculus [i, m];
отпрягать
abjungere [o, nxi, nctum] (juvencum [e]quos);
отпугивать
terrзre [eo, ui, itum] (aliquem ab aliqua re); absterrзre; suscitare [1] (vulturium); abigere [o, egi, actum];
отпуск
commeatus [us, m];
отпустить, отпускать
mittere [o, misi, missum]; remittere; demittere; dimittere; permittere; submittere (crinem, barbam);
+ отпустиь на волю manumittere;
отпущенный
promissus [a, um]; liberatus [a, um];
отрава
venenum [i, n] (malum); veneficium [ii, n]; aconitum [i, n]; medicamen [inis, n];
отравить, отравлять
venerare [1]; inficere [io, feci, fectum]; auferre [aufero, abstuli, ablatum] alicui vitam veneno; veneno aliquem interficere [io, feci, fectum], necare [1];
отравление
veneficium [ii, n]; intoxicatio [onis, f];
отрада
oblectamentum [i, n] (vitae); delectatio [onis, f]; solacium [ii, n]; medicina [ae, f]; gaudium [ii, n];
отрадный
laetus [a, um]; gratus [a, um]; jucundus [a, um]; suavis [e];
отражать
reverberare [1]; sustentare [1] (vim hostium; impetum legionum); propellere [o, puli, pulsum]; propulsare [1]; recutere [io, cussi, ssum]; deterrзre [eo, ui, itum]; refutare [1]; reprimere [o, pressi, pressum]; defendere [o, ndi, nsum];
+ отражать свет relucзre [eo, luxi,-]; refringere [o, fregi, fractum];
отражаться
refulgзre [eo, fulsi,-];
отражение
effigia [ae, f]; effigies [ei, f] (in liquore); reflexus [us, m]; refractio [onis, f];
отрасль
surculus [i, m]; proles [is, f]; pars [partis,];
отрастать
recrescere [o, crevi, cretum];
отрастить, отращивать
submittere [o, misi, missum] (barbam, crines);
отредактировать
redigere [o, egi, actum];
отрезать
secare [o, secui, sectum]; resecare; arcere [eo, ui,-]; abrumpere [o, rupi, ruptum] (equites ab exercitu); abscidere [o, cidi, cisum] (funes; caput); praecidere; amputare [1]; auferre [aufero, abstuli, ablatum] (linguam ense; arbori cacumen);
+ отрезать доступ к воде abscidere (aquam);
+ отрезать путь к бегству (отступлению) auferre fugam;
отрезок
pars [partis, f] resecta; segmentum [i, n]; spatium [ii, n]; tome [ae, f];
+ отрезок времени momentum [i, n];
отрекаться
abdicare [1] (se); abjurare [1] (aliquid); infitiari [or, atus sum]; negare [1];
+ отрекаться от сына abdicare filium;
отрешить
abolere [eo, evi, etum];
+ отрешать кого-л. от должности abolere alicui magistratum;
отрицание
negatio [onis, f];
+ в случае отрицания si neglegitur;
отрицательно
negative;
+ отрицательно сказаться obesse;
+ ранние заморозки отрицательно сказались на урожае огурцов frigora maturiora proventui cucumerum obfuerunt;
+ отрицательно относиться improbare; reprobare;
отрицательный
negativus [a, um]; infaustus [a, um]; abnutivus [a, um];
+ отрицательный ответ responsum negativum;
отрицать
(de)negare [1]; abnegare [1] (depositum); abjurare [1] (aliquid); abnuere [o, ui, utum] (crimen; aliquid aeternum esse); inficias ire [eo, ii, itum]; infitiari [or, atus sum]; tollere [o, sustuli, sublatum] (deos);
+ клятвенно отрицать на суде свой долг in jure abjurare pecuniam;
отрог
brachium [ii, n]; promunturium [ii, n]; processus [us, m];
+ на отрогах Уральского хребта in brachiis jugi Uralensis;
отросток
palmes [itis, m]; propago [inis, f];
отроческий
impubes [eris]; puerilis [e];
отрочество
pueritia [ae, f]; aetas [atis, f] praetextata;
отруби
furfur [is, m]; far [farris, n];
отрубить
abscidere [o, cidi, cisum] (funes; caput); decidere [cidi, cisum]; truncare [1] (caput); decollare [1]; demere [o, mpsi, mptum] (caput);
отрывать
abrumpere [o, rupi, ruptum]; avellere [o, vulsi, vulsum]; divellere; abscindere [o, scidi, scissum]; distrahere [o, xi, ctum]; diripere [io, repi, reptum];
отрывисто
abrupte; caesim;
отрывистый
abruptus [a, um]; concisus [a, um]; praecisus [a, um]; interruptus [a, um];
отрывок
fragmentum [i, n]; pars [rtis, f];
+ кое-какие отрывки из Менандра trunca quaedam ex Menandro;
отрывочный
fragmentarius [a, um]; non constans [ntis];
отряд
caterva [ae, f]; manus [us, f]; signum [i, n]; vexillum [i, n]; turma [ae, f]; ordo [inis, m]; classis [is, f];
отсвечивать
sublucзre [eo, -,-]; relucзre;
отсечь
abscidere [o, cidi, cisum] (funes; caput); descidere; caedere [cecidi, cisum]; desecare [o, ui, sectum]; truncare [1] (caput);
отскакивать
desilire [io, ui, sultum]; resilire; recellere [o,-,-];
отслаивать
(ab)solvere [o, lvi, lutum];
отслужить
emerзre [eo, ui, itum];
отсоветовать
dehortari [or, atus sum]; dissuadзre [eo, suasi, suasum];
отсрочить
differre [differo, distuli, dilatum]; transferre (causam in proximum annum); intercalare [1];
отсрочка
mora [ae, f]; prolongatio [onis, f]; dilatio [onis, f]; prolatio [onis, f];
+ для отсрочки платежа morandae solutionis causa;
+ путем отсрочек и проволочек sustentando aut prolatando;
отставать
decedere; cedere [o, cessi, cessum]; solvi [or, lutus sum]; posterare [1]; tardare [1]; cunctari [or, atus sum];
отставка
dimissio [onis, f];
+ отправить в отставку a re publica (loco) demovзre [eo, movi, motum];
отстаивать
defendere [o, ndi, nsum]; exsequi [or, cutus sum] (jus suum armis); obtinзre [eo, ui, tentum]; retinзre;
отстаиваться
subsidere [o, sedi, sessum] (aqua Nili liquescit ac subsidit);
отсталый
debilis [e]; mancus [a, um];
отстой
faex [cis, f] (vini; aceti);
отстоять
abesse [absum, afui]; distare [o, distiti,-]; dissidзre [eo, sedi, situm]; см.тж. отстаивать;
отстранить
abolзre [eo, evi, etum]; submovзre [eo, movi, motum] (legatos); removзre; excludere [o, si, sum]; spernere [o, sprevi, spretum] (se a malis);
+ отстранить кого-л. от государственных дел submovere aliquem a re publica;
отступить
abscedere [o, cessi, cessum] (mare abscedit); recedere; secedere; concedere; discedere; deflectere [o, flexi, ctum]; absistere [o, stiti,-] (ab signis legionibusque non absistere; miles abstitit); desistere;
+ оступить от правила aberrare [1] a regula;
отступление
receptus [us, m]; regressus [us, m]; discessus [us, m]; excessus [us, m];
+ отступление в речи digressio [onis, f] a proposito;
отступник
apostata [ae, m];
отступничество
aversio [onis, f]; defectio [onis, f];
отсутствие
absentia [ae, f]; nullus [a, um]; defectus [us, m]; inopia [ae, f] (argenti; frumenti, frumentaria; occasionis); viduitas [atis, f] (omnium copiarum atque opum); vacivitas [atis, f] (cibi); mollitia [ae, f];
+ в мое отсутствие me absente;
отсутствовать
abesse [absum, afui] (ab urbe; ex urbe; ab domo; domo et foro); nullum esse; deficere [io, feci, fectum]; deesse; desiderari [or, atus sum];
+ отсутствовать по уважительной причине justa ex causa abesse;
отсутствующий
absens [ntis];
отсчитывать
innumerare [1]; enumerare [1]; pernumerare [1];
отсылать
mittere [o, misi, missum]; remittere; relegare [1]; delegare [1]; revocare [1];
отсюда
hinc; abhinc; inde; ex ea re; ex eo;
+ убирайся отсюда со своими слезами aufer abhinc lacrimas;
оттаивать
solvere [o, lvi, lutum]; regelare [1]; tabзre [eo, ui,-]; tabescere [eo, ui,-];
отталкивать
abalienare [1] (aliquem ab aliqua re); repellere [o, puli, pulsum]; repudiare [1]; propulsare [1];
отталкивающий
turpis [e] (scabies); taeter [tra, um] (odor; vox; belua); fastidiosus [a, um]; asper [era, um];
+ быть отталкивающим taedio alicui esse;
оттаскивать
retrahere [o, xi, ctum]; abstrahere;
оттенок
adumbratio [onis, f]; gradus [us, m]; differentia [ae, f]; discrimen [inis, n];
оттенять
adumbrare [1]; umbras dividere [o, visi, visum];
оттепель
frigus [oris, n] solutum; tabes [is, f] nivis;
оттеснять
reprimere [o, pressi, pressum]; repellere [o, puli, pulsum]; rejicere [io, jeci, jectum]; submovзre [eo, movi, motum];
оттиск
effigies [ei, f]; imago [inis, f] expressa;
оттого
eo; exinde; hinc; quare;
оттопыренный
plautus [a, um] (aures);
оттуда
illinc; inde; abinde; deinde; exinde; hinc; istinc;
отхаркивать
expectorare [1];
отхаркивающий
expectorans [ntis];
отхлынуть
refluere [o, xi, ctum]; recedere [o, cessi, cessum];
отход
decessus [us, m]; abscessio [onis, f];
отходить
abire [eo, ii, itum]; abscedere [o, cessi, cessum] (procul; retro; a moenibus); discedere; recedere; absistere [o, stiti,-] (ab signis legionibusque non absistere; miles abstitit); digredi [ior, gressus sum];
отходы
recrementum [i, n];
отцветать
deflorescere [o, rui,-];
отцеубийца
patricida [ae, m];
отцовский
paternus [a, um]; patrius [a, um];
+ отцовское состояние patrimonium [ii, n];
отцовство
paternitas [atis, f];
отчаиваться
desperare [1] (de aliqua re; alicui rei; aliquid; in aliqua re);
+ отчаяться в своем спасении desperare de se, sibi, saluti suae;
отчали(ва)ть
provehere [o, xi, ctum];
отчасти
aliquatenus; aliqua ex parte; partim;
отчаяние
desperatio [onis, f] (esse in desperatione; adducere ad desperationem);
+ никогда не следует впадать в отчаяние nil desperandum;
+ доводить до отчаяния adducere ad desperationem; in desperationem agere;
+ полное отчаяние omnium rerum desperatio;
отчаянный
desperatus [a, um]; perditus [a, um]; stolide ferox [ocis]; stolidus feroxve; temerarius [a, um];
отчего
cur; quamobrem; quare; qui (modo);
отчеканивать
exprimere [o, pressi, pressum];
отчество
patrium [ii, n] (nomen); patronymum [i, n];
отчет
relatio [onis, f]; ratio [onis, f];
+ краткое извлечение из отчета института breviarium relationis instituti;
+ отчет о путешествии relatio de itinere;
+ давать отчет rationem reddere; computum reddere;
отчетливо
distincte; clare;
отчетливый
apertus [a, um]; clarus [a, um]; distinctus [a, um]; evidens [ntis]; insignis [e]; manifestus [a, um]; insignоtus [a, um] (nota veritatis; imago);
отчий
paternus [a, um]; natalis [e];
отчим
vitricus [i, m];
отчислять
repellere [o, puli, pulsum]; excludere [o, si, sum];
отчитать
castigare [1] (aliquem); objurgare [1]; vituperare [1];
+ сильно отчитать кого-л. aliquem vehementissime castigare;
отчит(ыв)аться
rationem reddere [o, didi, ditum]; computum reddere;
отчуждать
abalienare [1] (agros, praedium); alienare [1];
отчуждение
abalienatio [onis, f]; alienatio [onis, f];
+ полоса отчуждения zona [ae, f] alienationis;
отшельник
anachфrзta [ae, m]; homo [inis, m] solitarius;
отшельничество
anachфrзsis [is, f];
отъезд
itus [us, m]; abitus [us, m]; abitio [onis, f]; profectio [onis, f]; decessio [onis, f]; digressus [us, m]; discessus [us, m]; discessio [onis, f]; motus [us, m]; remotus [us, m];
отыск(ив)ать
eruere [o, ui, utum]; comperire [io, peri, pertum]; reperire; invenire [io, veni, ventum]; requirere [o, sivi, situm] (aliquem; libros); conquirere; investigare [1]; pervestigare [1]; explorare [1];
отягощать
gravare [1] (cibo vinoque; onere); premere; obruere;
отягощенный
affectus [a, um] (vitiis; aetate; senectute); gravatus [a, um]; gravis [e]; gravidus [a, um]; molestus [a, um];
офис
grapheum [i, n]; publica sedes [is, f] / statio [onis, f]; muneris officium [ii, n], ministerium [ii, n], publicum mandatum [i, n]; administratio [onis, f], curatio [onis, f]; exactio [onis, f];
офицер
praefectus [i, m] militum; officiarius [ii, m];
официально
publice;
+ официально обещать publice ponuntiare, promittere;
+ официально высказанное мнение sententia [ae, f];
официальный
officialis [e]; officiosus [a, um]; publicus [a, um]; publice missus [a, um]; civilis [e];
+ официальное заявление professio [onis, f];
+ официальное письмо diploma [atis, n];
официант
*dapifer [eri, m]; puer [eri, m]; camerarius [ii, m];
оформлять
formam addere [o, didi, ditum];
оханье
clamor [oris, m]; gemitus [us, m];
охарактеризовать
describere [o, psi, ptum];
охать
gemitare [1];
охватывать
amplecti [or, xus sum]; complecti; incursare [1] (dolor in aliquem incursat); capere [io, cepi, captum] (metus capit aliquem); continзre [eo, ui, tentum]; incedere [o, cessi, cessum];
охваченный

+ быть охваченным tumere [eo, ui,-] (irв; amore laudis);
охладевать
tepescere [o, pui, -] (mentes tepescunt);
охладевший
tepidus [a, um] (mens);
охладить, охлаждать
temperare [1] (nimios calores); refrigerare [1];
охладиться, охлаждаться
frigescere [o, gui, -];
охлаждение
refrigeratio [onis, f]; hypothermia [ae, f];
+ охлаждение отношений mutatio [onis, f];
охлажденный
egelidus [a, um]; refrigeratus [a, um];
охота
venatura [ae, f]; venatio [onis, f]; venatus [us, m]; allubentia [ae, f]; voluntas [atis, f];
+ с охотой libenter;
+ идти на охоту venatum ire (proficisci);
+ много заниматься охотой multum in venationibus esse;
+ жить охотой ali venando;
охотиться
venari [or, atus sum]; agere [o, egi, actum] (cervos; aprum);
+ охотиться на зайца venari leporem;
охотник
venator [oris, m];
+ охотник преследует зайца venator leporem secatur;
охотничий
venaticus [a, um]; venatorius [a, um];
+ охотничий нож machaera [ae, f];
+ охотничье копье venabulum [i, n];
+ охотничий костюм habitus [us, m] venatorius;
+ охотничьи тенета plaga [ae, f];
охотно
libenter; lubens; voluntate; volenti animo; facile; prolixe;
+ они охотно повинуются volentes parent;
охрана
protectio [onis, f]; praesidium [ii, n] (praesidia ad ripas disponere); tutela [ae, f] (januae; Capitolii); tutamen [inis, n]; tutamentum [i, n]; custodia [ae, f]; defensio [onis, f]; propugnatio [onis, f]; satellites [um, mpl];
+ общество охраны природы Societas Naturae Protegendae;
+ личная охрана praesidium (ad judicium cum praesidio venire);
+ нести охрану servare custodias; custodias agere; tutelam alicujus rei gerere;
охранник
custos [odis, m];
охранный
protectorius [a, um];
+ охранная зона zona protectoria;
охраняемый
protectus [a, um];
охранять
protegere; tegere [o, xi, ctum] (alicujus senectutem); servare [1] (reos custodia; greges; quicquid servatur, cupоmus magis); vindicare [1] (civem a miseriis; aliquem a verberibus; aliquem Grajorum armis); sustinзre [eo, ui, tentum]; tuзri [eor, tuitus sum]; custodire [4]; defendere [o, ndi, nsum];
охраняющий
praeses [idis, m];
+ искусство охраняющее человеческое здоровье (= медицина) ars salutis humanae praeses;
охрипнуть
irraucescere [o,-,-];
оцарапать
stringere [o, nxi, ctum] (corpus; pedem dente);
оцени(ва)ть
aestimare [1]; expendere [o, ndi, nsum]; perpendere; pensare [1]; ponderare [1]; taxare [1] (talentum Atticum denariis sex milibus); censзre [eo, ui, nsum]; spectare [1]; metiri [ior, itus sum]; оценить (в денежном выражении)adaerare;
+ высоко оценивать magni aestimare;
+ оценивать по заслугам expendere meritis;
+ оцениваться выше taxari modo majore;
оценка
aestimatio [onis, f];
+ производить оценку имущества censзre; censum agere, habзre, facere;
+ согласиться с правильностью оценки имущества accipere censum;
+ возражать против оценки имущества repudiare censum;
оценщик
aestimator [oris, m]; judex [icis, m];
оцепенение
torpor [oris, m] (gravis; occupat artus); horror [oris, m]; stupor [oris, m];
+ быть в оцепенении torpзre [eo, ui,-];
оцепенеть
obstupescere [o, pui,-]; haerзre [eo, haesi, sum];
оцеплять
circumdare [o, dedi, datum]; cingere [o, nxi, nctum]; convestire [4]; convallare [1];
очаг
centrum [i, n]; focus [i, m]; insula [ae, f]; caminus [i, m]; coctarium [ii, n]; ara; cubile [is, n] (avaritiae; veritatis; causarum);
очарование
dulcedo [inis, f]; venustas [atis, f]; lepor [oris, m];
очаровательный
venustus [a, um]; amoenus [a, um]; lepidus [a, um]; dulcis [e];
очаровать
capere [io, cepi, captum]; fascinare [1];
+ очаровывать кого-л. приятным голосом (речью) capere aliquem dulcedine vocis;
очевидец
testis [is, m] oculatus; speculator [oris, m];
очевидно
evidenter; palam; videlicet; manifeste; manifesto; perspicue;
очевидность
perspicuitas [atis, f]; evidentia [ae, f]; fides [ei, f] manifesta;
очевидный
certus [a, um]; clarus [a, um]; distinctus [a, um]; evidens [ntis]; insignis [e]; manifestus [a, um]; perspicuus [a, um]; lucidus [a, um]; oculatus [a, um]; patens [ntis];
+ было очевидно, что дело приняло оборот к лучшему fieri quaedam ad meliorem spem inclinatio visa est;
+ сделать что-л. очевидным aliquid oculis subjicere;
очень
admodum; apprime; magnopere; maxime; nimis; nimio; nimium; oppido; probe; valde; bene (magnus; robustus; mane; longe); longe; multum;
+ я очень желал бы nimis [nimium] velim [vellem];
+ я очень хочу, чтобы ты приехал ко мне ego vero cupio te ad me venire;
+ очень кстати percommode; peropportune;
+ очень мало minime;
+ очень много permultum; plurimum;
+ очень немного perpaulum;
+ очень часто persaepe; saepissime; maxime;
очередной
altern(at)us [a, um]; serialis [e];
очередь
series [ei, f]; vicis [is, f]; ordo [inis, m];
очерк
summarium [ii, n]; adumbratio [onis, f]; lineamentum [i, n]; vestigia [orum, npl] graphidis;
очернять
invidiam conflare [1], vocare [1];
очертание
ambitus [us, m]; circuitus [us, m]; circumscriptio [onis, f]; figura [ae, f]; lineamenta [orum, npl]; circumspectio [onis, f]; forma [ae, f]; adumbratio [onis, f];
очищать, очистить
purgare [1]; purificare [1]; radere; converrere [o, verri, versum] (stabulum); mundare [1]; vacuefacere; aliquid vacuum facere [io, feci, factum]; subducere [o, xi, ctum] (alvum);
+ очищать от камней delapidare [1];
+ очищать от костей exossare [1];
очищение
purgatio [onis, f]; lustratio [onis, f]; ablutio [onis, f]; expiatio [onis, f]; procuratio [onis, f];
очищенный
purus [a, um]; purgatus [a, um];
очки
perspicillum [i, n];
очнуться
se accipere [io, cepi, ceptum]; in sensum adire [eo, ii, itum];
ошейник
mellum [i, n]; collare [is, n];
ошеломить
obstupefacere [io, feci, factum]; toporem afferre [affero, attuli, allatum]; sopire [4];
ошеломленный
stupefactus [a, um]; attonitus [a, um];
ошибаться
errare [1]; aberrare [1] (в своей догадке aberrare (a) conjectura); falli [or, falsus sum] (humanum saepe judicium fallitur); lab [or, lapsus sum]i; decipi [ior, ceptus sum]; peccare [1] (in [erga] aliquem; in aliquo);
+ ты ошибаешься falsus es;
+ если я не ошибаюсь nisi omnia me fallunt; nisi quid me fallit; nisi fallor;
+ не так уж я ошибаюсь насчет твоего подозрительного отношения к Карфагену nec me adeo fallit te suspectas habuisse domos Carthaginis;
+ и в этом я не ошибся ea res me falsum non habuit; haud sum falsus;
ошибка
erratum [i, n]; error [oris, m]; peccatum [i, n]; culpa [ae, f]; delictum [i, n]; ruina [ae, f]; lapsus [us, m]; menda [ae, f]; mendum [i, n]; vitium [ii, n] (ineuntis adulescentiae);
+ здесь, по-видимому, вкралась ошибка hic error irrepsisse videtur;
+ эту ошибку следует исправить hic error corrigendus est;
+ без ошибки sine menda (mendis);
+ с ошибками mendose (scribere);
+ незамеченные ошибки menda non commemorata;
+ совобождать от ошибок книгу, исправлять (править) ошибки в книге tergere librum;
+ укоренившаяся ошибка error inveteratus;
+ по ошибке erronee; errore; false; falso; per errorem; perperam;
+ дважды совершить одну и ту же ошибку ad eundem lapidem bis offendere;
+ совершается много ошибок multa peccantur;
+ изобилующий ошибками mendosus (exemplar; historia);
+ впасть в ошибку capi errore;
+ ошибка при вычислении error computationis;
ошибочно
mendose; frustra; perperam;
ошибочность
mendositas [atis, f];
ошибочный
erroneus [a, um]; falsus [a, um]; non rectus [a, um]; mendosus [a, um]; perperus [a, um]; vitiosus [a, um] (aliquid vitioso nomine appellare);
ошкуренный
decorticatus [a, um];
оштрафовать
pecuniam arrogare [1];
ощипывать
vellere [o, vulsi, vulsum] (anseres);
ощупывание
tactus [us, m]; tactio [onis, f] (voluptates tactionum);
ощупывать
tangere [o, tetigi, tactum] (corpus); contrectare [1]; tractare [1] (aliquid manu); taxare [1] ("taxare" pressius et crebrius est, quam "tangere" с "taxare" связан смысл большей силы и частоты, чем с"tangere"); temptare [1] (tentare) (aliquid manu);
ощупь
:
+ на ощупь упругое tactu elasticum;
+ мягкий на ощупь tactu mollis;
ощутимый
notabilis [e]; sensibilis [e]; perceptibilis [e]; tractabilis [e] (oculis manuque);
ощущать
sentire [4]; sensibus percipere; intellegere; percipere [io, cepi, ceptum]; sapere [io, ii,-];
ощущение
sensus [us, m]; intellectus [us, m];
+ тягостное ощущение gravamen [inis, n];